Afscheid Deken Mgr. Smeets

Volgende week zal onze deken, monseigneur Smeets, afscheid nemen van Venray. Dit afscheid zal plaatsvinden op zondag 11 november. Een paar dagen later verhuist hij naar Roermond, om zich voor te kunnen bereiden op zijn bisschopswijding op 8 december.

Vanwege het afscheid zullen Mis van half tien (9.30 uur) in de Grote Kerk en de de Mis van elf uur (11.00 uur) in de Paterskerk komen te vervallen.
De gezinsmis in de Grote Kerk van 11.00 uur gaat wél door.

In plaats van twee ochtend-hoogmissen, is er één gezamenlijke plechtigheid om 14.00 uur ’s middags in de Grote Kerk. Aansluitend daaraan is er een afscheidsreceptie in Anno ’54. U bent daarvoor allemaal van harte welkom. Onze deken verzoekt om géén cadeaus mee te brengen: die heeft hij bij zijn jubileum vorig jaar al ontvangen.
Met betrekking tot de wijding op 8 december nog het volgende. Vrijwel alle plaatsen in de kathedraal zullen gereserveerd zijn. Wie dus zonder kaartje naar de kathedraal gaat voor de wijding, zal waarschijnlijk geen plaats krijgen – misschien zelfs geen sta-plaats.

Het kerkbestuur is op dit moment aan het inventariseren hoeveel parochianen uit Venray mee zouden willen gaan naar Roermond naar de wijding op 8 december om 10.30 uur. Daarna wordt in overleg met het bisdom bekeken of er voor al deze mensen een plaats zal worden gereserveerd of dat er geloot zal worden.

Wie interesse heeft om mee te gaan, kan zich daarom inschrijven middels de lijsten die achter in de kerken liggen. Daarmee kunt u zich voorlopig inschrijven. Nog niet is gezegd dat u daadwerkelijk een plek zult krijgen. Dat wordt later bekend gemaakt.

De inschrijving sluit op zondag 4 november!

U kunt overigens aangeven hoe u naar Roermond wilt gaan: óf op eigen gelegenheid óf met een bus, geregeld door het kerkbestuur.

Over de opvolging van deken Smeets is nog niets bekend. Zodra dat concreet wordt, informeren wij u uiteraard. Vooralsnog zullen de vieringen in de beide Venrayse kerken gewoon doorgaan.

 

 

Georgiuswandelingen

Maandelijks wordt er in een plaats in Limburg een Greorgiuswandeling gehouden.

Zin om ook met R.K. leeftijdsgenoten te gaan wandelen?
Leeftijd 25 – 55 jaar

Het is de ideale manier om mede R.K. 25-plussers te ontmoeten en het R.K. geloof samen te delen.

We gaan één keer per maand wandelen, 
soms gecombineerd met het bijwonen van een H. mis en desgewenst gezamenlijk ergens betaalbaar gaan eten na afloop. 

Deze maand is de wandeling op 27 oktober 2018 te  Maastricht.

De afstand is ongeveer 14 km

Voor meer informatie kijk op : 
http://home.kpn.nl/m.de.wit-ssc/Georgiuswandelingen.html

 

Lichtprocessie naar de Lourdesgrot

Op zaterdag 13 oktober wordt er vanuit de Grote Kerk een processie gehouden naar de Lourdesgrot. Degenen, die in de processie de Deken en misdienaars wil volgen kan achter in de kerk een kaars kopen.

Vertrek is na de H. Mis van 19:15 uur. De schutterij gaat daarbij voorop gevolgd door de Deken en misdienaars en degenen die actief mee willen doen aan de processie.

Bij de Lourdesgrot gaat Deken Smeets voor in het Marialof.  Met de aanwezigen worden Marialiederen gezongen. Hierna wordt teruggegaan naar de Grote Kerk, waar de processie wordt ontbonden.

Wij zien U graag als deelnemer aan de processie en heten U bij voorbaat welkom.

Uitbreiding priesters Venray

De uit India afkomstige kapelaan Marthoma Alexander is de opvolger van diaken Sonnemans.  De kapelaan gaat aan het werk in de beide Venrayse parochies (Petrus’Banden, Onze Lieve Vrouwe van Zeven Smarten, alsmede in het rectotoraat St. Jozef te Smakt). De kapelaan heeft zijn opleiding gehad in Rolduc en zal in september zijn werkzaamheden aanvangen.

Diaken Sonnemans wordt per 1 oktober diaken-assistent bij de acht samenwerkende parochies te Venlo.

