Diensten week 4-2021

SINT PETRUS’ BANDEN MISINTENTIES
van zaterdag 23 januari t/m vrijdag 29 januari

Zaterdag 23 januari

19.15 uur: H. Mis;
Voor:
Johan en Maria Jonkers-Claessens en overleden familie;
Cees en Nellie van Baarsen;
Karel van Vegchel.

Zondag 24 januari; 3e zondag door het jaar B

9:30 uur: H. Mis,
uitzending via Omroep Venray en kanaal 45 Venray tv 
Uit dankbaarheid bij de viering van 60 jaar KVG Venray voor alle levende – en overleden leden en oud-leden van het vrouwengilde.

Maandag 25 januari; Bekering van de H. Paulus

9:00 uur: H. Mis;
Voor
: Frans Rochette.

Dinsdag 26 januari; HH. Timoteüs en Titus, bisschoppen

9:00 uur: H. Mis;
Voor:
Onze maatschappelijke en geestelijke leiders, dat zij in deze moeilijke tijd sterk mogen staan in hun geloof en van daaruit de kracht mogen ondervinden bij het uitvoeren van hun functie.

Woensdag 27 januari; H. Angela Merici, maagd

9:00 uur: H. Mis;
Voor:
Uit dankbaarheid

Donderdag 28 januari; H. Thomas van Aquino, priester en kerkleraar

9:00 uur: H. Mis;
Voor:
Uit dankbaarheid.

Vrijdag  29 januari;

9:00 uur: H. Mis;
Voor:
Harrie Messemaeckers en kleindochter Guusje.

Diensten week 3-2021

SINT PETRUS’ BANDEN MISINTENTIES
van zaterdag 16 januari t/m vrijdag 22 januari

Gezien de coronamaatregelen is het aantal plaatsen in de kerk per viering gelimiteerd (30 personen).
Omroep Venray verzorgt de uitzending van de zondagsmis van 9.30 u op tv en via internet.

Zaterdag 16 januari

19.15 uur: H. Mis:
Voor:
Zeswekendienst voor Bey Aben-Baeten;
Jaardienst Jet van Waaijenburg-Maes.

Zondag 17 januari;

9:30 uur: H. Mis,
uitzending via Omroep Venray en kanaal 45 Venray tv 
Voor:
Jaardienst Martha Weijs-Houben en echtgenoot Piet.

Maandag 18 januari

9:00 uur: H. Mis
Voor
: Om roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven.

Dinsdag 19 januari;

9:00 uur: H. Mis
Voor:
Charan Thurayappah 10de jaardienst.

Woensdag 20 januari; HH. Fabianus en Sebastianus, martelaren

9:00 uur: H. Mis
Voor:
Voor allen die hoe dan ook lijden onder het coronavirus.

Donderdag 21 januari; H. Agnes, maagd en martelares

9:00 uur: H. Mis 
Voor:
Voor de vervolgde christenen.
10:30 uur: Uitvaartdienst Arnold van den Wijngaard

Vrijdag  22 januari; H. Vincentius, diaken

9:00 uur: H. Mis

Voor: Harrie en overleden ouders Cornelissen-Pingen;
Gert Koppens en families Koppens en Wismans.

Diensten week 2-2021

SINT PETRUS’ BANDEN MISINTENTIES
van zaterdag 9 januari t/m vrijdag 15 januari

Gezien de coronamaatregelen is het aantal plaatsen in de kerk per viering gelimiteerd (30 personen). Omroep Venray verzorgt de uitzending van de zondagsmis van 9.30 u op tv en via internet.

Zaterdag 9 januari

19.15 uur: H. Mis; 
Voor:
zeswekendienst Annie Swinkels-ter Horst en voor Ad Swinkels.

