Diensten week 23-2020

SINT PETRUS ’BANDEN MISINTENTIES 
van zondag 31 mei t/m vrijdag 5 juni 2020

Vanaf 1 juni is het weer mogelijk de Mis mee te vieren in de kerk.
Echter met een maximum van 30 kerkgangers!
We rekenen op begrip wanneer u de toegang ontzegd wordt als er al 30 mensen in de kerk zijn. Omroep Venray verzorgt de uitzending van de zondagsmis van 9.30 uur op tv en via internet.

Zaterdag 30 mei Géén H. Mis

Zondag 31 mei Hoogfeest van Pinksteren

9:30 uur: H. Mis, uitzending via Omroep Venray en kanaal 45 Venray tv 

Voor: Mientje van de Boom-Toonen,
Harry van de Boom,
John van de Boom,
overleden familie de Vilder-Rutte,
Joop Corzilius,
Karel Thomassen en overleden familie,
Wim Bistervels, overleden ouders en schoonouders,
overleden familie van de Steeg – Gieben,
Rina Bonants-van der Burgt
Lector: Arthur Gerritzen

Vanaf 1 juni zijn er op zon-en feestdagen twee H. Missen De eerste om 9:30 en de tweede om 13:30 uur.

Maandag 1 juni Tweede Pinksterdag H. Maria, Moeder van de kerk

9:30 uur: H. Mis
Voor:
ter ere van Onze Lieve Vrouw van Lourdes en de H. Bernadette voor de intenties van de Lourdespelgrims.
Lector: Catherine Mijnster

13:30 uur: H. Mis
Lector:
Annie Schaminee

Dinsdag 2 juni HH. Marcellinus en Petrus, martelaren

9:00 uur: H. Mis
Voor:
Pieter Kroef
10:30 uur: Uitvaartdienst Theo van Raaij

Woensdag 3 juni HH. Carolus Lwanga en metgezellen, martelaren

9:00 uur: H. Mis
Voor:
alle jongens en meisjes die zich voorbereiden op Vormsel en Communie, dat zij in het geloof vertrouwen, kracht en steun mogen vinden nu en in de toekomst

Donderdag 4 juni Jezus Christus, eeuwige Hogepriester

9:00 uur: H. Mis
Voor: Ellen Janssen-Hendricx en overleden familie.

Vrijdag 5 juni HH. Bonifatius, bisschop en gezellen, martelaren

9:00 uur: H. Mis
Voor:
Maria Willems en Jacob Noijen

Er zijn voorlopig geen diensten in de Mulder (’t Schöpke Veltum)!

Kerken weer toegankelijk vanaf 2e Pinksterdag

Kerken weer toegankelijk vanaf 2e Pinksterdag

De priesters, kerkbesturen en vrijwilligers zijn blij dat per 1 juni weer mensen ontvangen kunnen worden in de kerken. Weliswaar heel beperkt, gezien het maximum van dertig, maar het begin is er. Vlak voor Hemelvaart werden de maatregelen bekend die kerk en overheid hebben getroffen om het opstarten van de vieringen zo goed mogelijk te begeleiden. Voor de meeste Venrayse parochies geldt dat een reserveringssysteem niet van toepassing is. Ofwel kerken blijven op een gewone zondag doorgaans onder het toegestane aantal gelovigen, ofwel men verwacht bij grotere kerken dat een dergelijk systeem op zo korte termijn voor veel mensen niet werkbaar is.

De Grote Kerk en Paterskerk voeren voor de zondagen een tweede extra Mis in op zondagmiddag: de Grote Kerk om 13.30 uur, de Paterskerk om 16.30 uur.

Men wordt gevraagd begrip op te brengen voor wat voorlopig geldt: ‘vol is vol’.

In de kerken wordt toezicht gehouden op de gang van zaken. Mensen moeten per se 1,5 meter afstand houden. Daarom staan vrijwilligers aan de deuren om dat in goede banen te leiden en zitplaatsen toe te wijzen. Gezinnen en koppels mogen bij elkaar zitten. Hoe de Communie wordt uitgereikt zal per parochie kunnen verschillen, in ieder geval met inachtneming van de maatregelen. Zangbundels worden voorlopig niet meer gebruikt, zeker zolang de discussie loopt over het mogelijk verspreiden van het virus middels zang, en voor de collecte zal een mandje klaarstaan. De maatregelen omtrent het zingen zorgen er ook voor dat de koren voorlopig nog niet aan bod kunnen komen.

