Diensten week 16-2021

SINT PETRUS’ BANDEN MISINTENTIES
van zaterdag 17 april t/m vrijdag 23 april

Zaterdag 17 april;

19.15 uur: H. Mis:
Voor:
uit dankbaarheid;
Jaardienst Theresie Mertens;
Piet Claessens.

Zondag 18 april; derde zondag na Pasen

9:30 uur: H. Mis,
uitzending via Omroep Venray en kanaal 45 Venray tv
Voor:
Piet Bussemakers en overleden familie;
Overleden familie Pouwels-Maessen en kinderen;
Overleden ouders Wim en Wies Houwen-Cremers;
Piet en An van Mil-Pouwels en kinderen.

Maandag 19 april;

8:35 uur: Gezongen morgengebed
9:00 uur: H. Mis
Voor
: Alle jongeren in onze parochie, vooral voor de jongens en meisjes die zich voorbereiden op het Vormsel en Communie dat zij juist in deze rare tijd de kracht van de verrezen Heer mogen ervaren.

Dinsdag 20 april;

9:00 uur: H. Mis
Voor:
Onze parochianen dat Gods liefde, gedragen door Zijn geest en in de geborgenheid van Jezus, bij hen en ons mogen zijn om standvastig in ons geloof te kunnen zijn.

Woensdag 21 april; H. Anselmus, bisschop en kerkleraar

9:00 uur: H. Mis
Voor:
De zieke en lijdende mensen dat zij bij de verrezen Heer steun en kracht mogen ervaren.

Donderdag 22 april

9:00 uur: H. Mis
Voor:
Onze geestelijke en maatschappelijke leiders, dat zij in deze moeilijke tijd sterk staan in hun geloof en van daaruit de kracht hebben bij het uitvoeren van hun functie.

Vrijdag 23 april; H. Georgius (St. Joris) martelaar

08.35 uur: Gezongen morgengebed
09:00 uur: H. Mis
aansluitend het bidden van de litanie
Voor: Onze bisschop en alle geestelijken in ons bisdom, dat zij Gods liefde mogen blijven ervaren en daardoor de kracht en de steun vinden om die liefde en trouw uit te dragen.
15.00 uur: Uur van barmhartigheid

Diensten week 15-2021

SINT PETRUS’ BANDEN MISINTENTIES
van zaterdag 10 april t/m vrijdag 16 april

Zaterdag 10 april;

19.15 uur: H. Mis: 
Voor:
Zeswekendienst Nelleke Huybers-van Hoof;
zes wekendienst  Frans Bouten;
fam. Creemers-Maassen en zoon Piet;
Jaardienst Leo en Truus Hellegers-Hendriks;
Jaardienst ouders Johannes van Dijk en Hendrica van Dijk-Hurkmans, overleden kleinkind Mandy, schoondochter Nellie, zoon Louis en voor ernstig zieke zwager en schoonzus Dien;
Joop Corzilius en overleden familie Corzilius,
Nico Nooren

Zondag 11 april 2de zondag van Pasen

9:30 uur: H. Mis,
uitzending via Omroep Venray en kanaal 45 Venray tv 
Voor:
Jaardienst Corrie Hukkelhoven-Bongaerts;
Ser en Nella Muijsers-Vullings;
Fenk Faesen.

Maandag 12 april

9:00 uur: H. Mis
Voor
: Onze kerkgemeenschap; dat zij kracht en steun moge vinden in het geloof en in een luisterende houding tot God blijven en volharden.

Dinsdag 13 april, H. Martinus I paus en martelaar

9:00 uur: H. Mis
Voor:
Onze bisschop en de priesters van onze parochie, dat zij ons mogen voorgaan in het beleven van het geloof en daardoor voor ons een steun en inspiratie bron zijn.

