Driekoningenzegen 2021

Caspar Melchior Balthazar


Vroeger was het op veel plaatsen gebruikelijk dat de priesters met krijt op de deurposten kwamen schrijven: C+M+B en het jaartal. De letters stonden voor de namen van de Drie Koningen: Caspar, Balthasar en Melchior. Maar ook voor ‘Christus mansionem benedicat’: Christus zegene dit huis. En een derde betekenis omvatte de drie tekenen aan het begin van het evangelie die vertelden wie Jezus was: de bruiloft van Cana, waar Jezus water in wijn veranderde, de Magi (Wijzen) die Hem kwamen aanbidden met goud, wierook en mirre, en het Baptisma (Doopsel), waarbij de hemel openging en de stem van God klonk over de Jordaan: ‘Dit is mijn veelgeliefde Zoon, luister naam Hem!’

Niet meer wordt het op de deur geschreven, maar inmiddels is het gebruik ingeburgerd een kaart met dezelfde tekst een plek te geven in huis. In het weekend van Drie Koningen zijn ze uitgedeeld.

Wie er graag een (of meer) wil hebben, kan ze afhalen op de pastorie Eindstraat 6 (maandag, dinsdag, vrijdag van 9.30 tot 11.00 uur).
De euro die ervoor gevraagd wordt is voor het jeugdwerk van de parochies.

Engelenstal van Bisschop Harry Smeets te bezichtigen

‘Engelenstal’ bisschop te zien in kathedraal

Uit zijn periode dat hij Deken van Venray was is bekend dat hij jaarlijks de doopkapel inrichtte met al zijn beeldjes van engelen.

Hij heeft nu de engelen opgesteld in de kathedraal te Roermond en zijn te bezichtigen. Onder aan dit bericht een impressie van de stal. Foto’s gemaakt door Ans Bistervels.

Beperkte openingstijden
De engelenstal is nog tot en met 30 december en op 2 en 3 januari te zien tussen 14.00 uur en 17.00 uur in de kathedraal in Roermond. Vanwege de coronamaatregelen zijn de openingsuren beperkt en kunnen belangstellen alleen individueel of met de leden van hun eigen gezin in de kerk worden toegelaten.

Kindeke wiegen 2019

Door enkele kinderen werd voor een volle kerk het Kerstspel opgedragen ( Kindje Wiegen).
Ook kinderen uit de kerk mochten als schaapje fungeren en dat werd spontaan gedaan.
Achter in de kerk zal niet alles goed verstaan zijn, maar de aandacht was er wel. Dank aan alle kinderen die zich spontaan hebben opgegeven om het spel op te voeren.

Klik op een foto om deze groter te zien.
Daarna is door te foto’s te bladeren met de pijltjes aan linker en/of rechterkant ..

Naar de startpagina

Diensten rond Kerstmis en Nieuwjaar

In de Grote Kerk

Zaterdag 21 december 2019
19.15 uur Avondmis Vierde zondag van de advent

Zondag 22 december 2019
9:30 uur Hoogmis: Vierde zondag van de advent

Maandag 23 december 2019
9:00 uur H. Mis

Dinsdag 24 december 2019 Kerstmis-avond
GEEN mis om 9.00 uur
17.00 uur: Kindje Wiegen
(viering voor kleuters en peuters met kerstverhaal en kerstliederen)
19.30 uur: Gezinsviering
23.00 uur: Nachtmis (St. Petrus’ Bandenkoor)

Woensdag 25 december 2019 Eerste Kerstdag
9.30 uur: Hoogmis (Venray’s Mannenkoor)
13:00 tot 16:00 uur kerk te bezichtigen

Donderdag 26 december 2019 Tweede Kerstdag
9.30 uur: Hoogmis (MMSK Petrus’ Banden)
13:00 tot 16:00 uur kerk te bezichtigen

Vrijdag 27 december 2019
9:00 uur: H. Mis
Aansluitend gebed en zegening bij het monument voor naamloze en doodgeboren kinderen
14:00 tot 16:00 uur kerk te bezichtigen

Zaterdag 28 december 2019
19:15 uur: H. Mis
14:00 tot 16:00 uur kerk te bezichtigen

Zondag 29 december 2019
9:30 uur: Hoogmis
14:00 tot 16:00 uur kerk te bezichtigen

Maandag 30 december 2019
9:00 uur: H. Mis
14:00 tot 16:00 uur kerk te bezichtigen

Dinsdag 31 december 2019 Oudejaarsavond
9.00 uur: H. Mis: (Oudejaarsdankdienst)
14:00 tot 16:00 uur kerk te bezichtigen

Woensdag 1 januari 2019 Nieuwjaarsdag
11.00 uur: Gezamenlijke Heilige Mis.
Aansluitend Nieuwjaarstreffen in Anno’54
14:00 tot 16:00 uur kerk te bezichtigen

in de paterskerk

Dinsdag 24 december 2019
17:00 uur kindje wiegen: viering voor
peuters en kleuters met kerstverhaal en kerstliederen (samenzang)
Let op! In het blad SamenKerk staat een onjuist tijdstip
18:00 uur plechtige gezinsviering (Chrisko)
21:00 uur Nachtmis (Zangers van St. Frans)
Woensdag 25 december 2019
11:00 uur Eucharistieviering (Zonnelied)
Donderdag 26 december 2019
11:00 uur Eucharistieviering (Crescendo)
Zaterdag 28 december 2019
18:00 uur Eucharistieviering (samenzang)
Zondag 29 december 2019
11:00 uur Eucharistieviering (samenzang)
Dinsdag 31 december 2019
18:00 uur Eucharistieviering (samenzang)
Woensdag 1 januari 2020
11.00 uur Gezamenlijke Mis in de Grote Kerk.
Aansluitend Nieuwjaarstreffen in Anno’54