Kosters, Lectoren, Misdienaars en Acolieten

Kosters

Wie wij zijn én wat we doen…

Het is moeilijk om in een paar zinnen te omschrijven wat onze activiteit inhoudt, daarom geef ik maar de omschrijving zoals die in de encyclopedie staat:

“de koster is een persoon die belast is met de zorg voor het kerkgebouw en de inventaris daarvan en die verder verantwoordelijkheid draagt voor de voorbereiding en het ordelijk verloop van de kerkdiensten.”

Het aanspreekpunt punt van de kosters ben ik, Ronald Kerkhoff, hoofdkoster.
Verder zijn er nog drie andere kosters:
Harry Donders,  Cyril van Kempen en Odalies Janssen-Jeuken.

Het tijdstip en frequentie van onze activiteiten verschilt. Bij iedere H. Mis is er een koster aanwezig, maar buiten deze tijden zijn er nog veel meer momenten waarop één van de kosters in de kerk aanwezig is, b.v. voor het luiden van de klok, het mee helpen met het versieren van de kerk, in de zomermaanden het alarm ’s avonds op de kerk zetten en de deuren controleren, zorgen dat de kerk open is als er een koor wil oefenen, koper poetsen enz. enz.
Er is op dit moment geen behoefte aan uitbreiding van de groep.
Mijn e-mail adres is: ronald@kape.nl

Lectorengroep

Wat doen we…

Al ruim dertig jaren beschikt de Sint Petrus-Banden parochie over een groep vrijwilligers die, in het weekeinde en op bijzondere dagen, de Eucharistievieringen mee verzorgen
Tijdens de Heilige Mis leest de lector de eerste lezing en de voorbeden.

Misdienaars en acolieten

Met een groep van zo’n 25 misdienaars en (junior-)acolieten verzorgen wij de H. missen in de Grote Kerk. De misdienaars dienen meestal de mis op zaterdagavond van 19.15 of de gezinsmis om 11.00 op zondagochtend onder leiding van een oudere acoliet. De zondagochtend mis van 09.30 wordt gediend door de (junior-)acolieten. Junior-acoliet wordt je als je het Heilig Vormsel hebt ontvangen.
Naast het misdienen, organiseren we voor alle misdienaars ook uitstapjes. Zo is er een jaarlijks misdienaars-kamp of gaan we bijvoorbeeld naar een pretpark.
Aanspreekpunt voor de misdienaars zijn Jacqueline Peeters en Martijn Houwen. Mocht je dus de eerste H. Communie hebben gedaan en een keer wil komen kijken om misdienaar te worden, dan kun je contact met hen opnemen. Hiervoor stuur je een mailtje naar grotekerkvenray@gmail.com

Terug naar organisatie-bestuurlijk