Zondag 10 januari; Doop van de Heer

9:30 uur: H. Mis,
uitzending via Omroep Venray en kanaal 45 Venray tv 

Voor: Jaardienst echtpaar Johan Hendriks-Cortenbach;
Jaardienst Joos Bouten;
Harrie en Mina van Mil-Jenneskens, overleden ouders en wederzijdse familie;
Gerrit Heijnen en zoon Willem

Maandag 11 januari;

9:00 uur: H. Mis;
Voor
: Onze maatschappelijke en geestelijke leiders, dat zij in deze moeilijke tijd sterk mogen staan in hun geloof en van daaruit de kracht mogen ondervinden bij het uitvoeren van hun functie.

Dinsdag 12 januari;

9:00 uur: H. Mis;
Voor:
Alle overleden paters, broeders, religieuzen welke in de stilte van het klooster zijn gestoven ten gevolge van Covid19.

Woensdag 13 januari; H. Hilarius, bisschop en kerkleraar

9:00 uur: H. Mis
Voor:
onze eigen parochianen, dat zij vanuit de kracht van hun geloof een steun voor anderen mogen zijn.

Donderdag 14 januari;

9:00 uur: H. Mis 
Voor:
alle daklozen en eenzame mensen in onze eigen rijke maatschappij, dat zij de kracht vinden terug te keren naar die maatschappij die zij verlaten hebben of uitgestoten zijn

Vrijdag  15 januari; H. Arnold Janssen, priester

9:00 uur: H. Mis;
Voor:
alle kinderen die gedoopt zijn, dat zij Gods liefde mogen ervaren en het Christendom trouw blijven.

Diensten week 1-2021

SINT PETRUS’ BANDEN MISINTENTIES van zaterdag 2 januari t/m vrijdag 8 januari

Gezien de coronamaatregelen is het aantal plaatsen in de kerk per viering gelimiteerd (30 personen). Omroep Venray verzorgt de uitzending van de zondagsmis van 9.30 u op tv en via internet.

Vrijdag  1 januari 2021; Nieuwjaarsdag, H. Maria, Moeder van God

9.30 uur: H. Mis 
Voor: Uit dankbaarheid; Thijs Smits o.f.m.
Lector: Annie Schaminee

Zaterdag 2 januari

10:00 uur: Uitvaartdienst Jan Litjens
19.15 uur: H. Mis:
Voor: Overleden echtpaar Johan en Marie Jonkers-Claessens, overleden ouders en familie.
Lector: Marian Goumans

Zondag 3 januari; Openbaring des Heren

9:30 uur: H. Mis, uitzending
via Omroep Venray en kanaal 45 Venray tv 
Voor: Zeswekendienst Hans Poels;
Karel Thomassen en familie;
Jan Straatman en wederzijdse ouders.
Lector: Arthur Gerritzen

Maandag 4 januari

9:00 uur: H. Mis;
Voor: Onze maatschappelijke en geestelijke leiders, dat zij in deze moeilijke tijd sterk mogen staan in hun geloof en van daaruit de kracht mogen ervaren bij het uitvoeren van hun functie.

Dinsdag 5 januari; H. Karel Houben/H. Gerlachus

9:00 uur: H. Mis;
Voor: Overleden ouders Gerlachus Spee,
Anna Spee-Linders en overleden familie;
Ben Schim van der Loeff, familie en vrienden.

Woensdag 6 januari;

9:00 uur: H. Mis;
Voor: Frans Rochette.

Donderdag 7 januari;

9:00 uur: H. Mis 
Voor: om roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven.

