Presentatieviering 10-02-2019

Presentatieviering 10-02-2019

Tijdens de gezinsviering van 11:00 uur stelden 29 van de 30 kinderen die op 26 mei de communie doen zich aan de mensen in de kerk voor.

Ze hadden daarvoor een knutselwerkje gemaakt met hun foto erop. Deze blijven aan de boom achter in de kerk hangen.

Daarna hadden ze ook een gesprekje met pastoor Miedema en verzorgden ze o.a. de voorbeden tijdens de dienst.

Na afloop was er ook nog koffie drinken, maar veel kinderen gingen nu toch liever naar “Kiendermök”

Hieronder enige foto’s van de presentatie:

Gezinsviering 13 januari 2019

afhalen doopschelpen

Afgelopen zondag hadden we een Gezinsviering waarin aan de ouders van de kinderen die in 2018 gedoopt waren, de doopschelp werd overhandigd.
Niet aan alle ouders van de 20 dopelingen hebben dit kunnen overhandigen, terwijl het toch een leuk aandenken is voor het kind.

Ik was maandag op de Kruudwis en daar had een meisje haar schelp meegebracht en liet die aan kapelaan Marthoma en de groep zien.

We hebben de niet afgehaalde doopschelpen van 2018 terug in de doopkapel gezet.
Oudere schelpen kunt u ophalen bij mw. Bistervels (zie bij dopen)
klik op een foto om door het album te bladeren

Voorbereiding presentatie Communicanten

Na de Gezinsviering zijn we met de communicanten naar het parochiezaaltje gegaan om, na eerst een broodjes gegeten te hebben, voor de presentatieviering te knutselen en van de communicant werd een foto gemaakt voor op het knutselwerk. De tijd vloog om.

De presentatieviering is 10-02-2019 om 11:00 uur.

Gezinsviering 24-12-2018

Kerstmis 2018

Als kerkgemeenschap kunnen we terugkijken op mooie vieringen die drukbezocht werden.

Zowel bij het Kindje Wiegen, voor de allerjongsten, hierin beelden het catechesegroepje van zuster Irma het kerstspel uit.

Maar ook de gezinsviering waarin de Scouting het Vredeslicht binnen bracht en veel communicanten en vormelingen samen met hun familie aanwezig waren.
De communicanten hadden een lampion  geknutseld waarmee ze het vredeslicht mochten vergezellen nar het priesterkoor.
Na de Eucharistieviering mochten de kinderen ook nog een engeltje uitzoeken van onze deken, nu monseigneur Harrie Smeets. Na afloop was er niet veel meer over.

Kijk ook naar de foto’s die hierbij horen:

Foto’s Kindje Wiegen 2018

Foto’s Gezinsmis 24-12-2018 (Vredeslicht door Scouting)

Kerststal in de kerk te bezichtigen

Op dinsdag 1ste Kerstdag is de kerk geopend van 13:00 uur tot 17:00 uur.

Woensdag 2de kerstdag is de kerk geopend van 13:00 uur tot 17:00 uur.

Donderdag 27 december GÉÉN bezichtiging in verband met een uitvaartdienst

Van vrijdag 28 december tot en met dinsdag 1 januari 2019
is de kerk geopend van 14:00 tot 16:00 uur

Op zondag 6 januari 2019 (driekoningen) is de kerk eveneens geopend van 14:00 uur tot 16:00 uur.

De verzameling Engelen van Mgr. Smeets zullen we missen

Benoeming waarnemend deken van Venray en Gennep

Alexander de Graaf Woutering is op 1 december benoemd tot waarnemend deken en administrateur van de beide kerken in Venray, zijnde de GroteKerk en de Paterskerk.

Daarnaast behoudt Alexander de Graaf Woutering zijn huidige functies als pastoor/deken van Horst en aalmoezenier van sociale werken.

Mgr Smeets was ook administrateur van de parochie H.Gertrudis in Oirlo. Deze functie wordt vanaf 1 december bekleed door Zeh. Hub van Horne en behoudt zijn functies als pastoor van Wanssum en Blitterswijck en administrateur van Castenray.

Afscheid Deken Mgr. Smeets

Volgende week zal onze deken, monseigneur Smeets, afscheid nemen van Venray. Dit afscheid zal plaatsvinden op zondag 11 november. Een paar dagen later verhuist hij naar Roermond, om zich voor te kunnen bereiden op zijn bisschopswijding op 8 december.

Vanwege het afscheid zullen Mis van half tien (9.30 uur) in de Grote Kerk en de de Mis van elf uur (11.00 uur) in de Paterskerk komen te vervallen.
De gezinsmis in de Grote Kerk van 11.00 uur gaat wél door.

In plaats van twee ochtend-hoogmissen, is er één gezamenlijke plechtigheid om 14.00 uur ’s middags in de Grote Kerk. Aansluitend daaraan is er een afscheidsreceptie in Anno ’54. U bent daarvoor allemaal van harte welkom. Onze deken verzoekt om géén cadeaus mee te brengen: die heeft hij bij zijn jubileum vorig jaar al ontvangen.
Met betrekking tot de wijding op 8 december nog het volgende. Vrijwel alle plaatsen in de kathedraal zullen gereserveerd zijn. Wie dus zonder kaartje naar de kathedraal gaat voor de wijding, zal waarschijnlijk geen plaats krijgen  misschien zelfs geen sta-plaats.

Georgiuswandelingen

Maandelijks wordt er in een plaats in Limburg een Greorgiuswandeling gehouden.

Zin om ook met R.K. leeftijdsgenoten te gaan wandelen?
Leeftijd 25 – 55 jaar

Het is de ideale manier om mede R.K. 25-plussers te ontmoeten en het R.K. geloof samen te delen.

We gaan één keer per maand wandelen, 
soms gecombineerd met het bijwonen van een H. mis en desgewenst gezamenlijk ergens betaalbaar gaan eten na afloop. 

Deze maand is de wandeling op 27 oktober 2018 te  Maastricht.

De afstand is ongeveer 14 km

Voor meer informatie kijk op : 
http://home.kpn.nl/m.de.wit-ssc/Georgiuswandelingen.html

 

Lichtprocessie naar de Lourdesgrot

Op zaterdag 13 oktober wordt er vanuit de Grote Kerk een processie gehouden naar de Lourdesgrot. Degenen, die in de processie de Deken en misdienaars wil volgen kan achter in de kerk een kaars kopen.

Vertrek is na de H. Mis van 19:15 uur. De schutterij gaat daarbij voorop gevolgd door de Deken en misdienaars en degenen die actief mee willen doen aan de processie.

Bij de Lourdesgrot gaat Deken Smeets voor in het Marialof.  Met de aanwezigen worden Marialiederen gezongen. Hierna wordt teruggegaan naar de Grote Kerk, waar de processie wordt ontbonden.

Wij zien U graag als deelnemer aan de processie en heten U bij voorbaat welkom.