Ook voor uitvaarten kan men terecht, zij het met de beperking van hooguit dertig personen.

De kerken hebben er alle vertrouwen in dat met veel goodwill en begrip over en weer het mogelijk moet zijn veilig en op een prettige manier de draad weer te kunnen oppakken. Overigens blijft Omroep Venray voorlopig de Mis van 9.30 uur op tv verzorgen, zodat veel parochianen en andere geïnteresseerden de zondagsviering kunnen volgen, ook thuis.

Diensten week 22-2020

SINT PETRUS ’BANDEN MISINTENTIES 
van zondag 24 mei t/m vrijdag 29 mei 2020

Tot nader bericht zijn er geen publieke vieringen in onze kerken, omwille van de maatregelen m.b.t. het coronavirus. Op onderstaande tijden zal een priester de H. Mis opdragen. Op die tijden is de kerk geopend voor wie de kerk wil bezoeken. Alle voorzorgsmaatregelen van afstand en hygiëne blijven voor allen gelden!

Zaterdag 23 mei Géén H. Mis

Zondag 24 mei Zevende zondag van Pasen jaar A

9:30 uur: H. Mis, uitzending via Omroep Venray en Ziggo kanaal 45 Venray tv 
Voor:
jaardienst Anny Stiphout-van Osch,
Hay Seuren i.v.m. zijn verjaardag,
Riet van Daal-Janssen,
Leny Leemans i.v.m. verjaardag,
overleden ouders Anna en Wim van Ham-Bodden en overleden familie,
Karel Thomassen en overleden familie
Lector: Annie Schaminee

14.00-15.30 uur: kerk open voor kaars en stil gebed bij het Allerheiligste

Maandag 25 mei H. Gregorius VII, paus en H. Beda priester en kerkleraar

9:00 uur: H. Mis
Voor:
om bescherming tegen alle kwaad, om kracht en moed voor allen die getroffen zijn door het coronavirus of de beperkingen daarvan.

Op weekdagen tot Pinksteren wordt het bidden en zingen van de litanie van alle heiligen aan de Mis toegevoegd, om zegen en bescherming te vragen in deze voor velen moeilijke tijden.

Dinsdag 26 mei  H. Filippus Neri, priester

9:00 uur: H. Mis
Voor:
ter ere van Onze Lieve Vrouw van Lourdes en de H. Bernadette voor de intenties van de Lourdespelgrims

Woensdag 27 mei H. Augustinus van Canterbury, bisschop

9:00 uur: H. Mis
Voor:
alle jongens en meisjes die zich voorbereiden op Vormsel en Communie, dat zij in het geloof vertrouwen, kracht en steun mogen vinden nu en in de toekomst

Donderdag 28 mei

9:00 uur: H. Mis
Voor: onze eigen parochianen en hun maatschappelijke en geestelijke leiders, dat de Hemelvaart van de Heer ertoe mogen bijdragen dat we in deze moeilijke tijd kracht en sterkte mogen erevaren om ons geloof te belijden en er voor elkaar te zijn.

Vrijdag 29 mei 9:00 uur: H. Paus Paulus VI

Voor: Harrie Hendrix,
Er zijn voorlopig geen diensten in de Mulder (’t Schöpke Veltum)!

Diensten week 21-2020

SINT PETRUS ’BANDEN MISINTENTIES 
van zondag 17 mei t/m vrijdag 22 mei 2020

Tot nader bericht zijn er geen publieke vieringen in onze kerken, omwille van de maatregelen m.b.t. het coronavirus. Op onderstaande tijden zal een priester de H. Mis opdragen. Op die tijden is de kerk geopend voor wie de kerk wil bezoeken. Alle voorzorgsmaatregelen van afstand en hygiëne blijven voor allen gelden!

