misintenties week 17-2018

SINT PETRUS ’BANDEN MISINTENTIES 
van zaterdag 21 april 2018 t/m vrijdag 27 april 2018

Zaterdag 21 april: 4de Zondag van Pasen

18.30 u.: Eucharistieviering in De Mulder Veltum (’t Schöpke)
19.15 u.: H. Mis: Roepingenzondag
Voor: Nelly Thomassen-Peeters, echtgenoot Gerrit en zoon René,
Henny Alkemade-Juffermans en overleden familie (coll),
jaardienst Teresie Mertens,
jaardienst Jeanne Peters-Thomassen

Zondag 22 april: 4de zondag van Pasen

09:30 u.: Plechtige Hoogmis: Roepingenzondag
Voor: Wim en Wies Houwen-Cremers,
overleden echtpaar Thijssen-Kleine Staarman,
Ser en Nella Muijsers-Vullings,
Jan Euwals,
uit dankbaarheid voor familie Jansen-Wilmsen,
Jeanne Dielingen-Belfor en tevens voor echtgenoot Walter Dielingen

Maandag 23 april:

09:00 u.: H. Mis:
Voor: Harrie en overleden ouders Cornelissen-Pingen

Dinsdag 24 april:

09:00 u.: H. Mis
Voor: overleden echtpaar Coonen-Huibregts,
voor een genezing

Woensdag 25 april: H. Marcus

09:00 u.: H. Mis:
Voor: overleden familie Thijssen-Hendrix

Donderdag 26 april:

09.00 u.: H. Mis:
Voor: vrede op de wereld

Vrijdag 27 april: H. Petrus Canisius

09:00 u. : H. Mis:
Voor de overledenen van de familie Janssen-Coremans

misintenties week 16-2018

SINT PETRUS ’BANDEN MISINTENTIES 
van zaterdag 14 april 2018 t/m vrijdag 20 april 2018

Zaterdag 14 april: 3de Zondag van Pasen

18.30 u.: Woord- en Communieviering in De Mulder Veltum (’t Schöpke)
19.15 u.: H. Mis: Lector: Marian Goumans
Voor: overleden familie Pouwels-Maessen en kinderen,
jaardienst Harrie en Gerrit Rongen en overleden familie,
familie Creemers-Maassen en zoon Piet

Zondag 15 april: 3de zondag van Pasen

09:30 u.: Plechtige Hoogmis: Lector: Henk Mijster
Voor: zeswekendienst Mieke Ederveen-Lucas,
Jan Straatman,
familie Straatman-van Els en familie Rijbroek-Nijenhuis,
Ans Janssen-van Riet en families,
Ser en Nella Muijsers-Vullings,
jaardienst Piet van Mil en kleinzoon Marijntje
14.00 u.: Toediening van het H. Vormsel

Maandag 16 april:

09:00 u.: H. Mis:
Voor: familie de Vilder-Rutte,
Gerrit Beerkens vanwege zijn trouwdag

Dinsdag 17 april:

09:00 u.: H. Mis
Voor: overleden echtpaar Coonen-Huijbregts,
Piet en Jet Claessens-Jacobs,
ouders Claessens-Jacobs en Jelle

Woensdag 18 april:

09:00 u.: H. Mis:
Voor: overleden familie Pouwels-Maessen en kinderen

Donderdag 19 april:

09.00 u.: H. Mis:
Voor: vrede op de wereld

Vrijdag 20 april:

09:00 u.: H. Mis:
Voor: alle zieke parochianen

misintenties week 15-2018

SINT PETRUS ’BANDEN MISINTENTIES  van zaterdag 7 april 2018 t/m vrijdag 13 april 2018

Zaterdag 7 april: 2de zondag van Pasen

10.30 u.: Plechtige uitvaartdienst: Jet Claessens-Jacobs
18.30 u.: Woord- en Communieviering in De Mulder Veltum (’t Schöpke)

21.00 u.: H. Mis: Lector: Annie Schaminee
Voor: zeswekendienst Sef Peeters,
jaardienst Cor Arts,
overleden ouders Arts-Dommeck en overleden familie,
Iny Jakobs-Droesen en overleden familie,
jaardienst Teng Arts en overleden familie,
jaardienst Martha van Valkengoed-van Bijlevelt,
jaardienst ouders Jan van Dijk en Hendrika van Dijk-Hurkmans,
kleindochter Mandy, schoondochter Nellie en zoon Louis,

Zondag 8 april: 2de zondag van Pasen

09:30 u.: Plechtige Hoogmis: Lector: Henk Mijnster
Voor: Piet Vervoort en overleden familie,
jaardienst Fenk Faesen,
jaardienst Truus Janssen-Vink en overleden familie

