Voorbereiding H.Communie 2018

De eerste H. Communie in 2018 is op 27 mei om 11:30 uur in de Petrus’Bandenkerk (Grote Kerk) voor alle scholen, die vallen onder de parochie Petrus’Banden.
De informatieavond wordt gehouden op een – nog nader te bepalen locatie- en begint om 20.00 uur. De datum is 26 september 2017

In de voorbereidingstijd wordt er natuurlijk vanuit gegaan dat de kinderen naar de gezinsvieringen  komen. Tevens bieden wij de mogelijkheid om deel te nemen aan de kindercatechese welke op een leuke speelse manier namens zuster Irma door mw. Bistervels (voorlopig)  wordt gegeven. De eerste gezinsviering was 17 september om 11.00 uur. Meer informatie over kindercatechese en  gezinsviering  vindt u  elders op de site.

Zie ook de gehouden Kinderkerk op 10 december 2017

Voor wie én wat doen we…

Tijdens de informatieavond vertelt dhr. E. Houtakkers de ouders hoe hij zijn lessen op school verzorgt. Het kind en zijn/ haar ontwikkeling staat hierbij centraal. De les probeert hij zo kind vriendelijk te geven. Wij werken met een klapper, zodat ouders zelf er ook aanvullingen in kunnen toevoegen.
Arthur Gerritzen geeft een korte  informatie over de workshop “het gezin”
Deken Smeets  praat met de ouders over de betekenis van de Eerste H. Communie.
Namens de kerkbesturen is er een persoon aanwezig om informatie te geven over het kerkbestuur, de vele vrijwilligers en hun taken. Dit is mevrouw Germaine Verbruggen-Janssen
Mw. Miranda Lutters stelt een stuurgroep samen, die tot na de communie met regelmaat bij elkaar komen. In de stuurgroep participeren van elke school 1 of 2 ouders. Zij zetten in grote lijn de viering van de H. Communie uit en betrekken via de school de andere ouders hierbij. Informeren de ouders met regelmaat via een brief, e-mail of een bijeenkomst over de stand van zaken.
Binnen de werkgroep worden de taken in goed overleg verdeeld.
Contactpersoon catechese vanuit het kerkbestuur is:
mw. Germaine Verbruggen – Janssens
Vesaliuslaan 3,  5801 MV Venray
T 0478 769014

 Terug naar activiteiten