Driekoningenzegen 2021

Caspar Melchior Balthazar


Vroeger was het op veel plaatsen gebruikelijk dat de priesters met krijt op de deurposten kwamen schrijven: C+M+B en het jaartal. De letters stonden voor de namen van de Drie Koningen: Caspar, Balthasar en Melchior. Maar ook voor ‘Christus mansionem benedicat’: Christus zegene dit huis. En een derde betekenis omvatte de drie tekenen aan het begin van het evangelie die vertelden wie Jezus was: de bruiloft van Cana, waar Jezus water in wijn veranderde, de Magi (Wijzen) die Hem kwamen aanbidden met goud, wierook en mirre, en het Baptisma (Doopsel), waarbij de hemel openging en de stem van God klonk over de Jordaan: ‘Dit is mijn veelgeliefde Zoon, luister naam Hem!’

Niet meer wordt het op de deur geschreven, maar inmiddels is het gebruik ingeburgerd een kaart met dezelfde tekst een plek te geven in huis. In het weekend van Drie Koningen zijn ze uitgedeeld.

Wie er graag een (of meer) wil hebben, kan ze afhalen op de pastorie Eindstraat 6 (maandag, dinsdag, vrijdag van 9.30 tot 11.00 uur).
De euro die ervoor gevraagd wordt is voor het jeugdwerk van de parochies.

Engelenstal van Bisschop Harry Smeets te bezichtigen

‘Engelenstal’ bisschop te zien in kathedraal

Uit zijn periode dat hij Deken van Venray was is bekend dat hij jaarlijks de doopkapel inrichtte met al zijn beeldjes van engelen.

Hij heeft nu de engelen opgesteld in de kathedraal te Roermond en zijn te bezichtigen. Onder aan dit bericht een impressie van de stal. Foto’s gemaakt door Ans Bistervels.

Beperkte openingstijden
De engelenstal is nog tot en met 30 december en op 2 en 3 januari te zien tussen 14.00 uur en 17.00 uur in de kathedraal in Roermond. Vanwege de coronamaatregelen zijn de openingsuren beperkt en kunnen belangstellen alleen individueel of met de leden van hun eigen gezin in de kerk worden toegelaten.

Mededeling kerstmis

Kerstmis zal dit jaar in veel opzichten anders zijn dan andere jaren. Omwille van de coronaperikelen zijn we allemaal aan afspraken en maatregelen gehouden, die – hoe vervelend ook – geen ander doel hebben dan ervoor te zorgen dat we spoedig tot goede oplossingen kunnen komen en ondertussen elkaars veiligheid zo goed als mogelijk kunnen garanderen. De zorg en zorgvuldigheid voor elkaar zoals we die in de kerken al sinds maart hanteren, willen we ook met kerstmis naar best vermogen waarborgen.

Voor kerstmis in de kerk geldt dat dit jaar niet anders. Het zullen sobere vieringen zijn, waarbij het aantal toegestane bezoekers gemaximeerd is. Hoeveel precies, dat weten we nog niet: dat hangt weer af van de ontwikkelingen van nu naar kerstmis toe. In ieder geval zal er voor alle diensten van eerste kerstdag en tweede kerstdag gereserveerd moeten worden. De dienst(en) op Kerstavond zijn niet publiek toegankelijk. De dienst om 22:30 in de Grote Kerk is alleen te volgen via Omroep Brabant.

Volgend weekend – dus zaterdag (19) en zondag (20)- zijn er voor en na de Missen achter in de kerk bij de leden van het kerkbestuur voor alle kerstdiensten kaarten te verkrijgen, waarbij u er per persoon twee mag meenemen, en wel voor één van de diensten: ofwel eerste kerstdag, of tweede kerstdag. Pas in de dagen daarna worden de overige kaarten verdeeld. We hebben met het kerkbestuur gewikt en gewogen hoe we het het beste zouden kunnen doen, en dit is er eensluidend uit gekomen. Toegang tot de kerk met kerstmis kan enkel met deze kaarten. Vanaf komende maandag kan bij de pastorie geïnformeerd worden of er nog kaarten beschikbaar zijn.

In ieder geval worden alle diensten van de Grote Kerk uitgezonden door Omroep Venray en daar zijn we heel dankbaar voor. Daarnaast komen we ook nog met een mooi idee om ook met de mensen die niet naar de kerk kunnen of durven komen toch iets van kerstmis samen te kunnen beleven rondom de nachtmis. We danken u voor uw begrip en rekenen op uw welwillendheid!

Gulden mis 19-12-2020

GULDEN MIS in de paterskerk 2020
De advent is een vergeten liturgische periode. Voordat wij het ons realiseren branden alle vier de kaarsen van de adventskrans. Om deze periode iets meer onder de aandacht te brengen wordt op zaterdag 19 december om 7.00 uur in de ochtend een Gulden Mis opgedragen in de Paterskerk.

