Diensten week 3-2021

SINT PETRUS’ BANDEN MISINTENTIES
van zaterdag 16 januari t/m vrijdag 22 januari

Gezien de coronamaatregelen is het aantal plaatsen in de kerk per viering gelimiteerd (30 personen).
Omroep Venray verzorgt de uitzending van de zondagsmis van 9.30 u op tv en via internet.

Zaterdag 16 januari

19.15 uur: H. Mis:
Voor:
Zeswekendienst voor Bey Aben-Baeten;
Jaardienst Jet van Waaijenburg-Maes.

Zondag 17 januari;

9:30 uur: H. Mis,
uitzending via Omroep Venray en kanaal 45 Venray tv 
Voor:
Jaardienst Martha Weijs-Houben en echtgenoot Piet.

Maandag 18 januari

9:00 uur: H. Mis
Voor
: Om roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven.

Dinsdag 19 januari;

9:00 uur: H. Mis
Voor:
Charan Thurayappah 10de jaardienst.

Woensdag 20 januari; HH. Fabianus en Sebastianus, martelaren

9:00 uur: H. Mis
Voor:
Voor allen die hoe dan ook lijden onder het coronavirus.

Donderdag 21 januari; H. Agnes, maagd en martelares

9:00 uur: H. Mis 
Voor:
Voor de vervolgde christenen.

Vrijdag  22 januari; H. Vincentius, diaken

9:00 uur: H. Mis

Voor: Harrie en overleden ouders Cornelissen-Pingen;
Gert Koppens en families Koppens en Wismans.

Corona-maatregelen oktober 2020

Reactie R.-K. Kerk op oproep minister Grapperhaus

In de afgelopen week is het aantal coronabesmettingen schrikbarend opgelopen en heeft er meerdere keren overleg plaatsgevonden met minister Grapperhaus naar aanleiding van zijn oproep van afgelopen maandag aan de kerken om het maximale aantal deelnemers aan religieuze bijeenkomsten te beperken tot dertig.

De bisschoppen delen de bezorgdheid van de overheid over het oplopende aantal besmettingen en de grote risico’s van COVID-19 voor de volksgezondheid. Zij hebben vanaf het begin van de COVID-19 pandemie hun verantwoordelijkheid genomen en besloten de coronamaatregelen van de overheid te vertalen naar een eigen protocol. In de afgelopen maanden hebben zij kunnen constateren dat het protocol goed functioneert. Kerkelijke bijeenkomsten blijken slechts in 0,3% van alle gevallen een bron te zijn van besmettingen met Covid-19. Omwille van de tweede Covid-19 golf, waarin we op dit moment zijn terecht geraakt, zijn echter aanvullingen op het bestaande protocol noodzakelijk.

De bisschoppen vragen de parochies en religieuze gemeenschappen zo snel als mogelijk terug te schalen naar maximaal dertig aanwezigen in de komende liturgievieringen (exclusief bedienaren en medewerkers). De al bestaande maatregel om niet samen te zingen blijft van kracht. Aan de gelovigen wordt gevraagd om een mondkapje te dragen volgens de richtlijnen van de overheid. De bisschoppen beseffen dat in de parochies veel vrijwilligers betrokken zijn bij het implementeren van de maatregelen, en dat deze situatie opnieuw hun tijd en aandacht eist.

Het bestaande protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ d.d. 10 juli 2020 blijft voor alle vieringen onverkort gelden met de volgende aanvullingen:

 • Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren
 • Er geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen (volgens de richtlijnen van de overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan.

Wat al gold en uitdrukkelijk blijft gelden:

 • Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zangers. Dit geldt ook voor de zang door kinderen
 • Samenzang is niet toegestaan

Verder overleg over maatwerk

De R.-K. Kerk blijft met de overheid in gesprek. Ook in de komende week zal weer overleg plaatsvinden met de minister. Nieuwe ontwikkelingen worden gemeld op www.rkkerk.nl en de sites van de verschillende bisdommen. De bisschoppen vragen iedereen te blijven bidden voor de slachtoffers van COVID-19 en hun familieleden, in Nederland en wereldwijd. En ook voor de werkers in de gezondheidszorg dat God hen veel moed en kracht geeft en dat zij niet zelf besmet worden bij de zorg voor mensen die een Covid-19 besmetting hebben opgelopen.