Vrijdag  8 januari;

9:00 uur: H. Mis
Voor: Thea Maessen

Diensten week 53-2020

Donderdag 24 december; Kerstavond

22.30 uur: Nachtmis, hoogfeest van Kerstmis;
uitzending via Omroep Venray en kanaal 45 Venray tv 
Geen publieke dienst
Voor: Hay Seuren en Marinus Litjens;
overleden fam. Pouwels-Maessen en kinderen;
overleden echtpaar Johan en Marie Jonkers-Claessens, ouders en familie;
Jan Ten Brinke;
Jos Nota.
Lector: Marian Goumans

Vrijdag 25 december; Hoogfeest van Kerstmis

9:30 uur: H. Mis; uitzending via Omroep Venray en kanaal 45 Venray tv 
Voor: Jaardienst Noor Huybers-Poels;
Truus van Osch-Hermans;
Wim Smits en overleden fam. Smits en Derikx;
Piet en Martha Weijs- Houben;
Karel Thomassen en overleden familie;
Jan en Riek Vullings-Rutten en Lei van Dijck;
Jacob Noijen en Maria Willems;
Wim Bistervels, overleden ouders en schoonouders de Deckere;
Pater Thijs Smits o.f.m.;
Jo en Ans van Oers,
Joos Verbeek en wederzijdse familie;
Fam. Peters-Deriks;
Fam. Arts-Jansen,
Fam. Peters-Arts;
Francien Henkens;
Levende en overleden leden van het Venrays Mannenkoor;
Ben Schim van der Loeff, fam. en vrienden;
Ouders Savelsbergh-Brand, broer Jo en familie;
Mary en Joseph Deguéé-Voncken;
Herman en Leny van der Zalm-Bijvoets;
Werner en Olga Hug-Probst;
Pater Tjeu Haumann en zijn werk in Sudan.
Lector: Henk Mijnster

Zaterdag 26 december; Tweede Kerstdag – H. Stefanus

9:30 uur: H. Mis: uitzending via Omroep Venray en kanaal 45 Venray tv 
Voor: Jan en Annie Schwachöfer-Dijkmans en overleden fam.;
Wim en Grada Driessen-Rongen en overleden fam.;
Gerrit Beerkens;
Overleden fam. Pouwels-Maessen en kinderen;
Levende en overleden leden MMSK St. Petrus Banden.
Lector: Arthur Gerritzen

Zondag 27 december; H. Familie

9:30 uur: H. Mis: uitzending via Omroep Venray en kanaal 45 Venray tv 
Voor: Jaardienst Piërre Thijsen en Anna Thijssen- Marcellis.
Lector: Twan Peeters

Maandag 28 december; HH. Onnozele Kinderen

9:00 uur: H. Mis
Voor: Onze maatschappelijke en geestelijke leiders, dat zij in deze moeilijke tijd sterk mogen staan in hun geloof en van daaruit de kracht mogen ervaren bij het uitvoeren van hun functie.

Dinsdag 29 december; H. Thomas Becket

9:00 uur: H. Mis
Voor: Alle ontheemden,  voor wie kerstmis geen feest was, dat God hen de kracht en Licht hen de moed geeft en dat er spoedig een oplossing voor hen mag komen.
10:30 uur: Uitvaartdienst Christel Munten-Sieben

Woensdag 30 december;

9:00 uur: H. Mis
Voor: Onze bisschop en alle geestelijk leiders in ons bisdom, dat zij Gods liefde mogen blijven ervaren en daardoor de kracht en de steun vinden om het bisdom en de parochies, ook in het nieuwe jaar,  te sturen en van hun aanwezigheid mogen getuigen.

Donderdag 31 december; Oudejaarsdag

9:00 uur: H. Mis
Voor: Uit dankbaarheid;
Jaardienst Anna van Ham-Bodden en echtgenoot;
Uit dankbaarheid;
Ben Schim van der Loeff, familie en vrienden.

Vrijdag  1 januari 2021 Nieuwjaarsdag, H. Maria, Moeder van God

9:30 uur: H. Mis, uitzending via Omroep Venray en kanaal 45 Venray tv 
Voor: Uit dankbaarheid;
Thijs Smits o.f.m.
Lector: Annie Schaminee

Op 1 januari is er geen gezamenlijke dienst,
doch een dienst in de grote Kerk om 9:30 uur en om 11:00 uur in de Paterskerk.
Dit jaar is er geen Nieuwjaarsreceptie.