Woensdag 14 april

9:00 uur: H. Mis
Voor:
Overleden familie Pouwels-Maessen en kinderen

Donderdag 15 april, uur

9:00 uur: H. Mis
Voor:
Theo van Raaij en overleden familie,
Ans Jansen –van Riet en dierbaren

Vrijdag 16 april

8:35 Gezongen morgengebed
9:00 uur: H. Mis
Voor:
Hen die het vertrouwen in God door ziekte, relatieproblemen of andere oorzaken zijn verloren. Dat God hen in het licht van de dood en verrijzenis van Jezus de weg terug mag wijzen.
11:00 uur: Uitvaartdienst Mia Berkers-Jacobs
15:00 uur: Uur van barmhartigheid

diensten week 14-2021

SINT PETRUS’ BANDEN MISINTENTIES
van zaterdag 3 april t/m vrijdag 9 april

Zaterdag 3 april; Paaszaterdag

19.15 uur: Paaswake,
 uitzending via Omroep Venray en kanaal 45 Venray tv 
Voor:
Jaardienst Martha van Valkengoed-van Bijlevelt;
Johan en Marie Jonkers-Claessens, overleden ouders en familie;
Theo Aben; Bey Aben-Baeten, Piet Aben;
Antoon en Gerda Janssen-Keilholz.

Zondag 4 april; Hoogfeest van Pasen

9:30 uur: H. Mis,
uitzending via Omroep Venray en kanaal 45 Venray tv 
Voor:
Jaardienst Leo Marcelis;
Familie Peters-Deriks,
familie Arts-Jansen,
familie Peters-Arts;
Piet en Martha Weijs-Houben;
Jos Nota;
Thijs Smits ofm;
Ser en Nella Muijsers-Vullings;
Wim Bistervels, overleden ouders, schoonouders en wederzijdse familie;
Martin Verschuuren en overleden ouders Verschuuren-Dirkcx,
Johan Schaeffers en overleden familie.

Maandag 5 april; Paasmaandag

9:30 uur: H. Mis
Voor
: Jan en Annie Schwachöfer-Dijkmans en overleden familie;
Wim en Grada Driessen-Rongen en overleden familie.

Dinsdag 6 april;

9:00 uur: H. Mis
Voor:
Alle overleden parochianen voor wie nooit gebeden wordt. Dat ons gebed moge bijdragen dat zij in Gods aanschijn zijn.

Woensdag 7 april;

9:00 uur: H. Mis
Voor:
Onze bisschop en alle priesters van ons dekenaat, dat zij ons mogen voorgaan in het beleven van het geloof en daardoor ons kracht mogen geven in het belijden van het geloof, een steun en een bron van inspiratie zijn.

Donderdag 8 april;

9:00 uur: H. Mis 
Voor:
Onze parochianen, dat Gods liefde, gedragen door Zijn geest en in de geborgenheid van Jezus, bij hen en ons mogen zijn om standvastig in ons geloof te kunnen zijn.

Vrijdag 9 april;

8:35 uur: Gezongen morgengebed
9:00 uur: H. Mis
Voor:
Hen die honger hebben en niets te eten, dat we deze mensen niet vergeten, maar laten delen in onze overvloed om zo Jezus boodschap uit te dragen.
15.00 uur: Uur van barmhartigheid.

Diensten week 13-2021

SINT PETRUS’ BANDEN MISINTENTIES
van zaterdag 27 maart t/m vrijdag 2 april

Zaterdag 27 maart;

19.15 uur: H. Mis: 
Voor:
overleden familie van de Steeg-Gieben.

Zondag 28 maart; Palmzondag van het lijden van de Heer;

9:30 uur: H. Mis,
uitzending via Omroep Venray en kanaal 45 Venray tv 
Voor:
Zeswekendienst Gon Vullings-Janssen;
overleden ouders Louis en Dory Driessen- Claassens;
Harrie Coolen.

Maandag 29 maart;

8:35 uur: morgengebed
9:00 uur: H. Mis
Voor
: Alle overleden parochianen voor wie nooit gebeden wordt. Dat ons gebed moge bijdragen dat zij in Gods aanschijn zijn.

Dinsdag 30 maart;

9:00 uur: H. Mis
Voor:
Alle jongeren in onze parochie, vooral voor de jongens en meisjes die zich voorbereiden op het Vormsel en Communie dat zij juist in deze rare tijd de kracht van de verrezen Heer  mogen ervaren.

Woensdag 31 maart;

9:00 uur: H. Mis
Voor:
ouders de Bruijn-van der Voort.
10:30 uur: Uitvaartdienst Han Kaanen

Donderdag 1 april; Witte Donderdag

19:15 uur: H. Mis met aansluitend stil gebed,
uitzending via Omroep Venray en kanaal 45 Venray tv 
Voor:
Piet en Tony Jacobs- Jenneskens;
pastoor de Ceuster.

