De Grote Kerk te Venray

Het is vandaag donderdag, 21 januari 2021
Goede nacht gewenst. Hartelijk welkom

Donatie Grote Kerk St. Petrus Banden
Wij zijn U zeer erkentelijk voor een donatie,
die U doet in deze barre tijden.

Komende activiteiten :

Dinsdag 12 januari 19:00 uur Markt 1, Sevenum
Academie Rolduc Mensenrechten door L. Hendriks 
Aanmelding is gewenst Bij voorkeur per e-mail 
E-mail: academie@rolduc.nl Telefoon: +31 (0)6 15 85 80 42

woensdag 13 januari 14:00 – 15:30 Benedenzaaltje Grote Kerk
kindercatechese Voor alle kinderen uit de parochie tussen 7 en 12 jaar.
GAAT NIET DOOR IVM CORONA

Zondag 24 januari zijn er in verband met CORONA géén activiteiten voor de Communicanten in de Grote Kerk

Gedurende de Lock-down zijn er geen bijeenkomsten
van Connect en van 4.10CHR

Zaterdag 30 januari 13:00 – 15:30 Grote Zaal Paterskerk
Liturgische vorming 2020-2021 Venray
Aanmelden via: activiteiten@sgv-roermond.nl

In de kerk kunnen voorlopig 30 personen deel nemen aan de diensten.

Speciale aandacht voor:

Het bestaande protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ d.d. 10 juli 2020 blijft voor alle vieringen onverkort gelden met de volgende aanvullingen:

  • Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren
  • Er geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen (volgens de richtlijnen van de overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan.
  • Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zangers. Dit geldt ook voor de zang door kinderen
  • Samenzang is niet toegestaan

Klik hier voor de volledige tekst van de brief van de bisschoppen

Bezoekadres van de kerk en e-mail adres
Mgr. Goumansplein
5801 CZ  Venray
Email: petrbnd@zonnet.nl
Pastoraal team
Pastoraal team:
Deken Ed Smeets,
Eindstraat 6, 5801 CR Venray
Tel:  0478 550740
email ed.smeets@hetnet.nl
Kapelaan Marthoma Alexander;
De Heuvelaar 17, 5801 GW Venray
Telefoon: 0478 785146
email marthomalexander@yahoo.nl
Opgeven van misintenties
Eindstraat 6, 5801 CR ,Venray; tel: 0478-550740;
maandag, dinsdag en vrijdag van 9:30-11:00 uur. (niet op woensdag en donderdag)
Bij een schriftelijke of telefonische opgave bij de overboeking vermelden onder tenaamstelling: parochie Petrus Banden t.n.v. penningmeester. Bank nr: NL 49 ABNA 0579739481 De kosten voor een misintentie zijn: voor een dienst op zaterdag en zondag € 27,50 en voor een dienst door de week € 12,50. (zie ook tarieven)Publicatie in de media is alleen mogelijk voor de uiterlijk de maandag daarvoor opgegeven intenties.
Heilige missen
Zaterdagavond om 19.15 uur
Zondagmorgen om 9.30 uur; gezongen Gregoriaanse Hoogmis
Van maandag tot en met vrijdag om 9.00 uur een gelezen mis.
In de kerk is voor slechthorende een ringleiding aanwezig.
Kerkbijdrage
Kerkbijdrage kan worden overgemaakt op rek. nr. NL 59 ABNA 0484100017 van ABN of nr.: NL 82 INGB 0001174863 van ING Postbank
t.n.v. adm. Kerkbijdrage parochie, p/a Oomenlaan 8, 5801 DE Venray.
pbk_verlichtingtoren
Als u op de kerk klikt wordt een korte historie van de kerk gegeven