Geen publieke nachtmissen op kerstavond in de katholieke kerken en geen kerststalbezoek

Geen publieke nachtmissen op kerstavond in de katholieke kerken

De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft op 15 december naar aanleiding van de indringende toespraak van minister-president Mark Rutte van maandag 14 december besloten dat in de Rooms-katholieke kerken dit jaar op kerstavond geen publieke vieringen, zoals de nachtmis, zullen plaatsvinden. Dat betekent dat er tussen donderdag 24 december 17.00 uur en vrijdag 25 december 07.00 uur in het geheel geen publieke vieringen worden gehouden. Juist de vieringen op kerstavond en in de kerstnacht worden doorgaans door veel mensen bezocht. De bisschoppen willen in deze periode van lockdown een beweging van veel mensen tegelijk voorkomen.

Het besluit om op kerstavond en in de kerstnacht geen publieke vieringen te laten plaatsvinden nemen de bisschoppen met pijn in het hart. Zij hebben echter vanaf het begin van de Covid-19 pandemie hun verantwoordelijkheid genomen voor de volksgezondheid en strikte maatregelen vastgelegd voor de vieringen. De dagmissen en andere vieringen met Kerstmis op 25 en 26 december kunnen wel – zij het maximaal met het beperkte aantal van dertig gelovigen – publiek worden gevierd. Welke gevolgen deze maatregel heeft voor de geplande Drive-in-Nachtmis op het Pinkpopterrein in Landgraaf is op dit moment nog niet bekend.

Protocol blijft gelden

Waar er in november nog hoop was om Kerstmis met meer dan 30 mensen te vieren, is die hoop nu vervlogen. De bisschoppen zien zich met het oog op de volksgezondheid genoodzaakt het aantal aanwezigen bij een viering beperkt te houden tot maximaal 30, exclusief bedienaren, medewerkers en zangers. Tijdens de vieringen gelden alle maatregelen en beperkingen die al eerder zijn vastgelegd in het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’. Dit is inclusief het dringende advies om een mondkapje te dragen dat alleen afgaat bij het ontvangen van de Heilige Communie. De bisschoppen benadrukken dat er ook in de kerstvieringen op Eerste en Tweede Kerstdag geen samenzang kan plaatsvinden en dat koorzang met maximaal vier zangers is toegestaan, alleen in een veilige opstelling.

Buiten de periode van donderdag 24 december 17.00 uur tot vrijdag 25 december 07.00 uur waarin er in het geheel geen publieke vieringen zullen zijn, blijven de vieringen dus publiek toegankelijk, omdat de bisschoppen dit als essentieel beschouwen: de eredienst en de sacramenten bieden mensen geestelijk voedsel ter ondersteuning van het persoonlijk geloofsleven dat kracht, hoop en moed geeft, juist ook in deze moeilijke tijd.

Geen groepsactiviteiten zoals bezoek aan de kerststal

Verder wijzen de bisschoppen er op dat de kerken geen groepen mogen ontvangen die bijvoorbeeld de kerststal komen bekijken. Speciale kerstactiviteiten voor groepen in en buiten de kerk zijn niet toegestaan. Activiteiten buiten waarvoor de lokale overheid expliciet toestemming heeft gegeven, vallen niet onder deze beperking.

Het blijft wel mogelijk dat parochies de kerk openstellen om mensen de gelegenheid te bieden individueel de kerk te bezoeken voor een moment van gebed of om een kaars op te steken. Ook kan de op een aantal plaatsen bestaande traditie om op Oudjaarsavond om 24.00 uur de kerkklokken te luiden, voort worden gezet om de onderlinge verbondenheid met de gelovigen in de samenleving te onderstrepen.

Diensten week 52-2020

SINT PETRUS’ BANDEN MISINTENTIES
van zaterdag 19 december t/m vrijdag 25 december

Gezien de coronamaatregelen is het aantal plaatsen in de kerk per viering gelimiteerd (30 personen). Omroep Venray verzorgt de uitzending van de zondagsmis van 9.30 u op tv en via internet.