Vrijdag 2 april; Goede Vrijdag

19:15 uur: Plechtige herdenking van het lijden en sterven van de Heer,
uitzending via Omroep Venray en kanaal 45 Venray tv
aansluitend biechtgelegenheid.

Goede week en Pasen 2021

27 & 28 maart Palmzondag: palmwijding en passieverhaal

Begin van de Goede Week. In elke H. Mis worden palmen gezegend.
Diensten zoals gebruikelijk in het weekend.

Biechtviering dinsdag 30 maart 19.15 uur in de Paterskerk

Witte Donderdag 1 april 19.15 uur Grote Kerk (uitzending Omroep Venray)
H. Mis gevolgd door stil gebed bij het Allerheiligste tot 20.30 uur
Jezus viert met zijn vrienden het Laatste Avondmaal. We vieren de instelling van de eucharistie en het priesterschap. Aansluitend aan de Mis wordt het H. Sacrament weggedragen. Daarna worden altaar en priesterkoor afgeruimd en ontkleed. Stil gebed tot 20.30 uur
Biechtgelegenheid in de Kruiskapel.

 Goede Vrijdag 2 april

15.00 uur Kruisweg Paterskerk aansluitend biechtgelegenheid
19.15 uur Herdenking Christus’ lijden en sterven Grote Kerk
(uitzending via Omroep Venray) aansluitend biechtgelegenheid
’s Avonds vieren we de Plechtige Herdenking van het lijden en sterven van de Heer: de o zo sobere maar daarom op deze dag juist zo sprekende plechtigheid met passieverhaal, kruis-toning, voorbede en Heilige Communie.

 Stille Zaterdag 3 april: Paaswake om 19.15 uur Grote Kerk
(uitzending Omroep Venray)

Eerste & Tweede Paasdag 4 & 5 april als op zondag:
09.30 uur Grote Kerk
11.00 uur Paterskerk

(Op 1e Paasdag wordt de Mis in Grote Kerk uitgezonden door Omroep Venray)

Nog steeds gelden alle coronabeperkingen. We gaan er eigenlijk wederom vanuit dat we qua aantallen in alle veiligheid de Missen doorgang kunnen laten vinden en dat de aantallen kerkgangers binnen de marges van de veilige afstanden blijven, zoals dat inmiddels al een jaar lang het geval is!

Diensten week 12-2021

SINT PETRUS’ BANDEN MISINTENTIES
van zaterdag 20 maart t/m vrijdag 26 maart

Zaterdag 20 maart;

19.15 uur: H. Mis: 
Voor:
Christel Munten- Sieben.

Zondag 21maart; 5de zondag veertigdagentijd

9:30 uur:
H. Mis, uitzending via Omroep Venray en kanaal 45 Venray tv 
Voor:
Jaardienst Antoon van Osch, echtgenote Anna van Osch-Hebben, overleden kinderen, klein- en achterkleinkinderen;
overleden ouders Arnold en Aleida van den Wijngaard-van der Wijst;
Harrie Coolen.

Maandag 22 maart

8:35 uur: morgengebed
9:00 uur: H. Mis
Voor
: Onze kerkgemeenschap; dat zij kracht en steun mogen vinden in hun geloof en in een luisterende houding tot God blijven en volharden.

Dinsdag 23 maart, H. Turibius, bisschop

9:00 uur: H. Mis
Voor:
De zieke en lijdende mensen dat zij bij de hemelse moeder en voorspraak van St. Jozef steun en kracht mogen vinden.

Woensdag 24 maart

9:00 uur: H. Mis
Voor:
Hen die het vertrouwen in God door ziekte, relatieproblemen of andere oorzaken zijn verloren. Dat God hen in het licht van de dood en verrijzenis van Jezus de weg terug mag wijzen.

Donderdag 25 maart, Hoogfeest Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap)

9:00 uur: H. Mis
Voor:
Onze bisschop en de priesters van onze parochie, dat zij ons mogen voorgaan in het beleven van het geloof en daardoor voor ons een steun en inspiratie bron zijn.

