Diensten week 5-2020

SINT PETRUS ’BANDEN MISINTENTIES 
van zaterdag 25 januari t/m vrijdag 31 januari 2020

Aanmelden voor de digitale Nieuwsbrief van de parochie kan via de website grotekerkvenray.nl!

Zaterdag 25 januari

19:15 uur: H. Mis.
Voor:
Jos Strijbos en overleden familie,
Frans Rochette.
Lector: Arthur Gerritzen
Voorstellen door de communicanten uit onze parochie

Zondag 26 januari

9:30 uur: Plechtige Hoogmis
Voor:
Joost van Haren en Jeanne van Haren-Gommans,
Bert Hermans en overleden familie,
uit dankbaarheid
Lector: Henk Mijnster

Maandag 27 januari H. Angela Merici

9:00 uur: H. Mis
Voor
: ter ere van Onze Lieve Vrouw van Lourdes en de H. Bernadette voor de intenties van de Lourdespelgrims

Dinsdag 28 januari H. Thomas van Aquino

9:00 uur: H. Mis
Voor:
uit dankbaarheid

Woensdag 29 januari

9:00 uur: H. Mis
Voor:
familie de Bruijn en familie Janssen

Donderdag 30 januari

9:00 uur: H. Mis
Voor:
Anna Rochette,
familie Pouwels-Maessen en kinderen

Vrijdag 31 januari H Johannes (Don) Bosco

9:00 uur: H. Mis
Voor:
mensen in oorlogsgebieden, dat vrede ook hun deel mogen worden.
18:30 uur: Woord en communieviering in de Mulder (’t Schöpke Veltum)

Nieuwsbrief RK Venray

Naast het parochieblad Samen Kerk en de berichten in Peel & Maas is er vanaf januari 2020 ook een Nieuwsbrief die elke maand verschijnt. De Nieuwsbrief poogt actueel te zijn met alles wat er zich in en rond kerk en parochie afspeelt. De eerste nieuwsbrief komt eind januari 2020.

Inschrijven kan met het in de linkerkolom geplaatste inschrijf-formulier. Afmelden kan nadien te allen tijde door eenvoudig op de link op de nieuwsbrief te klikken die u ontvangt.

Hieronder komen de links van de uitgegeven nieuwsbrieven.

Diensten week 3/4 2020

SINT PETRUS ’BANDEN MISINTENTIES 
van zaterdag 18 januari t/m vrijdag 24 januari 2020

Zaterdag 18 januari

10:30 uur: Uitvaartdienst Harrie Frencken.
19:15 uur: H. Mis.
Voor:
zes wekendienst voor Wim Smits,
Maria Willems en Jacob Noijen,
Wim Bistervels en overleden wederzijdse ouders.
Lector: Annie Schaminee

Zondag 19 januari

9:30 uur: Plechtige Hoogmis
Voor:
Piet en An van Mil-Pouwels kinderen en kleinkind,
familie Huybers-Poels en zoon Ton,
Johan en Marie Jonkers-Claessens en overleden familie,
Jo Savelsbergh, ouders, familie en vrienden,
familie Jans Beken-Derikx,
Nelly van Baarsen-Rutten
Lector: Catherine Mijnster

Maandag 20 januari H. Agnes,
(maagd en martelares)

9:00 u.: H. Mis
Voor
: allen die met hun zorgen en noden bij God komen, dat zij mogen steunen op een hoopvol geloof

Dinsdag 21 januari

9:00 u.: H. Mis
Voor
alle overledenen van onze parochie en daarbuiten, dat zij mogen delen in de hemelse vrede.

Woensdag 22 januari

9:00 u.: H. Mis
Voor:
Harrie en overleden ouders Cornelissen-Pingen,
overleden familie de Vilder Rutte.

Donderdag 23 januari

9:00 u.: H. Mis
Voor:
Karel van Veghel,
Koos van Hooren.

