Uitbreiding priesters Venray

De uit India afkomstige kapelaan Marthoma Alexander is de opvolger van diaken Sonnemans.  De kapelaan gaat aan het werk in de beide Venrayse parochies (Petrus’Banden, Onze Lieve Vrouwe van Zeven Smarten, alsmede in het rectotoraat St. Jozef te Smakt). De kapelaan heeft zijn opleiding gehad in Rolduc en zal in september zijn werkzaamheden aanvangen.

Diaken Sonnemans wordt per 1 oktober diaken-assistent bij de acht samenwerkende parochies te Venlo.

 

Communie en vormsel schooljaar 2018-2019

Grote kerk

Op maandag 27 augustus organiseert de Grote Kerk om 20.00 uur in het parochiezaaltje van de Grote Kerk aan het Kerkpad een informatieavond voor ouders en kinderen uit groep 8 van de Petrus’ Bandenschool, de Kruudwis, de Klimboom en de Montessorischool die geïnteresseerd zijn in het ontvangen van het vormsel. De vormselviering vindt dit schooljaar plaats op 7 april 2019 in de Grote Kerk.
Ouders met kinderen in groep 4 van bovengenoemde scholen zijn van harte uitgenodigd voor de informatieavond over de communie op dinsdag 4 september om 20.00 uur in de aula van de Petrus Bandenschool. De communieviering vindt plaats op zondag 26 mei 2019 in de Grote Kerk.
Paterskerk
Voor  kinderen van de groepen 4 en 8 van de Bongerd, de Krokodaris, de Coninxhof, de Keg, de Hommel en Focus wordt de informatie over de communie en het vormstel georganiseerd door de Paterskerk. De informatieavond over het vormsel (groep 8) is op maandag 10 september om 20.00 uur in de pastorie naast de Paterskerk. De vormselviering in de Paterskerk vindt plaats op 7 april 2019.
Ouders met kinderen in groep 4 van bovengenoemde scholen  zijn van harte welkom op de informatieavond over de communie op dinsdag 25 september om 20.00 uur in de pastorie van de Paterskerk. De communieviering in de Paterskerk wordt gehouden op maandag 10 juni 2019 (Tweede Pinksterdag).
Namens het kerkbestuur,
Germaine Verbruggen-Janssen

Venraynaar Piet van der Mark (88) gedecoreerd

Venraynaar Piet van der Mark (88) is dinsdag benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Locoburgemeester Jan Loonen speldde hem het lintje op tijdens de jaarvergadering van het bestuur van de Sint Petrus’ Bandenkerk in aanwezigheid van familie en vrienden.

Piet van der Mark krijgt de onderscheiding voor zijn jarenlange inzet als handige klusjesman voor tal van organisaties. Van der Mark is een duizendpoot op wie nooit tevergeefs een beroep wordt gedaan. Ruim 21 jaar doet hij al allerlei onderhoudswerk in de Sint Petrus ‘Bandenkerk en heeft daarmee een grote bijdrage geleverd aan het behoud van het gebouw.

Daarnaast zet hij zijn talenten ook in bij de Stichting Algemene Hulpdienst, waar hij veel mensen geholpen heeft met klussen in en rondom huis. Behalve voor praktische hulp kunnen de mensen ook altijd bij hem terecht voor een praatje, wat soms nog veel belangrijker is.

Ook het Venrays Museum, de VVV, EVA Vrouwencentrum Venray, peuterspeelzaal Hubenhof in Veltum en wijkgebouw ’t Stekske in Landweert doen al jaren een beroep op Piet. Voor deze organisaties is zijn hulp onmisbaar omdat ze geen geld hebben voor professionele krachten voor de vele kleine, maar soms ook grotere klussen.

Bijzonder is ook dat Piet van der Mark met een aantal ouderen die dat zelf niet meer kunnen het graf van hun dierbaren op begraafplaats Boschhuizen bezoekt. Piet van der Mark doet alles met een grote passie en betrokkenheid en is als vrijwilliger een voorbeeld voor velen.

Een felicitatie met een koninklijke onderscheiding heeft hij echt verdiend.
Proficiat Piet.

Dankviering-afsluiting kindercatechese

Dankviering.