Vrijdag 26 maart

8:35 uur: morgengebed
9:00 uur: H. Mis
Voor:
Alle kinderen die gedoopt worden, de communie gaan doen of het H. Vormsel gaan ontvangen. Dat zij Gods Licht in hun leven mee mogen uitdragen.
15:00 uur: Uur van barmhartigheid (stilte, gebed en aanbidding)

Klik hier voor diensten in de Goede week en met Pasen 2021

Diensten week 11-2021

SINT PETRUS’ BANDEN MISINTENTIES
van zaterdag 13 maart t/m vrijdag 19 maart.

Zaterdag 13 maart

19.15 uur: H. Mis;
Voor:
Zeswekendienst Theo Aben;
Jaardienst May Jeuken;
Karel van Vegchel.

Zondag 14 maart; 4e zondag veertigdagentijd.

9:30 uur: H. Mis;
uitzending via Omroep Venray en kanaal 45 Venray tv
Voor:
Truus van Osch-Hermans;
Harrie en Mina van Mil-Jenneskens, overleden ouders en wederzijdse familie;
Alfons en Pia Vercauteren-Poels, zoon Dé en zoon Jan;
Lies en Herman Jeuken-Verhulsdonk, overleden kinderen en kleinkinderen.

Maandag 15 maart;

8:35 uur: Gezongen morgengebed
9:00 uur: H. Mis;
Voor
: Onze schoolgaande jeugd, dat het opengaan van de school hen meer vertrouwen in zichzelf en in de toekomst mag geven.

Dinsdag 16 maart;

9:00 uur: H. Mis;
Voor:
Frans Herens (hij zou 90 jaar geworden zijn).

Woensdag 17 maart;

9:00 uur: H. Mis;
Voor:
Gerrit Janssen en overleden familie.

Donderdag 18 maart;

9:00 uur: H. Mis; 
Voor:
Onze eigen parochianen, dat wij allen in deze moeilijke tijd, vanuit de kracht van ons geloof een steun voor elkaar en anderen mogen zijn.

Vrijdag  19 maart; H. Jozef.

8:35 u: Gezongen morgengebed
9:00 uur: H. Mis;
Voor:
Moge Jozef onze voorspraak bij de Heer zijn om in vrede, vreugde en met een groot vertrouwen in hem ons leven richting te geven en ons geloof in God versterken.
15.00 uur: Uur van barmhartigheid (met aanbidding)

Diensten week 10-2021

SINT PETRUS’ BANDEN MISINTENTIES
van zaterdag 6 maart t/m vrijdag 12 maart

Zaterdag 6 maart;

19.15 uur: H. Mis: 
Voor:
Overleden echtpaar Johan en Marie Jonkers- Claessens, overleden ouders en familie.

Zondag 7 maart; 3e zondag veertigdagentijd.

9:30 uur: H. Mis,
uitzending via Omroep Venray en kanaal 45 Venray tv 
Voor:
Wim en Dora van Haren-Zegers en dochter Wilmie;
Familie Deenen-Poels en overleden kinderen;
Henri van Helmond en overleden familie Van den Munckhof,
overleden ouders Sikes-Pouwels en familie;

Maandag 8 maart; H. Johannes de Deo, kloosterling

8:35 uur: morgengebed
9:00 uur: H. Mis
Voor
: Piet Bussemakers vanwege zijn verjaardag;
Jan en Dora Raijmakers;
Jacq Praats en overleden familie.

Dinsdag 9 maart; H. Francisca Romana, kloosterlinge

9:00 uur: H. Mis
Voor:
alle overleden parochianen voor wie nooit gebeden wordt. Dat ons gebed mogen bijdragen dat zij in Gods aanschijn zijn.

Woensdag 10 maart;

9:00 uur: H. Mis
Voor:
Onze bisschop en alle priesters van onze parochie, dat zij ons mogen voorgaan in het beleven van het geloof en daardoor voor ons een steun en een bron van inspiratie zijn.

Donderdag 11 maart;

9:00 uur: H. Mis
Voor:
HansPoels en overleden ouders, broers en zus.

Vrijdag  12 maart;

8:35 uur: morgengebed
9:00 uur: H. Mis
Voor:
Overleden ouders Vullings- Janssen en dochter Jeanne;
overleden familie Peeters-Beetz.
15:00 uur: Uur van barmhartigheid (stilte, gebed en aanbidding)

Diensten week 9-2021

SINT PETRUS’ BANDEN MISINTENTIES
van zaterdag 27 februari t/m vrijdag 5 maart

Zaterdag 27 februari;

10.30 uur: Uitvaartdienst: Jos Waals
19.15 uur: H. Mis:
Voor:
Op voorspraak van Sint Jozef, dat we spoedig verlost worden van de pandemie.

