Goede week en Pasen 2021

27 & 28 maart Palmzondag: palmwijding en passieverhaal

Begin van de Goede Week. In elke H. Mis worden palmen gezegend.
Diensten zoals gebruikelijk in het weekend.

Biechtviering dinsdag 30 maart 19.15 uur in de Paterskerk

Witte Donderdag 1 april 19.15 uur Grote Kerk (uitzending Omroep Venray)
H. Mis gevolgd door stil gebed bij het Allerheiligste tot 20.30 uur
Jezus viert met zijn vrienden het Laatste Avondmaal. We vieren de instelling van de eucharistie en het priesterschap. Aansluitend aan de Mis wordt het H. Sacrament weggedragen. Daarna worden altaar en priesterkoor afgeruimd en ontkleed. Stil gebed tot 20.30 uur
Biechtgelegenheid in de Kruiskapel.

 Goede Vrijdag 2 april

15.00 uur Kruisweg Paterskerk aansluitend biechtgelegenheid
19.15 uur Herdenking Christus’ lijden en sterven Grote Kerk
(uitzending via Omroep Venray) aansluitend biechtgelegenheid
’s Avonds vieren we de Plechtige Herdenking van het lijden en sterven van de Heer: de o zo sobere maar daarom op deze dag juist zo sprekende plechtigheid met passieverhaal, kruis-toning, voorbede en Heilige Communie.

 Stille Zaterdag 3 april: Paaswake om 19.15 uur Grote Kerk
(uitzending Omroep Venray)

Eerste & Tweede Paasdag 4 & 5 april als op zondag:
09.30 uur Grote Kerk
11.00 uur Paterskerk

(Op 1e Paasdag wordt de Mis in Grote Kerk uitgezonden door Omroep Venray)

Nog steeds gelden alle coronabeperkingen. We gaan er eigenlijk wederom vanuit dat we qua aantallen in alle veiligheid de Missen doorgang kunnen laten vinden en dat de aantallen kerkgangers binnen de marges van de veilige afstanden blijven, zoals dat inmiddels al een jaar lang het geval is!

Diensten week 12-2021

SINT PETRUS’ BANDEN MISINTENTIES
van zaterdag 20 maart t/m vrijdag 26 maart

Zaterdag 20 maart;

19.15 uur: H. Mis: 
Voor:
Christel Munten- Sieben.

Zondag 21maart; 5de zondag veertigdagentijd

9:30 uur:
H. Mis, uitzending via Omroep Venray en kanaal 45 Venray tv 
Voor:
Jaardienst Antoon van Osch, echtgenote Anna van Osch-Hebben, overleden kinderen, klein- en achterkleinkinderen;
overleden ouders Arnold en Aleida van den Wijngaard-van der Wijst;
Harrie Coolen.

Maandag 22 maart

8:35 uur: morgengebed
9:00 uur: H. Mis
Voor
: Onze kerkgemeenschap; dat zij kracht en steun mogen vinden in hun geloof en in een luisterende houding tot God blijven en volharden.

Dinsdag 23 maart, H. Turibius, bisschop

9:00 uur: H. Mis
Voor:
De zieke en lijdende mensen dat zij bij de hemelse moeder en voorspraak van St. Jozef steun en kracht mogen vinden.

Woensdag 24 maart

9:00 uur: H. Mis
Voor:
Hen die het vertrouwen in God door ziekte, relatieproblemen of andere oorzaken zijn verloren. Dat God hen in het licht van de dood en verrijzenis van Jezus de weg terug mag wijzen.

Donderdag 25 maart, Hoogfeest Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap)

9:00 uur: H. Mis
Voor:
Onze bisschop en de priesters van onze parochie, dat zij ons mogen voorgaan in het beleven van het geloof en daardoor voor ons een steun en inspiratie bron zijn.

Vrijdag 26 maart

8:35 uur: morgengebed
9:00 uur: H. Mis
Voor:
Alle kinderen die gedoopt worden, de communie gaan doen of het H. Vormsel gaan ontvangen. Dat zij Gods Licht in hun leven mee mogen uitdragen.
15:00 uur: Uur van barmhartigheid (stilte, gebed en aanbidding)

Klik hier voor diensten in de Goede week en met Pasen 2021

Diensten week 11-2021

SINT PETRUS’ BANDEN MISINTENTIES
van zaterdag 13 maart t/m vrijdag 19 maart.

Zaterdag 13 maart

19.15 uur: H. Mis;
Voor:
Zeswekendienst Theo Aben;
Jaardienst May Jeuken;
Karel van Vegchel.

Zondag 14 maart; 4e zondag veertigdagentijd.

