Nieuwsbrief RK Venray

Naast het parochieblad Samen Kerk en de berichten in Peel & Maas is er vanaf januari 2020 ook een Nieuwsbrief die elke maand verschijnt. De Nieuwsbrief poogt actueel te zijn met alles wat er zich in en rond kerk en parochie afspeelt. De eerste nieuwsbrief komt eind januari 2020.

Inschrijven kan met het in de linkerkolom geplaatste inschrijf-formulier. Afmelden kan nadien te allen tijde door eenvoudig op de link op de nieuwsbrief te klikken die u ontvangt.

Hieronder komen de links van de uitgegeven nieuwsbrieven.

Alpha cursus

Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe je op Alpha. Alpha is een introductie in het christelijk geloof. Wereldwijd hebben al ruim 25 miljoen mensen in 169 landen een Alpha gevolgd.
Op 23 januari is Alpha nu ook gestart in Venray.

Op donderdagavond 23 januari was in het zaaltje van de Paterskerk (aan de Leunseweg 5) de eerste Alpha. Middels een serie wekelijkse interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdekken deelnemers wat het christelijk geloof inhoudt. Elke avond begint met een lekkere maaltijd. Hét moment om elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen.
Na de maaltijd luisteren de deelnemers naar een korte en inspirerende inleiding. Elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal waarover doorgepraat wordt in kleine gespreksgroepen. Voorbeelden hiervan zijn ‘Wie is Jezus?’, ‘Waarom stierf Jezus aan het kruis?’ en “Bidden; hoe en waarom?’.

In Nederland hebben ruim 300.000 mensen al een Alpha gevolgd. Alpha is voor iedereen: jong of oud, gelovig of niet-gelovig; je bent van harte welkom! Alpha geeft je de kans om de zin van het leven te onderzoeken in een laagdrempelige, leerzame en leuke setting. Er is ruimte voor al je vragen.
Kijk voor meer informatie en verhalen van Alpha-deelnemers op www.alphacursus.nl
Heb je vragen over Alpha? Heb je belangstelling om deel te nemen? Neem dan contact op met Arthur Gerritzen (06-46656753 of alphavenray@gmail.com).

Mutaties Bestuur Grote Kerk en Paterskerk

Afscheid van Rob Julicher en Bram Jansen. Bram krijgt een afbeelding van de Paterskerk overhandigd omdat hij zovele jaren voor de Paterskerk in actie is geweest.
Van Germaine is ook afscheid genomen al ontbrak zij door een kleine ingreep aan haar knie in het ziekenhuis.
Zij werden allen bedankt voor hun verdiensten.

Tevens de benoeming van 2 nieuwe leden

Bernard van den oever voor gebouwenonderhoud van de Paterskerk en Ton Hocke als nieuwe secretaris.

Klik op een foto om deze groter te zien.
Daarna is door te foto’s te bladeren met de pijltjes aan linker en/of rechterkant ..

Naar de startpagina

Diensten rond Kerstmis en Nieuwjaar

In de Grote Kerk

Zaterdag 21 december 2019
19.15 uur Avondmis Vierde zondag van de advent

Zondag 22 december 2019
9:30 uur Hoogmis: Vierde zondag van de advent

Maandag 23 december 2019
9:00 uur H. Mis

Dinsdag 24 december 2019 Kerstmis-avond
GEEN mis om 9.00 uur
17.00 uur: Kindje Wiegen
(viering voor kleuters en peuters met kerstverhaal en kerstliederen)
19.30 uur: Gezinsviering
23.00 uur: Nachtmis (St. Petrus’ Bandenkoor)

Woensdag 25 december 2019 Eerste Kerstdag
9.30 uur: Hoogmis (Venray’s Mannenkoor)
13:00 tot 16:00 uur kerk te bezichtigen

Donderdag 26 december 2019 Tweede Kerstdag
9.30 uur: Hoogmis (MMSK Petrus’ Banden)
13:00 tot 16:00 uur kerk te bezichtigen

Vrijdag 27 december 2019
9:00 uur: H. Mis
Aansluitend gebed en zegening bij het monument voor naamloze en doodgeboren kinderen
14:00 tot 16:00 uur kerk te bezichtigen

Zaterdag 28 december 2019
19:15 uur: H. Mis
14:00 tot 16:00 uur kerk te bezichtigen

Zondag 29 december 2019
9:30 uur: Hoogmis
14:00 tot 16:00 uur kerk te bezichtigen

