Diensten week 21-2020

SINT PETRUS ’BANDEN MISINTENTIES 
van zondag 17 mei t/m vrijdag 22 mei 2020

Tot nader bericht zijn er geen publieke vieringen in onze kerken, omwille van de maatregelen m.b.t. het coronavirus. Op onderstaande tijden zal een priester de H. Mis opdragen. Op die tijden is de kerk geopend voor wie de kerk wil bezoeken. Alle voorzorgsmaatregelen van afstand en hygiëne blijven voor allen gelden!

Zaterdag 16 mei Géén H. Mis

Zondag 17 mei Zesde zondag van Pasen jaar A

9:30 uur: H. Mis, uitzending via Omroep Venray en kanaal 45 Venray tv 
Voor:
zeswekendienst Gerda Stoffels-Geurts, alsmede voor Wiel Stoffels, Wil en Riek, Cecile en Bart Geurts,
Ben Schim van der Loeff, familie en vrienden,
Nelly Botden,
mevrouw Heijnen,
overleden ouders Wim van Dijck-Duijkers en zoon Joos,
Karel Thomassen en familie,
Johan en Marie Jonkers-Claessens en overleden familie,
Francien Henkens i.v.m. verjaardag
Lector: Catherine Mijnster

14.00-15.30 uur: kerk open voor kaars en stil gebed bij het Allerheiligste

Maandag 18 mei H. Johannes I, paus en martelaar

9:00 uur: H. Mis
Voor:
om bescherming tegen alle kwaad, om kracht en moed voor allen die getroffen zijn door het coronavirus of de beperkingen daarvan.

Op weekdagen wordt het bidden en zingen van de litanie van alle heiligen aan de Mis toegevoegd, om zegen en bescherming te vragen in deze voor velen moeilijke tijden.

Dinsdag 19 mei 

9:00 uur: H. Mis
Voor:
alle geestelijken in ons bisdom, dat zij bij het volbrengen van hun taak zich, in deze moeilijke tijd, door ons gebed gesteund mogen weten.

Woensdag 20 mei H. Bernardinus van Siena, Z. Josefa Stenmanns, maagd

9:00 uur: H. Mis
Voor:
ter ere van Onze Lieve Vrouw van Lourdes en de H. Bernadette voor de intenties van de Lourdespelgrims.

Donderdag 21 mei Hoogfeest van Hemelvaart van de Heer

9:30 uur: H. Mis, uitzending via Omroep Venray en kanaal 45 Venray tv 
Voor: onze eigen parochianen en hun maatschappelijke en geestelijke leiders, dat de Hemelvaart van de Heer ertoe mogen bijdragen dat we in deze moeilijke tijd kracht en sterkte mogen erevaren om ons geloof te belijden en er voor elkaar te zijn.

Vrijdag 22 mei

9:00 uur: H. Mis H. Rita van Cascia
Voor: onze bisschop en ons bisdom.

Er zijn voorlopig geen diensten in de Mulder (’t Schöpke Veltum)!

Diensten week 20-2020

SINT PETRUS ’BANDEN MISINTENTIES 
van zondag 10 mei t/m vrijdag 15 mei 2020

Tot nader bericht zijn er geen publieke vieringen in onze kerken, omwille van de maatregelen m.b.t. het coronavirus. Op onderstaande tijden zal een priester de H. Mis opdragen. Op die tijden is de kerk geopend voor wie de kerk wil bezoeken. Alle voorzorgsmaatregelen van afstand en hygiëne blijven voor allen gelden!

