Kerkbijdrage

Wat u zich misschien niet realiseert, is dat de kerk van giften leeft. Onderhoud en schoonmaak van ons kerkgebouw, stookkosten, salaris van de priester en de catechist: het zijn een paar voorbeelden van rekeningen die bij het kerkbestuur in de brievenbus vallen. Sommige kosten worden deels gesubsidieerd omdat onze kerk de status van rijksmonument heeft, maar het leeuwendeel dient door de parochianen zelf te worden opgebracht. Een aanzienlijk deel van het benodigde geld komt binnen via de actie kerkbijdrage.

Deze kerkbijdrage is een soort contributie: de leden van de vereniging dragen een steentje bij om te zorgen dat de vereniging kan blijven bestaan. Samen met andere- kleinere- inkomstenbronnen dient onze parochie ieder jaar ongeveer € 150.000,- bij elkaar te verzamelen om de rekeningen te kunnen betalen.

De hoogte van de bijdrage is aan u. Niets moet, niet iedereen kan evenveel missen en elke bijdrage is welkom. Wel geeft het bisdom een richtbedrag aan van€ 115,- per jaar. Voor wie in voldoende mate aan de kerkbijdrage deelneemt, wordt geen bijdrage verlangd voor bijzondere diensten.

Indien u wilt bijdragen, kunt u het bedrag overmaken op bankrekening NL 59 ABNA 0484100017(ABN-AMRO) of NL 82 INGB 0001174863 (ING) onder vermelding van “kerkbijdrage”. Gespreide betaling is ook mogelijk. Eventueel kan er ook contant een bijdrage worden gedaan in de grote ton achter in de kerk. Graag dan in een envelop, met naam en adres erop, onder vermelding van “kerkbijdrage”. Wellicht ten overvloede wijzen we erop dat uw bijdrage fiscaal aftrekbaar is.
voorzitter comité Hr. F. Welschen, Oomenlaan 8 5801 DE Venray, tel. 0478-550235

ANBI publicatie Parochie St. Petrus’ Banden: https://anbi.rkcn.nl/publicaties/roe324

Zie ook Periodieke giften

terug naar bestuurlijke organisatie