Maandag 30 december 2019
9:00 uur: H. Mis
14:00 tot 16:00 uur kerk te bezichtigen

Dinsdag 31 december 2019 Oudejaarsavond
9.00 uur: H. Mis: (Oudejaarsdankdienst)
14:00 tot 16:00 uur kerk te bezichtigen

Woensdag 1 januari 2019 Nieuwjaarsdag
11.00 uur: Gezamenlijke Heilige Mis.
Aansluitend Nieuwjaarstreffen in Anno’54
14:00 tot 16:00 uur kerk te bezichtigen

in de paterskerk

Dinsdag 24 december 2019
17:00 uur kindje wiegen: viering voor
peuters en kleuters met kerstverhaal en kerstliederen (samenzang)
Let op! In het blad SamenKerk staat een onjuist tijdstip
18:00 uur plechtige gezinsviering (Chrisko)
21:00 uur Nachtmis (Zangers van St. Frans)
Woensdag 25 december 2019
11:00 uur Eucharistieviering (Zonnelied)
Donderdag 26 december 2019
11:00 uur Eucharistieviering (Crescendo)
Zaterdag 28 december 2019
18:00 uur Eucharistieviering (samenzang)
Zondag 29 december 2019
11:00 uur Eucharistieviering (samenzang)
Dinsdag 31 december 2019
18:00 uur Eucharistieviering (samenzang)
Woensdag 1 januari 2020
11.00 uur Gezamenlijke Mis in de Grote Kerk.
Aansluitend Nieuwjaarstreffen in Anno’54

Kerken kleuren rood

Op woensdag 27 november zullen de Grote Kerk in Venray alsmede de kerken van Leunen en Blitterswijck rood aangestraald worden vanwege ‘Rode woensdag’.

Woensdag 27 november is ‘Red Wednesday’. Kerk in Nood vraagt met deze ‘Red Wednesday’ aandacht voor het recht op vrijheid van godsdienst voor mensen van alle religies en voor de vervolging van christenen. Het fenomeen is uit andere landen overgewaaid. Zo kleurde eerder de Sacré-Coeur in Parijs al rood, net als de Sagrada Familia in Barcelona. Ook in Groot-Brittannië worden op deze ‘Red Wednesday’ woensdag tientallen kerken, synagogen en moskeeën rood verlicht.

Het initiatief komt van Kerk in Nood dat internationaal opereert en bestaat al enkele jaren. “Maar het is de eerste keer dat we op zoveel plekken in Nederland meedoen”, zegt woordvoerder Dennis Peters. “Het zal een bijzonder beeld geven.”

De actie roept op tot bewustwording over vervolging van gelovigen. Omdat bijna 80% van de religieuze vervolging wereldwijd gericht is tegen christenen, wordt ook aan Nederlandse christenen om een teken van solidariteit met hun vervolgde broers en zussen wereldwijd gevraagd. ‘Religieus geweld tegen christenen haalt nauwelijks de publiciteit en ook de politiek zit er doorgaans verlegen mee. Waar in het algemeen een post-christelijk tijdgeest heerst, zitten politiek en media ongemakkelijk met expliciet christelijk getuigenis in hun maag. Red Wednesday roept op tot bewustwording en solidariteit, tot respect voor gelovigen en tussen geloofsgroepen en komt op voor geloof en vrijheid, ook voor christenen wereldwijd’, aldus deken Ed Smeets van Venray die namens zijn collega’s de actie graag ondersteunt.

De buitenverlichting kleurt op deze woensdagavond de kerken rood. Om 18.45 uur is in Blitterswijck een vesperdienst, gevolgd door een H. Mis om 19 uur. Om 19 uur is een gebedsdienst in de Grote Kerk en om 20 uur een gebedsdienst in de kerk van Leunen.

Naar de misintenties en dienst op Red Wensday

Venray 75 Jaar Bevrijd

In het kader van ‘Venray 75 Jaar Bevrijd’ vinden op vrijdag 8 november twee activiteiten plaats, waarvoor wij u van harte uitnodigen. Een en ander staat te gebeuren in de Sint Petrus ‘Bandenkerk te Venray vanaf 14.00 uur.

Allereerst presenteert het Historisch Platform Venray deel 9 uit de serie Venrays Verleden. Het betreft een themanummer met ruim vijftien bijdragen in tweehonderd pagina’s over de Tweede Wereldoorlog. Na afloop van de presentatie zal het boek in het portaal verkrijgbaar zijn voor €15 en aansluitend ook in de Venrayse boekhandels.