Zaterdag 19 december;

19.15 uur: H. Mis: 
Voor:
Theo van Raaij en overleden familie;
Jos Nota;
Nelly Jansen-Manders en echtgenoot Wim Janssen en familie.
Lector: Catherine Mijnster

Zondag 20 december; 4de zondag van de Advent

9:30 u.: H. Mis, uitzending via Omroep Venray en kanaal 45 Venray tv 
Voor:
overleden echtpaar Thijssen-Kleine Staarman;
Rina Bonants-van der Burgt;
An van Mil-Pouwels (verjaardag).
Lector: Annie Schaminee

Maandag 21 december;

9:00 u.: H. Mis, aansluitend het bidden van de litanie
Voor
: Onze maatschappelijke en geestelijke leiders, dat zij in deze moeilijke tijd sterk mogen staan in hun geloof en van daaruit de kracht mogen ervaren bij het uitvoeren van hun functie.
Dinsdag 22 december;

9:00 u.: H. Mis
Voor:
alle overleden paters, broeders, religieuzen welke in de stilte van het klooster zijn gestoven ten gevolgen van Covid19.

Woensdag 23 december; Johannes van Kenty, priester

19:30 u.: H. Mis
Voor:
JaardienstJan van Osch.

Donderdag 24 december; Kerstavond

19:30 u.: GÉÉN DIENST
22.30 uur Nachtmis, hoogfeest van Kerstmis;
 uitzending via Omroep Venray en kanaal 45 Venray tv 

Geen voor publiek toegankelijke dienst
Voor:
overleden echtpaar Johan en Marie Jonkers-Claessens,
ouders en familie;
Jan Ten Brinke;
Jos Nota.
Voor: Hay Seuren en Marinus Litjens;
overleden fam. Pouwels-Maessen en kinderen.
Lector: Marian Goumans

Vrijdag  25december; Hoogfeest van Kerstmis

9:30 u.: H. Mis, Toegang enkel voor kaarthouders
uitzending via Omroep Venray en kanaal 45 Venray tv 

Voor: Jaardienst Noor Huybers-Poels;
Truus van Osch-Hermans;
Wim Smits en overleden fam. Smits en Derikx;
Piet en Martha Weijs- Houben;
Karel Thomassen en overleden familie;
Jan en Riek Vullings-Rutten en Lei van Dijck;
Jacob Noijen en Maria Willems;
Wim Bistervels, overleden ouders en schoonouders de Deckere;
pater Thijs Smits o.f.m.;
Jo en Ans van Oers,
Joos Verbeek en wederzijdse familie,
familie Peters-Deriks,
familie Arts-Jansen,
familie Peters-Arts,
Francien Henkens,
levende en overleden leden van het Venrays Mannenkoor
Lector: Henk Mijnster

Gulden mis 19-12-2020

GULDEN MIS in de paterskerk 2020
De advent is een vergeten liturgische periode. Voordat wij het ons realiseren branden alle vier de kaarsen van de adventskrans. Om deze periode iets meer onder de aandacht te brengen wordt op zaterdag 19 december om 7.00 uur in de ochtend een Gulden Mis opgedragen in de Paterskerk.

De Gulden Mis is een speciale H. Mis ter gedachtenis aan de blijde verwachting van de H. Maagd Maria.
Naar eeuwenoude traditie wordt de H. Mis vroeg in de ochtend (om 7.00 uur) opgedragen in een oerdonkere kerk die slechts verlicht wordt door een zee van kaarslicht.

U bent van harte uitgenodigd om samen met andere parochianen deze bijzondere H. Mis ter ere van Onze Lieve Vrouw te vieren en op deze manier u voor te breiden op de komst van de Vredesvorst met Kerstmis.