 

Communie en vormsel schooljaar 2018-2019

Grote kerk

Op maandag 27 augustus organiseert de Grote Kerk om 20.00 uur in het parochiezaaltje van de Grote Kerk aan het Kerkpad een informatieavond voor ouders en kinderen uit groep 8 van de Petrus’ Bandenschool, de Kruudwis, de Klimboom en de Montessorischool die geïnteresseerd zijn in het ontvangen van het vormsel. De vormselviering vindt dit schooljaar plaats op 7 april 2019 in de Grote Kerk.
Ouders met kinderen in groep 4 van bovengenoemde scholen zijn van harte uitgenodigd voor de informatieavond over de communie op dinsdag 4 september om 20.00 uur in de aula van de Petrus Bandenschool. De communieviering vindt plaats op zondag 26 mei 2019 in de Grote Kerk.
Paterskerk
Voor  kinderen van de groepen 4 en 8 van de Bongerd, de Krokodaris, de Coninxhof, de Keg, de Hommel en Focus wordt de informatie over de communie en het vormstel georganiseerd door de Paterskerk. De informatieavond over het vormsel (groep 8) is op maandag 10 september om 20.00 uur in de pastorie naast de Paterskerk. De vormselviering in de Paterskerk vindt plaats op 7 april 2019.
Ouders met kinderen in groep 4 van bovengenoemde scholen  zijn van harte welkom op de informatieavond over de communie op dinsdag 25 september om 20.00 uur in de pastorie van de Paterskerk. De communieviering in de Paterskerk wordt gehouden op maandag 10 juni 2019 (Tweede Pinksterdag).
Namens het kerkbestuur,
Germaine Verbruggen-Janssen

Venraynaar Piet van der Mark (88) gedecoreerd

Venraynaar Piet van der Mark (88) is dinsdag benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Locoburgemeester Jan Loonen speldde hem het lintje op tijdens de jaarvergadering van het bestuur van de Sint Petrus’ Bandenkerk in aanwezigheid van familie en vrienden.

Piet van der Mark krijgt de onderscheiding voor zijn jarenlange inzet als handige klusjesman voor tal van organisaties. Van der Mark is een duizendpoot op wie nooit tevergeefs een beroep wordt gedaan. Ruim 21 jaar doet hij al allerlei onderhoudswerk in de Sint Petrus ‘Bandenkerk en heeft daarmee een grote bijdrage geleverd aan het behoud van het gebouw.

Daarnaast zet hij zijn talenten ook in bij de Stichting Algemene Hulpdienst, waar hij veel mensen geholpen heeft met klussen in en rondom huis. Behalve voor praktische hulp kunnen de mensen ook altijd bij hem terecht voor een praatje, wat soms nog veel belangrijker is.

Ook het Venrays Museum, de VVV, EVA Vrouwencentrum Venray, peuterspeelzaal Hubenhof in Veltum en wijkgebouw ’t Stekske in Landweert doen al jaren een beroep op Piet. Voor deze organisaties is zijn hulp onmisbaar omdat ze geen geld hebben voor professionele krachten voor de vele kleine, maar soms ook grotere klussen.

Bijzonder is ook dat Piet van der Mark met een aantal ouderen die dat zelf niet meer kunnen het graf van hun dierbaren op begraafplaats Boschhuizen bezoekt. Piet van der Mark doet alles met een grote passie en betrokkenheid en is als vrijwilliger een voorbeeld voor velen.

Een felicitatie met een koninklijke onderscheiding heeft hij echt verdiend.
Proficiat Piet.

Dankviering-afsluiting kindercatechese

Dankviering.

Zondag 17 juni hebben we samen met dopelingen, communicanten en vormelingen een dankviering gehad. Hiermee sluiten we het catechese schooljaar af.
Na een korte viering in de kerk zijn we met kinderen en ouders naar de Lourdesgrot gegaan, waar we de kinderen de gebeden die ze in de kerk hadden opgeschreven  hebben uitgesproken , afgewisseld met een Weesgegroet. De plechtigheid werd met het Lourdeslied afgesloten waarna we gezellig bij deken Smeets in de tuin wat gingen gebruiken.

De eerst volgende gezinsviering is 09-09-2018

 

 

Gezinsviering in het teken van dankbaarheid

Zondag 17 juni staat de gezinsviering in het teken van dankbaarheid , een dankviering met alle ouders die een kind hebben laten dopen, voor de kinderen die op 27 mei hun eerste communie deden en voor de jongens en meisjes die op 15 april het vormsel hebben ontvangen. Na een korte dienst in de kerk gaan we gezamenlijk biddend naar de Mariagrot, de kinderen spreken daar ook de voorbeden uit die ze in de kerk gemaakt hebben.

Na de dankviering gaan we naar de tuin van deken Smeets, waar het jaar van de gezinsvieringen wordt  afgesloten met een ijsje voor de kinderen en een kopje koffie/thee voor de volwassenen.
Tevens nemen we afscheid van een vrijwilligster die jaren een grote inbreng gehad heeft in de werkgroep gezinsvieringen. We zijn op zoek naar nieuwe kandidaten die in de  werkgroep hun steentje willen bijdragen en met ons willen meedenken om ons geloof aan de jeugd door te geven ( zie website Grote Kerk Venray/ activiteiten)

De eerste gezinsviering is weer op 9 september 2018 om 11.00 uur.

Werkgroep gezinsviering.

 

 

H.Vormsel 2018

Onze parochie had dit jaar 24 vormelingen.
Het vormsel is door Mgr. H. Schnackers toegediend op 15 april 2018

De dienst werd opgeluisterd door liedjes door  de kinderen  zelf gezongen en het Jongerenkoor “Sint Jan de Doper “uit Blerick

Foto van de vormelingen:

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotograaf : mevrouw S. Faessen-Hoedemaekers.