De Grote Kerk te Venray

Het is vandaag donderdag, 25 februari 2021
Goede morgen gewenst. Hartelijk welkom

Donatie Grote Kerk St. Petrus Banden
Wij zijn U zeer erkentelijk voor een donatie,
die U doet in deze barre tijden.

Omroep Venray verzorgt elke zondag de uitzending van de Mis van 9.30 uur vanuit de Grote Kerk.

Indien u bijdraagt, kunt u een bedrag overmaken naar de parochie
St. Petrus’ Banden (Grote Kerk)
ABN-AMRO bank met
iban-nr: NL59 ABNA 0484 1000 17
of ING bank met
iban-nr: NL82 INGB 0001 1748 63
t.n.v. kerkbestuur Venray o.v.v. adm. Kerkbijdrage parochie St. Petrus’ Banden
Klik hier voor de volledige informatie

Op maandag en vrijdag wordt in de vastentijd vóór de ochtendmis het Morgengebed gezongen. Om 8.35 uur.

Ook proberen we de kerk, minstens de torenhal met zicht op het priesterkoor, met name in het weekend wat meer geopend te houden voor wie even de kerk wil binnenlopen. Dat kan, nu de restauratiewerkzaamheden ten einde zijn! In ieder geval is de Mariakapel de hele dag geopend. Welkom!

Uur van barmhartigheid
Op de vrijdagen van de vastentijd, vanaf 19 februari, is in de Grote Kerk ’s middags om 15 uur een uur van gebed en aanbidding, o.l.v. pastoor Martinus Rijs. Het is een goed gebruik vrijdagmiddag om 15 uur te reserveren voor een moment van gebed en bezinning; het is immers het uur waarop Christus zijn leven gaf op Goede Vrijdag aan het kruis. Men is welkom!

Komende activiteiten :

Gedurende de Lock-down zijn er geen bijeenkomsten
van Connect en van 4.10CHR

Zaterdag 27 februari 17:30-21:30 Parochiezaaltje Grote Kerk
Bijeenkomst Vormelingen Grote Kerk. Door het Covid 19 gaat deze avond helaas niet door, in maart hopen we deze in te halen.

Zaterdag 27 februari 13:00-15:30 Grote zaal Paterskerk
Liturgische vorming 2020-2021 Venray.
Aanmelden via: activiteiten@sgv-roermond.nl

Zondag 28 februari na de mis van 9:30 Parochiezaaltje Grote Kerk
Gezamenlijke activiteit van de communicanten na de mis tot 13:00 uur.

In de kerk kunnen voorlopig 30 personen deel nemen aan de diensten.

Speciale aandacht voor:

“U kunt ook het betaalvignet hierboven gebruiken. “

De Vastenaktie 2021 Klik hier voor uitgebreide informatie U kunt uw donatie overmaken op: bankgiro NL21 INGB 000 300 0046 t.n.v. Vastenactie, met vermelding “project Ewoi”.
“U kunt ook het betaalvignet hiernaast gebruiken. Dan wordt uw gift rechtstreeks overgemaakt aan het Ewoi-project.”

Het bestaande protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ d.d. 10 juli 2020 blijft voor alle vieringen onverkort gelden met de volgende aanvullingen:
Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren
Er geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen (volgens de richtlijnen van de overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan.
Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zangers. Dit geldt ook voor de zang door kinderen
Samenzang is niet toegestaan
Klik hier voor de laatste mededeling van de bisschoppen

Bezoekadres van de kerk en e-mail adres
Mgr. Goumansplein
5801 CZ  Venray
Email: petrbnd@zonnet.nl
Pastoraal team
Pastoraal team:
Deken Ed Smeets,
Eindstraat 6, 5801 CR Venray
Tel:  0478 550740
email ed.smeets@hetnet.nl
Kapelaan Marthoma Alexander;
De Heuvelaar 17, 5801 GW Venray
Telefoon: 0478 785146
email marthomalexander@yahoo.nl
Opgeven van misintenties
Eindstraat 6, 5801 CR ,Venray; tel: 0478-550740;
maandag, dinsdag en vrijdag van 9:30-11:00 uur. (niet op woensdag en donderdag)
Bij een schriftelijke of telefonische opgave bij de overboeking vermelden onder tenaamstelling: parochie Petrus Banden t.n.v. penningmeester. Bank nr: NL 49 ABNA 0579739481 De kosten voor een misintentie zijn: voor een dienst op zaterdag en zondag € 27,50 en voor een dienst door de week € 12,50. (zie ook tarieven)Publicatie in de media is alleen mogelijk voor de uiterlijk de maandag daarvoor opgegeven intenties.
Heilige missen
Zaterdagavond om 19.15 uur
Zondagmorgen om 9.30 uur; gezongen Gregoriaanse Hoogmis
Van maandag tot en met vrijdag om 9.00 uur een gelezen mis.
In de kerk is voor slechthorende een ringleiding aanwezig.
Kerkbijdrage
Kerkbijdrage kan worden overgemaakt op rek. nr. NL 59 ABNA 0484100017 van ABN of nr.: NL 82 INGB 0001174863 van ING Postbank
t.n.v. adm. Kerkbijdrage parochie, p/a Oomenlaan 8, 5801 DE Venray.
pbk_verlichtingtoren
Als u op de kerk klikt wordt een korte historie van de kerk gegeven