Zaterdag 16 mei Géén H. Mis

Zondag 17 mei Zesde zondag van Pasen jaar A

9:30 uur: H. Mis, uitzending via Omroep Venray en kanaal 45 Venray tv 
Voor:
zeswekendienst Gerda Stoffels-Geurts, alsmede voor Wiel Stoffels, Wil en Riek, Cecile en Bart Geurts,
Ben Schim van der Loeff, familie en vrienden,
Nelly Botden,
mevrouw Heijnen,
overleden ouders Wim van Dijck-Duijkers en zoon Joos,
Karel Thomassen en familie,
Johan en Marie Jonkers-Claessens en overleden familie,
Francien Henkens i.v.m. verjaardag
Lector: Catherine Mijnster

14.00-15.30 uur: kerk open voor kaars en stil gebed bij het Allerheiligste

Maandag 18 mei H. Johannes I, paus en martelaar

9:00 uur: H. Mis
Voor:
om bescherming tegen alle kwaad, om kracht en moed voor allen die getroffen zijn door het coronavirus of de beperkingen daarvan.

Op weekdagen wordt het bidden en zingen van de litanie van alle heiligen aan de Mis toegevoegd, om zegen en bescherming te vragen in deze voor velen moeilijke tijden.

Dinsdag 19 mei 

9:00 uur: H. Mis
Voor:
alle geestelijken in ons bisdom, dat zij bij het volbrengen van hun taak zich, in deze moeilijke tijd, door ons gebed gesteund mogen weten.

Woensdag 20 mei H. Bernardinus van Siena, Z. Josefa Stenmanns, maagd

9:00 uur: H. Mis
Voor:
ter ere van Onze Lieve Vrouw van Lourdes en de H. Bernadette voor de intenties van de Lourdespelgrims.

Donderdag 21 mei Hoogfeest van Hemelvaart van de Heer

9:30 uur: H. Mis, uitzending via Omroep Venray en kanaal 45 Venray tv 
Voor: onze eigen parochianen en hun maatschappelijke en geestelijke leiders, dat de Hemelvaart van de Heer ertoe mogen bijdragen dat we in deze moeilijke tijd kracht en sterkte mogen erevaren om ons geloof te belijden en er voor elkaar te zijn.

Vrijdag 22 mei

9:00 uur: H. Mis H. Rita van Cascia
Voor: onze bisschop en ons bisdom.

Er zijn voorlopig geen diensten in de Mulder (’t Schöpke Veltum)!

Diensten week 20-2020

SINT PETRUS ’BANDEN MISINTENTIES 
van zondag 10 mei t/m vrijdag 15 mei 2020

Tot nader bericht zijn er geen publieke vieringen in onze kerken, omwille van de maatregelen m.b.t. het coronavirus. Op onderstaande tijden zal een priester de H. Mis opdragen. Op die tijden is de kerk geopend voor wie de kerk wil bezoeken. Alle voorzorgsmaatregelen van afstand en hygiëne blijven voor allen gelden!

Zaterdag 9 mei Géén H. Mis

Zondag 10 mei Vijfde zondag van Pasen jaar A

Er is geen toegang voor parochianen tijdens
de H.Mis op deze dag zie ook…

9:30 uur: H. Mis, uitzending via Omroep Venray en kanaal 45 Venray tv 
Voor:
jaardienst Jan Craghs,
jaardienst Hein van Valkengoed,
Pierre Coopmans en familie Coopmans en Driessen,
Wim en Dora van Haren-Zegers en overleden dochter Wilmie,
fam. Deenen-Poels en overleden kinderen,
Pierre Thijssen en Anna Thijsen-Marcellis,
Wim Bistervels,
George Dobbelaer,
Paul-Jan van der Werf,
Teng Maassen en fam. Maassen,
 Mia Akkermans-Kempen en overleden families,
Leo Marcelis,
Karel Thomassen en familie.
Lector: Twan Peeters

11.00 uur: Ziekenzegen zorghuizen Blauwververstraat

14.00-15.30 uur: kerk open voor kaars en stil gebed bij het Allerheiligste

Maandag 11 mei

9:00 uur: H. Mis
Voor:
om bescherming tegen alle kwaad, om kracht en moed voor allen getroffen zijn door het coronavirus of de beperkingen daarvan.

Op weekdagen wordt het bidden en zingen van de litanie van alle heiligen aan de Mis toegevoegd, om zegen en bescherming te vragen in deze voor velen moeilijke tijden.

Dinsdag12 mei H. Pancratius

9:00 uur: H. Mis
Voor:
overleden fam. de Vilder-Rutte,
Joop en Ton Noyens.

