groepsfoto communicanten 2019

1ste H.Communie 2020

Voor wie én wat doen we…

Tijdens de informatieavond op 16 september, welke plaats vindt in Basisschool Petrus’Banden van 20:00 tot 21:30 uur, vertelt kapelaan Marthoma de ouders over de lessen op school. Het kind en zijn/ haar ontwikkeling staat hierbij centraal. En over de betekenis van de Eerste H. Communie.
De Eerste H. Communie vindt plaats op 17 mei om 11:30 uur.

Via deze site is het mogelijk uw kind aan te melden ( zie aanmeldingsformulier.) Tijdens de informatieavond worden ook formulieren uitgedeeld.

De kinderen krijgen een informatiemap met het communieproject, hierin wordt op school gewerkt, maar ook thuis dit om de ouders de gelegenheid te geven hun kind te volgen bij de voorbereiding van de Eerste H. Communie.
Mw. Ans Bistervels stelt een werkgroep samen van contactouders, die tot na de communie 2 keer bij elkaar komen.
Hierin participeert van elke school 1 ouder.

Ook dit jaar werken we met de opzet waarin we het kind centraal stellen en zelf veel laten maken en doen. Ondersteuning van ouders hierbij is erg prettig.

Naast de maandelijkse vieringen voor ouders met kinderen, welke op de laatste zondag van de maand zijn,  worden 4 extra momenten ingepland en wel op 27 oktober, 24 november, 19 januari en zaterdag 25 januari ( op deze dag stellen de kinderen zich ook aan de parochianen voor) en 29 maart, waar de communicanten met een gezamenlijke activiteit bezig zullen zijn en samen de Eucharistieviering beleven.

Zie ook Oudercatechese  en de avonden oudercatechese voor ouders van Communicanten

Naar de formulieren

 Terug naar activiteiten

Laatste nieuws

De viering van de 1ste H.communie moeten we helaas over de grote vakantie heen tillen.
Het voorlopig voorstel is:
Op zondag 6 sept. voor de kinderen van de paterskerk.
Op zondag 13 sept. voor de kinderen van de Grote kerk.
De concrete invulling wordt nog met de werk-groep bekeken.

Klik hier voor de pagina over de mogelijkheid de 1ste H.Communie eerder te laten plaatsvinden