Avondwakegroep

Vrijwilligersgroep

De Sint Petrus’ Banden parochie beschikt over een groep vrijwilligers, welke aan de vooravond van een uitvaart of crematie een avondwake verzorgt.
Een avondwake is een dienst van woord en gebed, die in goed overleg met de nabestaanden, qua teksten en muziek, invulling krijgt.
Voor eigen inbreng is, binnen vaste kaders, voldoende ruimte aanwezig.

De avondwake is gericht op de nabestaanden.
Samen kunnen familie, vrienden en bekenden zich voorbereiden op het afscheid dat de dag erna plaats zal vinden.

Indien u kiest voor een avondwake, dan maakt u dit kenbaar aan uw uitvaartverzorger.
Deze zal contact opnemen met de pastorie, waarna iemand van de avondwake groep zich met u in verbinding stelt, om een nadere afspraak te maken.

De avondwake vindt plaats in onze Sint Petrus’ Banden
of Grote Kerk om 19.15 uur.
Ook op zondag kan er een avondwake plaats vinden, deze is dan om 18.00 uur

Terug naar activiteiten