De Gulden Mis is een speciale H. Mis ter gedachtenis aan de blijde verwachting van de H. Maagd Maria.
Naar eeuwenoude traditie wordt de H. Mis vroeg in de ochtend (om 7.00 uur) opgedragen in een oerdonkere kerk die slechts verlicht wordt door een zee van kaarslicht.

U bent van harte uitgenodigd om samen met andere parochianen deze bijzondere H. Mis ter ere van Onze Lieve Vrouw te vieren en op deze manier u voor te breiden op de komst van de Vredesvorst met Kerstmis.

In memoriam Pater Thijs Smits (90)

Thijs Smits werd op 9 september 1930 in Venray geboren als zoon van het echtpaar Smits-Janssen in de Schoolstraat 26. Vader Piet Smits was smid en had een smederij. Thijs groeide op samen met zijn broer Henk, die er later een winkel in ijzerwaren had, en zus Dorothee.
Na het gymnasium trad hij in in het klooster der Franciscanen in Hoogcruts. Na zijn studie filosofie ging hij als missionaris naar Divinópolos in Brazilië. Op 19 juli 1959 werd Thijs Smits in Divinópolos Brazilië tot priester gewijd. Op 15 augustus 1960 kwam hij even naar Venray en droeg hier zijn Eerste H. Mis op in de St. Petrus’ Bandenkerk. Na de H. Mis ging de stoet weer terug naar het ouderlijk huis in de Schoolstraat. Lambert Laurensse, president van de Koninklijke Harmonie Euterpe, bood namens de Venrayse bevolking zijn gelukwensen aan.

Na twaalf jaar in Brazilië te hebben gewerkt, ging hij terug naar Nederland. Daar werkte hij onder meer in Nijmegen, Haarlem, Swalmen, Herten en Einighausen. Tientallen malen begeleidde hij bedevaarten naar Lourdes. Daarna verhuisde hij in Maastricht.

Op 21 juli 2019 vierde pater Thijs zijn 60-jarig priesterjubileum. Dit deed hij in zijn geliefde Venray. Samen met deken Ed Smeets droeg hij zijn jubileumdienst op in de St. Petrus Bandenkerk. Tijdens deze hoogmis dankte zij de Venraynaren voor zijn geliefde Rooj. Aansluitend was er in Asteria een diner voor genodigden.

Pater Thijs sprak graag over zijn leven dat hij leidde als geestelijke. Wekelijks droeg hij nog de mis op in het zorgcentrum Lenculenhof in Maastricht, waar hij woonde. Hij diende de zieke of stervende medebewoners het laatste sacrament toe. De coronaperiode was zwaar voor de franciscaan. Hij voelde zich opgesloten, want iedereen moest in het eigen appartement blijven. In september vierde hij zijn 90ste verjaardag. Daarna nam de gezondheid van de ‘gewone huis-tuin-en-keukenpriester’, zoals hij zichzelf noemde, af. Pater Thijs Smits overleed op 5 november 2020 in Maastricht. Zijn uitvaart en begrafenis vonden op 9 november in zijn geboorteplaats Venray plaats.

Bron van de foto: dekenaat Venray

Theo Miedema nieuwe pastoor van VOMMMM-parochies

ROERMOND – Pastoor Theo Miedema van Leunen, Veulen en Heide wordt met ingang van 1 januari 2021 benoemd tot pastoor van de zogeheten VOMMMM-parochies in Ven-Zelderheide, Ottersum, Milsbeek, Mook, Molenhoek en Middelaar. Dat wordt dit weekeinde in de betreffende parochies bekend gemaakt.

Theo Miedema (51) werd in 2008 tot priester gewijd. Tot 2013 werkte hij als kapelaan in Tegelen, Steyl en Belfeld.
Daarna was hij een jaar waarnemend kapelaan in Blerick.
In maart 2015 ging Miedema naar de regio Venray, waar hij pastoor werd in de parochies in Leunen, Veulen en Heide, tevens assisteerde hij in de parochies van Venray en Smakt.
Afgelopen mei 2020 werd hij nog samen met moderator deken E. Smeets, pastoor van Ysselsteyn, Merselo en Vredepeel.
Met ingang van het nieuwe jaar zal bisschop Harrie Smeets hem benoemen tot pastoor van de noordelijkste parochies van het bisdom Roermond: HH. Lambertus en Brigida in Middelaar, O.-L.-V. van Zeven Smarten in Molenhoek, H. Antonius Abt in Mook, O.-L.-Vrouw van Altijddurende Bijstand in Milsbeek, H. Johannes de Doper in Ottersum en H. Antonius Abt in Ven-Zelderheide.
Deze parochies vormen al vele jaren een samenwerkingsverband onder de naam VOMMMM-parochies. Miedema volgt hier pastoor Martinus Rijs op, die onlangs om gezondheidsredenen zijn functie moest neerleggen.

Corona-maatregelen oktober 2020

Reactie R.-K. Kerk op oproep minister Grapperhaus

In de afgelopen week is het aantal coronabesmettingen schrikbarend opgelopen en heeft er meerdere keren overleg plaatsgevonden met minister Grapperhaus naar aanleiding van zijn oproep van afgelopen maandag aan de kerken om het maximale aantal deelnemers aan religieuze bijeenkomsten te beperken tot dertig.

