Agenda Parochie Petrus’Banden

 

Parochie Petrus Banden Agenda (zover bekend)
Gewijzigd op 6-3-2018; wijzigingen in blauw aangegeven
Datum Tijd Plek Wie wat
JUNI 2018
       
woensdag 13 14:00 klooster zr.Ursulinen Jaarafsluiting alle groepen voor de kindercatechese
woensdag 13 14:00 parochie-zaaltje Grote Kerk kindercatechese groep 3 communicanten.
zondag 17 11:00 Grote Kerk Dankviering en processie Dankviering voor communicanten en vormelingen en doopouders met dopeling.
 Na de viering gaan we naar de Mariagrot
JULI 2018
dinsdag 10 20:00 Pastorie
Paterskerk 
Doopgesprek voor ouders die hun kind laten dopen
dinsdag 17 19:30 pastorie
deken Smeets
vergadering Kerkbestuur Om 20:30 uur neemt de Stchting Behoud en Restauratie Beeldenschat deel  aan de vergadering