Gezinsviering

Wie zijn wij én wat doen we…

De werkgroep gezinsviering verzorgt elke tweede zondag van de maand een gezinsviering op zondagmorgen om 11.00 uur. Deze viering wordt ondersteund door samenzang. Dhr. Arthur Gerritzen zal als catechist binnen onze parochie ons hierbij begeleiden.  Vanaf 10.45 uur bent u hartelijk welkom voor het inzingen. De heer Gerritzen vertegenwoordigt de parochie i.v.m. de zang en als lid van de werkgroep.

De werkgroep bestaat uit 6 leden vanuit onze parochie, die samen met deken Smeets en een lid van de Paterskerk brainstormen over nieuwe impulsen voor de diensten.
Mevrouw Miranda Lutters is de contactpersonen en aanspreekpersoon voor de gezinsvieringen. Tel.nr. 06-28052181
Als coördinator catechese zit ook mevrouw Germaine Verbruggen-Janssens in de werkgroep.

Voor de gezinsvieringen worden Vormelingen en Communicanten speciaal uitgenodigd en verzorgen de gebeden in de viering. Als voorbereiding op Communie en Vormsel heeft het daarom enigszins een verplichtend karakter. 
Maar alle jongens en meisjes zijn natuurlijk van harte welkom in een viering.

De data voor het komend schooljaar zijn nog niet definitief vastgesteld. Zodra dit is gebeurd komen ze hier op de site te staan.

In de gezinsmis verwelkomen we heel graag alle gezinnen met kinderen.

Nieuwe leden zijn van harte welkom! Uw inbreng kan waardevol en verfrissend zijn.

Terug naar activiteiten