Heilig Vormsel

Voor wie én wat doen we…

Net als bij de Eerste H. Communie, krijgen de kinderen een twaalftal lessen van de heer Edwin Houtakkers. De lessen over het Vormsel zijn op een prettige manier beschreven in één door hemzelf ontworpen “methode”.

Op een speelse manier krijgen de kinderen de inhoud van het H. Vormsel bijgebracht; met het doel, dat de kracht van de Heilige Geest hen helpt het geloof te beleven en voor het geloof uit te komen. Ook hiervoor gebruikt de heer Edwin Houtakkers losse werkbladen.
De informatiebijeenkomst voor de ouders vindt, in overleg met de scholen, plaats aan het begin van het schooljaar. De avond wordt verzorgd door deken Smeets, de heer Edwin Houtakkers en mw. Verbruggen

De coördinatie ligt bij mevrouw Verbruggen en geldt voor de 4 scholen in het centrum.
Ook bij de voorbereiding van het vormsel is er een stuurgroep vanuit de gezamenlijke scholen. Zij zorgen voor een goed overleg en het maken van de versiering.. De invulling door de ouders is meer een coördinerende taak zoals: begeleiding bij het oefenen, verdelen van de gebeden, indelen van de plaatsen, verzorgen van versiering en fotograaf etc.

Sinds vorig jaar is er een boekje voor de viering gemaakt waarin de kinderen samen met ouders en de Vormheer uiting geven aan hun verbondenheid met het geloof.

Contactpersoon:
Germaine Verbruggen-Janssens
Vesaliuslaan 3, 5801 MV Venray
E-mail; gjenrv@xs4all.nl

Toediening H.Vormsel in 2018
Er vieringen waarvoor de kinderen speciaal worden uitgenodigd en welke gewenst zijn als voorbereiding op de toediening van het H. Vormsel.

Het Vormsel.
De ouders kunnen hun kind(eren) hiervoor op te geven. De kinderen worden op school samen met onze catecheet E. Houtakkers en in het gezin voorbereid via een speciaal catechese-project. Aan de kinderen wordt gevraagd dit mee naar huis te nemen.
Onze vormheer voor 2018 is Monseigneur Snackers.

Het vormsel vindt plaats op zondag 15 april 2018 om 14.00 uur. Tevoren wordt er een ouderavond gehouden op maandag 25-09-2017 om 20.00 uur in de ruimte onder de sacristie.
Zie ook misintenties week 16-2018

Zie ook Nieuwsbericht H.Vormsel van 27-4-2018

Andere informatie die betrekking hebben op het oefenen van dienst en liedjes wordt schriftelijk aan de ouders bekend gemaakt.

contactpersoon: G. Verbruggen- Janssens

Terug naar activiteiten