H.Vormsel 2018

Onze parochie had dit jaar 24 vormelingen.
Het vormsel is door Mgr. H. Schnackers toegediend op 15 april 2018

De dienst werd opgeluisterd door liedjes door  de kinderen  zelf gezongen en het Jongerenkoor “Sint Jan de Doper “uit Blerick

Foto van de vormelingen:

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotograaf : mevrouw S. Faessen-Hoedemaekers.