Woensdag 13 mei H. Servatius (bisschop)

9:00 uur: H. Mis
Voor:
ter ere van Onze Lieve Vrouw van Lourdes en de H. Bernadette voor de intenties van de Lourdespelgrims.

Donderdag 14 mei H. Mattias, apostel

9:00 uur: H. Mis
Voor: May Jeuken en fam. van Daal.

Vrijdag 15 mei 

9:00 uur: H. Mis alle h. Bisschoppen van Maastricht,
Voor: alle kinderen die wachten op het doen van de h. Communie of het ontvangen van het Vormsel, dat zij gesterkt mogen worden in hun geloof en vertrouwen.
Er zijn voorlopig geen diensten in de Mulder (’t Schöpke Veltum)!

Grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag

Als parochie Sint-Petrus Bandenkerk volgen wij het preventiebeleid inzake seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag in de Rooms-Katholieke Kerk zoals vermeld op de website www.rkkerk.nl . Dit beleid is via de onderstaande link te bekijken: https://www.rkkerk.nl/praktische-informatie-voor-bisdomparochie/preventiebeleid/

Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag

Wanneer u te maken heeft of heeft gehad met grensoverschrijdend gedrag binnen de Rooms-Katholieke Kerk dan kunt u contact opnemen met het meldpunt. Dat mag ook anoniem.

Uw aanspreekpunt bij het Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag is Monique Braspenning (meldpuntfunctionaris). Zij is doorgaans op maandag, woensdag en vrijdag tussen 09:00 en 12:00 uur telefonisch bereikbaar. Buiten de bereikbaarheidstijden kunt u altijd de voicemail inspreken of een mail sturen. Dan wordt er zo snel mogelijk contact met u opgenomen.

Contactgegevens:
R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
Goeman Borgesiuslaan 77
3515 ET UTRECHT
E-mail:  contact@meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl
Telefoon: 06 24 955 899

Diensten week 19-2020

Tot nader bericht zijn er geen publieke vieringen in onze kerken, omwille van de maatregelen m.b.t. het coronavirus. Op onderstaande tijden zal een priester de H. Mis opdragen. Op die tijden is de kerk geopend voor wie de kerk wil bezoeken. Alle voorzorgsmaatregelen van afstand en hygiëne blijven voor allen gelden!

Zaterdag 2 mei Géén H. Mis

Zondag 3 mei Vierde zondag van Pasen jaar A – Roepingenzondag

9:30 uur: H. Mis, bedoeld voor uitzending via Omroep Venray en kanaal 45 Venray tv
Voor:
zeswekendienst May Jeuken,
jaardienst Truus Coenen,Twan en Mia Wijnhoven, Rinus en Tom,
Paul-Jan van der Werf,
Joost van Haren en Jeanne van Haren–Gommans,
om roepingen tot het priesterschap en voor de wijdelingen.
Lector: Marian Goumans

14.00-15.30 uur: kerk open voor kaars en stil gebed bij het Allerheiligste

Maandag 4 mei

9:00 uur: H. Mis
Voor:
voor alle mannen en vrouwen die als oorlogsslachtoffers gesneuveld zijn in het verleden maar ook nu, in het bijzonder voor de overleden militair uit Venray Kevin van de Rijdt.

Op weekdagen wordt het bidden en zingen van de litanie van alle heiligen aan de Mis toegevoegd, om zegen en bescherming te vragen in deze voor velen moeilijke tijden.

Dinsdag 5 mei

9:00 uur: H. Mis
Voor:
Teng van Osch en schoonzoon Henri,
uit dankbaarheid dat we in vrijheid mogen leven en voor hen die gebukt gaan onder dictatuur en door oorlog.

Woensdag 6 mei

9:00 uur: H. Mis
Voor:
Johan Schaeffers en familie, ter ere van Onze Lieve Vrouw van Lourdes en de H. Bernadette voor de intenties van de Lourdespelgrims,

Donderdag 7 mei

9:00 uur: H. Mis
Voor: Wim en Trudy Roovers,
Mia Coolen, Adrie Verstraelen en overleden familie Verstraelen-Bakker.

Vrijdag 8 mei 9:00 uur: H. Mis HH. Wiro, Plechelmus en Otger;
Z. Clara (Fey) van het arme Kind Jezus (zusters van Simpelveld)

Voor: Bèr van Dijck vanwege zijn verjaardag,
Er zijn voorlopig geen diensten in de Mulder (’t Schöpke Veltum)!

