Agenda Parochie Petrus’Banden

Parochie Petrus Banden Agenda (zover bekend)
Datum Tijd Plek Wie wat

oktober 2019

donderdag
3
20:00 Pastorie
Paterskerk
Communicatechese door kapelaan Marthoma; bezinning en verdieping op het lesmateriaal voor kinderen.
dinsdag
15
20:00 Pastorie
Paterskerk
Bijbelavond door Deken Smeets; aanreiken de Bijbel van kaft tot kaft en mogelijkheid tot bespreking
woensdag
16
20:00 Pastorie
Paterskerk
Vormselcatechese door deken Smeets; bezinning op het lesmateriaal wat de kinderen op school krijgen.
dinsdag
22
19:30 Pastorie
Paterskerk
Samenkerk avond voor alle parochianen van beide kerken.
woensdag
23
14:00 Parochiezaaltje Grote Kerk kindercatechese van 14:00 tot 15:30 uur; Voor de kinderen die de communie in 2020 doen.
zondag
27
9:30 Grote Kerk viering met speciale aandacht voor gezinnen met kinderen. Deze dienst neemt de plaats in van de Gezinsvieringen

november 2019

vrijdag 
1
19:15 Grote Kerk

Eucharistieviering i.v.m. Allerheiligen
zaterdag
2
19:15 Grote Kerk Eucharistieviering i.v.m. Allerzielen: Tijdens de dienst worden de overledenen van dit jaar herdacht.
dinsdag
5
20:00 Parochiezaaltje Grote Kerk Bijbel-avond voor geïnteresseerde gelovigen: Van Kaft tot Kaft
woensdag
6
20:30 Pastorie
Paterskerk
doopvoorbereiding: voor ouders die hun kind voor het dopen hebben opgegeven.
donderdag
7
20:00 Pastorie
Paterskerk
Communiecatechese door kapelaan Marthoma: bezinning en verdieping op het lesmateriaal van de kinderen.
zaterdag
9
18:00 Parochiezaaltje Grote Kerk voorbereiding op de Vormsel-dag: thema bedenken, knutselen, kerkbezoek enz. .tot 21:30/22:00 uur
zondag
10
  Grote Kerk doopzondag: De doop wordt toegediend door diaken Guido van Dierendonck (ochtend) en door kapelaan Marthoma om 13:30 en 14:00 uur
dinsdag
19
20:00 Nog niet vast-gesteld vergadering : Stichting Behoud en Restauratie Beeldenschat Sint Petrus’ Bandenkerk Venray
dinsdag
19
19:30 Pastorie Paterskerk Samenkerk avond voor alle geïnteresseerde parochianen van beide kerken.
woensdag
20
14:00 Parochiezaaltje Grote Kerk kindercatechese van 14:00 tot 15:30 uur: Voor de kinderen die de communie doen en het vorig jaar gedaan hebben
woensdag
20
20:00 Parochiezaaltje Grote Kerk Vormsel-catechese door deken Smeets: bezinning op het lesmateriaal wat de kinderen op school krijgen.
zondag
24
9:30 Grote Kerk viering met speciale aandacht voor gezinnen met kinderen; Deze dienst komt in plaats van de Gezinsvieringen
maandag
25
20:00 Pastorie Eindstraat vergadering kerkbestuur 
dinsdag
26
20:00 Parochiezaaltje Grote Kerk Bijbelavond voor geinteresseerde gelovigen: Van Kaft tot Kaft