Vervolgens wordt de kerk in gereedheid gebracht voor het project Het Hemels Prentenboek. Daarbij worden de in oktober 1944 verloren geraakte gewelfbeschilderingen in de belangstelling gezet. U krijgt een indruk van wat verdwenen is; getoond op foto’s van 2×3 meter,  uitgelegd door een aantal gelegenheidsgidsen en ondersteund met allerlei beeldmateriaal over de kerk en haar omgeving voor, tijdens en na de oorlog.

De kerk is daarvoor op 8, 9 en 10 november van half 3 tot half 6 geopend.

Wij hopen u te mogen begroeten.

Het bestuur van het Historisch Platform Venray en de redactie van Venrays Verleden

De werkgroep Het Hemels Prentenboek

Renovatie en verbouwing van de Grote Kerk

In de loop van deze maand start de renovatie en verbouwing van de Grote Kerk. Als alles volgens planning verloopt zal het project voor Pasen klaar zijn. Wat staat er allemaal te gebeuren:

De glas-in-loodramen aan de zuidzijde worden er allemaal uit genomen en nadat ze opnieuw verlood zijn worden ze terug geplaatst. Er zal hiervoor zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant van de kerk een steiger geplaatst worden. Deze steiger zal aan de binnenkant stofvrij afgedicht worden. Er zullen ook daar waar nodig stucreparaties plaats vinden.

In de toren worden in de 5de torenkamer waar de klokken hangen metalen trappen geplaatst tot aan de trans. De trans wordt toegankelijk gemaakt en zodanig beveiligd dat er niemand snel naar beneden kan. Ook wordt de speelruimte van de beiaardier vergroot. De vloeren van de torenkamers worden geëgaliseerd en er zullen ook nog in de publieksruimten schilder-werkzaamheden plaats vinden. De motoren van de klokken worden vervangen en het uurwerk wordt gerepareerd. Als het kan nemen we ook nog de verlichting op de gewelven mee.

In de hal van de toren wordt een toilet gemaakt. Dit is mogelijk omdat de toren los staat van de kerk en er daardoor net voldoende ruimte is om dit toilet te realiseren.

De dakkapellen worden gerestaureerd. Kozijnen moeten daar vervangen worden en ook het loodwerk is aan vernieuwing toe.

Mogelijk kunnen de klokken tijdens de werkzaamheden beperkt gebruikt worden.
Eveneens zal de hoofdingang niet altijd gebruikt kunnen worden. De bezoekers aan de kerk kunnen dan gebruik maken van de ingang aan de marktzijde (via de Mariakapel), zoals dat nu ook tijdens de doordeweekse diensten gebeurd.

Heeft u vragen of opmerkingen maak dan gebruik van het contactformulier.

Bezoek Mgr. Smeets aan Venray

Tijdens het bezoek zijn er foto’s gemaakt, welke via de site van het Bisdom Roermond zijn te bekijken. Door op de foto hieronder te klikken komt u via de site van het Bisdom in het fotoalbum.

Werkbezoek-dekenaatVenray1-22
Fotoalbum bezoek Bisschop H.Smeets aan Venray.
Bron site Bisdom Roermond

Eucharistieviering en Geloofs-gesprek half uur eerder op tv

Wekelijkse eucharistieviering op TV KRO/NCRV op NPO 2

Vanaf komende zondag – 8 september – wordt de wekelijkse eucharistieviering op televisie een half uur eerder uitgezonden. De televisiemis is voortaan te zien vanaf 10.00 uur op NPO2. Ook het programma Geloofsgesprek, dat aan de mis voorafgaat, wordt eerder uitgezonden. Dit is vanaf zondag te zien om 9.45 uur.

De aanpassing van de tijdstippen is gedaan is verband met het begin van het nieuwe televisieseizoen en is het resultaat van overleg tussen de KRO-NCRV, de EO en de netmanager van de NPO. Enkele jaren geleden werd de Eucharistieviering op tv ook om 10.00 uur uitgezonden. De uitzending is daarmee als het ware weer terug op het oude tijdstip.

De televisiemis wordt elke zondag uitgezonden vanuit een parochiekerk in een van de Nederlandse bisdommen. Voor het bisdom Roermond is dat de Sint-Jozefkerk in Landgraaf-Waubach. De eerstvolgende tv-mis vanuit Limburg is te zien op zondag 20 oktober.