De Grote Kerk te Venray

Het is vandaag zaterdag, 7 december 2019
Goede morgen gewenst. Hartelijk welkom

Speciale aandacht voor:

Zondag 8 december 10:00 uur Activiteiten in het parochiezaaltje voor de communicanten van de parochie tot 13:00 uur
Donderdag 12 december 20:00 uur:
communiecatechese voor ouders in de pastorie van de Paterskerk.
Dinsdag 17 december 20:00 uur Bijbel-avond voor geïnteresseerde gelovigen: Van Kaft tot Kaft; door deken E.Smeets
Woensdag 18 december 14:00 uur kindercatechese tot 15:30 uur; Voor de kinderen die de communie doen en vorig jaar gedaan hebben
Donderdag 19 december 10:00 uur Kerstviering door kinderen van basisschool de Kruudwis
Zondag 22 december 14:00 uur Zingen rond de kerststal; Optreden van diverse koren in de kerk voor belangstellende

Diensten en openstelling kerk in de periode van Kerstmis en Nieuwjaar

Bezoekadres van de kerk en e-mail adres
Mgr. Goumansplein
5801 CZ  Venray
Email: petrbnd@zonnet.nl
Pastoraal team
Pastoraal team:
Deken Ed Smeets,
Eindstraat 6, 5801 CR Venray
Tel:  0478 550740
Kapelaan Marthoma Alexander;
De Heuvelaar 17, 5801 GW Venray
Telefoon: 0478 785146
Opgeven van misintenties
Eindstraat 6, 5801 CR ,Venray; tel: 0478-550740;
maandag t/m vrijdag van 9:30-10:30 u. (niet op donderdag)
Bij een schriftelijke of telefonische opgave bij de overboeking vermelden onder tenaamstelling: parochie Petrus Banden t.n.v. penningmeester. Bank nr: NL 49 ABNA 0579739481 De kosten voor een misintentie zijn: voor een dienst op zaterdag en zondag € 25,– en voor een dienst door de week € 10,–. (zie ook tarieven)
Heilige missen
Zaterdagavond om 19.15 uur
Zondagmorgen om 9.30 uur; gezongen Gregoriaanse Hoogmis
Van maandag tot en met vrijdag om 9.00 uur een gelezen mis.
In de kerk is voor slechthorende een ringleiding aanwezig.
Kerkbijdrage
Kerkbijdrage kan worden overgemaakt op rek. nr. NL 59 ABNA 0484100017 van ABN of nr.: NL 82 INGB 0001174863 van ING Postbank
t.n.v. adm. Kerkbijdrage parochie, p/a Oomenlaan 8, 5801 DE Venray.

Speciaal nieuws :
1ste Bijeenkomst communicanten..
..(lees verder)
Hoe actueel is de bijbel nog……(lees verder)...
Oudercatechese …………….
(lees verder)...
Overlijdensklok…………….
(lees verder)..

pbk_verlichtingtoren
Als u op de kerk klikt wordt een korte historie van de kerk gegeven