9:30 uur: H. Mis;
uitzending via Omroep Venray en kanaal 45 Venray tv
Voor:
Truus van Osch-Hermans;
Harrie en Mina van Mil-Jenneskens, overleden ouders en wederzijdse familie;
Alfons en Pia Vercauteren-Poels, zoon Dé en zoon Jan;
Lies en Herman Jeuken-Verhulsdonk, overleden kinderen en kleinkinderen.

Maandag 15 maart;

8:35 uur: Gezongen morgengebed
9:00 uur: H. Mis;
Voor
: Onze schoolgaande jeugd, dat het opengaan van de school hen meer vertrouwen in zichzelf en in de toekomst mag geven.

Dinsdag 16 maart;

9:00 uur: H. Mis;
Voor:
Frans Herens (hij zou 90 jaar geworden zijn).

Woensdag 17 maart;

9:00 uur: H. Mis;
Voor:
Gerrit Janssen en overleden familie.

Donderdag 18 maart;

9:00 uur: H. Mis; 
Voor:
Onze eigen parochianen, dat wij allen in deze moeilijke tijd, vanuit de kracht van ons geloof een steun voor elkaar en anderen mogen zijn.

Vrijdag  19 maart; H. Jozef.

8:35 u: Gezongen morgengebed
9:00 uur: H. Mis;
Voor:
Moge Jozef onze voorspraak bij de Heer zijn om in vrede, vreugde en met een groot vertrouwen in hem ons leven richting te geven en ons geloof in God versterken.
15.00 uur: Uur van barmhartigheid (met aanbidding)

Diensten week 10-2021

SINT PETRUS’ BANDEN MISINTENTIES
van zaterdag 6 maart t/m vrijdag 12 maart

Zaterdag 6 maart;

19.15 uur: H. Mis: 
Voor:
Overleden echtpaar Johan en Marie Jonkers- Claessens, overleden ouders en familie.

Zondag 7 maart; 3e zondag veertigdagentijd.

9:30 uur: H. Mis,
uitzending via Omroep Venray en kanaal 45 Venray tv 
Voor:
Wim en Dora van Haren-Zegers en dochter Wilmie;
Familie Deenen-Poels en overleden kinderen;
Henri van Helmond en overleden familie Van den Munckhof,
overleden ouders Sikes-Pouwels en familie;

Maandag 8 maart; H. Johannes de Deo, kloosterling

8:35 uur: morgengebed
9:00 uur: H. Mis
Voor
: Piet Bussemakers vanwege zijn verjaardag;
Jan en Dora Raijmakers;
Jacq Praats en overleden familie.

Dinsdag 9 maart; H. Francisca Romana, kloosterlinge

9:00 uur: H. Mis
Voor:
alle overleden parochianen voor wie nooit gebeden wordt. Dat ons gebed mogen bijdragen dat zij in Gods aanschijn zijn.

Woensdag 10 maart;

9:00 uur: H. Mis
Voor:
Onze bisschop en alle priesters van onze parochie, dat zij ons mogen voorgaan in het beleven van het geloof en daardoor voor ons een steun en een bron van inspiratie zijn.

Donderdag 11 maart;

9:00 uur: H. Mis
Voor:
HansPoels en overleden ouders, broers en zus.

Vrijdag  12 maart;

8:35 uur: morgengebed
9:00 uur: H. Mis
Voor:
Overleden ouders Vullings- Janssen en dochter Jeanne;
overleden familie Peeters-Beetz.
15:00 uur: Uur van barmhartigheid (stilte, gebed en aanbidding)

Diensten week 9-2021

SINT PETRUS’ BANDEN MISINTENTIES
van zaterdag 27 februari t/m vrijdag 5 maart

Zaterdag 27 februari;

10.30 uur: Uitvaartdienst: Jos Waals
19.15 uur: H. Mis:
Voor:
Op voorspraak van Sint Jozef, dat we spoedig verlost worden van de pandemie.

Zondag 28 februari; 5e zondag door het jaar

9:30 uur: H. Mis,
uitzending via Omroep Venray en kanaal 45 Venray tv 
Voor:
Zeswekendienst voor Arnold van den Wijngaard;
Ouders Tacken-Maes en kinderen;
Overleden familie Pouwels-Maessen en kinderen;
Hans Poels,
jaardienst voor Rina Bonants-van der Burgt,

Maandag 1 maart

8:35 uur: morgengebed
9:00 uur: H. Mis
Voor
: onze kerkgemeenschap; dat zij kracht en steun mogen vinden in hun geloof en in een luisterende houding tot God blijven en volharden,

Dinsdag 2 maart

9:00 uur: H. Mis
Voor:
de zieke en lijdende mensen dat zij bij de hemelse moeder en voorspraak van St. Jozef steun en kracht mogen vinden,

Woensdag 3 maart

9:00 uur: H. Mis
Voor:
Onze schoolgaande jeugd, dat het opengaan van de school hen meer vertrouwen in zichzelf en in de toekomst mag geven,

10:30 uur: Uitvaartdienst Nelleke Huybers-van Hoof

Donderdag 4 maart, H. Casimir

9:00 uur: H. Mis 
Voor:
Onze bisschop en de priesters van onze parochie, dat zij ons mogen voorgaan in het beleven van het geloof en daardoor voor ons een steun en inspiratie bron zijn.