Zaterdag 9 mei Géén H. Mis

Zondag 10 mei Vijfde zondag van Pasen jaar A

Er is geen toegang voor parochianen tijdens
de H.Mis op deze dag zie ook…

9:30 uur: H. Mis, uitzending via Omroep Venray en kanaal 45 Venray tv 
Voor:
jaardienst Jan Craghs,
jaardienst Hein van Valkengoed,
Pierre Coopmans en familie Coopmans en Driessen,
Wim en Dora van Haren-Zegers en overleden dochter Wilmie,
fam. Deenen-Poels en overleden kinderen,
Pierre Thijssen en Anna Thijsen-Marcellis,
Wim Bistervels,
George Dobbelaer,
Paul-Jan van der Werf,
Teng Maassen en fam. Maassen,
 Mia Akkermans-Kempen en overleden families,
Leo Marcelis,
Karel Thomassen en familie.
Lector: Twan Peeters

11.00 uur: Ziekenzegen zorghuizen Blauwververstraat

14.00-15.30 uur: kerk open voor kaars en stil gebed bij het Allerheiligste

Maandag 11 mei

9:00 uur: H. Mis
Voor:
om bescherming tegen alle kwaad, om kracht en moed voor allen getroffen zijn door het coronavirus of de beperkingen daarvan.

Op weekdagen wordt het bidden en zingen van de litanie van alle heiligen aan de Mis toegevoegd, om zegen en bescherming te vragen in deze voor velen moeilijke tijden.

Dinsdag12 mei H. Pancratius

9:00 uur: H. Mis
Voor:
overleden fam. de Vilder-Rutte,
Joop en Ton Noyens.

Woensdag 13 mei H. Servatius (bisschop)

9:00 uur: H. Mis
Voor:
ter ere van Onze Lieve Vrouw van Lourdes en de H. Bernadette voor de intenties van de Lourdespelgrims.

Donderdag 14 mei H. Mattias, apostel

9:00 uur: H. Mis
Voor: May Jeuken en fam. van Daal.

Vrijdag 15 mei 

9:00 uur: H. Mis alle h. Bisschoppen van Maastricht,
Voor: alle kinderen die wachten op het doen van de h. Communie of het ontvangen van het Vormsel, dat zij gesterkt mogen worden in hun geloof en vertrouwen.
Er zijn voorlopig geen diensten in de Mulder (’t Schöpke Veltum)!

Grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag

Als parochie Sint-Petrus Bandenkerk volgen wij het preventiebeleid inzake seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag in de Rooms-Katholieke Kerk zoals vermeld op de website www.rkkerk.nl . Dit beleid is via de onderstaande link te bekijken: https://www.rkkerk.nl/praktische-informatie-voor-bisdomparochie/preventiebeleid/

Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag

Wanneer u te maken heeft of heeft gehad met grensoverschrijdend gedrag binnen de Rooms-Katholieke Kerk dan kunt u contact opnemen met het meldpunt. Dat mag ook anoniem.

Uw aanspreekpunt bij het Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag is Monique Braspenning (meldpuntfunctionaris). Zij is doorgaans op maandag, woensdag en vrijdag tussen 09:00 en 12:00 uur telefonisch bereikbaar. Buiten de bereikbaarheidstijden kunt u altijd de voicemail inspreken of een mail sturen. Dan wordt er zo snel mogelijk contact met u opgenomen.

Contactgegevens:
R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
Goeman Borgesiuslaan 77
3515 ET UTRECHT
E-mail:  contact@meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl
Telefoon: 06 24 955 899

Diensten week 19-2020

Tot nader bericht zijn er geen publieke vieringen in onze kerken, omwille van de maatregelen m.b.t. het coronavirus. Op onderstaande tijden zal een priester de H. Mis opdragen. Op die tijden is de kerk geopend voor wie de kerk wil bezoeken. Alle voorzorgsmaatregelen van afstand en hygiëne blijven voor allen gelden!

Zaterdag 2 mei Géén H. Mis

Zondag 3 mei Vierde zondag van Pasen jaar A – Roepingenzondag

9:30 uur: H. Mis, bedoeld voor uitzending via Omroep Venray en kanaal 45 Venray tv
Voor:
zeswekendienst May Jeuken,
jaardienst Truus Coenen,Twan en Mia Wijnhoven, Rinus en Tom,
Paul-Jan van der Werf,
Joost van Haren en Jeanne van Haren–Gommans,
om roepingen tot het priesterschap en voor de wijdelingen.
Lector: Marian Goumans

14.00-15.30 uur: kerk open voor kaars en stil gebed bij het Allerheiligste

Maandag 4 mei

9:00 uur: H. Mis
Voor:
voor alle mannen en vrouwen die als oorlogsslachtoffers gesneuveld zijn in het verleden maar ook nu, in het bijzonder voor de overleden militair uit Venray Kevin van de Rijdt.

