Archief Petrus’Banden Kerk

Archief Petrus’Banden Kerk

Wie we zijn, en wat we doen…

Het kerkarchief bevat stukken vanaf ongeveer 1940, stukken van vóór 1940 bevinden zich in het gemeentearchief van de gemeente Venray, waar dit gedeelte van het kerkarchief een eigen afdeling heeft.

Het archief van de Petrus’Bandenkerk is ondergebracht in de ruimte boven het zuidportaal van de Petrus’Bandenkerk en wordt beheerd en verzorgd door de heer G. Janssen en mevrouw M. Suilen.
Onze activiteit houdt in:
het archiveren van alle inkomende en uitgaande stukken van het kerkbestuur.
Aanspreekpunt voor het archief is:
Gerhard Janssen, Witte Vrouwenstraat 9, 5807AS Oostrum, tel. 0478-585716
Marleen Suilen, Eligiusweg 26, 5801 JL Venray, tel. 0478-586431
Plaats, tijdstip en frequentie van onze werkzaamheden:
In principe zijn wij in het archief aanwezig op dinsdagochtend van 9 – 11 uur. Maar op elke andere tijd kan men een bezoek aanvragen.
Telefoon: 0478-585716 of 0478-586431

Als beheerders van het kerkarchief zouden wij het erg op prijs stellen wanneer iedere groepering die betrokken is bij de Petrus’Bandenkerk eventuele stukken zoals agenda’s, notulen, ledenlijsten en verdere in- of uitgaande post ons deed toekomen zodat deze stukken kunnen worden toegevoegd aan het totale archief.

terug naar bestuurlijke organisatie