Heilig Vormsel 2020

Voor wie én wat doen we…
Net als bij de Eerste H. Communie, krijgen de kinderen een twaalftal lessen welke op de Petrus’Banden / Kruudwis, de  Klimboom, de Montessori en de Krokodaris door deken Ed Smeets gegeven worden.
Op de andere scholen door kapelaan Alexander Marthoma.
De lessen over het Vormsel zijn op een prettige manier beschreven en samengevat in een handig boekje wat de kinderen ook mee naar huis nemen.
De kinderen wordt de inhoud van het H. Vormsel bijgebracht; met het doel, dat de kracht van de Heilige Geest hen helpt het geloof te beleven en voor het geloof uit te komen.

De informatiebijeenkomst voor de ouders vindt, in overleg met de scholen, plaats aan het begin van het schooljaar en wel op 09-09-2019 in het parochiezaaltje aan het Kerkpad. De avond wordt verzorgd door deken Smeets en mevr. Ans Bistervels-de Deckere.
Tevens worden de ouders ook geïnformeerd over de Lourdes Jongeren & Gezinsbedevaart welke plaats vindt van 17 t/m 25-10- 2020.

De coördinatie ligt bij mevrouw Bistervels en geldt voor de 4 scholen in het centrum en de scholen van de Paterskerk.
De kinderen van de Paterskerk sluiten aan bij de Grote Kerk, daar het om een klein aantal kinderen gaat.

Ook bij de voorbereiding van het vormsel is er een contactgroep samengesteld vanuit de gezamenlijke scholen. De invulling door de ouders is meer een coördinerende taak zoals: begeleiding bij het oefenen, verdelen van de gebeden, indelen van de plaatsen en fotograaf etc.
Door de kinderen worden zelf de liedjes, voorbeden, versiering etc. gekozen, tijdens enkele speciale momenten voor de vormelingen georganiseerd op een zaterdagavond. Deze hebben naast een verdiepingskarakter zoals samen naar de kerk gaan ook een speels moment op de avond en gezamenlijk eten.

Hiervoor staan enkele avonden gepland 2-11-2019 / 11-01-2020/ 07-03-2020 en zondag 26-1-2020 waar de kinderen de zondagviering meemaken en een speurtocht in de kerk hebben.
Op vrijdag 13 maart wordt er in de kerk geoefend van 15:30 tot 17:00  uur.
Op 22 juni afsluiten met eventueel deelname aan “Nacht zonder dak”.

Sinds enkele jaren is er een boekje voor de viering gemaakt waarin de kinderen samen met ouders en de Vormheer uiting geven aan hun verbondenheid met het geloof.

Het sacrament van het Vormsel wordt op 15-03-2020 om 11:00 uur toegediend door Bisschop Harrie Smeets.
Alle informatie die betrekking heeft op het Vormsel, het oefenen van  liedjes etc. wordt schriftelijk aan de ouders bekend gemaakt.

Via de website van de kerk kunt u uw kind opgeven voor het Vormsel. Tijdens de infoavond worden de formulieren ook uitgereikt.

Coördinator : Ans Bistervels-de Deckere in samenwerking
met mw. Corina Plass en Arthur Gerritzen.

Zie ook Oudercatechese en de avonden voor ouders van Vormelingen

Naar de formulieren

Terug naar activiteiten