Vrijdag 5 maart

8:35 uur: morgengebed
9:00 uur: H. Mis
Voor:
alle kinderen die gedoopt worden, de communie gaan doen of het H. Vormsel gaan ontvangen. Dat zij Gods Licht in hun leven mee mogen uitdragen.

11:00 uur: Uitvaartdienst Frans Bouten

15:00 uur: Uur van barmhartigheid (stilte, gebed en aanbidding)

Diensten week 8-2021

SINT PETRUS’ BANDEN MISINTENTIES
van zaterdag 20 februari t/m vrijdag 26 februari

Zaterdag 20 februari;

19.15 uur: H. Mis: 
Voor:
Theo van Raaij en overleden familie.

Zondag 21 februari; 1e zondag veertigdagentijd

9:30 uur: H. Mis
uitzending via Omroep Venray en kanaal 45 Venray tv 
Voor:
Jaardienst Anna van Osch-Hebben, echtgenoot Antoon en overleden kinderen, klein- en achterkleinkinderen;
Lies en Herman Jeuken-Verhulsdonk en overleden kinderen en kleinkinderen;
Jan en Annie Schwachöfer-Dijkmans en overleden familie;
Wim en Grada Driessen-Rongen en overleden familie;
Overleden ouders Hans en Mya Janssen-Bogman en overleden familie, Hans Poels.

Maandag 22 februari; Cathedra van de heilige apostel Petrus

8.35 u. Gezongen morgengebed
9:00 uur: H. Mis
Voor
: Onze schoolgaande jeugd, dat het opengaan van de school hen meer vertrouwen in zichzelf en in de toekomst mag geven.

Dinsdag 23 februari; H. Polycarpus

9:00 uur: H. Mis
Voor:
Anna Rochette.

Woensdag 24 februari;

9:00 uur: H. Mis
Voor:
Onze bisschop en alle priesters van ons Bisdom, dat zij ons mogen voorgaan in het beleven van het geloof, en daardoor voor ons een steun zijn in deze moeilijke tijd.

Donderdag 25 februari;

9:00 uur: H. Mis 
Voor:
voor rust en vertrouwen in deze moeizame tijd welke ontstaan is tijdens het Corona. Dat mensen er voor elkaar mogen zijn en voor ieder, vooral voor de zwakken en minst bedeelden een helpende hand zijn.

Vrijdag  26 februari;

8.35 uur Gezongen morgengebed
9:00 uur: H. Mis
Voor:
Voor Gert Koppens en familie Koppens en Wismans.
15:00 uur: een uur van gebed en aanbidding, o.l.v. pastoor Martinus Rijs.

Uur van Barmhartigheid

Op de vrijdagen van de vastentijd, vanaf 19 februari, is in de Grote Kerk ’s middags om 15 uur een uur van gebed en aanbidding, o.l.v. pastoor Martinus Rijs. Het is een goed gebruik vrijdagmiddag om 15 uur te reserveren voor een moment van gebed en bezinning; het is immers het uur waarop Christus zijn leven gaf op Goede Vrijdag aan het kruis. Men is welkom!

Diensten week 7-2021

SINT PETRUS’ BANDEN MISINTENTIES
van zaterdag 13 februari t/m vrijdag 19 februari

Zaterdag 13 februari

19.15 uur: H. Mis; 
Voor:
Zus Vermeulen- Ehren.

Zondag 14 februari; 6e zondag door het jaar.

9:30 u.: H. Mis, uitzending via Omroep Venray en kanaal 45 Venray tv 
Voor:
Jos Nota.

Maandag 15 februari;

9:00 u.: H. Mis;
Voor
: Tina Maessen;
Theo Creemers, fam. Creemers, fam. Derickx en Jet Claessens en Piet.
10:30 uur: Uitvaartdienst Gon Vullings-Janssen;

Dinsdag 16 februari;

9:00 u.: H. Mis;
Voor:
Onze schoolgaande jeugd, dat het opengaan van de school hen meer vertrouwen in zichzelf en in de toekomst mag geven.

Woensdag 17 februari; Aswoensdag

9:00 u.: H. Mis;
Voor:
Ben Schim van der Loeff, familie en vrienden.

