Update maatregelen inzake coronavirus.

Bisschoppen: ‘We nemen onze verantwoordelijkheid serieus’

Naar aanleiding van de maatregelen die de Rooms-Katholieke Kerk op 23 maart heeft aangekondigd, stonden er nog enkele vragen open. Daar hebben de Nederlandse bisschoppen op 26 maart een besluit over genomen, na een gesprek van de kerken met de burgerlijke overheid en in lijn met het aangescherpte Vaticaanse decreet ‘Ten tijde van Covid-19 (II)’. ‘We nemen onze verantwoordelijkheid in het voorkomen van het verspreiden van corona zeer serieus’, zeggen de bisschoppen.

Dat betekent dat alle op 23 maart afgekondigde maatregelen gehandhaafd blijven en waar nodig worden aangescherpt, te weten:

  • Geen publieke vieringen tot en met Pinksteren
  • Besloten vieringen alleen in aanwezigheid van de daarvoor strikt noodzakelijke bedienaren, zonder de deelname van andere gelovigen, met in achtneming van alle strikte maatregelen op gebied van afstand, hygiëne en gezondheid. Dit betekent met ingang van 26 maart ook dat de heilige communie bij deze vieringen niet kan worden uitgereikt, omdat dan de voorgeschreven afstand van anderhalve meter niet kan worden gehandhaafd en ook het delen van de communie onveilig kan zijn. Om dezelfde redenen kan de heilige communie niet buiten de heilige mis worden uitgereikt, behalve wanneer het gaat om het viaticum (laatste heilige communie voor stervenden)
  • De kerken zijn waar mogelijk open voor gelovigen die komen voor gebed of om een kaars aan te steken en/of een gave voor de voedselbank te brengen. Zij moeten alle maatregelen van de overheid daarbij in acht nemen op het gebied van aantal, afstand, hygiëne en gezondheid
  • Voor alle parochies geldt voor de besloten vieringen in de Paastijd het aangescherpte Vaticaanse decreet ‘Ten tijde van Covid-19 (II)’. (Kijk voor een Nederlandse vertaling op rkliturgie.nl). Ook voor kloosters gelden de richtlijnen uit dit decreet.

Uitvaarten en huwelijken

Op de site van de rijksoverheid worden in verband met het afgelasten van samenkomsten uitzonderingen genoemd voor religieuze en levensbeschouwelijke bijeenkomsten. Zo mogen uitvaarten en huwelijksvieringen plaats vinden in aanwezigheid van maximaal 29 personen.

De bisschoppen hebben het volgende besloten:

  • Kerkelijke uitvaarten en huwelijken worden zo sober en klein mogelijk gehouden met zo min mogelijk aanwezigen. Ook hier gelden alle strikte maatregelen voor afstand, gezondheid en hygiëne.
  • De heilige communie kan bij deze vieringen niet worden uitgereikt, omdat dan de voorgeschreven afstand van anderhalve meter niet kan worden gehandhaafd en ook het delen van de communie onveilig kan zijn.

‘We willen gelovigen in de risicogroepen beschermen’

Andere publieke vieringen dan uitvaarten en huwelijksvieringen staan de bisschoppen niet toe, ook al biedt de overheid hiertoe in principe wél een mogelijkheid met maximaal 29 aanwezigen. ‘We beseffen dat dit laatste voor gelovigen moeilijk zal zijn. Voor ons is dit ook geen gemakkelijk besluit, maar we doen dit omdat we onze verantwoordelijkheid serieus nemen, met name ook voor onze gelovigen die tot de risicogroepen behoren. Het huis van God, de eredienst aan God mag geen bron van besmetting van mensen worden.”

De bisschoppen vragen begrip van de gelovigen en wijzen op de noodzakelijke strenge lijn van de overheid voor alle andere typen samenkomsten. Ze willen ook gehoor geven aan het Vaticaanse decreet van 25 maart 2020.  Ze wijzen op alle mogelijkheden die er intussen zijn om vanuit eigen huis een mis te volgen en de geestelijke communie te ontvangen. Ze vragen om in gebed met onderlinge barmhartigheid en begrip voor elkaar verbonden te blijven.

Mochten nieuwe maatregelen van de overheid reden geven om deze kerkelijke maatregelen te heroverwegen, dan volgt verdere berichtgeving. Parochies kunnen met aanvullende vragen contact opnemen met het eigen bisdom.

Downloads en uitzendingen:

Op zondag is er de Eucharistie op televisie via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2 en vanuit Hilversum worden elke dag een mis en een dagsluiting gestreamd. Verder zendt Radio Maria iedere doordeweekse ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. In het weekend op zaterdag om 09.30 uur en zondag om 10.00 uur. Vrijdag 27 maart wordt er een buitengewoon Urbi et Orbi uitgezonden om 17.55 uur op NPO2.

Foto: Ramon Mangold

presentatie communicanten 2020

Op 25 januari was er voor 26 communicanten een presentatieviering.

Zij werden door deken Ed Smeets voorgesteld, noemde daarna hun naam en gaven het gemaakte lichtje, wat symbolisch tot de communie in de kerk kan blijven branden.