Klik hier om het gebed van de bisschoppen mee te bidden.

Kerken weer toegankelijk vanaf 2e Pinksterdag

Kerken weer toegankelijk vanaf 2e Pinksterdag

De priesters, kerkbesturen en vrijwilligers zijn blij dat per 1 juni weer mensen ontvangen kunnen worden in de kerken. Weliswaar heel beperkt, gezien het maximum van dertig, maar het begin is er. Vlak voor Hemelvaart werden de maatregelen bekend die kerk en overheid hebben getroffen om het opstarten van de vieringen zo goed mogelijk te begeleiden. Voor de meeste Venrayse parochies geldt dat een reserveringssysteem niet van toepassing is. Ofwel kerken blijven op een gewone zondag doorgaans onder het toegestane aantal gelovigen, ofwel men verwacht bij grotere kerken dat een dergelijk systeem op zo korte termijn voor veel mensen niet werkbaar is.

De Grote Kerk en Paterskerk voeren voor de zondagen een tweede extra Mis in op zondagmiddag: de Grote Kerk om 13.30 uur, de Paterskerk om 16.30 uur.

Men wordt gevraagd begrip op te brengen voor wat voorlopig geldt: ‘vol is vol’.

In de kerken wordt toezicht gehouden op de gang van zaken. Mensen moeten per se 1,5 meter afstand houden. Daarom staan vrijwilligers aan de deuren om dat in goede banen te leiden en zitplaatsen toe te wijzen. Gezinnen en koppels mogen bij elkaar zitten. Hoe de Communie wordt uitgereikt zal per parochie kunnen verschillen, in ieder geval met inachtneming van de maatregelen. Zangbundels worden voorlopig niet meer gebruikt, zeker zolang de discussie loopt over het mogelijk verspreiden van het virus middels zang, en voor de collecte zal een mandje klaarstaan. De maatregelen omtrent het zingen zorgen er ook voor dat de koren voorlopig nog niet aan bod kunnen komen.

Ook voor uitvaarten kan men terecht, zij het met de beperking van hooguit dertig personen.

De kerken hebben er alle vertrouwen in dat met veel goodwill en begrip over en weer het mogelijk moet zijn veilig en op een prettige manier de draad weer te kunnen oppakken. Overigens blijft Omroep Venray voorlopig de Mis van 9.30 uur op tv verzorgen, zodat veel parochianen en andere geïnteresseerden de zondagsviering kunnen volgen, ook thuis.

Radio / TVOmroep Venray

Met Omroep Venray radio blijf je 24 uur per dag op de hoogte van alles wat er gebeurt binnen de gemeente Venray. Je kunt op verschillende manieren luisteren naar Omroep Venray radio.

Radio:Frequenties

 • Ziggo digitaal kanaal 920
 • Ziggo analoog 87.5 FM
 • KPN, XS4ALL kanaal 1097
 • Telfort (witte afstandsbediening) kanaal 1097
 • Telfort (zwarte afstandsbediening) kanaal 3154
 • Edutel, Fiber.nl kanaal 3154
 • Trined kanaal 885
 • Ether 90.2 FM

U kunt ook luisteren via de computer, tablet of smartphone via internet op de site https://www.omroepvenray.nl/radio

TV:Frequenties:

 • Ziggo digitaal kanaal 45
 • Ziggo analoog kanaal 22+
 • KPN, XS4ALL kanaal 1397
 • Telfort (witte afstandsbediening) kanaal 1397
 • Telfort (zwarte afstandsbediening) kanaal 2144
 • Edutel, Fiber.nl kanaal 2144
 • Via Glaswebvenray kanaal 550
 • Trined kanaal 509
 • www.omroepvenray.nl/livetv/

Diensten in de Paasweek

Deze diensten staan gepland, doch worden nog gewijzigd in verband met het coronavirus

Palmzondag 5 april 2020:
09.30 uur Grote Kerk H.mis op Omroep Venray vanuit Grote Kerk.

