Heilig Vormsel 2021

Voor wie én wat doen we…

Net als bij de Eerste H. Communie, krijgen de kinderen een twaalftal lessen welke door deken Ed Smeets en kapelaan Marthoma verzorgd zullen worden.

De lessen over het Vormsel zijn op een prettige manier beschreven en samengevat in een handig boekje wat de kinderen ook mee naar huis kunnen nemen.
De kinderen wordt de inhoud van het H. Vormsel bijgebracht; met het doel, dat de kracht van de Heilige Geest hen helpt het geloof te beleven en voor het geloof uit te komen.

De coördinatie ligt bij mevrouw Ans Bistervels-de Deckere en geldt voor de scholen in het centrum en van de Paterskerk. E-mailadres: activiteiten@grotekerkvenray.nl telefoon: 06-57331684
Voor de kinderen van de Paterskerk en de Grote Kerk zijn gezamenlijke bijeenkomsten op 4 zaterdagavonden van 18:00 tot 21:30 uur. Hierover ontvangt u nog informatie.

Ook bij de voorbereiding van het vormsel is er een contactgroep samengesteld vanuit de gezamenlijke scholen. De invulling door de ouders is meer een coördinerende taak zoals: begeleiding bij het oefenen, verdelen van de gebeden, indelen van de plaatsen en fotograaf etc.
Door de kinderen worden zelf de liedjes, voorbeden, versiering etc. gekozen, tijdens enkele speciale momenten voor de vormelingen georganiseerd op deze zaterdagavonden. Deze hebben naast een verdiepingskarakter zoals samen naar de kerk gaan ook een speels moment op de avond en gezamenlijk eten.

Informatieavond voor de ouders van de Paterskerk en Grote Kerk die hun kind het vormsel willen laten ontvangen is op:

 donderdag 3 september 19:30 – 21:00 in de Grote Kerk. 

De uitnodiging voor deze avond zijn naar de scholen verzonden en zullen wel al uitgedeeld zijn.
Het Vormsel vindt plaats op 18 april om 11:00 uur voor de kinderen die tot de parochie van de Paterskerk horen ( bij voldoende aanmeldingen) en om 14:00 uur voor de parochie kinderen van de Grote kerk.

Klik hier om het formulier te downloaden om uw kind aan te melden voor het H.Vormsel .
U kunt daar ook het aanmeldformulier downloaden en inleveren bij de pastorie aan de Eindstraat 6 te Venray:


Op 5 juli is het Vormsel 2020 toegediend in de Grote Kerk. In verband met Corona gebeurde dit in twee groepen. Hieronder de groepsfoto’s

Vormelingen in de ochtendgroep op 5 juli 2020 om 11:00 uur
Vormelingen in de middaggroep 5 juli 2020 om 14:00 uur