Vrijdag 24 januari H Franciscus van Sales
(bisschop en kerkleraar)

9:00 uur: H. Mis
Voor:
Harrie Messemaeckers
18:30 uur: H. Mis in de Mulder (’t Schöpke Veltum)
voorganger deken E. Smeets

diensten week 2-2020


SINT PETRUS ’BANDEN MISINTENTIES 
van zaterdag 11 januari t/m vrijdag 18 januari 2020

Zaterdag 11 januari

10:30 uur: Uitvaartdienst Karel Thomassen
19:15 uur: H. Mis.
Voor:
jaardienst Joop Corzilius,
Mientje van de Boom-Toonen,
Harry van de Boom en John van de Boom
Lector: Marian Goumans

Zondag 12 januari

9:30 uur: Plechtige Hoogmis; Doop van de Heer
Voor:
jaardienst Fons Arts en overleden familie,
Jan van Ham,
Gerrit Heijen en zoon Willem,
Jet van Waayenburg-Maes
Lector: Twan Peeters

Maandag 13 januari

9:00 uur: H. Mis
Voor
: onze eigen gemeenschap dat ons geloof ons kracht en vreugde mag schenken bij het beleven ervan.

Dinsdag 14 januari

9:00 uur: H. Mis
Voor
de jongens en meisjes van onze parochie die zich voorbereiden op het H. Vormsel en de eerste H. Communie dat ze Gods liefde en aanwezigheid mogen ervaren en beleven.

Woensdag 15 januari; H. Arnold Janssen (priester)

9:00 uur: H. Mis
Voor:
alle gestorvenen uit onze parochie vooral voor hen voor wie nooit gebeden worden, dat zij bij God de eeuwige rust mogen ervaren.

Donderdag 16 januari

9:00 uur: H. Mis
Voor:
onze vervolgde geloofsgenoten dat zij door ons gebed de kracht mogen ervaren om verder te gaan
10:30 uur: Eucharistieviering overleden Jacques van Roy

Vrijdag 17 januari H Antonius, (abt)

9:00 uur: H. Mis
Voor:
jaardienst Martha Weijs-Houben en echtgenoot Piet.
18:30 uur: Woord en communieviering  in de Mulder (’t Schöpke Veltum )

Diensten week 1-2020

SINT PETRUS ’BANDEN MISINTENTIES
van zaterdag 4 januari t/m vrijdag 10 januari 2020

Zaterdag 4 januari

18:30 uur: Woord en communieviering in de in de Mulder (’t Schöpke Veltum)
19:15 uur: H. Mis.|
Voor:
jaardienst Hay Seuren,
jaardienst Jan Straatman en wederzijdse ouders,
Twan en Mia Wijnhoven Rinus en Tom,
Johan en Marie Jonkers-Claessens, overleden ouders en familie.
Lector: Arthur Gerritzen

Zondag 5 januari

9:30 uur: Plechtige Hoogmis.   Openbaring des Heren.
Voor: jaardienst overleden echtpaar Johan Henniks-Cortenbach,
Johan Schaeffers en fam.,
Jan Arts,
Truus Janssen-Vink en overleden fam.,
jaardienst pastoor Spekschate,
Ben Schim van der Loeff familie en vrienden,
Overleden ouders Gerlachus-Spee en Anna Spee-Linders en overleden fam.,
Lector: Henk Mijnster

Maandag 6 januari feest van Driekoningen

9:00 uur: H. Mis
Voor: Frans Rochette

Dinsdag 7 januari

9:00 uur: H. Mis
voor een bijzondere intentie

Woensdag 8 januari

9:00 uur: H. Mis
Voor:
Tina Maessen

Donderdag 9 januari

9:00 uur: H. Mis
voor onze vervolgde geloofsgenoten dat zij door ons gebed de kracht mogen ervaren om verder te gaan.

Vrijdag 10 januari

9:00 uur: H. Mis
Voor: jaardienst Jos Bouten

misintenties week 52 + 53 2019


SINT PETRUS ’BANDEN MISINTENTIES 

van dinsdag 24 december 2019  t/m vrijdag 3 januari 2020

Dinsdag 24 december 2019 Kerstavond

9:00 uur: GÉÉN H. Mis
17:00 uur:
Kindje wiegen, een sfeervolle dienst voor de allerkleinsten met volkszang.
18:30 uur: Woord en communieviering  in de in
de Mulder (’t Schöpke Veltum)
19:30 uur:
Gezinsviering met ondersteuning van Scouting de Peelspeurders en muzikale begeleiding van het jeugdkoor Euterpe
Voor: Hay Seuren en Marinus Litjens,
Joost van Haren en Jeanne van Haren-Gommans,
Lei van Dijck en Jan en Riek Vullings-Rutten,
overleden familie Pouwels-Maessen en kinderen,
Louis Vandenboorn,
Loes Jansen,
Theo van Tiel,
Jo en Mies Goossens-Janssen
23:00 uur Plechtige Hoogmis
Voor: Jos Nota,
Jan ten Brinke,
Maria Willems en Jacob Noijen,
mevrouw Botden-Jeurissen
Lector: Arthur Gerritzen

Woensdag 25 december 2019 Hoogfeest van Kerstmis.