19.15 u. H. Mis;
Voor:
Dat de veertigdagentijd ons dichter brengt bij God, onszelf en elkaar.

Donderdag 18 februari;

9:00 u.: H. Mis; 
Voor:
Onze eigen parochianen, dat wij allen in deze moeilijke tijd, vanuit de kracht van ons geloof een steun voor anderen mogen zijn.

Op maandag en vrijdag in de veertigdagentijd wordt om 8.35 uur het Morgengebed gezongen.

Vrijdag  19 februari;

8:35 uur: Zingen van het Morgengebed;
9:00 uur: H. Mis;
Voor:
Uit dankbaarheid.
15:00 uur: Uur van Barmhartigheid

Diensten week 6-2021

SINT PETRUS’ BANDEN MISINTENTIES
van zaterdag 6 februari t/m vrijdag 12 februari

Administratie en opgeven misintenties op maandag, dinsdag en vrijdag van 9.30 tot 11.00 uur: pastorie Eindstraat 6, telefoon (0478) 550740, website grotekerkvenray.nl (ook voor aanmelding maandelijkse Nieuwsbrief), email petrbnd@zonnet.nl. Bankrekeningnummer NL 49 ABNA 0579739481.
De Mariakapel is dagelijks geopend.

Zaterdag 6 februari;

19.15 uur: H. Mis: 
Voor: Zeswekendienst Christel Munten-Sieben.

Zondag 7 februari; 5e zondag door het jaar

9:30 uur: H. Mis,
uitzending via Omroep Venray en kanaal 45 Venray tv 
Voor:
Jaardienst Johan Jonkers,
Jaardienst Anna Thijssen-Marcellis en tevens voor Piërre Thijssen,
Lies en Herman Jeuken-Verhulsdonk en overleden kinderen en kleinkinderen

Maandag 8 februari;

9:00 uur: H. Mis
Voor
: onze schoolgaande jeugd, dat het opengaan van de school hen meer vertrouwen in zichzelf en in de toekomst mogen geven

Dinsdag 9 februari;

9:00 uur: H. Mis
Voor:
zes wekendienst voor Hilde Clephas

Woensdag 10 februari; H. Scholastica, maagd

9:00 uur: H. Mis
Voor:
Onze bisschop en alle priesters van onze parochie, dat zij ons mogen voorgaan in het beleven van het geloof en daardoor voor ons een steun zijn.

Donderdag 11 februari; O.L. Vrouw van Lourdes

9:00 uur: H. Mis
Voor:
HansPoels en overleden ouders, broer en zus (v.w. verjaardag Marianne).

Vrijdag  12 februari;

9:00 uur: H. Mis
Voor:
Voor de vervolgde christenen, dat zij door de kracht van het geloof hun standvastigheid bewaren en de moed niet verliezen door Gods nabijheid en de vreugde van het geloof.

Diensten week 5-2021

SINT PETRUS’ BANDENMISINTENTIES
van zaterdag 30 januari t/m vrijdag 5 februari

Zaterdag 30 januari

19.15 uur: H. Mis;
Voor:
Piet Bussemakers en overleden familie,
Overleden familie Pouwels-Maessen en kinderen,
Anna Rochette,
Overleden familie Van de Steeg-Gieben,

Zondag 31 januari; 4e zondag door het jaar.

9:30 u.: H. Mis;
uitzending via Omroep Venray en kanaal 45 Venray tv
Voor:
Piet Weijs (verjaardag),
Leo Marcelis (verjaardag),

Maandag 1 februari;

9:00 u.: H. Mis;
aansluitend het bidden van de litanie.
Voor
: alle mensen die het moeilijk hebben met de Coronaregels, dat zij in het geloof de kracht en steun mogen vinden om ze toch na te leven,
14:00 u.: Uitvaartdienst Thej Aben

Dinsdag 2 februari; Opdracht van de Heer, Maria Lichtmis.

9:00 u.: H. Mis;
Voor:
Maria Adri Verstraelen en overleden familieleden Verstraelen-Bakker,

Woensdag 3 februari; H. Blasius

9:00 u.: H. Mis;
Voor:
Onze eigen parochianen, dat zij vanuit de kracht van hun geloof in deze moeilijke tijd een steun voor anderen mogen zijn,

Donderdag 4 februari;

9:00 u.: H. Mis;
Voor:
Tiny Schols en overleden familie,

Vrijdag  5 februari; H. Agatha, maagd en martelares.

9:00 u.: H. Mis;
Voor:
al onze  kinderen die dit jaar het Vormsel en de Eerste Communie ontvangen dat zij door ons gebed de liefde van Jezus mogen ontvangen en zich geroepen weten tot Hem te komen,