Kerkbestuur St. Petrus’ Banden (Grote Kerk) en Paterskerk

Net kerkbestuur bestaat uit:

Voorzitter : Deken Pastoor drs. H.M.G. Smeets, Eindstraat 6, 5801 CR Venray,
Tel. 0478-550740
Vice-voorzitter :
Mevr. A.L.G. Bistervels- de Deckere, Notarisberg 2, 5801 HM Venray,
Tel. 0478-584238
Secretaris : Hr. B.M.H. Jansen, De Heuvellaar 17, 5801 GW Venray,
Tel.06-52153256
Penningmeester P.Bandenkerk:
Hr. J.W.G.M. Loonen, Volen 3, 5812 AG Heide, Tel. 0478-581484
Penningmeester Paterskerk:
Hr. W. Megens, Aubadestraat 8 5802 EX Venray, Tel 0478-586088
Leden:
Mevr. Welschen-Burgman, Oomenlaan 8, 5801 DE Venray; tel. 0478-550235
Hr. F.J.L. Schaeffers, Julianasingel 27, 5802 AS Venray, Tel. 0478-516338
Hr. R.H.A. Julicher, Vogelwikke 9, 5803 LL Venray.
Hr. T. Engels, Hansenberg 5   5815 EJ Merselo .  tel. 582094
Notulist : Ger Claessens
Wie is waar verantwoordelijk voor:

Voorzitter Deken Pastoor H.Smeets:

 • Voorzitter pastoraal team
 • Voorzitter Stichting Catechese Dekenaat Venray
 • Voorzitter Samenwerkingscommissie Parochies Venray Centrum
 • Lid parochieberaad
 • Pastorale zorg
 • Liturgie

Vice-voorzitter Ans Bistervels-de Deckere:

 • Lid Stichting Catechese Dekenaat Venray
 • Contactpersoon scholen Venray, en S.P.O.V. ( Stichting Primair Onderwijs
  Venray )
 • Contactpersoon tiener groep
 • Coördinator werkgroepen doopgesprekken, communie en vormsel voorbereiding
 • Coördinator kindercatechisatie
 • Contactpersoon volwassen catechese
 • Contactpersoon gezinsviering

Secretaris : Hr. B.M.H. Jansen,

 • Verzorgt correspondentie en informatie van derden naar de kerkbestuursleden.
 • Onderhoud juridische zaken m.b.t. de Paterskerk
 • Neemt deel aan de Franciscusgroep
 • Onderhoud de contacten met de kosters en koorleden van de Paterskerk.
 • Geeft o.a. ondersteuning bij de gezinsviering en de Communie.

Penningmeester Grote Kerk Jan Loonen:

 • Financiën
 • Salarissen
 • Vergoeding vrijwilligers
 • Contactpersoon comité Kerkbijdrage
 • Verhuur panden
 • Pacht Gronden
 • Beleggingsportefeuille
 • Verzekeringen
 • Verantwoordelijke jaarrekening

Penningmeester Paterskerk Wil Megens.

 • Financiën
 • Salarissen
 • Vergoeding vrijwilligers
 • Contactpersoon comité Kerkbijdrage
 • Verhuur panden
 • Beleggingsportefeuille
 • Verzekeringen
 • Verantwoordelijke jaarrekening.

Lid mevr. M.J.T. Welschen-Burgman

 • Lid Samenwerkingscommissie Parochies Venray Centrum
 • Contactpersoon voor de koren
 • Contactpersoon voor misdienaars en acolieten
 • Contactpersoon voor de kosters, interieurverzorgsters,
  Bloemversiering groep en collectanten
 • Contactpersoon voor avondwake groep en lectoren
 • Contactpersoon voor de suppoosten en archief groep
 • Coördinator nieuwjaarsbijeenkomst en vrijwilligersbrunch
 • Contactpersoon ziekenbezoek groep en organisatie bezinningsdag
  voor ouderen en zieken
 • Notulist
 • contactpersoon / notulist Patoraal Beraad

Lid Frank Schaeffers:

 • Preventiemedewerker ( ARBO wet)
 • Verantwoordelijke voor onderhoud gebouwen
 • Verantwoordelijke voor eventuele nieuwbouw of verbouw
 • Contactpersoon onderhoudsgroep en tuinonderhoud
 • Contactpersoon Kerststal groep
 • Coördinator kerststollenactie

Lid Rob Julicher

 • Moderne communicatie
 • P.R.
 • Lid Parochieberaad
 • Coördinator website
 • Secretaris Stichting Catechese Dekenaat Venray

Lid Tonny Engels

 • lid Stichting Catechese
 • voorbereidingsgroep huwelijk
 • contactpersoon Familietreffen

Terug naar organisatie-bestuurlijk