Dienst week 44-2020

SINT PETRUS’ BANDEN MISINTENTIES
van zaterdag 24 oktober t/m vrijdag 30 oktober 2020

Gezien de coronamaatregelen is het aantal plaatsen in de kerk per viering gelimiteerd (30 personen). Omroep Venray verzorgt de uitzending van de zondagsmis van 9.30 u op tv en via internet.

Zaterdag 24 oktober

19.15 uur: H. Mis: 
Voor:
Ouders Piërre en Nora Laurensse-Janssen en overleden familie,
overleden familie de Vilder-Rutte,
Theo van Raaij en overleden familie,
Gerrie en Ben van Daal-Jacobs en familie,
 jaardienst voor Jac van Ass.
Lector: Arthur Gerritzen 

Zondag 25 oktober 30e zondag door het jaar

9:30 uur: H. Mis,
uitzending via Omroep Venray en kanaal 45 Venray tv 

Voor: Uit dankbaarheid bij gelegenheid van een
65-jarig huwelijk op 26-10 van Jac en Maria Goumans-Michels,
uit dankbaarheid b.g.v. de 90ste verjaardag van Leo Pouwels
en voor hun 60-jarig huwelijk
en voor dochter Kitty en familie Pouwels-Min, uit dankbaarheid,
jaardienst Piet en An van Mil-Pouwels, kinderen en kleinkind,
jaardienst Noor Huybers-Poels,
jaardienst voor Wim van Ham en echtgenote,
overleden familie Houben-Savelsberg,
Bert Hermans en overleden familie.
Lector: Catherine Mijnster

Maandag 26 oktober; 

9:00 uur: H. Mis
Voor
: Jaardienst Jo Janssen-Lemmens

Dinsdag 27 oktober;

9:00 uur: H. Mis
Voor:
alle mensen die het door corona of anderszins getroffen zijn en het leven zwaar valt, dat zij door Maria de kracht mogen ervaren om niet op te geven en door te gaan.

Woensdag 28 oktober; HH. Simon en Juda, apostelen

9:00 uur: H. Mis, aansluitend litanie
Voor:
allen die het geloof een moeilijke opgave vinden dat zij gesterkt en gesteund mogen worden door de kracht van de H. Geest en de voorspraak van de Heiligen.

Donderdag 29 oktober;

9:00 uur: H. Mis
Voor:
onze maatschappelijke en geestelijke leiders, dat zij sterk mogen staan in hun geloof en vandaaruit de kracht mogen ervaren bij het uitvoeren van hun functie

Vrijdag  30 oktober;

9:00 uur: H. Mis
Voor: een bijzondere intentie

Dienst week 43-2020

SINT PETRUS’ BANDEN MISINTENTIES
van zaterdag 17 oktober t/m vrijdag 23 oktober 2020

Zaterdag 17 oktober

19.15 uur: H. Mis: 
Voor:
overleden familie Pouwels-Maessen en kinderen,
 jaardienst Marie Jonkers-Claessens, tevens echtgenoot Johan en overleden familie,
Jet Janssen,
Huub Peeters.
Lector: Marian Goumans

Zondag 18 oktober 29e zondag door het jaar

9:30 uur: H. Mis,
uitzending via Omroep Venray en kanaal 45 Venray tv 
Voor:
overleden familie de Vilder Rutte,
Antoon en Truus Lucassen-Kleuskens,
 Louis Janssen en overleden families Janssen en Oudenhoven
Lector: Twan Peeters

Maandag 19 oktober;  H. Paulus van het Kruis, priester

9:00 uur: H. Mis
Voor
: alle mensen die door corona of anderszins getroffen zijn en het leven zwaar valt, dat zij door Maria de kracht mogen ervaren om niet op te geven en door te gaan.

Dinsdag 20 oktober;

9:00: H. Mis
Voor:
allen die het geloof een moeilijke opgave vinden dat zij gesterkt en gesteund mogen worden door de kracht van de H. Geest en de voorspraak van de Heiligen.