9:30 uur: H. Hoogmis;  Muzikale begeleiding
van het Venrayse mannenkoor.
Voor: Piet en Martha Weijs-Houben,
George en Ferdie Dobbelaer,
Pierre Coopmans en familie Coopmans en Driessen,
Joos Verbeek en familie,
Jan en Maria Verhaegen- Meijer, schoondochter Angela Verhaegen-Jong,
Francien Henkens-Lenaers,
Mathieu Coenen en overleden ouders,
Harrie en Eveline Janssen,
Wim Bistervels, overleden ouders en schoonouders,
Jo en Ans van Oers,
Johan en Marie Jonkers-Claessens, ouders en familie,
fam. Peters-Deriks, fam. Arts-Jansen,
fam. Peters- Arts,
Cor en Henriette Janssen-Jacobs, Truus van Osch-Hermans, Ben Schim van der Loeff, familie en vrienden, ouders Savelsbergh-Brand, broer Jo en familie, Mary en Joseph Deguée-Voncken, Herman en Leny van der Zalm-Bijvoets, Werner en Olga Hug-Probst, Pater Tjeu Haumann en voor zijn werk in Sudan, voor de levende en overleden leden van het Venray’s Mannenkoor
Lector: Marian Goumans

Donderdag 26 december 2019 Tweede Kerstdag

9:30 uur: H. Mis: Muzikale begeleiding van M.M.S.K. St. Petrus Banden
Voor: Jan en Annie Schwachöfer-Dijkmans en overl. fam.,
Wim en Grada Driessen-Rongen en overl. fam.,
Gerrit Beerkens,
overl. fam. Pouwels-Maessen en kinderen,
Teng Geurts en overl. fam.,
overleden ouders Flinsenberg-Erkelens, Mia, Piet en Joost.
Levende-en overleden leden van M.M.S,K St. Petrus’ Banden
Lector; M.M.S.K.

Vrijdag 27 december 2019

9:00 uur: H. Mis
Voor: onze jeugd, dat bij hen door de viering van de geboorte van Christus het vuur van het in hem levendig mag blijven

Zaterdag 28 december 2019

19:15 uur: H. Mis
Voor: Zeswekendienst voor Teng Maassen,
jaardienst Bèr van Dijck en overleden familie,
Wim en Mie van den Munckhof-Goumans
Lector: Twan Peeters

Zondag 29 december 2019.

9:30 uur: Plechtige Hoogmis
Voor: jaardienst Pierre Thijssen en tevens voor Anna Thijssen-Marcellis
Lector: Annie Schaminee

Maandag 30 december 2019

9:00 uur: H. Mis
Voor: Voor alle parochianen, maar vooral voor hen waarvoor nooit gebeden wordt.
10:00 uur: Eucharistieviering overleden Monika Ronken-Windeck

Dinsdag 31 december 2019 oudejaarsavond

9:00 uur: jaardienst Anna van Ham-Bodden en echtgenoot,
Henk Smits (uit dankbaarheid),
Uit dankbaarheid
Ben Schim van de Loeff, familie en vrienden ( uit dankbaarheid)

Woensdag 1 januari 2020

11:00 uur: H. Hoogmis voor parochianen van beide kerken
Voor: Harrie De.la.Roy
Lector: Catherine Mijnster
Na de Eucharistieviering vindt in Anno ’54 de Nieuwjaarsreceptie plaats voor alle parochianen

Donderdag 2 januari 2020

9:00 H. Mis
voor onze vervolgde geloofsgenoten dat zij door ons gebed de kracht mogen ervaren om verder te gaan.

Vrijdag 3 januari 2020

9:00 uur: H. Mis
Voor: alle eenzame en zieke medemensen dat zij Gods nabijheid toch mogen ervaren

misintenties week 51-2019

SINT PETRUS ’BANDEN MISINTENTIES 
van zaterdag 14 december t/m vrijdag 20 december 2019

Zaterdag 14 december H. Johannes van het Kruis

18:30 uur: Woord en communieviering in de Mulder (’t Schöpke Veltum)
19:15 uur: H. Mis
Voor: zeswekendienst voor Ad Swinkels,
Jac Hendriks, familie Hendriks en familie Arts,
Harrie Vollenberg, Dora Vollenberg-Cremers en Sjeng Vollenberg,
Johan Schaeffers en familie,
Johan en Marie Jonkers-Claessens en familie,
Hay Lommen en dochter Cecile.
Lector: Marian Goumans

Zondag 15 december.