Zondag 28 februari; 5e zondag door het jaar

9:30 uur: H. Mis,
uitzending via Omroep Venray en kanaal 45 Venray tv 
Voor:
Zeswekendienst voor Arnold van den Wijngaard;
Ouders Tacken-Maes en kinderen;
Overleden familie Pouwels-Maessen en kinderen;
Hans Poels,
jaardienst voor Rina Bonants-van der Burgt,

Maandag 1 maart

8:35 uur: morgengebed
9:00 uur: H. Mis
Voor
: onze kerkgemeenschap; dat zij kracht en steun mogen vinden in hun geloof en in een luisterende houding tot God blijven en volharden,

Dinsdag 2 maart

9:00 uur: H. Mis
Voor:
de zieke en lijdende mensen dat zij bij de hemelse moeder en voorspraak van St. Jozef steun en kracht mogen vinden,

Woensdag 3 maart

9:00 uur: H. Mis
Voor:
Onze schoolgaande jeugd, dat het opengaan van de school hen meer vertrouwen in zichzelf en in de toekomst mag geven,

10:30 uur: Uitvaartdienst Nelleke Huybers-van Hoof

Donderdag 4 maart, H. Casimir

9:00 uur: H. Mis 
Voor:
Onze bisschop en de priesters van onze parochie, dat zij ons mogen voorgaan in het beleven van het geloof en daardoor voor ons een steun en inspiratie bron zijn.

Vrijdag 5 maart

8:35 uur: morgengebed
9:00 uur: H. Mis
Voor:
alle kinderen die gedoopt worden, de communie gaan doen of het H. Vormsel gaan ontvangen. Dat zij Gods Licht in hun leven mee mogen uitdragen.

11:00 uur: Uitvaartdienst Frans Bouten

15:00 uur: Uur van barmhartigheid (stilte, gebed en aanbidding)

Diensten week 8-2021

SINT PETRUS’ BANDEN MISINTENTIES
van zaterdag 20 februari t/m vrijdag 26 februari

Zaterdag 20 februari;

19.15 uur: H. Mis: 
Voor:
Theo van Raaij en overleden familie.

Zondag 21 februari; 1e zondag veertigdagentijd

9:30 uur: H. Mis
uitzending via Omroep Venray en kanaal 45 Venray tv 
Voor:
Jaardienst Anna van Osch-Hebben, echtgenoot Antoon en overleden kinderen, klein- en achterkleinkinderen;
Lies en Herman Jeuken-Verhulsdonk en overleden kinderen en kleinkinderen;
Jan en Annie Schwachöfer-Dijkmans en overleden familie;
Wim en Grada Driessen-Rongen en overleden familie;
Overleden ouders Hans en Mya Janssen-Bogman en overleden familie, Hans Poels.

Maandag 22 februari; Cathedra van de heilige apostel Petrus

8.35 u. Gezongen morgengebed
9:00 uur: H. Mis
Voor
: Onze schoolgaande jeugd, dat het opengaan van de school hen meer vertrouwen in zichzelf en in de toekomst mag geven.

Dinsdag 23 februari; H. Polycarpus

9:00 uur: H. Mis
Voor:
Anna Rochette.

Woensdag 24 februari;

9:00 uur: H. Mis
Voor:
Onze bisschop en alle priesters van ons Bisdom, dat zij ons mogen voorgaan in het beleven van het geloof, en daardoor voor ons een steun zijn in deze moeilijke tijd.

Donderdag 25 februari;

9:00 uur: H. Mis 
Voor:
voor rust en vertrouwen in deze moeizame tijd welke ontstaan is tijdens het Corona. Dat mensen er voor elkaar mogen zijn en voor ieder, vooral voor de zwakken en minst bedeelden een helpende hand zijn.

Vrijdag  26 februari;

8.35 uur Gezongen morgengebed
9:00 uur: H. Mis
Voor:
Voor Gert Koppens en familie Koppens en Wismans.
15:00 uur: een uur van gebed en aanbidding, o.l.v. pastoor Martinus Rijs.