Renovatie en verbouwing van de Grote Kerk

In de loop van deze maand start de renovatie en verbouwing van de Grote Kerk. Als alles volgens planning verloopt zal het project voor Pasen klaar zijn. Wat staat er allemaal te gebeuren:

De glas-in-loodramen aan de zuidzijde worden er allemaal uit genomen en nadat ze opnieuw verlood zijn worden ze terug geplaatst. Er zal hiervoor zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant van de kerk een steiger geplaatst worden. Deze steiger zal aan de binnenkant stofvrij afgedicht worden. Er zullen ook daar waar nodig stucreparaties plaats vinden.

In de toren worden in de 5de torenkamer waar de klokken hangen metalen trappen geplaatst tot aan de trans. De trans wordt toegankelijk gemaakt en zodanig beveiligd dat er niemand snel naar beneden kan. Ook wordt de speelruimte van de beiaardier vergroot. De vloeren van de torenkamers worden geëgaliseerd en er zullen ook nog in de publieksruimten schilder-werkzaamheden plaats vinden. De motoren van de klokken worden vervangen en het uurwerk wordt gerepareerd. Als het kan nemen we ook nog de verlichting op de gewelven mee.

In de hal van de toren wordt een toilet gemaakt. Dit is mogelijk omdat de toren los staat van de kerk en er daardoor net voldoende ruimte is om dit toilet te realiseren.

De dakkapellen worden gerestaureerd. Kozijnen moeten daar vervangen worden en ook het loodwerk is aan vernieuwing toe.

Mogelijk kunnen de klokken tijdens de werkzaamheden beperkt gebruikt worden.
Eveneens zal de hoofdingang niet altijd gebruikt kunnen worden. De bezoekers aan de kerk kunnen dan gebruik maken van de ingang aan de marktzijde (via de Mariakapel), zoals dat nu ook tijdens de doordeweekse diensten gebeurd.

Heeft u vragen of opmerkingen maak dan gebruik van het contactformulier.

Bezoek Mgr. Smeets aan Venray

Tijdens het bezoek zijn er foto’s gemaakt, welke via de site van het Bisdom Roermond zijn te bekijken. Door op de foto hieronder te klikken komt u via de site van het Bisdom in het fotoalbum.

Werkbezoek-dekenaatVenray1-22
Fotoalbum bezoek Bisschop H.Smeets aan Venray.
Bron site Bisdom Roermond

Eucharistieviering en Geloofs-gesprek half uur eerder op tv

Wekelijkse eucharistieviering op TV KRO/NCRV op NPO 2

Vanaf komende zondag – 8 september – wordt de wekelijkse eucharistieviering op televisie een half uur eerder uitgezonden. De televisiemis is voortaan te zien vanaf 10.00 uur op NPO2. Ook het programma Geloofsgesprek, dat aan de mis voorafgaat, wordt eerder uitgezonden. Dit is vanaf zondag te zien om 9.45 uur.

De aanpassing van de tijdstippen is gedaan is verband met het begin van het nieuwe televisieseizoen en is het resultaat van overleg tussen de KRO-NCRV, de EO en de netmanager van de NPO. Enkele jaren geleden werd de Eucharistieviering op tv ook om 10.00 uur uitgezonden. De uitzending is daarmee als het ware weer terug op het oude tijdstip.

De televisiemis wordt elke zondag uitgezonden vanuit een parochiekerk in een van de Nederlandse bisdommen. Voor het bisdom Roermond is dat de Sint-Jozefkerk in Landgraaf-Waubach. De eerstvolgende tv-mis vanuit Limburg is te zien op zondag 20 oktober. 