Maandag 9 april: Aankondiging van de Heer

09:00 u.: H. Mis:
Voor: onze Lieve Vrouw van Lourdes

Dinsdag 10 april:

09:00 u.: H. Mis
Voor: overleden echtpaar Coonen-Huijbregts,
jaardienst overleden echtpaar Leo en Truus Hellegers-Hendriks

Woensdag 11 april:

09:00 u.: H. Mis:
Voor: overleden familie Thijssen-Hendriks
16:15 u.: Huwelijksmis: b.g.v. het huwelijk van
Piet van den Beuken en Bianca Arts

Donderdag 12 april:

19:15 u.: H. Mis:
Voor: ter ere van de H Rita

Vrijdag 13 april:

19:15 u.: H. Mis:
Voor: ter ere van de H. Oda

Vieringen Goede Week 2018

Vigilie Palmzondag
24 maart
19.15 uur: H. Mis met palmwijding – volkszang.
Palmzondag
25 maart
9.15 uur: Palmwijding bij kruis aan het kerkpad (bij goed weer)
9.30 uur: Hoogmis –
Gregoriaans Schola
Het maken van Palmpasenstokken in het zaaltje onder de sacristie
11.00 uur: Gezinsviering voor communicanten en vormelingen, alsmede het wegbrengen van Palmpasen stokken 
Maandag in de Goede Week
26 maart
9.00 uur: Leesmis
Dinsdag in de Goede Week
27 maart
9.00 uur: Leesmis
19.00 uur: Gezamenlijke boeteviering in de Paterskerk
Woensdag in de Goede Week
28 maart
9.00 uur: Leesmis
Witte Donderdag
29 maart
19.15 uur: Gezamenlijke H. Mis met voetwassing en herdenking Laatste Avondmaal – Petrus’ Bandenkoor –
acolieten Paterskerk.
Aansluitend: Aanbidding van het Allerheiligste.
Goede Vrijdag
30 maart
15.00 uur: Kruisweg en kruisverering
–Petrus’ Bandenkoor.
Gezamenlijke viering om 19.00 uur in de Paterskerk.
Stille Zaterdag 31 maart 9.30 uur: Rondbrengen ziekencommunie
21.00 uur: Paaswake met zegening van water en vuur – Petrus’ Bandenkoor.
Eerste Paasdag
1 april
9.30 uur: Hoogmis – Petrus ‘Bandenkoor.
Tweede Paasdag
2 april
9.30 uur: Hoogmis – met Volkszang.

misintenties week 14-2018

SINT PETRUS ’BANDEN MISINTENTIES  van zaterdag 31 maart 2018 t/m vrijdag 6 april 2018

Zaterdag 31 maart: Stille Zaterdag

18.30 u.: Woord- en Communieviering in De Mulder Veltum (’t Schöpke)
21.00 u.: H. Mis:
Paaswake opgeluisterd door het Petrus bandenkoor
Lectoren: Arthur Gerritzen en Annie Schaminee

Voor: Jan en Maria Verhaegen Meijer en schoondochter Angela Jong

Zondag 1 april: 1ste Paasdag

09:30 u.: Plechtige Hoogmis: Lector: Catherine Mijnster
Voor: Riek Moorrees-van Otterdijk,
overleden ouders van Otterdijk-Wijnen en
overleden ouders Moorrees-Custers-Coopmans,
familie Peters-Deriks,
familie Arts-Jansen,
familie Peters-Arts,
Piet en Martha Weijs-Houben,
Martha van de Laar-van Elsen (coll) en Herman van de Laar,
tevens voor de verjaardag van Herman,
Jan Kessels vanwege zijn verjaardag

Maandag 2 april: 2de Paasdag

09:30 u.: Plechtige Hoogmis: Lector: Twan Peeters
Voor: Jan en Annie Schwachöfer-Dijkmans en overleden familie,
Wim en Grada Driessen-Rongen en overleden familie,
Piet Jans-Beken en Mimi Jans-Beken-Martens

Dinsdag 3 april:

09:00 u.: H. Mis
Voor: overleden echtpaar Coonen-Huibregts,
Antoon en Gerda Janssen-Keilholz

Woensdag 4 april:

09:00 u.: H. Mis:
Voor: Truus Hellegers-Hendriks,
Antoon en Annie van Osch-Hebben en overleden kinderen,
Coob Geurtjens en overleden familie (coll)

Donderdag 5 april:

19:15 u.: H. Mis:
Voor: mensen in nood

Vrijdag 6 april:

