De Grote Kerk te Venray

Het is vandaag zaterdag, 28 november 2020
Goede nacht gewenst. Hartelijk welkom

Donatie Grote Kerk St. Petrus Banden
Wij zijn U zeer erkentelijk voor een donatie, die U doet in deze barre tijden.
Openingstijden Pastorie Petrus’Banden zijn gewijzigd in:
Maandag, dinsdag en Vrijdag van 9:30 uur tot 11:00 uur.
Gesloten op woensdag en donderdag
Nieuwsbrief RK Venray nr 11 is geplaatst op de site

Komende activiteiten :

Vrijdag 27 november 20:00-21:45 Benedenzaaltje Grote Kerk
Tienergroep 10.4Chr. Een plek voor tieners die Jezus en elkaar beter willen leren kennen. Contactpersoon A. Gerritzen (06-46656753)

Zaterdag 28 november 17:30-21:30 Parochiezaaltje Grote Kerk
vormselbijeenkomst jongens en meisjes Paterskerk
1ste bijeenkomst voor alle jongens en meisjes die zich hebben opgegeven voor het Vormsel. We beginnen in het parochiezaaltje. Einde 21:30 uur.

Zaterdag 28 november  10:00 uur Paterskerk
Stille dag gaat NIET door

zondag 29 november parochiezaaltje Grote Kerk
Na de mis: Gezamenlijke activiteit van de 1ste H. communicanten tot 13:00 uur

Zondag 29 november 11:00 uur in de Paterskerk
Viering met 1ste H. Communicanten – Advent

Vrijdag 4 december 20:30-21:30 uur Benedenzaaltje Grote Kerk
Gebedsavond Katholieke Jongerengroep Connect;
contactpersoon Arthur Gerritzen 06-46656753 of apam.gerritzen@gmail.com


In de kerk kunnen voorlopig 30 personen deel nemen aan de diensten.
Men wordt gevraagd begrip op te brengen voor wat voorlopig geldt:
‘vol is vol’.

Speciale aandacht voor:

Reactie R.-K. Kerk op oproep minister Grapperhaus

In de afgelopen week is het aantal coronabesmettingen schrikbarend opgelopen en heeft er meerdere keren overleg plaatsgevonden met minister Grapperhaus naar aanleiding van zijn oproep van afgelopen maandag aan de kerken om het maximale aantal deelnemers aan religieuze bijeenkomsten te beperken tot dertig.

Het bestaande protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ d.d. 10 juli 2020 blijft voor alle vieringen onverkort gelden met de volgende aanvullingen:

  • Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren
  • Er geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen (volgens de richtlijnen van de overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan.
  • Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zangers. Dit geldt ook voor de zang door kinderen
  • Samenzang is niet toegestaan

Klik hier voor de volledige tekst van de brief van de bisschoppen

Bezoekadres van de kerk en e-mail adres
Mgr. Goumansplein
5801 CZ  Venray
Email: petrbnd@zonnet.nl
Pastoraal team
Pastoraal team:
Deken Ed Smeets,
Eindstraat 6, 5801 CR Venray
Tel:  0478 550740
email ed.smeets@hetnet.nl
Kapelaan Marthoma Alexander;
De Heuvelaar 17, 5801 GW Venray
Telefoon: 0478 785146
email marthomalexander@yahoo.nl
Opgeven van misintenties
Eindstraat 6, 5801 CR ,Venray; tel: 0478-550740;
maandag, dinsdag en vrijdag van 9:30-11:00 uur. (niet op woensdag en donderdag)
Bij een schriftelijke of telefonische opgave bij de overboeking vermelden onder tenaamstelling: parochie Petrus Banden t.n.v. penningmeester. Bank nr: NL 49 ABNA 0579739481 De kosten voor een misintentie zijn: voor een dienst op zaterdag en zondag € 27,50 en voor een dienst door de week € 12,50. (zie ook tarieven)Publicatie in de media is alleen mogelijk voor de uiterlijk de maandag daarvoor opgegeven intenties.
Heilige missen
Zaterdagavond om 19.15 uur
Zondagmorgen om 9.30 uur; gezongen Gregoriaanse Hoogmis
Van maandag tot en met vrijdag om 9.00 uur een gelezen mis.
In de kerk is voor slechthorende een ringleiding aanwezig.
Kerkbijdrage
Kerkbijdrage kan worden overgemaakt op rek. nr. NL 59 ABNA 0484100017 van ABN of nr.: NL 82 INGB 0001174863 van ING Postbank
t.n.v. adm. Kerkbijdrage parochie, p/a Oomenlaan 8, 5801 DE Venray.
pbk_verlichtingtoren
Als u op de kerk klikt wordt een korte historie van de kerk gegeven