Gezamenlijk benoeming deken Smeets en pastoor Miedema voor Vredepeel, Ysselsteyn, Merselo

Eind vorig jaar vertrok pastoor Jos Boon uit de parochies Merselo, Vredepeel en Ysselsteyn om kapelaan te worden te Maasbracht en omgeving. Op voorhand en nadien zijn gesprekken gevoerd met de kerkbesturen over zijn opvolging. Per 1 mei wil het bisdom deken Ed Smeets en pastoor Theo Miedema, met in hun kielzog kapelaan Marthoma Alexander, naast hun andere taken, benoemen voor de drie parochies.

Er wordt daarmee niet gekozen voor één nieuwe pastoor, maar voor een samenwerkingsverband, hetgeen op inmiddels meerdere plaatsen in het bisdom gerealiseerd is. De zorg voor de parochies en de clusters komt dan niet op één priester neer, maar wordt in gezamenlijke verantwoordelijkheid gedragen. In een dergelijke constructie draagt één de eindverantwoordelijkheid, maar zijn de taken verder onderling verdeeld en kan men met vanzelfsprekendheid elkaar vervangen. Dat maakt zowel de priester als de parochie minder kwetsbaar: veelal is het zo dat als een pastoor ziek wordt of wegvalt er minstens voor een bepaalde periode niemand is die hem voor vast kan vervangen. Nu kan een dergelijke situatie in teamverband opgevangen worden. Daarnaast kunnen onderling taken naar vermogen of bevinding beter verdeeld worden.

Dat betekent dat pastoor Miedema veelal het pastorale gezicht en aanspreekpunt is voor de genoemde dorpen (plus de parochies Leunen, Veulen en Heide), terwijl de deken dat is voor Venray en Smakt. Kapelaan Marthoma ondersteunt beiden. Bestuurlijk zal de deken eerste aanspreekpunt zijn. De constructie nodigt ook uit tot verdere samenwerking tussen kerken en parochies onderling en waar nodig en gewenst tot bundeling van krachten in de toekomst, waarbij voor de duidelijkheid gesteld dient te worden dat alle parochies hun zelfstandigheid behouden. Het is aan de afzonderlijke kerkbesturen om zelf aan te geven wanneer een intensievere samenwerkingsvorm aan de orde is. Er is inmiddels een evenwichtige verdeelsleutel opgesteld om kosten en honorering onderling te regelen.

In voorgestelde constructie kunnen deken, pastoor en kapelaan, alsook de kerkbesturen en het bisdom zich goed vinden. De benoeming zal per 1 mei ingaan. Daar de te benoemen priesters goed bekend zijn in de regio en inmiddels al geruime tijd vervangen zal er geen officiële installatieplechtigheid plaatsvinden. Vooralsnog is het vanwege de coronacrisis afwachten wanneer de reguliere weekendvieringen pas weer doorgang kunnen vinden.

Het hoort eigenlijk dat de parochianen in de kerk als eerste horen van een benoeming, maar in de uitzonderlijke situatie van dit moment zonder zondagsvieringen is gekozen voor publicatie in de lokale media.

Samen met de kerkbesturen zal gekeken worden welke concrete invulling er aan het pastoraat gegeven zal worden. Met deze benoeming is de pastorale zorg voor de parochies van de Grote Kerk en de Paterskerk Venray, Smakt, Leunen, Veulen en Heide, en Vredepeel, Merselo en Ysselsteyn hopelijk voor de komende jaren weer ingevuld.

Diensten week 18-2020

SINT PETRUS ’BANDEN MISINTENTIES 
van zondag 26 april t/m vrijdag 1 mei 2020

Tot nader bericht zijn er geen publieke vieringen in onze kerken, omwille van de maatregelen m.b.t. het coronavirus. Op onderstaande tijden zal een priester de H. Mis opdragen. Op die tijden is de kerk geopend voor wie de kerk wil bezoeken. Alle voorzorgsmaatregelen van afstand en hygiëne blijven voor allen gelden!

