Gezinsviering

Wie zijn wij én wat doen we…

De werkgroep gezinsviering verzorgt elke tweede zondag van de maand een gezinsviering op zondagmorgen om 11.00 uur. Deze viering wordt ondersteund door samenzang. Dhr. Arthur Gerritzen zal als catechist binnen onze parochie ons hierbij begeleiden.  Vanaf 10.45 uur bent u hartelijk welkom voor het inzingen. De heer Gerritzen vertegenwoordigt de parochie i.v.m. de zang en als lid van de werkgroep.

De werkgroep bestaat uit 6 leden vanuit onze parochie, die samen met deken Smeets en een lid van de Paterskerk brainstormen over nieuwe impulsen voor de diensten.
Mevrouw Miranda Lutters is de contactpersonen en aanspreekpersoon voor de gezinsvieringen. Tel.nr. 06-28052181
Als coördinator catechese zit ook mevrouw Germaine Verbruggen-Janssens in de werkgroep.

Voor de gezinsvieringen worden Vormelingen en Communicanten speciaal uitgenodigd en verzorgen de gebeden in de viering. Als voorbereiding op Communie en Vormsel heeft het daarom enigszins een verplichtend karakter. 
Maar alle jongens en meisjes zijn natuurlijk van harte welkom in een viering.

De data voor dit schooljaar jaar zijn:

  • Zondag 8 oktober
  • Zondag 12 november
  • Zondag 10 december
  • Zondag 14 januari 
  • Zondag 11 maart De communicanten stellen zich in deze dienst voor
  • Zondag 25 maart
  • Zondag 17 juni

In de gezinsmis verwelkomen we ook heel graag alle gezinnen met kinderen.

Op kerstavond  24 december is er voor de peuters en kleuters om 17:00 uur Kindje wiegen. In deze viering wordt het kerstverhaal gespeeld.
Om 19:00 uur is er een speciale viering voor ouders met schoolgaande kinderen.
25 maart is Palmzondag, voorafgaand aan de gezinsviering maken de kinderen een Palmpasen stok welke ze meenemen naar de kerk en na de dienst naar een oudere persoon of zieke gaan brengen.
Op zondag 1 april is het Pasen.
Zondag 17-06 organiseren we voor communicanten en vormelingen een dankviering waarbij we naar de Maria grot gaan en gezamenlijk afsluiten bij deken Smeets.
Nieuwe leden zijn van harte welkom! Uw inbreng kan waardevol en verfrissend zijn.

Terug naar activiteiten