Kerkbestuur St. Petrus’ Banden (Grote Kerk) en Paterskerk

Het kerkbestuur bestaat uit:

Voorzitter : Deken Ed Smeets 
Vice-voorzitter :
dhr. T. Engels, Hansenberg 5,  5815 EJ Merselo .  tel. 0478-582094
Secretaris : 
Vacature
Penningmeester:
dhr. M Heijnen Maasheseweg 61, 5804 AA  Venray, 0478-550708
Leden:
mevr. Welschen-Burgman, Oomenlaan 8, 5801 DE Venray; tel. 0478-550235
dhr. J.  van Goch, Stationsweg  119, 5803 AB Venray. Tel. 0478-510545
mevr. C. Mijnster- van den Broek, Oostsingel 30, 5802 AP  Venray
Vacature (coördinatie scholen)
Vacature (communicatie)
Notulist : Ger Claessens

Wie is waar verantwoordelijk voor:

Voorzitter Deken Ed Smeets

 • Voorzitter pastoraal team
 • Voorzitter Stichting Catechese Dekenaat Venray
 • Voorzitter Samenwerkingscommissie Parochies Venray Centrum
 • Lid parochieberaad
 • Pastorale zorg
 • Liturgie

Vice-voorzitter dhr. Tonny Engels:

 • Lid Stichting Catechese Dekenaat Venray
 • Voorbereidingsgroep Huwelijk
 • contactpersoon Familietreffen
 • voorbereiding eerste communie Paterskerk

Secretaris : Vacature,

 • Verzorgt correspondentie en informatie van derden naar de kerkbestuursleden.
 • Onderhoud juridische zaken m.b.t. de Paterskerk
 • Neemt deel aan de Franciscusgroep
 • Onderhoud de contacten met de kosters en koorleden van de Paterskerk.
 • Geeft ondersteuning bij de gezinsviering en de Communie.

Penningmeester dhr. Maris Heijnen 

 • Financiën
 •  Salarissen
 • Vergoeding vrijwilligers
 • Contactpersoon comité Kerkbijdrage
 • Verhuur panden
 • Pacht Gronden
 • Beleggingsportefeuille
 • Verzekeringen
 • Verantwoordelijke jaarrekening

Lid mevr. M.J.T. Welschen-Burgman

 • Lid Samenwerkingscommissie Parochies Venray Centrum
 • Contactpersoon voor de koren
 • Contactpersoon voor misdienaars en acolieten
 • Contactpersoon voor de kosters, interieurverzorgsters,
  Bloemversiering groep en collectanten
 • Contactpersoon voor avondwake groep en lectoren
 • Contactpersoon voor de suppoosten en archief groep
 • Coördinator nieuwjaarsbijeenkomst en vrijwilligersbrunch
 • Contactpersoon ziekenbezoek groep en organisatie bezinningsdag
  voor ouderen en zieken

Vacature:

 • Lid Stichting Catechese Dekenaat Venray
 •  Contactpersoon scholen Venray, en S.P.O.V. ( Stichting Primair Onderwijs
     Venray )  en Montessori onderwijs Venray.
 •  Coördinator werkgroepen doopgesprekken, communie en vormsel voorbereiding en uitvoering.
 •  Coördinator kindercatechisatie Lid dhr.  J. van Gogh
 • Preventiemedewerker ( ARBO wet)
 • Verantwoordelijke voor onderhoud gebouwen
 • Verantwoordelijke voor eventuele nieuwbouw of verbouw
 • Contactpersoon onderhoudsgroep en tuinonderhoud
 • Contactpersoon Kerststal groep
 • Coördinator kerststollenactie

Vacature

 • Moderne communicatie
 • P.R.
 • Lid Parochieberaad
 • Coördinator website
 • Secretaris Stichting Catechese Dekenaat Venray

Lid mevr. C.Mijnster- van den Broek

 • diaconie

Terug naar organisatie-bestuurlijk