Heilig Vormsel 2020

Voor wie én wat doen we…
Net als bij de Eerste H. Communie, krijgen de kinderen een twaalftal lessen welke op de Petrus’Banden/ Kruudwis, de  Klimboom, de Montessori en de Krokodaris door deken Ed Smeets gegeven worden.
De lessen over het Vormsel zijn op een prettige manier beschreven en samengevat in een handig boekje wat de kinderen ook mee naar huis nemen.
De kinderen wordt de inhoud van het H. Vormsel bijgebracht; met het doel, dat de kracht van de Heilige Geest hen helpt het geloof te beleven en voor het geloof uit te komen.
De informatiebijeenkomst voor de ouders vindt, in overleg met de scholen, plaats aan het begin van het schooljaar en wel op 09-09-2019 in het parochiezaaltje aan het Kerkpad.
De avond wordt verzorgd door deken Smeets, mw. Germaine Verbruggen en mevr. Ans Bistervels-de Deckere.
Tevens worden de ouders ook geïnformeerd over de Lourdes Jongeren & Gezinsbedevaart welke plaats vindt van 17 t/m 25-10- 2020.

De coördinatie ligt bij mevrouw Bistervels en geldt voor de 4 scholen in het centrum.
Ook bij de voorbereiding van het vormsel is er een contactgroep samengesteld vanuit de gezamenlijke scholen. De invulling door de ouders is meer een coördinerende taak zoals: begeleiding bij het oefenen, verdelen van de gebeden, indelen van de plaatsen en fotograaf etc.
Door de kinderen worden zelf de liedjes, voorbeden, versiering etc. gekozen.
tijdens enkele speciale momenten voor de vormelingen georganiseerd op een zaterdagavond. Deze hebben naast een verdiepingskarakter zoals samen naar de kerk gaan ook een speels moment op de avond en gezamenlijk eten.

Hiervoor staan 3 avonden 2-11-2019 / 11-01-2020/ en 07-03-2020.
Op vrijdag 13 maart wordt er in de kerk geoefend om 16:00 uur.

Sinds enkele jaren is er een boekje voor de viering gemaakt waarin de kinderen samen met ouders en de Vormheer uiting geven aan hun verbondenheid met het geloof.

Het sacrament van het Vormsel wordt op 15-03-2020 toegediend door Bisschop Harrie Smeets.
Alle informatie die betrekking hebben op het Vormsel, het oefenen van  liedjes etc. wordt schriftelijk aan de ouders bekend gemaakt.

Via de website van de kerk kunt u uw kind opgeven voor het Vormsel. Tijdens de infoavond worden de formulieren ook uitgereikt.

Coördinator : Ans Bistervels-de Deckere in samenwerking met mw. Miranda Lutters.

Contactpersoon catechese vanuit het kerkbestuur is:
mw. Germaine Verbruggen-Janssens

Zie ook Oudercatechese en de avonden voor ouders van Vormelingen

Naar de formulieren

Terug naar activiteiten