Kerkbestuur St. Petrus’ Banden (Grote Kerk en Paterskerk)

Het kerkbestuur bestaat uit:

Voorzitter : Deken Ed Smeets 
Vice-voorzitter :
dhr. T. Engels, Hansenberg 5,  5815 EJ Merselo .  tel. 0478-582094
Secretaris : 
Ton Hocke
Penningmeester:
dhr. M Heijnen Maasheseweg 61, 5804 AA  Venray, 0478-550708
Leden:
mevr. Welschen-Burgman, Oomenlaan 8, 5801 DE Venray; tel. 0478-550235
dhr. J.  van Goch, Stationsweg  119, 5803 AB Venray. Tel. 0478-510545
mevr. C. Mijnster- van den Broek, Oostsingel 30, 5802 AP  Venray
dhr. Bernard van den Oever voor gebouwenonderhoud van de Paterskerk 
Vacature (coördinatie scholen)
Vacature (communicatie)
Notulist : Ger Claessens

Terug naar organisatie-bestuurlijk