Woensdag in de Goede Week:
In de ochtend ziekencommunie
Géén avondmis Paterskerk vanwege Chrismamis Roermond

Witte Donderdag 9 april:
19:15 uur Gezamenlijke Heilige Mis Grote Kerk
Aansluitend: aanbidding van het Allerheiligste tot 0.00 uur

Goede Vrijdag 10 april:
15.00 uur: Kruisweg en kruisverering in de Grote Kerk
15.00 uur: Kruisweg in de Paterskerk
19.00 uur: Gezamenlijke viering in de Paterskerk:
Herdenking van het lijden en sterven van de Heer

Stille Zaterdag 11 april:
19.00 uur: Paaswake Grote Kerk
21.00 uur: Paaswake Paterskerk

 Paaszondag 12 april:
09.30 uur: Paasmis Grote Kerk
11.00 uur: Paasmis Paterskerk

Tweede Paasdag 13 april:
09.30 uur: Paasmis Grote Kerk
11.00 uur: Paasmis Paterskerk

Bisschoppen scherpen maatregelen coronavirus aan

In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19), scherpen de bisschoppen in Nederland de al eerder getroffen maatregelen aan. Alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen worden tot 31 maart afgelast. Hiermee sluiten de bisschoppen aan bij het recente advies van de overheid en het RIVM. Bisschop Harrie Smeets van Roermond conformeert zich aan dit besluit.

De bisschoppen begrijpen dat het feit dat de zondagsvieringen niet door kunnen gaan voor vele parochianen een moeilijk besluit is, maar vragen hierin om hun begrip en gebed. Zij wijzen op de mogelijkheid van de (eucharistie)viering door de week in doorgaans kleine groepen, de geestelijke communie: ‘door het verlangen om Christus te ontvangen, schenkt Hij ons ook door deze ‘geestelijke communie’ zijn genade.’ Ook vragen de bisschoppen om kerken waar mogelijk open te stellen en zo mensen de gelegenheid te bieden voor persoonlijk gebed.

Viering in beperkte kring

Wanneer er in beperkte kring wel een viering is, bijvoorbeeld bij een doop of een uitvaart, zal de celebrant volgens strikte richtlijnen handelen. Alle parochies ontvangen via het eigen bisdom deze richtlijnen voor het vieren van de mis in kleine kring en het bedienen van de overige sacramenten. Deze richtlijnen zijn er om verspreiding van het coronavirus te voorkomen en om tegelijkertijd het pastorale werk toch zo goed mogelijk doorgang te laten vinden. Zo wordt bij contact met ouderen en zieken gevraagd altijd in overleg met bijvoorbeeld een zorginstelling of ziekenhuis te handelen en de richtlijnen tegen corona daar te volgen. Ook voor de gelovigen die hierbij zijn betrokken geldt: volg de richtlijnen voor contact van het RIVM.

De volgende maatregelen, die op 28 februari al werden afgekondigd, blijven van kracht:

 • Tijdens vieringen (in kleine kring) in parochies en instellingen is het ontvangen van de communie op de tong niet mogelijk;
 • De communie kan alleen op de hand worden ontvangen en dient alleen door de celebrant uitgereikt te worden;
 • De kelkcommunie is voorbehouden aan de celebrant;
 • Kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand;
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van wijwater bij binnenkomst en verlaten van de kerk.

Met onmiddellijke ingang gelden tot nader order, en in ieder geval tot 31 maart, ook de volgende maatregelen:

 • Publieke liturgische vieringen op zaterdagavond en op de zondag worden afgelast.
 • Vormselvieringen en presentatievieringen voor communicanten worden afgelast.
 • Dopen en uitvaarten vinden plaats in kleine kring en worden sober gehouden. Ook hier met inachtneming van fysieke afstand tussen de gelovigen.
 • De bisdommen ontraden alle andere samenkomsten, zoals het koffie drinken na vieringen, koorrepetities en catechetische bijeenkomsten.

