Heilig Vormsel

Voor wie én wat doen we…

 

Net als bij de Eerste H. Communie, krijgen de kinderen een twaalftal lessen van kapelaan Marthoma. De lessen over het Vormsel zijn op een prettige manier beschreven in één door Edwin Houtakkers ontworpen “methode”.

Op een speelse manier krijgen de kinderen de inhoud van het H. Vormsel bijgebracht; met het doel, dat de kracht van de Heilige Geest hen helpt het geloof te beleven en voor het geloof uit te komen.
De informatiebijeenkomst voor de ouders vindt, in overleg met de scholen, plaats aan het begin van het schooljaar.
De avond wordt verzorgd door Arthur Gerritsen, mw. Germaine Verbruggen en mevr. Miranda Lutters.

Klik hier voor het programma van de kindercatechese

De coördinatie ligt bij mevrouw Lutters en geldt voor de 4 scholen in het centrum.
Ook bij de voorbereiding van het vormsel is er een contactgroep samengesteld vanuit de gezamenlijke scholen. De invulling door de ouders is meer een coördinerende taak zoals: begeleiding bij het oefenen, verdelen van de gebeden, indelen van de plaatsen en fotograaf etc.
Door de kinderen worden zelf de liedjes, voorbeden, versiering etc. gekozen. Sinds enkele jaren is er een boekje voor de viering gemaakt waarin de kinderen samen met ouders en de Vormheer uiting geven aan hun verbondenheid met het geloof.

Coördinator : Miranda Lutters, in samenwerking met Ans Bistervels
Contactpersoon catechese vanuit het kerkbestuur is:
mw. Germaine Verbruggen-Janssens

 Toediening H. Vormsel in 2019
Er zijn vieringen waarvoor de kinderen speciaal worden uitgenodigd en welke gewenst zijn als voorbereiding op de toediening van het H. Vormsel.
Daarnaast worden er enkele speciale momenten voor de vormelingen georganiseerd op een zaterdagavond. Deze hebben naast een verdiepingskarakter zoals samen naar de kerk gaan ook een speels moment op de avond en gezamenlijk eten. Tevens worden daar ook de liedjes gekozen en geoefend etc.

Het Vormsel.
De ouders kunnen hun kind(eren) hiervoor op te geven. De kinderen worden op school door onze kapelaan Marthoma en in het gezin door de ouders voorbereid via een speciaal catechese-project. Aan de kinderen wordt gevraagd dit mee naar huis te nemen om er met hun ouder/s in te werken.
Onze vormheer voor 2019 is monseigneur E. de Jong

 Het vormsel vindt plaats op zondag 7 april 2019 om 14.00 uur. 

Alle informatie die betrekking hebben op het Vormsel, het oefenen van  liedjes etc. wordt schriftelijk aan de ouders bekend gemaakt.

Coördinator  contactouders; mevrouw Miranda Lutters.
Namens het kerkbestuur; mevrouw Germaine Verbruggen-Janssens

Het formulier voor de aanmelding kunt u hier downloaden door op de link te klikken: 

 aanmelding Vormsel P.Bandenkerk 2019 (word-formaat)

aanmelding-Vormsel-P.Bandenkerk-2019 (pdf-formaat)

 

Terug naar activiteiten