aanmelding vormsel

Aanmeldingsformulier deelname H. Vormsel
op 18 april 2021

Aanmelding is voor

Aanmeldingsformulier is voor  voor de parochies:
Petrus’Banden (Grote Kerk) en
O.L. Vrouw .van Zeven Smarten
(Paterskerk)  -------------------------------------------------------------------------------


  -----------------------------------------------------------------


  =================================================================

  Voor het volgende, graag aankruisen wat van toepassing is.


  Bij deze keuze opgeven :
  af te schrijven.
  ================================================================

  =================================================================

  ================================================================

  =====================================================================

  Naar de hoofdpagina