9:30 uur: Plechtige Hoogmis
Voor: overleden echtpaar Thijssen-Kleine Staarman,
Wiel en Riek, Cecile en Bart Geurts,
Frans van Enckevort en overleden familieleden,
Mia Nollen Huijbregts
Lector: Annie Schaminee

Maandag 16 december

9:00 uur: H. Mis
Voor: alle gestorvenen uit onze parochie in het bijzonder voor hen waarvoor nooit gebeden wordt. Dat zij bij God de eeuwige rust mogen er varen.

Dinsdag 17 december

9:00 uur: H. Mis
Voor: Wim Bistervels, overleden ouders en overleden ouders de Deckere
20:00 uur: bijbelcatechese van Kaft tot Kaft in parochiezaaltje door deken Ed Smeets.

Woensdag 18 december

9:00 uur: H. Mis
Voor: overleden ouders Leonardus en Hendrika Jenneskens-Muijsers

Donderdag 19 december

9:00 uur: H. Mis
Voor: uit dankbaarheid voor een verjaardag,
tevens voor overleden familie Donders-Clephas,
familie Jansen-Manders en hun nakomelingen
19:00 uur: Boeteviering in de Paterskerk, gelegenheid tot persoonlijk ontvangen van het Sacrament van Boete en Verzoening
20:00 uur:
communiecatechese voor ouders in de pastorie van de Paterskerk.

Vrijdag 20 december H. Lucia

9:00 uur: H. Mis
Voor: alle zieken en eenzamen dat zij in deze Adventstijd Gods nabijheid mogen ervaren.

misintenties week 50-2019

SINT PETRUS ’BANDEN MISINTENTIES 
van zaterdag 7 december t/m vrijdag 13december 2019

Zaterdag 7 december H. Ambrosius

18:30 uur: Woord en communieviering in de Mulder (’t Schöpke Veltum)
19:15 uur: H. Mis opgeluisterd door Chrisko
Voor: Jaardienst Wiel Vermeulen,
Twan en Mia Wijnhoven Rinus en Tom,
Harrie en Gerrit Rongen en overleden familie,
Paula van Dijck-van Kempen,
Lector: Arthur Gerritzen

Zondag 8 december 2de zondag van de advent

9:30 uur: Plechtige Hoogmis
Voor: zes wekendienst Noor Huybers-Poels,
Jan Raijmakers en Dora Raijmakers-Botden,
Wim en Trudy Roovers,
Jan Straatman i.v.m. zijn verjaardag
Lector: Henk Mijnster

Maandag 9 december Onbevlekt ontvangenis v.d. H. Maagd Maria.

9:00 uur: H. Mis
Voor: uit dankbaarheid bij gelegenheid van een 45 jarig huwelijk.
Voor Gods zegen over het echtpaar en hun gezin.

Dinsdag 10 december H. Franciscus Xaverius

9:00 uur: H. Mis
Voor: alle zieken en eenzamen dat zij in deze Adventstijd Gods nabijheid mogen ervaren.

Woensdag 11 december

9:00 uur: H. Mis
Voor: de gestorvenen voor wie nooit gebeden wordt dat zij mogen rusten in vrede.
10:30 uur: Uitvaartdienst (Woord en gebedsdienst) Wim Smits
14:00 uur: Advent viering KBO op de Witte Hoeve.

Donderdag 12 december

9:00 uur: H. Mis
Voor: allen vervolgde christenen over de hele wereld dat zij Gods kracht mogen ervaren.
20:00 uur: communiecatechese voor ouders in de pastorie van de Paterskerk.

