De kerk op 1 januari 2018

Op 1 januari was er in onze parochiekerk  een mooie Eucharistieviering.

Tijdens deze druk bezochte dienst werd na 12 jaar (maximum termijn) afscheid genomen van 4 kerkbestuursleden welke veel voor de parochie gedaan hadden.

Tevens  werd kennis gemaakt met hun opvolgers en tijdens de dienst werden zij geïnstalleerd als “kerkmeester.”

Vanuit de parochies was ook Stefan Ansigner aanwezig, die op 23-09 is  ingekleed als Dominicaan te  Cambridge (Engeland) en volgt daar één jaar het noviciaat.
Na de viering kon men in Anno 54 het kerkbestuur en elkaar de beste wensen voor 2018 wensen. Door veel parochianen werd hier gehoor aangegeven. 
Alles kunt u op enkele foto’s bekijken.

Kerkbestuur 1-1-2018

Op 1 januari 2018 hebben 4 bestuursleden hun functie neergelegd, daar zij gedurende de maximale tijdsduur hun functie hebben vervuld.
Zij zullen hun vervangers nog begeleiden in het uitoefenen van de functie.

Hieronder een foto van de vier aftredende leden.

Van links naar rechts:
Jan Loonen, Wil Megens, Ans Bistervels-de Deckere en Frank Schaeffers.

Doordat zowel de penningmeester van de Grote Kerk als die van de Paterskerk hun functie beëindigden was dit de gelegenheid om verder te gaan met één penningmeester voor beide parochies en de administraties geleidelijk in elkaar te voegen .

Hieronder een foto van de nieuwe leden.

De nieuw benoemde kerkleden na het afleggen van de eed van links naar rechts Maris Heijnen, Jan van Goch en Germaine Verbruggen-Janssen.

Voor informatie over het gehele bestuur vanaf 1 januari 2018 zie de pagina kerkbestuur

“Venray, ik ben er graag” uit het boek van deken Huisman

“Venray, ik ben er graag”

Dat vertelt pastoor/deken Huisman in het boek over zijn leven.
De op 16 november 2017 overleden Huisman groeit op bij
steenfabriek De Zandberg in Gelderse Gendt en weet al op
jonge leeftijd dat hij een religieus leven wil leiden.

Truus Hopman ging op zoek naar de persoon achter de pastoor/deken.

Tijdens de vele ontmoetingen liet hij zijn hart spreken.

Lees de ontroerende en openhartige verhalen over zijn leven en
ontmoet Everardus Huisman.

Het boek is te koop bij het Carolushuis bij de Paterskerk, Leunseweg 5, Venray.

Gezinsviering 24 december 2017

Het vredeslicht aan het begin van de viering werd binnen gebracht door de scouting. De communicanten liepen er met hun in elkaar geknutseld lampionnetje achter.
De voorbeden werden door vormelingen en communicanten verzorgd.

Met de kinderen had deken Smeets een gezellig onderonsje waar goede vragen gesteld werden.

Samen met enkele misdienaars en deken Smeets werd het Kindje Jezus naar het kribje achter in de kerk gebracht.

Het was een mooie, verzorgde dienst die heel druk bezocht werd.

Klik hier voor de fotoimpressie

Kindje wiegen 2017

Kindje wiegen 24-12-2017

Op 24-12 begon om 17:00 uur het kindje wiegen in onze parochiekerk. Veel kinderen met ouders, opa’s en oma’s waren aanwezig.

Zuster Irma had het met de kinderen van haar catechese groep voor het verhaal gezorgd en de aanwezige  “kleintjes” mochten schaapje zijn en met de herders meelopen.

De foto’s hiervan , die voor zich spreken, vindt u door hier te klikken .

Kinderkerk communicanten.

Zondag 10 december was er een special dag voor onze 48 communicanten, waarvan er 46 aanwezig waren. De zondag begon met een gezinsviering waaraan door de kinderen, vormelingen en communicanten, actief aan deel werd genomen.
Na de gezinsviering gingen de communicanten naar het parochiezaaltje onder de sacristie.
Eerst werd natuurlijk een heerlijk broodje gegeten. Daarna werd de groep gesplitst in 2 groepen.
Één groep ging de toren beklimmen en de andere groep begon met het knutselen van een lampionnetje dat ze op Kerst-avond de kerk mee binnen brengen als de Scouting het Vredeslicht naar binnen brengt. Daarna werd het omgedraaid. Tijdens het knutselen werden door meneer Arthur kerstliedjes gezongen en op de gitaar gespeeld, welke de kinderen mee konden zingen.
Ondanks het barre weer was het een fantastische gezellige en leerzame dag geweest.
De foto’s spreken voor zich.

Naar de foto’s 

 

Zingen rond de Kerststal

De Dekenale Koorkring Venray organiseert op zondag 17 december het jaarlijks zingen rond de kerststal.

De activiteit heeft plaats in de Grote Kerk te Venray van 14:00 uur tot 17:00 uur. 

Koren of ensembles die nog mee willen doen kunnen zich tot uiterlijk 9 december aanmelden bij Jack Gardeniers (0478532693) of
bij Koke Halmans (0653730515)

Laatste gezinsviering 2017

De laatste gezinsviering dit jaar had als thema “dankviering voor communicanten en vormelingen” en de inhoud was speciaal.

Na een inleidend gebed en gezang werd uitleg gegeven over de Lourdesgrot en de rozenkrans. Alle kinderen kregen een rozenkrans en een kaartje waarop ze konden schrijven voor wie hun gebed was.

In processie gingen we naar de Lourdesgrot, de rozenkransjes werden gezegend  en na elk gebedjes werd een Weesgegroet gebeden. De viering werd in de tuin van deken Smeets afgesloten onder het genot van een ijsje.

Klik voor een foto-impressie

Pinksteren Internationale H. Mis Paterskerk

Z o n d a g    4  j u n i    P I N K S T E R F E E S T    

————————————————

H .  M I S   o m   1 1 . 00  u u r

I N   d e    P A T E R S K E R K

I N T E R N A T I O N A A L   M E T   M U Z I E K   e n   Z A N G   I n  

V E R S C H I L L E N D E   T A L E N.

 

H O U D    J O U W   F A K K E L    B R A N D E N D  

I E D E R E E N   I s  v a n   h a r t e  w e l k o m

T O T    D A N   !!!!!!!!!!!!!!