De Grote Kerk te Venray

Het is vandaag zondag, 16 mei 2021
Goede middag gewenst. Hartelijk welkom
Komende activiteiten:

dinsdag 18 mei 14:30-15:15 uur Grote Kerk
catechese voor de communicanten van de Petrus’ Bandenschool, de Kruudwis en de Klimboom. Door Kapelaan Marthoma
dinsdag 18 mei 15:15-16:00 uur Grote Kerk
catechese voor de Vormelingen van de scholen in Venray
woensdag 19 14:00 – 15:30 uur Parochiezaaltje Grote Kerk
kindercatechese voor alle kinderen uit de parochie tussen 7 en 12 jaar.

Speciale aandacht voor:

Donatie Grote Kerk St. Petrus Banden
Wij zijn U zeer erkentelijk voor een donatie,
die U doet in deze barre tijden.

“U kunt ook het betaalvignet hierboven gebruiken. Uw gift wordt overgemaakt aan het Ewoi-project.”

De Vastenaktie 2021 Klik hier voor uitgebreide informatie
U kunt uw donatie overmaken op: bankgiro NL21 INGB 000 300 0046
t.n.v. Vastenactie,
met vermelding “project Ewoi”.

Omroep Venray verzorgt elke zondag de uitzending van de Mis van 9.30 uur vanuit de Grote Kerk.

Gedurende de Lock-down zijn er geen bijeenkomsten
van Connect en van 4.10CHR

In de kerk kunnen voorlopig 30 personen deel nemen aan de diensten.

Klik in het menu op corona voor de informatie

Bezoekadres van de kerk en e-mail adres
Mgr. Goumansplein 5801 CZ  Venray Email: petrbnd@zonnet.nl
Pastoraal team:
Deken Ed Smeets, Eindstraat 6, 5801 CR Venray Tel:  0478 550740
email ed.smeets@hetnet.nl
Kapelaan Marthoma Alexander; De Heuvelaar 17, 5801 GW Venray
Telefoon: 0478 785146 email marthomalexander@yahoo.nl
Opgeven van misintenties:
Eindstraat 6, 5801 CR ,Venray; tel: 0478-550740;
maandag, dinsdag en vrijdag van 9:30-11:00 uur. (niet op woensdag en donderdag)
Bij een schriftelijke of telefonische opgave bij de overboeking vermelden onder tenaamstelling: parochie Petrus Banden t.n.v. penningmeester.
Bank nr: NL 49 ABNA 0579739481 De kosten voor een misintentie zijn: voor een dienst op zaterdag en zondag € 27,50 en voor een dienst door de week € 12,50. (zie ook tarieven)
Publicatie in de media is alleen mogelijk voor de uiterlijk de maandag daarvoor opgegeven intenties.
Heilige missen:
Zaterdagavond om 19.15 uur en
Heilige missen: Zaterdagavond om 19.15 uur;
Zondagmorgen om 9.30 uur; gezongen Gregoriaanse Hoogmis
Van maandag tot en met vrijdag om 9.00 uur een gelezen mis.
In de kerk is voor slechthorende een ringleiding aanwezig.
Kerkbijdrage kan worden overgemaakt op rek. nr. NL 59 ABNA 0484100017 van ABN of nr.: NL 82 INGB 0001174863 van ING Postbank
t.n.v. adm. Kerkbijdrage parochie, p/a Oomenlaan 8, 5801 DE Venray