Gezinsviering

Wie zijn wij én wat doen we…

De werkgroep gezinsviering verzorgt elke tweede zondag van de maand een gezinsviering op zondagmorgen om 11.00 uur. Deze viering wordt ondersteund door samenzang. Dhr. Arthur Gerritzen zal als catechist binnen onze parochie ons hierbij begeleiden.  Vanaf 10.45 uur bent u hartelijk welkom voor het inzingen. De heer Gerritzen vertegenwoordigt de parochie i.v.m. de zang en als lid van de werkgroep.

De werkgroep bestaat uit 6 leden vanuit onze parochie, die samen met deken Smeets en een lid van de Paterskerk brainstormen over nieuwe impulsen voor de diensten.
Mevrouw Miranda Lutters is de contactpersonen en aanspreekpersoon voor de gezinsvieringen. Tel.nr. 06-28052181
Als coördinator catechese zit ook mevrouw Germaine Verbruggen-Janssens in de werkgroep.

Voor de gezinsvieringen worden Vormelingen en Communicanten speciaal uitgenodigd en verzorgen de gebeden in de viering. Als voorbereiding op Communie en Vormsel heeft het daarom enigszins een verplichtend karakter. 
Maar alle jongens en meisjes zijn natuurlijk van harte welkom in een viering.

De data voor dit schooljaar jaar zijn:

 • Zondag 11-11-2018
  Gezinsviering alle gezinnen met kinderen.
 • Zondag 09-12-2018 tevens is er de eerste “kinderkerk voor de communicanten” Nadere informatie ontvangen de ouders nog.
 • Maandag 24-12-2018 kerstviering waaraan de communicanten deelnemen door achter het vredeslicht met hun geknutselde lampion mee te lopen.
 • Zondag 13-01-2019 Gezinsviering alle gezinnen met kinderen.
 • Zondag 10-02-2019 presentatieviering
 • Zondag 10-03-2019 Gezinsviering alle gezinnen met kinderen.
 • Zondag 07-04-2019 Toediening van het H. Vormsel om 14:00 door Mgr. E de Jong
  Zondag 14-04-2019 Palmzondag, voorafgaand aan de gezinsviering maken de kinderen een Palmpasen stok welke ze meenemen naar de kerk en na de dienst naar een de bewoners van het Vincentiushofje brengen.
 • Zondag 21-4-2019 of maandag 22-4-2019 (Pasen; nadere info hierover komt nog.)
 • Zondag 26-05-2019 Communieviering Grote kerk
 • Zondag 30-06-2019 organiseren we voor communicanten en vormelingen een dankviering waarbij we naar de Maria grot gaan en gezamenlijk afsluiten bij deken Smeets. (De inhoud wordt nog verder uitgewerkt.)

Cantor: Arthur Gerritzen

In de gezinsmis verwelkomen we heel graag alle gezinnen met kinderen.

Nieuwe leden zijn van harte welkom! Uw inbreng kan waardevol en verfrissend zijn.

Terug naar activiteiten