Heilig Vormsel 2020

Op 5 juli is het Vormsel 2020 toegediend in de Grote Kerk. In verband met Corona gebeurde dit in twee groepen. Hieronder de groepsfoto’s

Vormelingen in de ochtendgroep op 5 juli 2020 om 11:00 uur
Vormelingen in de middaggroep 5 juli 2020 om 14:00 uur
Voor wie én wat doen we…

Net als bij de Eerste H. Communie, krijgen de kinderen een twaalftal lessen welke op de Petrus’Banden / Kruudwis, de  Klimboom, de Montessori en de Krokodaris door deken Ed Smeets gegeven worden.
Op de andere scholen door kapelaan Alexander Marthoma.
De lessen over het Vormsel zijn op een prettige manier beschreven en samengevat in een handig boekje wat de kinderen ook mee naar huis nemen.
De kinderen wordt de inhoud van het H. Vormsel bijgebracht; met het doel, dat de kracht van de Heilige Geest hen helpt het geloof te beleven en voor het geloof uit te komen.

De coördinatie ligt bij mevrouw Bistervels en geldt voor de 4 scholen in het centrum en de scholen van de Paterskerk.
De kinderen van de Paterskerk sluiten aan bij de Grote Kerk, daar het om een klein aantal kinderen gaat.


Ook bij de voorbereiding van het vormsel is er een contactgroep samengesteld vanuit de gezamenlijke scholen. De invulling door de ouders is meer een coördinerende taak zoals: begeleiding bij het oefenen, verdelen van de gebeden, indelen van de plaatsen en fotograaf etc.
Door de kinderen worden zelf de liedjes, voorbeden, versiering etc. gekozen, tijdens enkele speciale momenten voor de vormelingen georganiseerd op een zaterdagavond. Deze hebben naast een verdiepingskarakter zoals samen naar de kerk gaan ook een speels moment op de avond en gezamenlijk eten.