Woensdag 21 oktober;

9:00 uur: H. Mis
Voor:
alle gestorven parochianen dat zij de heerlijkheid van God mogen ervaren.
11:00 uur: Uitvaartdienst Mia Geurts-Duijkers

 Donderdag 22 oktober; H. Johannes Paulus II, paus

9:00 uur: H. Mis
Voor: Piet en Tony Jacobs- Jenneskens v.w. trouwdag,
jaardienst voor ouders Geuijen-Hawinkels

Vrijdag  23 oktober H. Johannes van Capestrano, priester

9:00 uur: H. Mis
Voor: allen die door corona maatschappelijk, sociaal of financieel getroffen zijn, dat zij door het geloof en vertrouwen in Maria gesteund mogen worden.

Corona-maatregelen oktober 2020

Reactie R.-K. Kerk op oproep minister Grapperhaus

In de afgelopen week is het aantal coronabesmettingen schrikbarend opgelopen en heeft er meerdere keren overleg plaatsgevonden met minister Grapperhaus naar aanleiding van zijn oproep van afgelopen maandag aan de kerken om het maximale aantal deelnemers aan religieuze bijeenkomsten te beperken tot dertig.

De bisschoppen delen de bezorgdheid van de overheid over het oplopende aantal besmettingen en de grote risico’s van COVID-19 voor de volksgezondheid. Zij hebben vanaf het begin van de COVID-19 pandemie hun verantwoordelijkheid genomen en besloten de coronamaatregelen van de overheid te vertalen naar een eigen protocol. In de afgelopen maanden hebben zij kunnen constateren dat het protocol goed functioneert. Kerkelijke bijeenkomsten blijken slechts in 0,3% van alle gevallen een bron te zijn van besmettingen met Covid-19. Omwille van de tweede Covid-19 golf, waarin we op dit moment zijn terecht geraakt, zijn echter aanvullingen op het bestaande protocol noodzakelijk.

De bisschoppen vragen de parochies en religieuze gemeenschappen zo snel als mogelijk terug te schalen naar maximaal dertig aanwezigen in de komende liturgievieringen (exclusief bedienaren en medewerkers). De al bestaande maatregel om niet samen te zingen blijft van kracht. Aan de gelovigen wordt gevraagd om een mondkapje te dragen volgens de richtlijnen van de overheid. De bisschoppen beseffen dat in de parochies veel vrijwilligers betrokken zijn bij het implementeren van de maatregelen, en dat deze situatie opnieuw hun tijd en aandacht eist.

Het bestaande protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ d.d. 10 juli 2020 blijft voor alle vieringen onverkort gelden met de volgende aanvullingen:

  • Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren
  • Er geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen (volgens de richtlijnen van de overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan.

Wat al gold en uitdrukkelijk blijft gelden:

  • Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zangers. Dit geldt ook voor de zang door kinderen
  • Samenzang is niet toegestaan

Verder overleg over maatwerk

De R.-K. Kerk blijft met de overheid in gesprek. Ook in de komende week zal weer overleg plaatsvinden met de minister. Nieuwe ontwikkelingen worden gemeld op www.rkkerk.nl en de sites van de verschillende bisdommen. De bisschoppen vragen iedereen te blijven bidden voor de slachtoffers van COVID-19 en hun familieleden, in Nederland en wereldwijd. En ook voor de werkers in de gezondheidszorg dat God hen veel moed en kracht geeft en dat zij niet zelf besmet worden bij de zorg voor mensen die een Covid-19 besmetting hebben opgelopen.

Klik hier om het gebed van de bisschoppen mee te bidden.

