Kerkkoor St. Petrus Banden

Wie zijn wij √©n wat doen we…

Dames en Herenkoor onder leiding van Mevr. Riet Gardeniers.

Organist Dhr. Jack Gardeniers.
Het herenkoor zingt elke zondag gregoriaans in de Latijnse hoogmis van 9.30 u.
Op feestdagen zingt het voltallig dames en herenkoor meerstemmig.
Het dames en herenkoor zingen ook gregoriaans of meerstemmig bij uitvaartdiensten.
Ze kunnen ook gevraagd worden bij jubilea en huwelijksmissen.

Het bestuur wordt gevormd door ’n stuurgroep van drie dames en 3 heren +
de dirigent.

Contactpersoon:  Toon Verstraelen  tel: 0478-583772

Repetitietijden zijn op donderdag in het parochiezaaltje van 19.30 tot 20.30 u.
voor de dames en van 20.30 tot 22.30 voor de heren.
Elke eerste donderdag van de maand is er gezamenlijke repetitie
in de Galmhut vanaf 19.30 u.
Zondags om 9.00 u. inzingen voor de aanvang van de H.Mis.

Activiteiten worden er jaarlijks georganiseerd zoals fietstocht naar Kevelaar,
bedevaart naar Smakt, St. Ceciliafeest, opluistering ziekenmiddag.
ook wordt er jaarlijks ’n jaarvergadering gehouden onder
voorzitterschap van  Deken Ed Smeets.

Dames zowel als heren die houden van muziek, vooral van het gregoriaans en die graag zingen in de kerk zijn van harte welkom om ons koor te komen versterken.
Er wordt geen contributie gevraagd.
U kunt zich hiervoor aanmelden bij een van de contactpersonen.

terug naar bestuurlijke organisatie