Agenda Parochie Petrus’Banden

Parochie Petrus Banden Agenda (zover bekend)
Datum Tijd Plek Wie wat
november 2018
dinsdag 6 20:00 pastorie Eindstaat vergadering kerkbestuur
zondag 11 11:00 Grote Kerk Gezinsviering voor communicanten en vormelingen en broertjes en zusjes
dinsdag 20 20:00 pastorie Paterskerk doopgesprek voor ouders die hun kind willen laten dopen.
  20:00 pastorie Paterskerk Samen Kerkavond thema: De voettocht naar Santiago
december 2018
zondag 9 11:00 Grote Kerk Gezinsviering voor communicanten en vormelingen en broertjes en zusjes
dinsdag 11 20:00 pastorie Eindstaat vergadering kerkbestuur
woensdag 12 14:00 parochiezaaltje Grote Kerk kindercatechese voor kinderen die de communie hebben gedaan.
dinsdag 18 20:00 pastorie Paterskerk Samen Kerkavond thema: Waar gaan we heen met de kerk.
maandag 24 17:00 Grote Kerk Kindje wiegen viering in de kerk voor onze allerjongsten.
  19:00 Grote Kerk gezinsviering voor alle kinderen uit de parochie
  23:00 Grote Kerk Nachtmis
januari 2019
zondag 13 11:00 Grote Kerk Gezinsviering voor communicanten en vormelingen en broertjes en zusjes
dinsdag 15 20:00 pastorie Paterskerk doopgesprek voor ouders die hun kind willen laten dopen.
  20:00 pastorie Eindstaat vergadering kerkbestuur
dinsdag 22 20:00 pastorie Paterskerk Samen Kerkavond thema: Filmavond Kerk in Nood
woensdag 23 14:00 parochiezaaltje Grote Kerk kindercatechese voor kinderen die de communie hebben gedaan.
februari 2019
zondag 10 11:00 Grote Kerk Gezinsviering Voor alle kinderen, maar speciaal voor de jongens en meisjes die de eerste communie doen. Zij stellen zich voor.
dinsdag 12 20:00 pastorie Eindstaat vergadering kerkbestuur
woensdag 27 14:00 parochiezaaltje Grote Kerk kindercatechese voor kinderen die de communie hebben gedaan.
maart 2019
zondag 10 11:00 Grote Kerk Gezinsviering voor communicanten en vormelingen en broertjes en zusjes
dinsdag 12 20:00 pastorie Paterskerk doopgesprek voor ouders die hun kind willen laten dopen.
  20:00 pastorie Eindstaat vergadering kerkbestuur
woensdag 27 14:00 parochiezaaltje Grote Kerk kindercatechese voor kinderen die de communie hebben gedaan.
april 2019
zondag  7 14:00 Grote kerk Vormselviering welke door Mgr de Jong wordt toegediend.
dinsdag 9 20:00 pastorie Eindstaat vergadering kerkbestuur
zondag 14 09:30 Grote kerk Het maken van een Palmpasenstok Dit vindt plaats in het parochiezaaltje  onder de sacristie
  11:00 Grote Kerk Gezinsviering voor communicanten en vormelingen en broertjes en zusjes en het wegbrengen van de palmpasenstok naar de bewoners van Vincentiushof
mei 2019
dinsdag 8 20:00 pastorie Paterskerk doopgesprek voor ouders die hun kind willen laten dopen.
woensdag 9 14:00 parochie-zaaltje
Grote Kerk
kindercatechese voor kinderen die de communie hebben gedaan.
dinsdag 14 20:00 pastorie Eindstaat vergadering kerkbestuur
zondag 26 11:30 Grote Kerk Communieviering Eucharistieviering communiecanten.
  19:30 pastorie
Eindstraat
vergadering kerkbestuur
juni 2019
dinsdag 18 20:00 pastorie Paterskerk doopgesprek voor ouders die hun kind willen laten dopen.
  20:00 pastorie Eindstaat vergadering kerkbestuur
woensdag 19 14:00 parochiezaaltje Grote Kerk kindercatechese afsluitende middag van de kindercatechese.
zondag 30 11:00 Grote Kerk Dankviering en processie voor communicanten en vormelingen en doopouders met dopeling.