Diensten week 16-2021

SINT PETRUS’ BANDEN MISINTENTIES
van zaterdag 17 april t/m vrijdag 23 april

Zaterdag 17 april;

19.15 uur: H. Mis:
Voor:
uit dankbaarheid;
Jaardienst Theresie Mertens;
Piet Claessens.

Zondag 18 april; derde zondag na Pasen

9:30 uur: H. Mis,
uitzending via Omroep Venray en kanaal 45 Venray tv
Voor:
Piet Bussemakers en overleden familie;
Overleden familie Pouwels-Maessen en kinderen;
Overleden ouders Wim en Wies Houwen-Cremers;
Piet en An van Mil-Pouwels en kinderen.

Maandag 19 april;

8:35 uur: Gezongen morgengebed
9:00 uur: H. Mis
Voor
: Alle jongeren in onze parochie, vooral voor de jongens en meisjes die zich voorbereiden op het Vormsel en Communie dat zij juist in deze rare tijd de kracht van de verrezen Heer mogen ervaren.

Dinsdag 20 april;

9:00 uur: H. Mis
Voor:
Onze parochianen dat Gods liefde, gedragen door Zijn geest en in de geborgenheid van Jezus, bij hen en ons mogen zijn om standvastig in ons geloof te kunnen zijn.

Woensdag 21 april; H. Anselmus, bisschop en kerkleraar

9:00 uur: H. Mis
Voor:
De zieke en lijdende mensen dat zij bij de verrezen Heer steun en kracht mogen ervaren.

Donderdag 22 april

9:00 uur: H. Mis
Voor:
Onze geestelijke en maatschappelijke leiders, dat zij in deze moeilijke tijd sterk staan in hun geloof en van daaruit de kracht hebben bij het uitvoeren van hun functie.

Vrijdag 23 april; H. Georgius (St. Joris) martelaar

08.35 uur: Gezongen morgengebed
09:00 uur: H. Mis
aansluitend het bidden van de litanie
Voor: Onze bisschop en alle geestelijken in ons bisdom, dat zij Gods liefde mogen blijven ervaren en daardoor de kracht en de steun vinden om die liefde en trouw uit te dragen.
15.00 uur: Uur van barmhartigheid

Diensten week 15-2021

SINT PETRUS’ BANDEN MISINTENTIES
van zaterdag 10 april t/m vrijdag 16 april

Zaterdag 10 april;

19.15 uur: H. Mis: 
Voor:
Zeswekendienst Nelleke Huybers-van Hoof;
zes wekendienst  Frans Bouten;
fam. Creemers-Maassen en zoon Piet;
Jaardienst Leo en Truus Hellegers-Hendriks;
Jaardienst ouders Johannes van Dijk en Hendrica van Dijk-Hurkmans, overleden kleinkind Mandy, schoondochter Nellie, zoon Louis en voor ernstig zieke zwager en schoonzus Dien;
Joop Corzilius en overleden familie Corzilius,
Nico Nooren

Zondag 11 april 2de zondag van Pasen

9:30 uur: H. Mis,
uitzending via Omroep Venray en kanaal 45 Venray tv 
Voor:
Jaardienst Corrie Hukkelhoven-Bongaerts;
Ser en Nella Muijsers-Vullings;
Fenk Faesen.

Maandag 12 april

9:00 uur: H. Mis
Voor
: Onze kerkgemeenschap; dat zij kracht en steun moge vinden in het geloof en in een luisterende houding tot God blijven en volharden.

Dinsdag 13 april, H. Martinus I paus en martelaar

9:00 uur: H. Mis
Voor:
Onze bisschop en de priesters van onze parochie, dat zij ons mogen voorgaan in het beleven van het geloof en daardoor voor ons een steun en inspiratie bron zijn.

Woensdag 14 april

9:00 uur: H. Mis
Voor:
Overleden familie Pouwels-Maessen en kinderen

Donderdag 15 april, uur

9:00 uur: H. Mis
Voor:
Theo van Raaij en overleden familie,
Ans Jansen –van Riet en dierbaren

Vrijdag 16 april

8:35 Gezongen morgengebed
9:00 uur: H. Mis
Voor:
Hen die het vertrouwen in God door ziekte, relatieproblemen of andere oorzaken zijn verloren. Dat God hen in het licht van de dood en verrijzenis van Jezus de weg terug mag wijzen.
11:00 uur: Uitvaartdienst Mia Berkers-Jacobs
15:00 uur: Uur van barmhartigheid

Palmpasen en Palmpasenstokken

Zondag 28 maart gingen we tussen 10:30 en 11:00 uur met een grote groep jongens en meisjes waaronder  communicanten en vormelingen de bewoners van Vincentiushof verrassen met een, door de kinderen, zelf gemaakte Palmpasenstok .