Diensten week 42-2020

SINT PETRUS’ BANDEN MISINTENTIES
van zaterdag 10 oktober t/m vrijdag 16 oktober 2020

In verband met de Corona-besmettingen is het aantal kerkbezoekers weer naar maximaal 30 personen gebracht.
Dit conform de reactie R.K.Kerk op oproep minister Grapperhaus

Zaterdag 10 oktober

19.15 uur: H. Mis: 
Voor: jaardienst Hub van Rhee,
jaardienst Ad Swinkels,
Jet van Waaijenburg-Maes.
Lector: Catherine Mijnster

Zondag 11 oktober 28e zondag door het jaar

9:30 uur: H. Mis,
uitzending via Omroep Venray en kanaal 45 Venray tv 
Voor: Pierre Thijssen en Anna Thijssen-Marcellis,
jaardienst Truus Tacken en overleden familie,
jaardienst Jan van Bindsbergen en echtgenote Annie van Bindsbergen
en overleden families Van Bindsbergen en Beterams,
Harrie en Mina van Mil-Jenneskens, overleden ouders en wederzijdse familie,
jaardienst overleden echtpaar Coonen-Huijbregts,
To Hendriks-Willemse,
Piet Hendriks en overleden familie
Ben Peters vanwege zijn geboortedag
Voor Joes Hanen die vanmiddag het sacrament van het doopsel zal ontvangen.
Lector: Henk Mijnster

Maandag 12 oktober; 

9:00 uur: H. Mis
Voor
: alle mensen die het door corona of anderszins getroffen zijn en het leven zwaar valt, dat zij door Maria de kracht mogen ervaren om niet op te geven en door te gaan.

Dinsdag 13 oktober;

9:00 uur: H. Mis
Voor:
bijzondere intentie

Woensdag 14 oktober; H. Callistus, paus en martelaar

9:00 uur: H. Mis
Voor:
allen die het geloof een moeilijke opgave vinden dat zij gesterkt en gesteund mogen worden door de kracht van de H. Geest en de voorspraak van de Heiligen.

Donderdag 15 oktober; H. Teresia van Jezus

9:00 uur: H. Mis
Voor: Maria Adrie Verstraelen en overleden familie Verstraelen en Bakker,
Ans Jansen-van Riet en dierbaren.

Vrijdag  16 oktober; H. Margareta-Maria Alacoque

9:00 uur: H. Mis
Voor: jaardienst Truus Pouwels

Diensten week 41-2020

SINT PETRUS’ BANDEN MISINTENTIES
van zaterdag 3 oktober t/m vrijdag 9 oktober 2020

Vanaf 1 juli is het weer mogelijk als gebruikelijk de Mis mee te vieren in de kerk. Het aantal plaatsen is gelimiteerd (naar grootte van de kerk), maar de Grote Kerk heeft voldoende plek! Omroep Venray verzorgt de uitzending van de zondagsmis van 9.30 u op tv en via internet.

Zaterdag 3 oktober

19.15 uur: H. Mis: 
Voor:
Mientje van de Boom-Toonen, Harry van de Boom, John van de Boom,
Harrie Frencken,
Ben Schim van der Loeff, familie en vrienden
Lector: Annie Schaminee

Zondag 4 oktober 27e zondag door het jaar

9:30 uur: H. Mis,
uitzending via Omroep Venray en kanaal 45 Venray tv 

Voor: Gerrit Heijnen en zoon Willem,
overleden echtpaar Thijssen-Kleine Staarman,
oud deken Buschman,
overleden familie Pouwels-Maessen en kinderen
Lector: Arthur Gerritzen

Maandag 5 oktober; 

9:00 uur: H. Mis
Voor
: onze vaak zo harde wereld, bijzondere voor hen die dakloos zijn geworden en geen uitweg weten, dat zij Gods barmhartigheid mogen ervaren.

Dinsdag 6 oktober;

9:00 uur: H. Mis
Voor:
de bedienaren van de Kerk, dat zij telkens weer naar wegen zoeken om het evangelie dicht bij ons mensen te brengen.