Met aandacht werd naar de toespraak van deken Smeets geluisterd. Door enkele kinderen werd ook nog een tekst uitgesproken tijdens de viering.

Klik op een foto om deze groter te zien.
Daarna is door te foto’s te bladeren met de pijltjes aan linker en/of rechterkant ..

Naar de startpagina

Kindeke wiegen 2019

Door enkele kinderen werd voor een volle kerk het Kerstspel opgedragen ( Kindje Wiegen).
Ook kinderen uit de kerk mochten als schaapje fungeren en dat werd spontaan gedaan.
Achter in de kerk zal niet alles goed verstaan zijn, maar de aandacht was er wel. Dank aan alle kinderen die zich spontaan hebben opgegeven om het spel op te voeren.

Klik op een foto om deze groter te zien.
Daarna is door te foto’s te bladeren met de pijltjes aan linker en/of rechterkant ..

Naar de startpagina

Bijeenkomst communicanten

Zondag 24 november was de eerste bijeenkomst voor onze communicanten in het parochiezaaltje.

In de H.Mis, waarin veel kinderen aanwezig waren en naast vormelingen en communicanten ook broertjes en zusjes, hadden de kinderen een taak zoals het welkom uitspreken, schuldbelijdenis bidden en de voorbeden uitspreken.
Alle kinderen mochten de deken die het evangelieboek droeg met een waxinelichtje begeleiden naar het priesterkoor. Samen met deken Smeets werd door 2 kinderen het evangelie gelezen. 
De communicanten hebben in het parochiezaaltje, de liedjes en een thema uitgekozen, daarna zijn ze met het knutselen begonnen. In de kruiskapel komt van elk kind een waxinelichtje te branden en dat gingen ze als eerste versieren.

Naar het fotoalbum 2020

Naar de startpagina

Oudercatechese

Oudercatechese

Op veel plaatsen heeft men er goede ervaringen mee: oudercatechese. Ineens komen de kinderen uit school met verhalen over Bijbel en geloof, Jezus en de kerk. Oeioei, hoe zat dat ook al weer? Zeker als de kinderen het enthousiasme van de catechese-les overbrengen op hun ouders, ontstaat vaak de behoefte om ook zelf weer te weten hoe het ook alweer zat.

Om de ouders van Communicanten en Vormelingen daartoe de kans te geven vinden er ‘oudercatecheseavonden’ plaats, waar bij heel simpel in één avond verteld wordt wat er in een aantal lessen op school aan de kinderen is overgedragen. Natuurlijk nodigt het lesmateriaal uit tot verdere bezinning, verdieping en gesprek. Ook wie niet een kind in groep 4 of 8 heeft zitten maar toch bezig wil zijn met geloofsverdieping thuis, is welkom.

Voor de Communieouders zijn de data 8 oktober, 4 november, 10 december gepland. Voor de ouders van Vormelingen zijn de data 5 oktober, 5 november, 9 december gepland. Alle avonden zijn van 20 tot 21.30 uur in de pastorie Paterskerk (achter de kerk, Leunseweg 5).

Aan de avonden zijn geen kosten verbonden, vrijblijvend komen luisteren op de eerste avond kan zeker ook.
De avonden worden verzorgd door kapelaan Marthoma Alexander (Communie) en deken Ed Smeets (Vormsel).
Welkom! Meer informatie is te verkrijgen op de pastorie Eindstraat.

communicanten 2019

Op zondag 26 mei 2019 deden 32 kinderen hun eerste H. Communie in de Petrus’Bandenkerk (Grote Kerk). De kinderen kwamen van de basisscholen: De Klimboom, Kruudwis, Petrus’Bandenschool en de Montessorischool.

De dienst werd geleid door kapelaan Marthoma.

Hieronder de groepsfoto

groepsfoto communicanten 2019

Palmpasen in de Grote Kerk

Zondag 14 april was het weer een Palmpasen-tak knutselen in het parochiezaaltje of door een enkeling was het thuis gedaan.

Er waren zo’n twintig kinderen gekomen en gelukkig, verschillende, met een ouder. Daardoor hadden we goede ondersteuning. IJverig werd er geknutseld en het resultaat mocht er zijn. Dat zie u op de foto’s.

In de kerk hebben ze onder het zingen van een lied in processie met de twee misdienaars door de kerk gelopen. Na de H. Mis brachten 18 kinderen hun Palmpasen stok naar de bewoners van “Vincentiushof”. Maar ja, dat waren er voor 70 ouderen die daar wonen niet genoeg en zal het delen worden. Maar ze werden met enthousiasme ontvangen.

Klik op een foto om deze groter te zien.
Daarna is door te foto’s te bladeren met de pijltjes aan linker en/of rechterkant

Naar het fotoalbum 2019

Naar de startpagina

Activiteit Communicanten

Op zondag 10 maart hadden de communicanten weer een activiteit staan.
Deze begon met een Eucharistieviering waarin enkele kinderen gebeden uitspraken. Na even wat gedronken te hebben gingen ze de liedjes oefenen .
Daarna gingen we naar het parochiezaaltje waar na het eten van een broodje de kinderen enthousiast begonnen te knutselen aan de versiering.

De foto’s ondersteunen het enthousiasme ook.

Naar de beginpagina
Naar fotoalbum 2019