Doopvoorbereiding

Proficiat met de geboorte van uw zoon/dochtertje en graag verwelkomen we u  bij het H. Doopsel van uw kind!

Als geloofsgemeenschap vinden we het bijzonder fijn dat u rond het wonder van het leven ervoor kiest om uw kindje te laten dopen!            

Aan het doopsel gaat een gezamenlijke doopvoorbereiding vooraf, te houden in de pastorie van de Paterskerk, Leunseweg 5, 5802 CE Venray (kiezelpad aan de straatkant naar achteren), om 20.30 uur op de hieronder aangegeven datum. We vinden een goede en waardevolle voorbereiding van groot belang. Vandaar dat doopdatum en voorbereidingsavond aan elkaar gekoppeld zijn: het is niet gewenst het doopsel te laten plaatsvinden zonder voorbereiding.

Op deze kennismakings- en ontmoetingsavond komt het verloop van de viering ter sprake. U maakt tevens kennis met de priester die uw kindje zal dopen. Ook willen we samen nadenken wat het laten dopen van kinderen in deze tijd kan betekenen en hoe u verder vorm kunt geven aan uw geloof op weg naar de Eerste Heilige Communie en het Vormsel straks.

Gezien het gesprekskarakter van de avond heeft het de voorkeur dat de ouders alleen komen. Maar mochten de peetouders mee willen komen, dan zijn ze van harte welkom!

Dit zijn de avonden die reeds bekend zijn:

  • 16 juli 2020
  • 1 september 2020
  • 3 november 2020
  • 8 december 2020.

Het doopsel is net als uw kindje ‘onbetaalbaar’. Toch vragen we een bijdrage en wel € 40,- (naar vermogen). De bijdrage kan voldaan worden in het collectemandje dat aan het einde van de doopviering wordt doorgegeven.

Na overleg meet deken Smeets kan een doop op elke zondag plaats vinden.

Met vriendelijke groet,
deken Ed Smeets
kapelaan Marthoma Alexander

werkgroep doopvoorbereiding:

Marian Goumans, Yvonne Peeters,
Amira Luydens en Ans Bistervels

Contactpersoon werkgroep:  Ans Bistervels- de Deckere
telefoon: 06-57331684
Email: activiteiten@grotekerkvenray.nl

Het opgaveformulier H. Doopsel in Venray vindt u bij formulieren.

naar activiteiten