Op weekdagen wordt het bidden en zingen van de litanie van alle heiligen aan de Mis toegevoegd, om zegen en bescherming te vragen in deze voor velen moeilijke tijden.

Dinsdag 5 mei

9:00 uur: H. Mis
Voor:
Teng van Osch en schoonzoon Henri,
uit dankbaarheid dat we in vrijheid mogen leven en voor hen die gebukt gaan onder dictatuur en door oorlog.

Woensdag 6 mei

9:00 uur: H. Mis
Voor:
Johan Schaeffers en familie, ter ere van Onze Lieve Vrouw van Lourdes en de H. Bernadette voor de intenties van de Lourdespelgrims,

Donderdag 7 mei

9:00 uur: H. Mis
Voor: Wim en Trudy Roovers,
Mia Coolen, Adrie Verstraelen en overleden familie Verstraelen-Bakker.

Vrijdag 8 mei 9:00 uur: H. Mis HH. Wiro, Plechelmus en Otger;
Z. Clara (Fey) van het arme Kind Jezus (zusters van Simpelveld)

Voor: Bèr van Dijck vanwege zijn verjaardag,
Er zijn voorlopig geen diensten in de Mulder (’t Schöpke Veltum)!

Gezamenlijk benoeming deken Smeets en pastoor Miedema voor Vredepeel, Ysselsteyn, Merselo

Eind vorig jaar vertrok pastoor Jos Boon uit de parochies Merselo, Vredepeel en Ysselsteyn om kapelaan te worden te Maasbracht en omgeving. Op voorhand en nadien zijn gesprekken gevoerd met de kerkbesturen over zijn opvolging. Per 1 mei wil het bisdom deken Ed Smeets en pastoor Theo Miedema, met in hun kielzog kapelaan Marthoma Alexander, naast hun andere taken, benoemen voor de drie parochies.

Er wordt daarmee niet gekozen voor één nieuwe pastoor, maar voor een samenwerkingsverband, hetgeen op inmiddels meerdere plaatsen in het bisdom gerealiseerd is. De zorg voor de parochies en de clusters komt dan niet op één priester neer, maar wordt in gezamenlijke verantwoordelijkheid gedragen. In een dergelijke constructie draagt één de eindverantwoordelijkheid, maar zijn de taken verder onderling verdeeld en kan men met vanzelfsprekendheid elkaar vervangen. Dat maakt zowel de priester als de parochie minder kwetsbaar: veelal is het zo dat als een pastoor ziek wordt of wegvalt er minstens voor een bepaalde periode niemand is die hem voor vast kan vervangen. Nu kan een dergelijke situatie in teamverband opgevangen worden. Daarnaast kunnen onderling taken naar vermogen of bevinding beter verdeeld worden.

Dat betekent dat pastoor Miedema veelal het pastorale gezicht en aanspreekpunt is voor de genoemde dorpen (plus de parochies Leunen, Veulen en Heide), terwijl de deken dat is voor Venray en Smakt. Kapelaan Marthoma ondersteunt beiden. Bestuurlijk zal de deken eerste aanspreekpunt zijn. De constructie nodigt ook uit tot verdere samenwerking tussen kerken en parochies onderling en waar nodig en gewenst tot bundeling van krachten in de toekomst, waarbij voor de duidelijkheid gesteld dient te worden dat alle parochies hun zelfstandigheid behouden. Het is aan de afzonderlijke kerkbesturen om zelf aan te geven wanneer een intensievere samenwerkingsvorm aan de orde is. Er is inmiddels een evenwichtige verdeelsleutel opgesteld om kosten en honorering onderling te regelen.

In voorgestelde constructie kunnen deken, pastoor en kapelaan, alsook de kerkbesturen en het bisdom zich goed vinden. De benoeming zal per 1 mei ingaan. Daar de te benoemen priesters goed bekend zijn in de regio en inmiddels al geruime tijd vervangen zal er geen officiële installatieplechtigheid plaatsvinden. Vooralsnog is het vanwege de coronacrisis afwachten wanneer de reguliere weekendvieringen pas weer doorgang kunnen vinden.

