Afscheid Deken SmeetsOp zondag 11 november nam Venray afscheid van deken Harry Smeets.

Om 14:00 uur was er een plechtige Hoogmis in de Grote Kerk, een Mis met 6 priesters, 2 diakens, ruim 30 misdienaars en acolieten, 2 koren en bijzonder veel kerkgangers.

Na de Mis werd de deken in een openbare buitengewone raadsvergadering in het gemeentehuis benoemd tot ereburger van Venray.

Tijdens een druk bezochte receptie in Anno ’54 werd hij door de Schutterij ’t Zandakker / Gilde St. Jan benoemd tot lid in de Orde van Sint Jan.

Hieronder een fotorapportage van dit afscheid.

er zijn geen afbeeldingen gevonden