Woensdag 7 oktober; H. Maagd Maria van de Rozenkrans

9:00 uur: H. Mis
Voor:
alle mensen die het door corona of anderszins moeilijk hebben en het leven zwaar valt, dat zij door Maria de kracht mogen ervaren om niet op te geven en door te gaan.

Donderdag 08 oktober;

9:00 uur: H. Mis
Voor: Birgit Waals-Weebers i.v.m. haar verjaardag,
Charan Thurayappah, i.v.m. zijn 10de verjaardag,
overleden familie de Vilder Rutte,
Ben Schim van der Loeff, familie en vrienden.

Vrijdag  09 oktober;

9:00 uur: H. Mis
Voor: Ellen Janssen-Hendricx en overleden familie.
11:00 uur: Uitvaartdienst Jan den Hoedt

GEEN DIENST IN DE MULDER (’T SCHÖPKE VELTUM)!

Diensten week 40-2020

Vanaf 1 juli is het weer mogelijk als gebruikelijk de Mis mee te vieren in de kerk. Het aantal plaatsen is gelimiteerd, maar de Grote Kerk heeft voldoende plek!
Omroep Venray verzorgt de uitzending van de zondagsmis van 9.30 u op tv en via internet.

Zaterdag 26 september Dialectmis Veldeke

19.15 uur: H. Mis:
 Voor: Maria Willens en Jacob Noijen i.v.m.  met sterfdag Maria,
Wim en Mia van den Munckhof-Goumans,
jaardienst Nelly van Dijk-Crommentuyn en overleden familie,
uit dankbaarheid bij een 50 jarig huwelijk.

Zondag 27 september 26e zondag door het jaar
Dankviering voor de communicanten, speciale aandacht aan ouders en gezinnen

9:30 uur: H. Mis,
uitzending via Omroep Venray en kanaal 45 Venray tv 
Voor:
Gerrit Heijnen en zoon Willem,
overleden ouders Wiel Jeuken en Dien Jeuken-van Treek,
Harrie en Mina van Mil-Jenneskens, overleden ouders en wederzijdse familie,
Rina Bonants-van der Burgt,
jaardienst Agnes Reijnders-Coppus,
jaardienst Jo Houben.
Voor Zenna van Dijk die vanmiddag het sacrament van het doopsel zal ontvangen.
Lector: Marian Goumans

Maandag 28 september;  H. Wenceslaus, martelaar

9:00 uur: H. Mis
Voor
:  onze kinderen en kleinkinderen, dat wij “een licht” mogen zijn op hun levensweg, klaar en helder en dat we hen trouw mogen blijven wat de toekomst ook brengen zal.

Dinsdag 29 september;  HH. Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen

9:00 uur: H. Mis
Voor:
alle mensen die het door de Corona of anderszins moeilijk hebben en het leven zwaar valt, dat zij de kracht mogen ervaren om niet op te geven en door te gaan.

Woensdag 30 september; H. Hiëronymus, priester en kerkleraar

9:00 uur: H. Mis, gevolgd door Litanie
Voor:
gelovigen en niet gelovigen en dat overal ter wereld waar mensen samenwerken iedereen de kans krijgt om gelukkig te worden.

Donderdag 01 oktober; H. Teresia van het Kind Jezus, maagd en kerklerares

9:00 uur: H. Mis
Voor: onze vaak zo harde wereld, bijzondere voor hen die dakloos zijn geworden en geen uitweg weten, dat zij Gods barmhartigheid mogen ervaren.
11:00 uur: Uitvaartdienst An Janssen-Loonen

Vrijdag  02 oktober; HH. Engelbewaarders

9:00 uur: H. Mis
Voor: onze parochiegemeenschap, dat ook wij de kracht van Gods liefde mogen ervaren om ons geloof uit te spreken en verder te gaan.
10:30 uur: Uitvaartdienst Cees van Baarsen

Er zijn voorlopig geen diensten in de Mulder
(’t Schöpke Veltum)!