Het hoort eigenlijk dat de parochianen in de kerk als eerste horen van een benoeming, maar in de uitzonderlijke situatie van dit moment zonder zondagsvieringen is gekozen voor publicatie in de lokale media.

Samen met de kerkbesturen zal gekeken worden welke concrete invulling er aan het pastoraat gegeven zal worden. Met deze benoeming is de pastorale zorg voor de parochies van de Grote Kerk en de Paterskerk Venray, Smakt, Leunen, Veulen en Heide, en Vredepeel, Merselo en Ysselsteyn hopelijk voor de komende jaren weer ingevuld.

Diensten week 18-2020

SINT PETRUS ’BANDEN MISINTENTIES 
van zondag 26 april t/m vrijdag 1 mei 2020

Tot nader bericht zijn er geen publieke vieringen in onze kerken, omwille van de maatregelen m.b.t. het coronavirus. Op onderstaande tijden zal een priester de H. Mis opdragen. Op die tijden is de kerk geopend voor wie de kerk wil bezoeken. Alle voorzorgsmaatregelen van afstand en hygiëne blijven voor allen gelden!

Zaterdag 25 april Géén H. Mis

Zondag 26 april Derde zondag van Pasen jaar A

9:30 uur: H. Mis, bedoeld voor uitzending via
Omroep Venray en Ziggo-kanaal 45 Venray tv 

Voor: jaardienst Jan Vercauteren, familie en vrienden,
jaardienst George Dobbelaer en familie,
jaardienst Jeanne Peters-Thomassen,
jaardienst ouders Johannes van Dijk en Hendrika van Dijk-Hurkmans, kleindochter Mandy, schoondochter Nellie en zoon Louis,
Paul-Jan van der Werf,
Martha Weijs-Houben i.v.m. verjaardag,
Johan Schaeffers en familie,
Frans van Enckevort en overleden familie,
Ans Jansen-van Riet en families
Lector: Arthur Gerritzen

14.00-15.30 uur: kerk open voor kaars en stil gebed bij het Allerheiligste

Op weekdagen wordt het bidden en zingen van de litanie van alle heiligen aan de Mis toegevoegd, om zegen en bescherming te vragen in deze voor velen moeilijke tijden.

Maandag 27 april H. Petrus Canisius

9:00 uur: H. Mis
Voor:
ter ere van Onze Lieve Vrouw van Lourdes en de H. Bernadette voor de intenties van de Lourdespelgrims; voor de intenties van ons koningshuis.

Dinsdag 28 april

9:00 uur: H. Mis
Voor:
Johan Schaeffers en familie,
Harrie Maessen

Woensdag 29 april H. Catharina van Siena

9:00 uur: H. Mis
Voor:
Om bescherming tegen alle kwaad, om kracht en moed voor allen die door het coronavirus of de beperkingen zijn getroffen

Donderdag 30 april

9:00 uur: H. Mis
Voor: Maria Willems en Jacob Noijen

Vrijdag 1 mei  H. Jozef, (dag van de arbeid)

9:00 uur: H. Mis
Voor:
overleden familie de Vilder-Rutte, Wim Bistervels, overleden ouders en schoonouders

Er zijn voorlopig geen diensten in de Mulder (’t Schöpke Veltum)!

Diensten week 17-2020

SINT PETRUS ’BANDEN MISINTENTIES 
van zaterdag 18 april t/m vrijdag 25 april 2020

Tot 1 juni zijn er geen publieke vieringen in onze kerken, omwille van de maatregelen m.b.t. het coronavirus. Op onderstaande tijden zal een priester de H. Mis opdragen. Op die tijden is de kerk geopend voor wie de kerk wil bezoeken. Alle voorzorgsmaatregelen van afstand en hygiëne blijven voor allen gelden!