Natuurlijk houden we langs de ramen eerst een optocht en daarna worden de kinderen verdeeld om “corona proof “bij elke woningen enkele stokken af te geven.

Maar het leuke is, ze mochten aan de buitenkant ook op de ramen tekenen en een bewoner mag dat eventueel binnen ook. Zo kunnen ze toch met de bewoners communiceren. Een leuk idee van Angèle

Vanuit Vincentiushof zijn we daarbij begeleid door Angèle en Caroline.
Hieronder enige foto’s van de aanbieding van de Palmpasen stokken

diensten week 14-2021

SINT PETRUS’ BANDEN MISINTENTIES
van zaterdag 3 april t/m vrijdag 9 april

Zaterdag 3 april; Paaszaterdag

19.15 uur: Paaswake,
 uitzending via Omroep Venray en kanaal 45 Venray tv 
Voor:
Jaardienst Martha van Valkengoed-van Bijlevelt;
Johan en Marie Jonkers-Claessens, overleden ouders en familie;
Theo Aben; Bey Aben-Baeten, Piet Aben;
Antoon en Gerda Janssen-Keilholz.

Zondag 4 april; Hoogfeest van Pasen

9:30 uur: H. Mis,
uitzending via Omroep Venray en kanaal 45 Venray tv 
Voor:
Jaardienst Leo Marcelis;
Familie Peters-Deriks,
familie Arts-Jansen,
familie Peters-Arts;
Piet en Martha Weijs-Houben;
Jos Nota;
Thijs Smits ofm;
Ser en Nella Muijsers-Vullings;
Wim Bistervels, overleden ouders, schoonouders en wederzijdse familie;
Martin Verschuuren en overleden ouders Verschuuren-Dirkcx,
Johan Schaeffers en overleden familie.

Maandag 5 april; Paasmaandag

9:30 uur: H. Mis
Voor
: Jan en Annie Schwachöfer-Dijkmans en overleden familie;
Wim en Grada Driessen-Rongen en overleden familie.

Dinsdag 6 april;

9:00 uur: H. Mis
Voor:
Alle overleden parochianen voor wie nooit gebeden wordt. Dat ons gebed moge bijdragen dat zij in Gods aanschijn zijn.

Woensdag 7 april;

9:00 uur: H. Mis
Voor:
Onze bisschop en alle priesters van ons dekenaat, dat zij ons mogen voorgaan in het beleven van het geloof en daardoor ons kracht mogen geven in het belijden van het geloof, een steun en een bron van inspiratie zijn.

Donderdag 8 april;

9:00 uur: H. Mis 
Voor:
Onze parochianen, dat Gods liefde, gedragen door Zijn geest en in de geborgenheid van Jezus, bij hen en ons mogen zijn om standvastig in ons geloof te kunnen zijn.

Vrijdag 9 april;

8:35 uur: Gezongen morgengebed
9:00 uur: H. Mis
Voor:
Hen die honger hebben en niets te eten, dat we deze mensen niet vergeten, maar laten delen in onze overvloed om zo Jezus boodschap uit te dragen.
15.00 uur: Uur van barmhartigheid.

Corona en Pasen

Geen versoepelingen coronamaatregelen in R.-k. Kerk met het oog op Pasen

De Nederlandse bisschoppen hebben zich naar aanleiding van de recente persconferentie van het demissionaire kabinet beraden op de vieringen met Pasen. Daarbij hebben zij ook de recent door het Interkerkelijke Overleg in Overheidszaken (CIO) uitgebrachte routekaart voor de kerken betrokken. Gelet op het oplopend aantal COVID-19 besmettingen en in het licht van de persconferentie zien de bisschoppen geen ruimte voor versoepeling van de coronamaatregelen met Pasen.

De Rooms-Katholieke Kerk hield zich steeds al aan de nu op de routekaart geïntroduceerde lijn voor de situatie “zeer ernstig” en dat blijft zo. De bisschoppen handhaven daarom de maatregelen en aantallen van het bestaande R.-k. protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’, waarmee zij hun lijn sinds oktober 2020 voortzetten. Dit betekent onder meer geen samenzang, bij voorkeur één cantor en maximaal vier zangers en handhaving van alle overige maatregelen inzake reservering, hygiëne en het dragen van mondkapjes.

Paaswake
De verlenging van de avondklok met wijziging van de aanvangstijd naar 22.00 uur betekent dat de aanvangstijden van de vieringen van het Paastriduüm – in het bijzonder van de Paaswake – zodanig worden vervroegd dat gelovigen vóór 22.00 uur thuis kunnen zijn, ook als dit betekent dat de Paaswake daarmee op een moment begint dat de duisternis nog niet is ingetreden.