Vrijdag 13 december H. Lucia

9:00 uur: H. Mis
Voor: onze jongens en meisjes die zich voorbereiden op vormsel en communie, dat zij open mogen staan voor Gods stem

misintenties week 49-2019

SINT PETRUS ’BANDEN MISINTENTIES 
van zaterdag 30 november t/m vrijdag 6 december 2019

Zaterdag 30 november; H. Andreas

14:00 uur: Uitvaartdienst Truus Ingenpas-Kunzler
18:30 uur: Woord en communieviering in de Mulder (’t Schöpke Veltum)
19:15 uur: H. Mis
Voor: overleden nakomelingen van Andreas van Horne en Anna Maria Houben,
familie Droesen en overleden familie Droesen-Janssen,
Els Wittenbols
Lector: Twan Peeters

Zondag 1 december 1ste zondag van de advent

9:30 uur: Plechtige Hoogmis
Voor: de christenen die om hun geloof vervolgd worden
Lector: Catherine Mijnster

Maandag 2 december

9:00 uur: H. Mis
Voor: overleden familie de Vilder-Rutte

Dinsdag 3 december H. Franciscus Xaverius

9:00 uur: H. Mis
Voor: Teng van Osch en schoonzoon Henri

Woensdag 4 december

9:00 uur: H. Mis
Voor: Frans Herens en t.e.v. de H. Barbara
ouders de Bruijn en ouders Janssen

Donderdag 5 december

9:00 uur: H. Mis
Voor: een bijzondere intentie
10:30 uur: Uitvaartdienst Maria Smedts

Vrijdag 6 december H. Nicolaas

 9:00 uur: H. Mis
Voor: Sint Nicolaasgilde,
overleden familie Thijssen-Hendrix

Diensten rond Kerstmis en Nieuwjaar

In de Grote Kerk

Zaterdag 21 december 2019
19.15 uur Avondmis Vierde zondag van de advent

Zondag 22 december 2019
9:30 uur Hoogmis: Vierde zondag van de advent

Maandag 23 december 2019
9:00 uur H. Mis

Dinsdag 24 december 2019 Kerstmis-avond
GEEN mis om 9.00 uur
17.00 uur: Kindje Wiegen
(viering voor kleuters en peuters met kerstverhaal en kerstliederen)
19.30 uur: Gezinsviering
23.00 uur: Nachtmis (St. Petrus’ Bandenkoor)

Woensdag 25 december 2019 Eerste Kerstdag
9.30 uur: Hoogmis (Venray’s Mannenkoor)
13:00 tot 16:00 uur kerk te bezichtigen

Donderdag 26 december 2019 Tweede Kerstdag
9.30 uur: Hoogmis (MMSK Petrus’ Banden)
13:00 tot 16:00 uur kerk te bezichtigen

Vrijdag 27 december 2019
9:00 uur: H. Mis
Aansluitend gebed en zegening bij het monument voor naamloze en doodgeboren kinderen
14:00 tot 16:00 uur kerk te bezichtigen

Zaterdag 28 december 2019
19:15 uur: H. Mis
14:00 tot 16:00 uur kerk te bezichtigen

Zondag 29 december 2019
9:30 uur: Hoogmis
14:00 tot 16:00 uur kerk te bezichtigen

Maandag 30 december 2019
9:00 uur: H. Mis
14:00 tot 16:00 uur kerk te bezichtigen

Dinsdag 31 december 2019 Oudejaarsavond
9.00 uur: H. Mis: (Oudejaarsdankdienst)
14:00 tot 16:00 uur kerk te bezichtigen

Woensdag 1 januari 2019 Nieuwjaarsdag
11.00 uur: Gezamenlijke Heilige Mis.
Aansluitend Nieuwjaarstreffen in Anno’54
14:00 tot 16:00 uur kerk te bezichtigen

in de paterskerk

Dinsdag 24 december 2019
17:00 uur kindje wiegen: viering voor
peuters en kleuters met kerstverhaal en kerstliederen (samenzang)
Let op! In het blad SamenKerk staat een onjuist tijdstip
18:00 uur plechtige gezinsviering (Chrisko)
21:00 uur Nachtmis (Zangers van St. Frans)
Woensdag 25 december 2019
11:00 uur Eucharistieviering (Zonnelied)
Donderdag 26 december 2019
11:00 uur Eucharistieviering (Crescendo)
Zaterdag 28 december 2019
18:00 uur Eucharistieviering (samenzang)
Zondag 29 december 2019
11:00 uur Eucharistieviering (samenzang)
Dinsdag 31 december 2019
18:00 uur Eucharistieviering (samenzang)
Woensdag 1 januari 2020
11.00 uur Gezamenlijke Mis in de Grote Kerk.
Aansluitend Nieuwjaarstreffen in Anno’54