Zaterdag 18 april GÉÉN H. Mis

Zondag 19 april

9:30 uur: H. Mis, bedoeld voor uitzending via Omroep Venray en kanaal 45 Venray tv 
Voor:
overleden fam. Huybers –Poels,
 overleden echtpaar Thijssen-Kleine Staarman,
overleden fam. Pouwels-Maessen en kinderen,
jaardienst Tresie Mertens,
Paul-Jan van der Werf
Lector: Annie Schaminee

14.00-15.30 uur: kerk open voor kaars en stil gebed bij het Allerheiligste

Op weekdagen wordt het bidden en zingen van de litanie van alle heiligen aan de Mis toegevoegd, om zegen en bescherming te vragen in deze voor velen moeilijke tijden.

Maandag 20 april

9:00 uur: H. Mis
Voor:
Om bescherming tegen alle kwaad, om kracht en moed voor allen die door het coronavirus of de beperkingen zijn getroffen

Dinsdag 21 april H. Anselmus, bisschop en kerkleraar

9:00 uur: H. Mis
Voor:
ter ere van Onze Lieve Vrouw van Lourdes en de H. Bernadette voor de intenties van de Lourdespelgrims

Woensdag 22 april

9:00 uur: H. Mis
Voor:
Dietje Smulders

Donderdag 23 april  St. Joris en H. Adalbertus van Praag, martelaren

9:00 uur: H. Mis.
Voor: alle vormelingen en communicanten die wachten op de toediening of het ontvangen van het sacrament, dat zij Gods liefde en kracht mogen ervaren

Vrijdag 24april 

9:00 uur: H. Mis
Voor:
onszelf; dat we juist nu ons tijd gunnen om stil te staan bij Gods Woord en openstaan voor Zijn liefde

Er zijn voorlopig geen diensten in de Mulder (’t Schöpke Veltum)!

Diensten week 16-2020

SINT PETRUS ’BANDEN MISINTENTIES 
van zaterdag 11 april t/m vrijdag 17 april  2020

Tot 1 juni zijn er geen publieke vieringen in onze kerken, omwille van de maatregelen m.b.t. het coronavirus. Op onderstaande tijden zal een priester de H. Mis opdragen. Op die tijden is de kerk geopend voor wie de kerk wil bezoeken. Alle voorzorgsmaatregelen van afstand en hygiëne blijven voor allen gelden!

Zaterdag 11 april Paaszaterdag

19:00 uur: Paaswake , bedoeld voor uitzending via Omroep Venray en kanaal 45 Venray tv 
Voor: fam. Creemers-Maassen en zoon Piet, Joop Corzilius, overleden echtpaar Johan en Marie Jonckers-Claessens, ouders en familie, Paul-Jan van der Werf
Lectoren: Arthur Gerritzen, Marian Goumans

Zondag 12 april Hoogfeest van Pasen

9:30 uur: H. Mis, bedoeld voor uitzending via Omroep Venray en kanaal 45 Venray tv

9:30 uur: H. Mis, bedoeld voor uitzending via Omroep Venray en kanaal 45 Venray tv
Voor: zeswekendienst voor Rina Bonants-van der Burgt,
jaardienst voor Piet en An van Mill-Pouwels, kinderen en kleinkinderen,
overleden fam. de Vilder-Rutte,
Wim Bistervels en overleden ouders en schoonouders,
Piet en Martha Weijs-Houben,
Wim Smits en overleden fam. Smits en Derikx,
Sèr en Nella Muijsers-Vullings,
Teng Arts,
fam. Peters-Deriks,
fam. Arts-Jansen,
fam. Peters-Arts
Lector: Catherine Mijnster

14.00-16.00 uur: kerk open voor kaars en stil gebed bij het Allerheiligste

Maandag 13 april Tweede Paasdag

9:30 uur: H. Mis
Voor:
Jan en Annie Schwachöfer-Dijkmans en overleden fam.,
Wim en Grada Driessen-Rongen en overleden familie.