Gebed
De bisschoppen wijzen  op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. VVerder zendt Radio Maria iedere doordeweekse ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. In het weekend op zaterdag om 09:30 uur en zondag om 10:00 uur.

Ten slotte vragen de bisschoppen de parochie, hun pastorale kader en de gelovigen om onderstaand gebed te bidden: 

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.

Amen.

Naar de startpagina

Diensten week 10-2020

SINT PETRUS ’BANDEN MISINTENTIES 
van zaterdag 29 februari t/m vrijdag 6 maart 2020

Aanmelden voor de digitale Nieuwsbrief van de parochie kan via het formulier aan de linkerzijde van de pagina!

Zaterdag 29 februari

19:15 uur: H. Mis
Voor:
zeswekendienst voor Harrie Frencken,
overleden familie Pouwels-Maessen en kinderen,
Lector: Marian Goumans

Zondag 1 maart

9:30 uur: Plechtige Hoogmis
Voor:
onze parochiegemeenschap dat we deze veertigdagentijd in verbondenheid met elkaar doorbrengen en Gods liefde en kracht hierbij mogen ervaren.
Lector: Arthur Gerritzen

Maandag 2 maart

9:00 uur: H. Mis
Voor
: ter ere van Onze Lieve Vrouw van Lourdes en de H. Bernadette voor de intenties van de Lourdespelgrims

Dinsdag 3 maart

9:00 uur: H. Mis
Voor:
de vervolgde christenen, dat zij Gods kracht en nabijheid mogen ervaren en daaruit kracht kunnen putten

Woensdag 4 maart H. Casimir

9:00 uur: H. Mis
Voor:
alle kinderen die 15 maart het H. Vormsel ontvangen, dat zij de Geest van God mogen ervaren en kracht putten uit dit vormsel

Donderdag 5 maart

9:00 uur: H. Mis
Voor:
alle zieke- en eenzame mensen, dat zij in deze vastentijd Gods nabijheid mogen ervaren
10:30 uur: Uitvaartdienst Rina Bonants-van der Burgt

Vrijdag 6 maart

9:00 uur: H. Mis
Voor:
overleden familie Peeters-Beetz
18:30 uur:  Eucharistie viering in de Mulder(’t Schöpke Veltum)

Diensten week 3/4 2020

SINT PETRUS ’BANDEN MISINTENTIES 
van zaterdag 18 januari t/m vrijdag 24 januari 2020

Zaterdag 18 januari

10:30 uur: Uitvaartdienst Harrie Frencken.
19:15 uur: H. Mis.
Voor:
zes wekendienst voor Wim Smits,
Maria Willems en Jacob Noijen,
Wim Bistervels en overleden wederzijdse ouders.
Lector: Annie Schaminee

Zondag 19 januari

9:30 uur: Plechtige Hoogmis
Voor:
Piet en An van Mil-Pouwels kinderen en kleinkind,
familie Huybers-Poels en zoon Ton,
Johan en Marie Jonkers-Claessens en overleden familie,
Jo Savelsbergh, ouders, familie en vrienden,
familie Jans Beken-Derikx,
Nelly van Baarsen-Rutten
Lector: Catherine Mijnster

Maandag 20 januari H. Agnes,
(maagd en martelares)

9:00 u.: H. Mis
Voor
: allen die met hun zorgen en noden bij God komen, dat zij mogen steunen op een hoopvol geloof

Dinsdag 21 januari

9:00 u.: H. Mis
Voor
alle overledenen van onze parochie en daarbuiten, dat zij mogen delen in de hemelse vrede.

Woensdag 22 januari

9:00 u.: H. Mis
Voor:
Harrie en overleden ouders Cornelissen-Pingen,
overleden familie de Vilder Rutte.

Donderdag 23 januari

9:00 u.: H. Mis
Voor:
Karel van Veghel,
Koos van Hooren.

Vrijdag 24 januari H Franciscus van Sales
(bisschop en kerkleraar)

9:00 uur: H. Mis
Voor:
Harrie Messemaeckers
18:30 uur: H. Mis in de Mulder (’t Schöpke Veltum)
voorganger deken E. Smeets