De Bijbel, van kaft tot kaft…

De Bijbel, van kaft tot kaft…

Hoe actueel is de Bijbel vandaag nog? Als de Bijbel spreekt over fundamentele menselijke en religieuze ervaringen, dan is en blijft de Bijbel in wezen tijdloos en immer actueel. Natuurlijk moet je je door de uiterlijke verhaalvorm heen lezen, maar dan stoot je op duizenden jaren oude verhalen, die echter ook voor het hier en nu geschreven zouden kunnen zijn.
Soms vraagt dat worstelen met de tekst, omdat je de achtergrond van toen moet zien te achterhalen en vervolgens moet zoeken naar hoe dat nu verteld zou zijn. Het is en blijft wereldliteratuur, die de tand des tijds heeft doorstaan en zoveel raakvlakken blijkt te hebben met alle eeuwen en culturen, vroeger en nu. Het gaat vaak om uitdagende teksten, indringend, beschouwend en met meer dan genoeg om verder over na te denken.
Hoe te denken over oorlogszuchtige passages in de Bijbel, of geweld? Waar komt dat vandaan, zit dat in de mens? En zo ja: waarom dan? Laat de menselijke natuur zich sturen door een God die uit is op vrede? Hoewel de moderne mens het graag in Jip en Janneke-taal heeft en liefst eenduidig, laat de Bijbel toch veel over aan de eigen interpretatie en vrijheid van het individu. Hoe ga je om met tegenstrijdigheden in de Bijbel? Bestaan er leessleutels?

Vanaf oktober willen we als parochies de mogelijkheid aanreiken de Bijbel van kaft tot kaft te lezen. Een omvangrijke klus, maar die meer dan de moeite waard blijkt te zijn en verrijkend is voor heel het leven.

We lezen maandelijks een bepaald aantal hoofdstukken (thuis voorbereiden), waarna we in de bijeenkomsten zoeken naar wat het ons nu mogelijk wil zeggen. Deken Smeets zal de avonden telkens inleiden. We beginnen op 15 oktober om 20 uur in de kelderruimte onder de sacristie van de Grote Kerk (links langs de kerk op, door de poort en trap af). De andere vooralsnog geplande data 5 november, 26 november en 17 december.

Voor wie twijfelt of het zinvolle avonden zijn: in ieder geval is de eerste serie buitengewoon interessant. We stoeien met het overbekende scheppingsverhaal: is het nou in zeven dagen gefikst of stammen we toch af van de apen? En wat toch met die appel van Adam en Eva?

Iedereen is welkom, vertrouwd met de Bijbel of helemaal niet. Er zijn aan de avonden geen kosten verbonden. Loop anders gewoon eens binnen op 15 oktober… Voor wie er meer van wil weten, bel of mail de pastorie Eindstraat.

Naar de startpagina

Oudercatechese

Oudercatechese

Op veel plaatsen heeft men er goede ervaringen mee: oudercatechese. Ineens komen de kinderen uit school met verhalen over Bijbel en geloof, Jezus en de kerk. Oeioei, hoe zat dat ook al weer? Zeker als de kinderen het enthousiasme van de catechese-les overbrengen op hun ouders, ontstaat vaak de behoefte om ook zelf weer te weten hoe het ook alweer zat.

Om de ouders van Communicanten en Vormelingen daartoe de kans te geven vinden er ‘oudercatecheseavonden’ plaats, waar bij heel simpel in één avond verteld wordt wat er in een aantal lessen op school aan de kinderen is overgedragen. Natuurlijk nodigt het lesmateriaal uit tot verdere bezinning, verdieping en gesprek. Ook wie niet een kind in groep 4 of 8 heeft zitten maar toch bezig wil zijn met geloofsverdieping thuis, is welkom.

Voor de Communieouders zijn de data 3 oktober, 7 november, 12 december gepland. Voor de ouders van Vormelingen zijn de data 16 oktober, 20 november, 11 december gepland. Alle avonden zijn van 20 tot 21.30 uur in de pastorie Paterskerk (achter de kerk, Leunseweg 5).

Aan de avonden zijn geen kosten verbonden, vrijblijvend komen luisteren op de eerste avond kan zeker ook.
De avonden worden verzorgd door kapelaan Marthoma Alexander (Communie) en deken Ed Smeets (Vormsel).
Welkom! Meer informatie is te verkrijgen op de pastorie Eindstraat.

de klok bij overlijden

Terug van weggeweest… de klok bij overlijden

Het is een oud en zinvol gebruik: als aan de parochie een overlijden gemeld wordt en een kerkelijke uitvaart besproken wordt, dat dan na dat bericht de grote klok het droeve nieuws dat een dorpsgenoot gestorven is aan de dorpsgemeenschap meldt.

