De Grote Kerk te Venray

Het is vandaag dinsdag, 14 juli 2020
Goede middag gewenst. Hartelijk welkom

Speciale aandacht voor:

Als u hiernaast klikt kunt u een donatie doen.
Wij zijn U zeer erkentelijk voor een donatie, die U doet in deze barre tijden.

Op 5 juli heeft bisschop Harrie Smeets
het Vormsel toegediend aan de vormelingen.
Voor de groepsfoto’s klik hier.

Thans en voorlopig geldende beperkingen vanwege Corona-virus:

Maximaal 125 personen per dienst. Er staan toezichthouders aan de kerkdeur. Bij corona-gerelateerde gezondheidsklachten bent u niet welkom. De anderhalve-meter-bepalingen gelden ook in de kerk en worden consequent volgehouden. Er zijn looproutes. Bij de deur is er gelegenheid tot reiniging van de handen. De Communie wordt enkel op de hand ontvangen (géén tongcommunie). In plaats van de gebruikelijke collecte vindt u een collectemandje bij de deur. Aanraking onder elkaar wordt voorkomen. Zang alleen door voorzanger.

Men wordt gevraagd begrip op te brengen voor wat voorlopig geldt: ‘vol is vol’.

De kerken hebben er alle vertrouwen in dat met veel goodwill en begrip over en weer het mogelijk moet zijn veilig en op een prettige manier de draad weer te kunnen oppakken.
Overigens blijft Omroep Venray voorlopig de Mis van 9.30 uur op tv verzorgen, zodat veel parochianen en andere geïnteresseerden de zondagsviering kunnen volgen, ook thuis.

KLIK VOOR HET LAAtste nieuws H.Communie
Bezoekadres van de kerk en e-mail adres
Mgr. Goumansplein
5801 CZ  Venray
Email: petrbnd@zonnet.nl
Pastoraal team
Pastoraal team:
Deken Ed Smeets,
Eindstraat 6, 5801 CR Venray
Tel:  0478 550740
email ed.smeets@hetnet.nl
Kapelaan Marthoma Alexander;
De Heuvelaar 17, 5801 GW Venray
Telefoon: 0478 785146
email marthomalexander@yahoo.nl
Opgeven van misintenties
Eindstraat 6, 5801 CR ,Venray; tel: 0478-550740;
maandag t/m vrijdag van 9:30-10:30 u. (niet op donderdag)
Bij een schriftelijke of telefonische opgave bij de overboeking vermelden onder tenaamstelling: parochie Petrus Banden t.n.v. penningmeester. Bank nr: NL 49 ABNA 0579739481 De kosten voor een misintentie zijn: voor een dienst op zaterdag en zondag € 27,50 en voor een dienst door de week € 12,50. (zie ook tarieven)Publicatie in de media is alleen mogelijk voor de uiterlijk de maandag daarvoor opgegeven intenties.
Heilige missen
Zaterdagavond om 19.15 uur
Zondagmorgen om 9.30 uur; gezongen Gregoriaanse Hoogmis
Van maandag tot en met vrijdag om 9.00 uur een gelezen mis.
In de kerk is voor slechthorende een ringleiding aanwezig.
Kerkbijdrage
Kerkbijdrage kan worden overgemaakt op rek. nr. NL 59 ABNA 0484100017 van ABN of nr.: NL 82 INGB 0001174863 van ING Postbank
t.n.v. adm. Kerkbijdrage parochie, p/a Oomenlaan 8, 5801 DE Venray.
pbk_verlichtingtoren
Als u op de kerk klikt wordt een korte historie van de kerk gegeven