De bisschoppen delen de bezorgdheid van de overheid over het oplopende aantal besmettingen en de grote risico’s van COVID-19 voor de volksgezondheid. Zij hebben vanaf het begin van de COVID-19 pandemie hun verantwoordelijkheid genomen en besloten de coronamaatregelen van de overheid te vertalen naar een eigen protocol. In de afgelopen maanden hebben zij kunnen constateren dat het protocol goed functioneert. Kerkelijke bijeenkomsten blijken slechts in 0,3% van alle gevallen een bron te zijn van besmettingen met Covid-19. Omwille van de tweede Covid-19 golf, waarin we op dit moment zijn terecht geraakt, zijn echter aanvullingen op het bestaande protocol noodzakelijk.

De bisschoppen vragen de parochies en religieuze gemeenschappen zo snel als mogelijk terug te schalen naar maximaal dertig aanwezigen in de komende liturgievieringen (exclusief bedienaren en medewerkers). De al bestaande maatregel om niet samen te zingen blijft van kracht. Aan de gelovigen wordt gevraagd om een mondkapje te dragen volgens de richtlijnen van de overheid. De bisschoppen beseffen dat in de parochies veel vrijwilligers betrokken zijn bij het implementeren van de maatregelen, en dat deze situatie opnieuw hun tijd en aandacht eist.

Het bestaande protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ d.d. 10 juli 2020 blijft voor alle vieringen onverkort gelden met de volgende aanvullingen:

  • Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren
  • Er geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen (volgens de richtlijnen van de overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan.

Wat al gold en uitdrukkelijk blijft gelden:

  • Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zangers. Dit geldt ook voor de zang door kinderen
  • Samenzang is niet toegestaan

Verder overleg over maatwerk

De R.-K. Kerk blijft met de overheid in gesprek. Ook in de komende week zal weer overleg plaatsvinden met de minister. Nieuwe ontwikkelingen worden gemeld op www.rkkerk.nl en de sites van de verschillende bisdommen. De bisschoppen vragen iedereen te blijven bidden voor de slachtoffers van COVID-19 en hun familieleden, in Nederland en wereldwijd. En ook voor de werkers in de gezondheidszorg dat God hen veel moed en kracht geeft en dat zij niet zelf besmet worden bij de zorg voor mensen die een Covid-19 besmetting hebben opgelopen.

Klik hier om het gebed van de bisschoppen mee te bidden.

Academie Rolduc: Brochure 2020-2021

Met trots mogen we u de nieuwe brochure van de Academie Rolduc voor het lezingen-jaar 2020-2021 presenteren. Hopelijk kunnen we het programma deze keer volledig realiseren, waarbij we uiteraard de maatregelen als gevolg van Corona pandemie in acht zullen nemen.

In de programmering zijn, naar aanleiding van opmerkingen en wensen van u, een aantal wijzigingen doorgevoerd. U leest er alles over in de nieuwe brochure.

We zijn van mening dat we weer een heel interessant programma hebben samengesteld. Overtuig u daar zelf van in de digitale versie van de brochure.

Een deel van de lezingen vindt plaats in Noord Limburg. In:

• Parochiehuis bij de Fabianus- en Sebastianuskerk
Markt 1, Sevenum. Op 27 oktober 2020 en 12 januari 2021.
• Paterskerk, Leunseweg 5, Venray. Op 20 april 2021.
Een beschrijving daarvan vindt u in de brochure
“2020-2021 Academei Rolduc” die u door hier te klikken kunt downloaden. Informatie over deze lezingen staat ook in het nr 3 – 2020 van het blad SamenKerk, dat eveneens via deze site is te downloaden onder de pagina SamenKerk’.

Liturgische vorming 2020-2021 Venray

Blijft dit doen om Mij te gedenken

Waarom vieren we zoals we vieren? Wat betekenen de afzonderlijke handelingen en rituelen? En hoe staan we er zelf in? Deze vormingsbijeenkomsten zijn bedoeld voor allen die er zich in willen verdiepen.

In Venray wordt op zes zaterdagmiddagen liturgische vorming verzorgd.
Data & onderwerpen:
24 oktober 2020 inleiding & spiritualiteit liturgie
14 november 2020 de viering van de eucharistie ; woorddienst
12 december 2020 het kerkelijk jaar
30 januari 2021 inrichting & bouw van de kerk
27 februari 2021 de viering van de eucharistie; dienst van de eucharistie
20 maart 2021 het kerkelijk jaar

De bijeenkomsten combineren kennis van zaken met praktische elementen.
Telkens van 13.00 – 15.30 uur.
Locatie: Paterskerk, Leunseweg 5, Venray
Aanmelding via: activiteiten@sgv-roermond.nl
Kosten: € 5,- per middag, ter plekke te voldoen

Hier kunt u de Flyer liturgische vorming downloaden of bekijken.