Om onduidelijke redenen is dat gebruik in Venray in het verleden verdwenen. Maar inmiddels weer terug! Als de grote klok na de kleine middagklok (angelus) gaat luiden (om 12.05 uur) is er iemand gestorven.
De klok meldt het ons, vraagt ons de overledene in gebed te gedenken en roept ons alvast voor de uitvaart. Klokken zijn gegoten en gewijd om lief en leed te verkondigen en vanuit de kerktoren ons op te roepen tot gebed.

Jeugd-Mandoline & Gitaar-orkest Nordrhein-Westfalen

Jeugd-Mandoline & Gitaar-orkest Nordrhein-Westfalen strijkt neer in Venray op vrijdag 16 augustus 2019.

Op vrijdag 16 augustus vindt in de Grote Kerk in Venray een bijzonder concert plaats door het JugendZupfOrchester NRW, o.l.v. Eva Caspari. Letterlijk vertaald: het jeugdtokkelorkest. Tokkelinstrumenten zijn snaarinstrumenten als harp, gitaar, mandoline, ukelele, banjo en luit. Het orkest bestaat uit bijzonder getalenteerde en geselcteerde jonge
musici, die zich voorbereiden op of al bezig zijn met een professionele muziekopleiding.

Het programma van hun concert bestaat uit louter Franse muziek: van Versailles, waar het Franse koningshof van Lodewijk wordt bezocht, gaat het via Parijs naar de componist Jean Francaix, die tot de geliefde vroege modernen gerekend mag worden. Zijn motto was het muziek te schrijven die vreugde brengt. Langs die weg vervolgt onze muzikale rondreis met liederen gekleurd door impressionistische klanken voor sopraan en orkest – Airs de rien, liederen over niets – van Sébasten Paci, om te eindigen met een muzikale wandeling door de stad Metz – Itinéraire – van dezelfde componist. De muzikale werken zullen
afgewisseld worden met gepaste teksten en gedichten, met het thema zomer als rode draad.

Het orkest bestaat uit de beste jonge mandolinespelers en gitaristen uit NRW. Ze zijn met elkaar verbonden door hun liefde voor muziek en hun passie om samen mooie muziek te ‚tokkelen‘. Waar ze optreden laten ze grote indrukken achter…

U bent van harte welkom op vrijdag 16 augustus om 19 uur in de Grote Kerk te Venray.
Het concert begint om 19 uur (tot uiterlijk 20.20 uur) en is vrij toegankelijk. Een vrije gave wordt op prijs gesteld. Het belooft een bijzondere zomeravond te worden.

communicanten 2019

Op zondag 26 mei 2019 deden 32 kinderen hun eerste H. Communie in de Petrus’Bandenkerk (Grote Kerk). De kinderen kwamen van de basisscholen: De Klimboom, Kruudwis, Petrus’Bandenschool en de Montessorischool.

De dienst werd geleid door kapelaan Marthoma.

Hieronder de groepsfoto

groepsfoto communicanten 2019

Eerste Heilige Mis van kapelaan Marthoma Alexander

Op zondag 19 mei werd door kapelaan Marthoma Alexander zijn eerste Heilige Mis opgedragen in de Petrus’Banden kerk te Venray.
Zijn priesterwijding heeft op 25 april plaats gevonden in de Sint Thomas dekenale kerk te Thoothoor, India.

Hieronder een foto-impressie van deze
Eucharistie-viering met kapelaan Marthoma Alexander en Concelebranten o.a. Deken E. Smeets en Deken A. de Graaf Woutering.
Diaken Guido van Dierendonck

Klik op een foto om deze groter te zien.
Daarna is door te foto’s te bladeren met de pijltjes aan linker en/of rechterkant ..

Foto’s gemaakt door Ans Bistervels

Naar het fotoalbum 2019

Naar de startpagina