1ste H.Communie 2021

Aanmelden voor de communie 2021
vóór 1 oktober 2020

Informatie voor ouder(s)/verzorger(s) van communicanten 2021 Grote Kerk

Voor wie én wat doen we…

Tijdens de informatieavond welke plaats vindt in Basisschool Petrus Banden op 31-08 van 20:00 tot 21:30 uur, informeert deken Smeets de ouders over de betekenis van de eerste H. Communie. Kapelaan Marthoma geeft de lessen op de scholen en zal u daar meer over vertellen. Het kind en zijn/ haar ontwikkeling staat hierbij centraal.

De Eerste H. Communie vindt plaats op 30 mei 2021 om 11:30 uur.

Via deze site is het mogelijk uw kind aan te melden www.grotekerk.nl/activiteiten Onder het kopje communie vindt u het aanmeldingsformulier. Het kan digitaal worden ingevuld, maar ook gedownload. In dat geval doet u het in de brievenbus van de pastorie op Eindstraat 6

De kinderen krijgen een informatiemap met het communieproject, hierin wordt op school gewerkt, maar ook thuis dit om de ouders de gelegenheid te geven hun kind te volgen bij de voorbereiding van de Eerste H. Communie.
Mw. Ans Bistervels stelt een werkgroep samen van contactouders, die tot na de communie 3x bij elkaar komen. En met andere ouders de versiering in de kerk verzorgen, Hierin participeert van elke school 1 ouder.

De kinderen krijgen een informatiemap met het communieproject, hierin wordt op school gewerkt, maar ook thuis dit om de ouders de gelegenheid te geven hun kind te volgen bij de voorbereiding van de Eerste H. Communie.
Mw. Ans Bistervels stelt een werkgroep samen van contactouders, die tot na de communie 3x bij elkaar komen. En met andere ouders de versiering in de kerk verzorgen, Hierin participeert van elke school 1 ouder.

Ook dit jaar werken we met de opzet waarin we het kind centraal stellen en zelf veel laten maken en doen. Ondersteuning van ouders hierbij is erg prettig.

Naast de maandelijkse vieringen voor ouders met kinderen, welke op de laatste zondag van de maand zijn,  worden 4 extra momenten ingepland en wel op :
29 november,
28 februari,
28 maart,
25 april
Na de Eucharistie vieringen  gaan we naar het parochiezaaltje waar de communicanten met een gezamenlijke activiteit bezig zullen zijn

Op  28 maart stellen de kinderen zich, tijdens de dienst, ook aan de parochianen voor.

Meer informatie ontvangen de ouders via de contactpersonen.
Op 23 mei vindt de eerste repetitie in de kerk plaats van 11:00 tot 12:00 uur en op vrijdag 28 mei de generale repetitie om 13:00 uur.

Ouders ontvangen ook hierover nog informatie.

Contactpersoon communie is: mw. Ans Bistervels-de Deckere, tel. Nr. 06-57331684 of via de e-mail: activiteiten@grotekerkvenray.nl

Zij wordt hierbij ondersteund door mw. Corina Plass- van Haperen, mw. Sylvia Houwen-Heijnen en mw. Miranda Lutters en Arthur Gerritzen.

Zie ook Oudercatechese  en de avonden oudercatechese voor ouders van Communicanten

Naar de formulieren

 Terug naar activiteiten