19:15 u.: H. Mis:
Voor: H. Oda

misintenties week 13-2018

SINT PETRUS ’BANDEN MISINTENTIES 
van zaterdag 24 maart 2018 t/m vrijdag 30 maart 2018

Zaterdag 24 maart: Palmzondag

10:30 u: Uitvaartdienst John Logtens
14.00 u: Huwelijksmis b.g.v. het huwelijk
van Bas Schutgens en Carolien Herraets

18.30 u.: Woord- en Communieviering in De Mulder Veltum (’t Schöpke)
19:15 u.: H. Mis: Lectoren: Marian Goumans en Henk Mijnster
Voor: Johan en Marie Jonkers-Claessens en overleden familie,
familie de Vilder-Rutte,
jaardienst Jan Verhoeven, ouders Verhoeven-Gossens, Willy en May

Zondag 25 maart: Palmzondag

09:30 u.: Plechtige Hoogmis: Lectoren: Arthur Gerritzen en Catherine Mijnster
Voor: Wim en Dora van Haren-Zegers en overleden dochter Wilmie,
tevens voor Jan en Miet Deenen-Poels en overleden kinderen,
jaardienst Evelien Janssen en Harrie
11.00 u.: Gezinsviering: voor Communicanten en Vormelingen

Maandag 26 maart:

09:00 u.: H Mis:
Voor: Jeanne Coppelmans

Dinsdag 27 maart:

09:00 u.: H. Mis
Voor: overleden echtpaar Coonen Huijbregts

Woensdag 28 maart:

09:00 u.: H. Mis:
Voor: Lambertus Leemans

Donderdag 29 maart: Witte Donderdag

19:15 u.: H. Mis:
Gezamenlijke Mis met Voetwassing en herdenking Laatste Avondmaal
Gedurende de nacht: Aanbidding van het Allerheiligste

Vrijdag 30 maart: Goede Vrijdag

15.00 u.: Kruisweg met Kruisverering

misintenties week 12-2018

SINT PETRUS ’BANDEN MISINTENTIES 
van zaterdag 17 maart 2018 t/m vrijdag 23 maart 2018

Zaterdag 17 maart: 5de zondag in de veertigdagentijd

18.30 u.: Eucharistieviering in De Mulder Veltum (’t Schöpke)
19:15 u.: H. Mis: Lector: Twan Peeters
Voor: Miep van den Beuken en overleden familie,
ouders Bonants-Jacobs en familie

Zondag 18 maart: 5de zondag in de veertigdagentijd

09:30 u.: Plechtige Hoogmis: Lector: Annie Schaminee
Voor: Nellie van Baarsen-Rutten,
Harrie en Mina van Mil-Jenneskens, overleden ouders en wederzijdse familie,
Jan Straatman en families Straatman-van Els en Rijbroek-Neijenhuis,
Lies en Herman Jeuken-Verhulsdonk, overleden kinderen en kleinkinderen,
Grada Boumans-Groetelaars,
jaardienst Antoon van Osch, Anna van Osch-Hebben en overleden kinderen,
ouders Pierre en Nora Laurensse-Janssen en overleden familie,
jaardienst Gerrit Janssen en overleden familie,
jaardienst Joos Spee en overleden familie Spee-Litjens

Maandag 19 maart: H. Jozef

09:00 u.: H Mis:
Voor: Dietje Smulders

Dinsdag 20 maart:

09:00 u.: H. Mis
Voor: Jan Linskens vanwege zijn verjaardag,
overleden echtpaar Coonen-Huijbregts

Woensdag 21 maart:

09:00 u.: H. Mis:
Voor: familie de Vilder-Rutte

Donderdag 22 maart:

09:00 u.: H. Mis:
Voor: overleden familie Thijssen-Hendrix

Vrijdag 23 maart:

09:00 u.: H. Mis:
Voor: Onze Lieve vrouw van Lourdes
11:00 u.: Uitvaartdienst: Gert Urselmann 

misintenties week 11-2018

SINT PETRUS ’BANDEN MISINTENTIES 
van zaterdag 10 maart 2018 t/m vrijdag 16 maart 2018

Zaterdag 10 maart: 4de zondag in de veertigdagentijd

18.30 u.: Woord- en Communieviering in De Mulder Veltum (’t Schöpke)
19:15 u.: H. Mis: Lector: Marian Goumans
Voor: jaardienst Henri van Helmond en tevens voor de overleden familieleden

