Afspraken rond uitvaarten

Contactpersoon afspreken uitvaart/avondwake

Het is van groot belang dat u een afspraak voor een uitvaart of avondwake alleen via de centrale telefoonnumers maakt:

 • Voor de Grote Kerk: 0478-550740 of b.g.g.
  06-47115269    (deken H. Smeets)
 • Voor de Paterskerk: 0478-568141

Het is mogelijk dat het mobiele nummer van de deken of het nummer van de diaken, in geval van afwezigheid van genoemde contactpersonen, wordt doorgeschakeld  naar een mobiel nummer van een vervangende contactpersoon. Mocht niet  worden opgenomen, spreek dan de voicemail in. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Mocht u via een andere weg een uitvaart proberen af te spreken, dan is de kans aanwezig dat de kerk reeds bezet is, er geen geestelijke beschikbaar is of dat andere zaken niet goed geregeld worden. Dat willen we natuurlijk voorkomen.

Mogelijkheden

Het zou fijn zijn als u, voordat u contact met ons opneemt, wellicht de volgende zaken in uw achterhoofd mee laten spelen en als het kan voorbespreekt met de nabestaanden.

Vanuit welke kerk wordt er afscheid genomen?

  • Het uitgangspunt is dat de uitvaart en de avondwake plaatsvinden in de kerk van de parochie waar de overledene woonde of kerkbijdrage voldeed. Mochten de nabestaanden om enige reden kiezen voor de andere kerk, dan is dat ook mogelijk. Bijgevoegd vindt u een kaartje met de parochiegrenzen.

Wenst men alleen een uitvaart of wil men ook een avondwake? Of eventueel alléén een avondwake?

  • Een avondwake is een voorbereiding op de het definitieve afscheid van de dag erna. Een avondwake is persoonlijker van aard dan een uitvaartviering. Zo bestaat de mogelijkheid om cd’s te draaien tijdens de avondwake en zijn er mogelijkheden (maar geen verplichtingen) voor de nabestaanden om iets te doen tijdens de avondwake. Ook tijdens de uitvaartdienst is inbreng vanuit de familie mogelijk maar beperkter dan in de avondwake.
  • In beginsel beginnen de avondwakes op weekdagen om 19.15 uur en op zondag om 18.00 uur.

Wenst men een uitvaartmis of een gebedsdienst?

  • Men kan kiezen voor een uitvaartmis of een gebedsdienst ten afscheid. Beide vormen zijn volwaardige kerkelijke uitvaarten. Standaard wordt er van uitgegaan dat er gekozen wordt voor een uitvaartmis. Indien er redenen zijn om geen mis op te dragen, zal er –om verwarring te voorkomen- bij een woorddienst geen communie worden uitgereikt. Tijdens de drie dagen voor Pasen mag in elk geval geen mis worden opgedragen en zullen uitvaarten dus plaatsvinden in de vorm van een gebedsdienst.

Koor en muziek

  • Bij een uitvaart wordt er vanuit gegaan dat een parochiekoor gevraagd wordt voor de muzikale opluistering. Mocht men een ander koor wensen, dan is dit mogelijk als er een aantoonbare band bestaat met dit koor en als het repertoire geschikt is. De contactpersoon van de parochie beslist over de geldigheid van de reden om hiervan af te wijken.
  • Dit moet wel direct bij het vastleggen van de uitvaart afgesproken worden. Het is helaas verschillende keren voorgekomen dat dergelijke wensen laat bekend werden en een heel koor last-minute afgebeld moest worden.
  • Als er cd-muziek gedraaid wordt tijdens een avondwake, dan zorgt de avondwakegroep voor iemand die de muziekinstallatie bedient.

Tijdstip van de uitvaart

  • In principe begint een uitvaart om 10.30 u. Indien er veel mensen van ver moeten  komen, kan worden uitgeweken naar 13.30 u. Aanpassing hiervan, bijvoorbeeld omdat de uitvaart gevolgd wordt door een crematie, is beperkt mogelijk. Met dien verstande dat vanwege onze vrijwilligers er in beginsel geen uitvaarten op of rond het middaguur kunnen zijn.

Collecte

  • Mocht de familie verzoeken om een collecte te houden voor een goed doel, dan mogen achter in de kerk collecte-bussen geplaatst worden. De parochie-collecte zal dan overigens niet komen te vervallen. Plaatsen van deze bussen dient vooraf kenbaar gemaakt te worden. Het beheer ervan valt niet onder verantwoordelijkheid van het kerkbestuur

Opbaren rouwkapel

 • In de Grote Kerk bestaat in de kruiskapel de mogelijkheid tot opbaren en rouwbezoek voorafgaand aan avondwake en/of uitvaartdienst. Indien deze wens geuit wordt, dan  graag hiervan kennis geven bij het maken van de eerste afspraak.
Tarieven per 01-01-2015
Uitvaart: € 400,-
Koor, organist en dirigent: € 100,-
Avondwake ,volgende dag uitvaart:   €  25,-
Avondwake, volgende dag geen uitvaart: € 400,-
Opbaren rouwkapel: € 80,-
Gebedsdienst: € 400,-
Begeleiding van een priester in crematorium
zonder voorafgaande kerkdienst:
€ 400,-
Wanneer men 4 jaren van te voren kerkbijdrage heeft betaald gelden alleen de kosten voor het opbaren in de rouwkapel, koor, organist en dirigent.
DVD van avondwake: € 25,00
DVD van uitvaart: € 35,00
DVD van uitvaart en avondwake: € 50,00

Klik  voor een printversie

Terug naar activiteiten