De bisschoppen realiseren zich dat dit jaar net als vorig jaar de viering van Pasen anders dan anders zal zijn. Zij roepen op om in alle omstandigheden wel het feest van Pasen te vieren. Ze doen dit onder meer op de speciale website www.vierpasen.nl die op Aswoensdag, 17 februari, online is gegaan. De site biedt links en downloads om de Goede Week en Pasen ook thuis optimaal te beleven en te vieren.

Er is hoop
“De coronacrisis is ingrijpend voor ons allen, in de samenleving en in de Kerk. Het vraagt van ons nauwgezetheid, geduld en veerkracht. In zijn sterven en verrijzen heeft Jezus de dood overwonnen. Daarmee heeft het leven het laatste woord. Er is hoop. Laten we in deze tijd die offers van ons vraagt de hoop onder elkaar levend houden, op grond van ons geloof en in liefde tot elkaar,” aldus de Nederlandse bisschoppen.

Diensten week 13-2021

SINT PETRUS’ BANDEN MISINTENTIES
van zaterdag 27 maart t/m vrijdag 2 april

Zaterdag 27 maart;

19.15 uur: H. Mis: 
Voor:
overleden familie van de Steeg-Gieben.

Zondag 28 maart; Palmzondag van het lijden van de Heer;

9:30 uur: H. Mis,
uitzending via Omroep Venray en kanaal 45 Venray tv 
Voor:
Zeswekendienst Gon Vullings-Janssen;
overleden ouders Louis en Dory Driessen- Claassens;
Harrie Coolen.

Maandag 29 maart;

8:35 uur: morgengebed
9:00 uur: H. Mis
Voor
: Alle overleden parochianen voor wie nooit gebeden wordt. Dat ons gebed moge bijdragen dat zij in Gods aanschijn zijn.

Dinsdag 30 maart;

9:00 uur: H. Mis
Voor:
Alle jongeren in onze parochie, vooral voor de jongens en meisjes die zich voorbereiden op het Vormsel en Communie dat zij juist in deze rare tijd de kracht van de verrezen Heer  mogen ervaren.

Woensdag 31 maart;

9:00 uur: H. Mis
Voor:
ouders de Bruijn-van der Voort.
10:30 uur: Uitvaartdienst Han Kaanen

Donderdag 1 april; Witte Donderdag

19:15 uur: H. Mis met aansluitend stil gebed,
uitzending via Omroep Venray en kanaal 45 Venray tv 
Voor:
Piet en Tony Jacobs- Jenneskens;
pastoor de Ceuster.

Vrijdag 2 april; Goede Vrijdag

19:15 uur: Plechtige herdenking van het lijden en sterven van de Heer,
uitzending via Omroep Venray en kanaal 45 Venray tv
aansluitend biechtgelegenheid.

Goede week en Pasen 2021

27 & 28 maart Palmzondag: palmwijding en passieverhaal

Begin van de Goede Week. In elke H. Mis worden palmen gezegend.
Diensten zoals gebruikelijk in het weekend.

Biechtviering dinsdag 30 maart 19.15 uur in de Paterskerk

Witte Donderdag 1 april 19.15 uur Grote Kerk (uitzending Omroep Venray)
H. Mis gevolgd door stil gebed bij het Allerheiligste tot 20.30 uur
Jezus viert met zijn vrienden het Laatste Avondmaal. We vieren de instelling van de eucharistie en het priesterschap. Aansluitend aan de Mis wordt het H. Sacrament weggedragen. Daarna worden altaar en priesterkoor afgeruimd en ontkleed. Stil gebed tot 20.30 uur
Biechtgelegenheid in de Kruiskapel.

 Goede Vrijdag 2 april

15.00 uur Kruisweg Paterskerk aansluitend biechtgelegenheid
19.15 uur Herdenking Christus’ lijden en sterven Grote Kerk
(uitzending via Omroep Venray) aansluitend biechtgelegenheid
’s Avonds vieren we de Plechtige Herdenking van het lijden en sterven van de Heer: de o zo sobere maar daarom op deze dag juist zo sprekende plechtigheid met passieverhaal, kruis-toning, voorbede en Heilige Communie.

 Stille Zaterdag 3 april: Paaswake om 19.15 uur Grote Kerk
(uitzending Omroep Venray)

Eerste & Tweede Paasdag 4 & 5 april als op zondag:
09.30 uur Grote Kerk
11.00 uur Paterskerk

(Op 1e Paasdag wordt de Mis in Grote Kerk uitgezonden door Omroep Venray)

Nog steeds gelden alle coronabeperkingen. We gaan er eigenlijk wederom vanuit dat we qua aantallen in alle veiligheid de Missen doorgang kunnen laten vinden en dat de aantallen kerkgangers binnen de marges van de veilige afstanden blijven, zoals dat inmiddels al een jaar lang het geval is!

