De Grote Kerk te Venray

Het is vandaag vrijdag, 30 oktober 2020
Goede avond gewenst. Hartelijk welkom

Donatie Grote Kerk St. Petrus Banden
Wij zijn U zeer erkentelijk voor een donatie, die U doet in deze barre tijden.
Openingstijden Pastorie Petrus’Banden zijn gewijzigd in:
Maandag, dinsdag en Vrijdag van 9:30 uur tot 11:00 uur.
Gesloten op woensdag en donderdag
Nieuwsbrief RK Venray nr 11 is geplaatst op de site

Komende activiteiten :

Zaterdag 31 oktober 19:15-22:15  Grote Kerk + Parochiezaaltje
tienergroep 10.4 Christ. 19:15 H. Mis daarna tot 22:15 weerwolvenspel.

Zaterdag 31 oktober tussen 15:00 en 17:00 uur Begraafplaats
Mogelijkheid het graf te laten zegenen
vooraf aanmelden op de pastorie van de Grote Kerk

Maandag 2 november tussen 15:00 en 17:00 uur Begraafplaats
Mogelijkheid het graf te laten zegenen
vooraf aanmelden op de pastorie van de Grote Kerk

Maandag 2 november 18:00 uur Paterskerk dienst Allerzielen
Maandag 2 november 19:15 uur Grote Kerk dienst Allerzielen

Afgelast in verband met Corona Maatregelen:
3 november: Avond Doopvoorbereiding
4 november: Oudercatechese 1ste H Communie
5 november: Oudercatechese H. Vormsel

In de kerk kunnen voorlopig 30 personen deel nemen aan de diensten.
Men wordt gevraagd begrip op te brengen voor wat voorlopig geldt:
‘vol is vol’.

Speciale aandacht voor:

Reactie R.-K. Kerk op oproep minister Grapperhaus

In de afgelopen week is het aantal coronabesmettingen schrikbarend opgelopen en heeft er meerdere keren overleg plaatsgevonden met minister Grapperhaus naar aanleiding van zijn oproep van afgelopen maandag aan de kerken om het maximale aantal deelnemers aan religieuze bijeenkomsten te beperken tot dertig.

Het bestaande protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ d.d. 10 juli 2020 blijft voor alle vieringen onverkort gelden met de volgende aanvullingen:

  • Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren
  • Er geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen (volgens de richtlijnen van de overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan.
  • Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zangers. Dit geldt ook voor de zang door kinderen
  • Samenzang is niet toegestaan

Klik hier voor de volledige tekst van de brief van de bisschoppen

Bezoekadres van de kerk en e-mail adres
Mgr. Goumansplein
5801 CZ  Venray
Email: petrbnd@zonnet.nl
Pastoraal team
Pastoraal team:
Deken Ed Smeets,
Eindstraat 6, 5801 CR Venray
Tel:  0478 550740
email ed.smeets@hetnet.nl
Kapelaan Marthoma Alexander;
De Heuvelaar 17, 5801 GW Venray
Telefoon: 0478 785146
email marthomalexander@yahoo.nl
Opgeven van misintenties
Eindstraat 6, 5801 CR ,Venray; tel: 0478-550740;
maandag, dinsdag en vrijdag van 9:30-11:00 uur. (niet op woensdag en donderdag)
Bij een schriftelijke of telefonische opgave bij de overboeking vermelden onder tenaamstelling: parochie Petrus Banden t.n.v. penningmeester. Bank nr: NL 49 ABNA 0579739481 De kosten voor een misintentie zijn: voor een dienst op zaterdag en zondag € 27,50 en voor een dienst door de week € 12,50. (zie ook tarieven)Publicatie in de media is alleen mogelijk voor de uiterlijk de maandag daarvoor opgegeven intenties.
Heilige missen
Zaterdagavond om 19.15 uur
Zondagmorgen om 9.30 uur; gezongen Gregoriaanse Hoogmis
Van maandag tot en met vrijdag om 9.00 uur een gelezen mis.
In de kerk is voor slechthorende een ringleiding aanwezig.
Kerkbijdrage
Kerkbijdrage kan worden overgemaakt op rek. nr. NL 59 ABNA 0484100017 van ABN of nr.: NL 82 INGB 0001174863 van ING Postbank
t.n.v. adm. Kerkbijdrage parochie, p/a Oomenlaan 8, 5801 DE Venray.
pbk_verlichtingtoren
Als u op de kerk klikt wordt een korte historie van de kerk gegeven