Zondag 17 juni hebben we samen met dopelingen, communicanten en vormelingen een dankviering gehad. Hiermee sluiten we het catechese schooljaar af.
Na een korte viering in de kerk zijn we met kinderen en ouders naar de Lourdesgrot gegaan, waar we de kinderen de gebeden die ze in de kerk hadden opgeschreven  hebben uitgesproken , afgewisseld met een Weesgegroet. De plechtigheid werd met het Lourdeslied afgesloten waarna we gezellig bij deken Smeets in de tuin wat gingen gebruiken.

De eerst volgende gezinsviering is 09-09-2018

 

 

Pelgrimswandeling te Lottum en Tienray

De Stichting Pelgrimswegen en Voetpaden organiseert op zaterdag 30 juni de  wandeltocht “Het Schravenpad”.

Frans Schraven (Lottum, 13 oktober 1873) werd lazarist en ging in 1899 als missionaris naar China. In 1921 werd hij bisschop. Op 9 oktober 1937 werd hij met acht gezellen op gruwelijke wijze vermoord door het Japanse leger, omdat hij weigerde vrouwelijke vluchtelingen als ‘troostmeisjes’ ter beschikking te stellen. Sinds 2012 is in de kerk van Broekhuizenvorst een gedenkkapel met o.a. schilderingen van de priester-kunstenaar Jan Haen CSsR, die de marteldood uitbeeldde van deze verdedigers van weerloze vrouwen.


Zaterdag 30 juni 2018:  Pelgrimswandeling

van Lottum via Arcen naar Broekhuizenvorst (6 km; terug per bus of te voet)
► voor wie wil: door naar ‘Klein Lourdes’, Tienray (12 km; terug per bus  of)
►►door bossen en langs vennen naar Lottum (rondwandeling totaal 20 km)


10.30 uur: vertrek vanaf de Markt van het Rozendorp Lottum
17.00 uur: aankomst in Lottum (voor wie de hele rondwandeling maakt)

Bezinningsmomenten
in de Gedenkkapel van Broekhuizenvorst en in ‘Klein Lourdes’, in de kerk van Tienray
 
Pauze direct na de bezinningsmomenten en naar behoefte
 
Lottum, Broekhuizenvorst, Swolgen en Tienray liggen aan buslijn 88 Venlo-Venray (uurdienst) waardoor Lottum goed bereikbaar is met openbaar vervoer en de tocht ingekort kan worden tot 6, 8 of 12 km.
●  Vooraf aanmelden niet nodig
●  Deelname is gratis

Voor verdere informatie:

 www.mgrschraven.nl en     www.spvlimburg.nl
 

Gezinsviering in het teken van dankbaarheid

Zondag 17 juni staat de gezinsviering in het teken van dankbaarheid , een dankviering met alle ouders die een kind hebben laten dopen, voor de kinderen die op 27 mei hun eerste communie deden en voor de jongens en meisjes die op 15 april het vormsel hebben ontvangen. Na een korte dienst in de kerk gaan we gezamenlijk biddend naar de Mariagrot, de kinderen spreken daar ook de voorbeden uit die ze in de kerk gemaakt hebben.

Na de dankviering gaan we naar de tuin van deken Smeets, waar het jaar van de gezinsvieringen wordt  afgesloten met een ijsje voor de kinderen en een kopje koffie/thee voor de volwassenen.
Tevens nemen we afscheid van een vrijwilligster die jaren een grote inbreng gehad heeft in de werkgroep gezinsvieringen. We zijn op zoek naar nieuwe kandidaten die in de  werkgroep hun steentje willen bijdragen en met ons willen meedenken om ons geloof aan de jeugd door te geven ( zie website Grote Kerk Venray/ activiteiten)

De eerste gezinsviering is weer op 9 september 2018 om 11.00 uur.

Werkgroep gezinsviering.

 

 

H.Vormsel 2018

Onze parochie had dit jaar 24 vormelingen.
Het vormsel is door Mgr. H. Schnackers toegediend op 15 april 2018

De dienst werd opgeluisterd door liedjes door  de kinderen  zelf gezongen en het Jongerenkoor “Sint Jan de Doper “uit Blerick

Foto van de vormelingen:

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotograaf : mevrouw S. Faessen-Hoedemaekers.

Beelden in het middenpad voorzien van consoles

Hieronder een paar foto’s van het aanbrengen van de consoles in de kerk. Gerealiseerd  door de Stichting altaren en kunstverwerving.

Alle beelden in het middenpad zijn nu voorzien van een console. Het naamplaatje van de heilige komt er nog onder de hangen.

Een mooie aanwinst voor de kerk.

Voor een grotere weergave klik op de foto, daarna kun je ook door de grote foto’s bladeren