Diensten week 51-2020

SINT PETRUS’ BANDEN MISINTENTIES
van zaterdag 12 december tot en met 18 december 2020

Vanaf 1 juli is het weer mogelijk als gebruikelijk de Mis mee te vieren in de kerk. Het aantal plaatsen is gelimiteerd (30 personen). Omroep Venray verzorgt de uitzending van de zondagsmis van 9.30 u op tv en via internet.

Zaterdag 12 december;

19.15 uur: H. Mis
Voor: Overleden echtpaar Johan en Marie Jonkers- Claessens en overleden familie.
Jaardienst voor Nelly v d Broek-Pouwels,
Hay Lommen en dochter Cecile
Lector: Catherine Mijnster

Zondag 13 december; 3de  zondag van de Advent

9:30 uur: H. Mis, uitzending via Omroep Venray en kanaal 45 Venray tv 
Voor:
Jan Raijmakers en Dora Raijmakers-Botden;
familie Reintjes en familie Elbers.
Lector: Annie Schaminee

Maandag 14 december; H. Johannes van het Kruis

9:00 uur: H. Mis
Voor:
Onze bisschop en alle priesters van ons bisdom, dat zij ons voorgaan in het belijden van het geloof en daardoor ons tot steun mogen zijn.

Dinsdag 15 december;

9:00 uur: H. Mis
Voor: Alle mensen die door corona of anderszins getroffen zijn en het leven zwaar valt, dat zij de kracht mogen ervaren om niet op te geven en door te gaan.

Woensdag 16 december;

9:00 uur: H. Mis
Voor:
Mia Nollen-Huybregts

Donderdag 17 december;

9:00 uur: H. Mis
Voor: uit dankbaarheid bij een 80ste verjaardag,
voor Wim Bistervels

Vrijdag 18 december;

9:00 uur: H. Mis
Voor: de familie Donders-Clephas

Diensten week 50-2020


SINT PETRUS’ BANDEN MISINTENTIES
van zaterdag 5 december t/m vrijdag 11 december

Gezien de coronamaatregelen is het aantal plaatsen in de kerk per viering gelimiteerd (30 personen). Omroep Venray verzorgt de uitzending van de zondagsmis van 9.30 u op tv en via internet.

Zaterdag 5 december;

19.15 uur: H. Mis: 
Voor:
Jaardienst Wiel Vermeulen
Lector: Henk Mijnster

Zondag 6 december;

9:30 uur: H. Mis, uitzending via Omroep Venray en kanaal 45 Venray tv 
Voor:
Joke Derkx-Lensen v.w. haar 73ste verjaardag;
voor de intenties van het St. Nicolaasgilde.
Lector: Twan Peeters

Maandag 7 december; H. Ambrosius

9:00 uur: H. Mis aansluitend het bidden van de litanie.
Voor
: Onze maatschappelijke en geestelijke leiders, dat zij in deze moeilijke tijd sterk mogen staan in hun geloof en van daaruit de kracht mogen ervaren bij het uitvoeren van hun functie.

Dinsdag 8 december; Hoogfeest OLV Onbevlekt Ontvangen

9:00 uur: H. Mis
Voor:
Jeanne Coppelmans;
Maria Adrie Verstraelen en overleden familieleden Verstraelen-Bakker.

Woensdag 9 december; H. Juan Diego Cuauhtlatoatzin

9:00 uur: H. Mis
Voor:
Uit dankbaarheid voor alle kinderen die dit jaar gedoopt zijn en alle andere kinderen, dat zij met Gods Liefde een liefdevolle christelijke opvoeding mogen genieten.
14:00 uur Uitvaartdienst Bey Aben-Baeten

Donderdag 10 december; H. M. Maria van Loreto

9:00 uur: H. Mis
Voor: Overl. fam. de Vilder-Rutte.
14:00 uur: Uitvaartdienst Agnes Moors-Willems

Vrijdag  11 december; H. Damasus

9:00 uur: H. Mis
Voor: Bescherming tegen alle kwaad, om kracht en moed voor allen die door het coronavirus of de beperkingen ervan zijn getroffen.