Zondag 11 maart: 4de zondag in de veertigdagentijd

09:30 u.: Plechtige Hoogmis: Lector: Henk Mijnster
Voor: overleden ouders Creemers-van Son en dochter Willy,
jaardienst overleden ouders Alfons en Pia Vercauteren-Poels en zoon Dé,
Harrie Vullings vanwege zijn verjaardag,
Jac Boom vanwege zijn verjaardag,
Martha van de Laar-van Elsen (coll) en tevens voor Herman van de Laar
11.00 u.: Gezinsviering: Presentatie Communicanten,
Vormelingen zijn ook welkom

Maandag 12 maart:

09:00 u.: H Mis:
Voor: familie de Vilder-Rutte

Dinsdag 13 maart:

09:00 u.: H. Mis
Voor: Karel van Vegchel,
overleden echtpaar Coonen-Huijbregts

Woensdag 14 maart:

09:00 u.: H. Mis:
Voor: jaardienst Mieke Coenders

Donderdag 15 maart:

09:00 u.: H. Mis:
Voor: een overleden echtgenoot

Vrijdag 16 maart:

09:00 u.: H. Mis:
Voor: Frans Herens vanwege zijn verjaardag

misintenties week 10-2018

SINT PETRUS ’BANDEN MISINTENTIES 
van zaterdag 3 maart 2018 t/m vrijdag 9 maart 2018

Zaterdag 3 maart: 3de zondag in de veertigdagentijd

18.30 u.: Woord- en Communieviering in De Mulder Veltum (’t Schöpke)
19:15 u.: H. Mis: Lector: Catherine Mijnster
Voor: overleden echtpaar Johan en Marie Jonkers-Claessens, ouders en familie,
Harrie en Gerrit Rongen en overleden familie,
Henny Alkemade-Juffermans en overleden familie (coll),
Harrie Kessels

Zondag 4 maart: 3de zondag in de veertigdagentijd

09:30 u.: Plechtige Hoogmis: Lector: Arthur Gerritzen
Voor: Els en Ruud ter Horst-Schoemaker,
Riek Moorrees-van Otterdijk,
Jeanny Jeurissen-Petit vanwege haar verjaardag,
overleden ouders Hans en Mya Janssen-Bogman

Maandag 5 maart:

09:00 u.: H Mis:
Voor: familie de Vilder-Rutte

Dinsdag 6 maart:

09:00 u.: H. Mis
Voor: overleden echtpaar Coonen-Huijbregts,
overleden familie Janssen Coumans

Woensdag 7 maart:

09:00 u.: H. Mis:
Voor: Truus Hellegers-Hendriks,
jaardienst Arnoldina Aben-van de Mond,
overleden ouders Sikes-Pouwels en familie,
Mia Nollen-Huijbregts

Donderdag 8 maart:

09:00 u.: H. Mis:
Voor: Thea Janssen-Reiniers

Vrijdag 9 maart:

09:00 u.: H. Mis:
Voor: een overleden echtgenoot

misintenties week 9-2018

SINT PETRUS ’BANDEN MISINTENTIES 
van zaterdag 24 februari 2018 t/m vrijdag 2 maart 2018

Zaterdag 24 februari: 2de zondag in de veertigdagentijd

18.30 u.: Woord- en Communieviering in De Mulder Veltum (’t Schöpke)
19:15 u.: H. Mis: Lector: Annie Schaminee
Voor: zeswekendienst Nelly Thomassen-Peeters,
Piet Hendriks vanwege zijn verjaardag en
tevens voor overleden familie Hendriks-Willemse,
Jan en Annie Schwachöfer-Dijkmans en overleden familie,
Wim en Grada Driessen-Rongen en overleden familie,
jaardienst Wim Fleurkens

Zondag 25 februari: 2de zondag in de veertigdagentijd

09:30 u.: Plechtige Hoogmis: Lector: Twan Peeters
Voor: Truus Tacken (coll),
Leo Tacken en overleden ouders,
Ad en Jeanny Hijl,
Lies en Herman Jeuken-Verhulsdonk, overleden kinderen en kleinkinderen,
Piet Jans-Beken en Mimi Jans-Beken-Martens,
voor een zieke schoonzoon en zijn gezin

Maandag 26 februari:

09:00 u.: H Mis:
Voor: familie de Vilder-Rutte

Dinsdag 27 februari:

09:00 u.: H. Mis
Voor: overleden echtpaar Coonen-Huijbregts

Woensdag 28 februari:

09:00 u.: H. Mis:
Voor: overleden familie Pouwels-Maessen en kinderen

Donderdag 1 maart:

09:00 u.: H. Mis:
Voor: een overleden echtgenoot

Vrijdag 2 maart:

09:00 u.: H. Mis:
Voor: overleden familie Peeters-Beetz