Blad SamenKerk Venray

In voorgaande jaren verscheen het blad SamenKerk 5 maal per jaar. Het waren de uitgaven KerkBalans, Pasen, Zomer, Allerzielen en Kerstmis. Vanaf juni 2020 verschijnt het blad in plaats van 5 keer per jaar 4 keer per jaar: eind augustus, eind november, eind februari en begin mei.

Inwoners van Venray kunnen zich kosteloos abonneren op het blad op papier. Het blad is ook digitaal te verkrijgen of te downloaden van de sites van de beide kerken en de site van het Dekenaat. Abonnementen kunnen worden opgegeven via het E-mailadres: samenkerkvenray@gmail.com

Abonnees buiten Venray konden ook gratis de papieren versie van het blad SamenKerk verkrijgen. Deze uitgaven werden dan via Post NL verzonden.
Opvallend was dat de laatste jaren de kosten van de druk en met name van de verspreiding van het parochieblad flink zijn gestegen.
Ongeveer een vijfde deel van de uitgaven voor het blad bestaat uit verzendings-kosten voor abonnees die buiten Venray wonen.
Daarom is besloten dat:

Morgen of overmorgen verzend ik bijgaande brief aan de abonnees van het parochieblad die buiten Venray wonen. Ze ontvangen het blad via Post NL, wat eigenlijk veel te duur is. De verzendkosten zijn inmiddels 20% van de kosten van het blad. Daarom is besloten dat:

  • Abonnees buiten Venray het blad voortaan zonder kosten digitaal kunnen ontvangen
  • Als ze het blad op papier via de post willen blijven ontvangen abonnementskosten ad ‚ā¨ 15.- in rekening worden gebracht.

U kunt uw keuze kenbaar maken aan samenkerkvenray@gmail.com, het mailadres van het parochieblad. Als u kiest voor digitale toezending, wilt u dan in deze mail ook uw postadres vermelden voor de administratieve afwikkeling.

In de maand juni 2020 ontvangen de abonnees buiten Venray een schrijven met het verzoek een keuze te maken uit de geboden mogelijkheden.
Klik hier voor de brief

Mocht u interesse hebben in de nieuwe digitale Nieuwsbrief naast of in plaats van het blad Samen Kerk dan kunt u zich daartoe aanmelden via de website van de Grote Kerk.