Diensten week 12-2021

SINT PETRUS’ BANDEN MISINTENTIES
van zaterdag 20 maart t/m vrijdag 26 maart

Zaterdag 20 maart;

19.15 uur: H. Mis: 
Voor:
Christel Munten- Sieben.

Zondag 21maart; 5de zondag veertigdagentijd

9:30 uur:
H. Mis, uitzending via Omroep Venray en kanaal 45 Venray tv 
Voor:
Jaardienst Antoon van Osch, echtgenote Anna van Osch-Hebben, overleden kinderen, klein- en achterkleinkinderen;
overleden ouders Arnold en Aleida van den Wijngaard-van der Wijst;
Harrie Coolen.

Maandag 22 maart

8:35 uur: morgengebed
9:00 uur: H. Mis
Voor
: Onze kerkgemeenschap; dat zij kracht en steun mogen vinden in hun geloof en in een luisterende houding tot God blijven en volharden.

Dinsdag 23 maart, H. Turibius, bisschop

9:00 uur: H. Mis
Voor:
De zieke en lijdende mensen dat zij bij de hemelse moeder en voorspraak van St. Jozef steun en kracht mogen vinden.

Woensdag 24 maart

9:00 uur: H. Mis
Voor:
Hen die het vertrouwen in God door ziekte, relatieproblemen of andere oorzaken zijn verloren. Dat God hen in het licht van de dood en verrijzenis van Jezus de weg terug mag wijzen.

Donderdag 25 maart, Hoogfeest Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap)

9:00 uur: H. Mis
Voor:
Onze bisschop en de priesters van onze parochie, dat zij ons mogen voorgaan in het beleven van het geloof en daardoor voor ons een steun en inspiratie bron zijn.

Vrijdag 26 maart

8:35 uur: morgengebed
9:00 uur: H. Mis
Voor:
Alle kinderen die gedoopt worden, de communie gaan doen of het H. Vormsel gaan ontvangen. Dat zij Gods Licht in hun leven mee mogen uitdragen.
15:00 uur: Uur van barmhartigheid (stilte, gebed en aanbidding)

Klik hier voor diensten in de Goede week en met Pasen 2021

Diensten week 11-2021

SINT PETRUS’ BANDEN MISINTENTIES
van zaterdag 13 maart t/m vrijdag 19 maart.

Zaterdag 13 maart

19.15 uur: H. Mis;
Voor:
Zeswekendienst Theo Aben;
Jaardienst May Jeuken;
Karel van Vegchel.

Zondag 14 maart; 4e zondag veertigdagentijd.

9:30 uur: H. Mis;
uitzending via Omroep Venray en kanaal 45 Venray tv
Voor:
Truus van Osch-Hermans;
Harrie en Mina van Mil-Jenneskens, overleden ouders en wederzijdse familie;
Alfons en Pia Vercauteren-Poels, zoon Dé en zoon Jan;
Lies en Herman Jeuken-Verhulsdonk, overleden kinderen en kleinkinderen.

Maandag 15 maart;

8:35 uur: Gezongen morgengebed
9:00 uur: H. Mis;
Voor
: Onze schoolgaande jeugd, dat het opengaan van de school hen meer vertrouwen in zichzelf en in de toekomst mag geven.

Dinsdag 16 maart;

9:00 uur: H. Mis;
Voor:
Frans Herens (hij zou 90 jaar geworden zijn).

Woensdag 17 maart;

9:00 uur: H. Mis;
Voor:
Gerrit Janssen en overleden familie.

Donderdag 18 maart;

9:00 uur: H. Mis; 
Voor:
Onze eigen parochianen, dat wij allen in deze moeilijke tijd, vanuit de kracht van ons geloof een steun voor elkaar en anderen mogen zijn.

Vrijdag  19 maart; H. Jozef.

8:35 u: Gezongen morgengebed
9:00 uur: H. Mis;
Voor:
Moge Jozef onze voorspraak bij de Heer zijn om in vrede, vreugde en met een groot vertrouwen in hem ons leven richting te geven en ons geloof in God versterken.
15.00 uur: Uur van barmhartigheid (met aanbidding)

Offergaven Vormelingen 2021

Deze week namen de vormelingen van de Grote Kerk deel aan de Eucharistieviering en brachten hun gaven mee die ze voor de voedselbank hadden ingezameld.


Namens de voedselbank dankte na de dienst mevr. G. van Stelten heel hartelijk voor de ingezamelde gaven. Ze waren er erg blij mee.
Hierbij willen we via de site de dank aan de kinderen overbrengen.

Volgende week doen de kinderen van de paterskerk het om 11:00 uur het in de Paterskerk.