Gezinsviering

Wie zijn wij én wat doen we…

De werkgroep gezinsviering verzorgt elke laatste zondag van de maand een viering speciaal voor ouders en kinderen op zondagmorgen om 09:30 uur. Deze viering wordt ondersteund door samenzang.
Dhr. Arthur Gerritzen zal als catechist binnen onze parochie ons hierbij begeleiden. 

De werkgroep bestaat uit 5 leden vanuit onze parochie, die samen met deken Ed Smeets en kapelaan Marthoma overleg plegen om tot nieuwe impulsen voor diensten te komen.
Voorlopig is mevrouw Ans Bistervels de contactpersonen en aanspreekpersoon voor de gezinsvieringen. Tel.nr. 06-57331684
Zij is tevens de coördinator van de communie en het vormsel.

Tijdens deze viering worden Vormelingen en Communicanten speciaal uitgenodigd om deel te nemen en verzorgen zij gebeden in de viering. Als voorbereiding op Communie en Vormsel heeft het daarom enigszins een verplichtend karakter. 
Maar alle jongens en meisjes zijn natuurlijk van harte welkom, ook zij worden betrokken bij de dienst.

Terug naar activiteiten