Diensten week 39-2020

SINT PETRUS’ BANDEN MISINTENTIES
van zaterdag 19 september t/m vrijdag 25 september 2020

Vanaf 1 juli is het weer mogelijk als gebruikelijk de Mis mee te vieren in de kerk. Het aantal plaatsen is gelimiteerd, maar de Grote Kerk heeft voldoende plek! Omroep Venray verzorgt de uitzending van de zondagsmis van 9.30 u op tv en via internet.

Zaterdag 19 september

19.15 uur: H. Mis
Voor:
Johan en Marie Jonkers-Claessens en overleden familie
Lector: Twan Peeters

Zondag 20 september 25e zondag door het jaar

9:30 uur: H. Mis,
uitzending via Omroep Venray en kanaal 45 Venray tv 

Voor: overleden Familie de Vilder-Rutte;
May Jeuken vanwege verjaardag en familie van Daal;
overleden ouders Hans en Mya Janssen-Bogman en overleden familie
Lector:  Catherine Mijnster

Maandag 21 september;  H. Matteüs, apostel en evangelist

9:00 uur: H. Mis gevolgd door de Litanie
Voor
: de paus, bisschoppen alle priesters en diakens, dat zij ons voorgaan in dienende en onbaatzuchtige liefde met de kracht van de H. Geest.

Dinsdag 22 september;  

9:00 uur: H. Mis
Voor:
onszelf dat we ons de tijd gunnen om stil te staan bij het Woord van God en dat het vrucht mag dragen.

Woensdag 23 september;
H. Pius van Pietrelcina (Pater Pio), priester

9:00 uur: H. Mis
Voor:
wij willen dankbaar zijn voor de vele kinderen die gedoopt zijn, de communie hebben gedaan en het H. Vormsel hebben ontvangen, dat zij Gods licht in hun leven mee mogen dragen.

Donderdag 24 september

9:00 uur: H. Mis
Voor:
Fenk Faesen.

Vrijdag 25 september

9:00 uur: H. Mis
Voor:
 alle overledenen die van gebed verstoken blijven, dat zij door ons gebed gedragen worden
11:00 uur: Plechtige uitvaartdienst Jan van Bergen

Er zijn voorlopig geen diensten in de Mulder
(’t Schöpke Veltum)!

Vormsel en Communie 2021

Vormsel en Communie 2021

Venray; De informatieavond over het Vormsel 2021 is geweest. Ouders kunnen hun kinderen via www.grotekerkvenray.nl/formulieren aanmelden.

Ook voor de H. Communie hebben beide informatieavonden Grote Kerk en Paterskerk plaatsgevonden. De scholen waren hierover geïnformeerd.

Via de site van de kerk kunt u uw communicant  aanmelden. (zie boven) .
De scholen die onder de paterskerk vallen kunnen de kinderen aanmelden www.Paterskerkvenray.nl/ communie.
Zowel voor het Vormsel als de H. Communie kunt u uw kind tot 01-10 aanmelden.

De kinderen zullen hun enthousiasme van de catechese les overbrengen op hun ouders, ontstaat vaak de behoefte om ook zelf weer te weten hoe het ook alweer zat.
Om de ouders van Communicanten en Vormelingen daartoe de kans te geven vinden er ‘oudercatecheseavonden’ plaats, waar bij heel simpel in één avond verteld wordt wat er in een aantal lessen op school aan de kinderen is overgedragen. Natuurlijk nodigt het lesmateriaal uit tot verdere bezinning, verdieping en gesprek. Ook wie niet een kind in groep 4 of 8 heeft zitten maar toch bezig wil zijn met geloofsverdieping thuis, is welkom.

Voor de Communieouders zijn de data 08-10 / 04-11 / en 10 december gepland.
Voor de ouders van Vormelingen zijn de data 05-10 /05-11/ 09-12 gepland.