Op weekdagen wordt het bidden en zingen van de litanie van alle heiligen aan de Mis toegevoegd, om zegen en bescherming te vragen in deze voor velen moeilijke tijden

Dinsdag 14 april 

9:00 uur: H. Mis
Voor:
overleden fam. Pouwels-Maessen en kinderen, Frans en Maria Schmitz-Cox

Woensdag 15 april

9:00 uur: H. Mis
Voor:
ter ere van Onze Lieve Vrouw van Lourdes en de H. Bernadette voor de intenties van de Lourdespelgrims

Donderdag 16 april  

9:00 uur: H. Mis.
Voor: Gerrit Beerkens,
overleden fam. de Vilder-Rutte,

Vrijdag 17 april 

9:00 uur: H. Mis
Voor:
Piet Claessens
Er zijn voorlopig geen diensten in de Mulder (’t Schöpke Veltum)!

Palmpasen stokken

Best spannend, maar het was een geslaagde actie.
De kinderen waren enthousiast en de medewerkers ook.
Voor elke woning hadden we  een Palmpasen stok.

Hier en daar werd, op gepaste afstand,  nog een praatje gemaakt en zelfs door het raam gezwaaid. Ook was er voor elke woning  nog, door een ouder, een leuke eigen gemaakte  kaart.

Ondanks dat het een dankbare actie was hopen we volgend jaar weer bij de bewoners binnen te kunnen komen.

Klik op een foto om deze groter te zien.
Daarna is door te foto’s te bladeren met de pijltjes aan linker en/of rechterkant ..

Naar de startpagina

Diensten week 15-2019

Aanmelden voor de digitale Nieuwsbrief van de parochies kan aan de linkerzijde van deze pagina!

Tot 1 juni zijn er geen publieke vieringen in onze kerken, omwille van de maatregelen m.b.t. het coronavirus.
Op onderstaande tijden zal een priester de H. Mis opdragen. Op die tijden is de kerk geopend voor wie de kerk wil bezoeken. Alle voorzorgsmaatregelen van afstand en hygiëne blijven daarbij voor allen gelden!

Zaterdag 4 april

19:15 u.: Geen H. Mis.

Zondag 5 april Palmzondag

9:30 uur : H. Mis, bedoeld voor uitzending via Omroep Venray en kanaal 45 Omroep Venray TV
Voor: jaardienst Truus Janssen-Vink en overleden familie,
jaardienst Gertie Pelser-Kieboom,
jaardienst  Leo Wijnhoven en overleden familie Wijnhoven en familie Jansen,
jaardienst Martha van Valkengoed-van Bijlevelt,
Piet en Martha Weijs-Houben,
Fenk Faesen,
Ser en Nella Muijsers-Vullings,
Paul-Jan van der Werf,
Teng Maassen en overleden familie Maassen,
Johan en Marie Jonkers-Claessens en overleden familie,

13.30 uur doop Jesse Sonnemans

14.00-16.00 uur: kerk open voor kaars en stil gebed bij het Allerheiligste

Maandag 6 april

9:00 uur : H. Mis
Voor:
ter ere van Onze Lieve Vrouw van Lourdes en de H. Bernadette voor de intenties van de Lourdespelgrims
Uitvaartdienst Piet Jacobs in besloten kring

Op weekdagen wordt het bidden en zingen van de litanie van alle heiligen aan de Mis toegevoegd, om zegen en bescherming te vragen in deze voor velen moeilijke tijden

Dinsdag 7 april 

9:00 uur : H. Mis
Voor:
Om bescherming tegen alle kwaad, om kracht en moed voor allen die door het coronavirus of de beperkingen zijn getroffen, voor een bijzondere intentie

Woensdag 8 april

9:00 uur : H. Mis
Voor:
Voor allen die direct door het coronavirus dan wel door de beperkingen daaromtrent getroffen worden; om kracht en moed

Donderdag 9 april Witte donderdag

Besloten gebedsdienst voor overleden Gerda Geurts
19:00 uur: H. Mis op Omroep Venray TV (Ziggo 45)
aansluitend uitstelling van het Allerheiligste en gelegenheid tot stil gebed tot 21.00 uur

Vrijdag 10 april Goede Vrijdag geen H. Mis

15:00 uur Kruisweg (Grote kerk geopend)

19:00 uur Korte viering van Goede Vrijdag
op Omroep Venray TV

Er zijn voorlopig geen diensten in de Mulder (’t Schöpke Veltum)!