welkom op de site van de Grote Kerk te Venray

Speciale aandacht voor:
Op 18 oktober is er om 19:00 uur in de Grote Kerk –na de oorlog grotendeels in puin-  het concert ‘United Voices for Freedom.
Te zien en te horen zijn Vocal Group Transparant, het Venrays Mannenkoor, Venrode Voices, koor Harmony, Just for Fun en Ars Musica.

Op 27 oktober is er een gezinsviering in de Hoogmis om 9:30 uur.

Bezoekadres van de kerk en e-mail adres
Mgr. Goumansplein
5801 CZ  Venray
Email: petrbnd@zonnet.nl
Pastoraal team
Pastoraal team:
Deken Ed Smeets,
Eindstraat 6, 5801 CR Venray
Tel:  0478 550740
Kapelaan Marthoma Alexander;
De Heuvelaar 17, 5801 GW Venray
Telefoon: 0478 785146
Opgeven van misintenties
Eindstraat 6, 5801 CR ,Venray; tel: 0478-550740;
maandag t/m vrijdag van 9:30-10:30 u. (niet op donderdag)
Bij een schriftelijke of telefonische opgave bij de overboeking vermelden onder tenaamstelling: parochie Petrus Banden t.n.v. penningmeester. Bank nr: NL 49 ABNA 0579739481 De kosten voor een misintentie zijn: voor een dienst op zaterdag en zondag € 25,– en voor een dienst door de week € 10,–. (zie ook tarieven)
Heilige missen
Zaterdagavond om 19.15 uur
Zondagmorgen om 9.30 uur; gezongen Gregoriaanse Hoogmis
Van maandag tot en met vrijdag om 9.00 uur een gelezen mis.
In de kerk is voor slechthorende een ringleiding aanwezig.
Kerkbijdrage
Kerkbijdrage kan worden overgemaakt op rek. nr. NL 59 ABNA 0484100017 van ABN of nr.: NL 82 INGB 0001174863 van ING Postbank
t.n.v. adm. Kerkbijdrage parochie, p/a Oomenlaan 8, 5801 DE Venray.

Laatste nieuws :
Hoe actueel is de bijbel nog……(lees verder)...
Oudercatechese …………….
(lees verder)...
Overlijdensklok…………….
(lees verder)..

pbk_verlichtingtoren
Als u op de kerk klikt wordt een korte historie van de kerk gegeven