Alle avonden zijn van 20 tot 21.30 uur in de pastorie Paterskerk (achter de kerk, Leunseweg 5).

Aan de avonden zijn geen kosten verbonden, vrijblijvend komen luisteren op de eerste avond kan zeker ook. De avonden worden verzorgd door kapelaan Marthoma Alexander (Communie) en deken Ed Smeets (Vormsel). Welkom! Meer informatie is te verkrijgen op de pastorie Eindstraat6.

Dienst week 38-2020

SINT PETRUS’ BANDEN MISINTENTIES
van zaterdag 12 september t/m vrijdag 18 september 2020

Vanaf 1 juli is het weer mogelijk als gebruikelijk de Mis mee te vieren in de kerk. Het aantal plaatsen is gelimiteerd, maar de Grote Kerk heeft voldoende plek! Omroep Venray verzorgt de uitzending van de zondagsmis van 9.30 u op tv en via internet.

Zaterdag 12 september

19.15 uur: H. Mis
Voor: Piet en Tony Jacobs-Jenneskens i.v.m. verjaardag Piet.
Lector: Henk Mijnster

Zondag 13 september 24e zondag door het jaar

9:30 uur: H. Mis,
uitzending via Omroep Venray en kanaal 45 Venray tv 
Voor:
Herman en Maria Ebberink-Henckens en dochter Maria.
Lector: Arthur Gerritzen
11:30 uur: Communieviering voor kinderen en genodigden

Maandag 14 september;  Kruisverheffing

9:00 uur: H. Mis
Voor
: Theo Creemers, familie Creemers, familie Derickse-Jacobs.
10:30 uur: Uitvaartdienst Herman Janssen

Dinsdag 15 september;  Onze Lieve Vrouw van Smarten

9:00 uur: H. Mis
Voor:
Hans Gijsen,
Theo van Raaij.

Woensdag 16 september; HH. Cornelius, paus en Cyprianus, bisschop en martelaren

9:00 uur: H. Mis, gevolgd door Litanie
Voor:
Uit dankbaarheid voor alle jongens en meisjes die het Vormsel hebben ontvangen en de communie hebben gedaan, dat zij Gods zegen mogen blijven ervaren in hun leven.

Donderdag 17 september; H. Lambertus bisschop en martelaar

9:00 uur: H. Mis
Voor: Overleden familie de Vilder-Rutte.

Vrijdag 18 september

9:00 uur: H. Mis
Voor:  Antoon en Gerda Janssen-Keilholz.

Er zijn voorlopig geen diensten in de Mulder
(’t Schöpke Veltum)!

Academie Rolduc: Brochure 2020-2021

Met trots mogen we u de nieuwe brochure van de Academie Rolduc voor het lezingen-jaar 2020-2021 presenteren. Hopelijk kunnen we het programma deze keer volledig realiseren, waarbij we uiteraard de maatregelen als gevolg van Corona pandemie in acht zullen nemen.

In de programmering zijn, naar aanleiding van opmerkingen en wensen van u, een aantal wijzigingen doorgevoerd. U leest er alles over in de nieuwe brochure.

We zijn van mening dat we weer een heel interessant programma hebben samengesteld. Overtuig u daar zelf van in de digitale versie van de brochure.

Een deel van de lezingen vindt plaats in Noord Limburg. In:

• Parochiehuis bij de Fabianus- en Sebastianuskerk
Markt 1, Sevenum. Op 27 oktober 2020 en 12 januari 2021.
• Paterskerk, Leunseweg 5, Venray. Op 20 april 2021.
Een beschrijving daarvan vindt u in de brochure
“2020-2021 Academei Rolduc” die u door hier te klikken kunt downloaden. Informatie over deze lezingen staat ook in het nr 3 – 2020 van het blad SamenKerk, dat eveneens via deze site is te downloaden onder de pagina SamenKerk’.