Zaterdag 25 april Géén H. Mis

Zondag 26 april Derde zondag van Pasen jaar A

9:30 uur: H. Mis, bedoeld voor uitzending via
Omroep Venray en Ziggo-kanaal 45 Venray tv 

Voor: jaardienst Jan Vercauteren, familie en vrienden,
jaardienst George Dobbelaer en familie,
jaardienst Jeanne Peters-Thomassen,
jaardienst ouders Johannes van Dijk en Hendrika van Dijk-Hurkmans, kleindochter Mandy, schoondochter Nellie en zoon Louis,
Paul-Jan van der Werf,
Martha Weijs-Houben i.v.m. verjaardag,
Johan Schaeffers en familie,
Frans van Enckevort en overleden familie,
Ans Jansen-van Riet en families
Lector: Arthur Gerritzen

14.00-15.30 uur: kerk open voor kaars en stil gebed bij het Allerheiligste

Op weekdagen wordt het bidden en zingen van de litanie van alle heiligen aan de Mis toegevoegd, om zegen en bescherming te vragen in deze voor velen moeilijke tijden.

Maandag 27 april H. Petrus Canisius

9:00 uur: H. Mis
Voor:
ter ere van Onze Lieve Vrouw van Lourdes en de H. Bernadette voor de intenties van de Lourdespelgrims; voor de intenties van ons koningshuis.

Dinsdag 28 april

9:00 uur: H. Mis
Voor:
Johan Schaeffers en familie,
Harrie Maessen

Woensdag 29 april H. Catharina van Siena

9:00 uur: H. Mis
Voor:
Om bescherming tegen alle kwaad, om kracht en moed voor allen die door het coronavirus of de beperkingen zijn getroffen

Donderdag 30 april

9:00 uur: H. Mis
Voor: Maria Willems en Jacob Noijen

Vrijdag 1 mei  H. Jozef, (dag van de arbeid)

9:00 uur: H. Mis
Voor:
overleden familie de Vilder-Rutte, Wim Bistervels, overleden ouders en schoonouders

Er zijn voorlopig geen diensten in de Mulder (’t Schöpke Veltum)!

Diensten week 17-2020

SINT PETRUS ’BANDEN MISINTENTIES 
van zaterdag 18 april t/m vrijdag 25 april 2020

Tot 1 juni zijn er geen publieke vieringen in onze kerken, omwille van de maatregelen m.b.t. het coronavirus. Op onderstaande tijden zal een priester de H. Mis opdragen. Op die tijden is de kerk geopend voor wie de kerk wil bezoeken. Alle voorzorgsmaatregelen van afstand en hygiëne blijven voor allen gelden!

Zaterdag 18 april GÉÉN H. Mis

Zondag 19 april

9:30 uur: H. Mis, bedoeld voor uitzending via Omroep Venray en kanaal 45 Venray tv 
Voor:
overleden fam. Huybers –Poels,
 overleden echtpaar Thijssen-Kleine Staarman,
overleden fam. Pouwels-Maessen en kinderen,
jaardienst Tresie Mertens,
Paul-Jan van der Werf
Lector: Annie Schaminee

14.00-15.30 uur: kerk open voor kaars en stil gebed bij het Allerheiligste

Op weekdagen wordt het bidden en zingen van de litanie van alle heiligen aan de Mis toegevoegd, om zegen en bescherming te vragen in deze voor velen moeilijke tijden.

Maandag 20 april

9:00 uur: H. Mis
Voor:
Om bescherming tegen alle kwaad, om kracht en moed voor allen die door het coronavirus of de beperkingen zijn getroffen

Dinsdag 21 april H. Anselmus, bisschop en kerkleraar

9:00 uur: H. Mis
Voor:
ter ere van Onze Lieve Vrouw van Lourdes en de H. Bernadette voor de intenties van de Lourdespelgrims

Woensdag 22 april

9:00 uur: H. Mis
Voor:
Dietje Smulders

Donderdag 23 april  St. Joris en H. Adalbertus van Praag, martelaren

9:00 uur: H. Mis.
Voor: alle vormelingen en communicanten die wachten op de toediening of het ontvangen van het sacrament, dat zij Gods liefde en kracht mogen ervaren

Vrijdag 24april 

9:00 uur: H. Mis
Voor:
onszelf; dat we juist nu ons tijd gunnen om stil te staan bij Gods Woord en openstaan voor Zijn liefde

Er zijn voorlopig geen diensten in de Mulder (’t Schöpke Veltum)!