Kindercatechese

Voor wie en wat doen we ….

Binnen onze parochie zijn enkele clubjes actief, waar kinderen komen die de eerste H. Communie gaan doen of  gedaan hebben.
1x per maand komen de kinderen bij elkaar om naar een Bijbelverhaal te luisteren, liedjes te zingen en gezellig met elkaar te knutselen.
Spelenderwijs komen zij in contact met het geloof. De tijd van het kerkelijk jaar is de leidraad voor de keuze van het thema van deze middag.

De gedetailleerde informatie voor 2020 komt zodra deze is vastgesteld op deze pagina van de site, alsmede de daarvoor benodigde aanmeldformulieren.

Terug naar activiteiten