In memoriam Pater Thijs Smits (90)

Thijs Smits werd op 9 september 1930 in Venray geboren als zoon van het echtpaar Smits-Janssen in de Schoolstraat 26. Vader Piet Smits was smid en had een smederij. Thijs groeide op samen met zijn broer Henk, die er later een winkel in ijzerwaren had, en zus Dorothee.
Na het gymnasium trad hij in in het klooster der Franciscanen in Hoogcruts. Na zijn studie filosofie ging hij als missionaris naar Divinópolos in Brazilië. Op 19 juli 1959 werd Thijs Smits in Divinópolos Brazilië tot priester gewijd. Op 15 augustus 1960 kwam hij even naar Venray en droeg hier zijn Eerste H. Mis op in de St. Petrus’ Bandenkerk. Na de H. Mis ging de stoet weer terug naar het ouderlijk huis in de Schoolstraat. Lambert Laurensse, president van de Koninklijke Harmonie Euterpe, bood namens de Venrayse bevolking zijn gelukwensen aan.

Na twaalf jaar in Brazilië te hebben gewerkt, ging hij terug naar Nederland. Daar werkte hij onder meer in Nijmegen, Haarlem, Swalmen, Herten en Einighausen. Tientallen malen begeleidde hij bedevaarten naar Lourdes. Daarna verhuisde hij in Maastricht.

Op 21 juli 2019 vierde pater Thijs zijn 60-jarig priesterjubileum. Dit deed hij in zijn geliefde Venray. Samen met deken Ed Smeets droeg hij zijn jubileumdienst op in de St. Petrus Bandenkerk. Tijdens deze hoogmis dankte zij de Venraynaren voor zijn geliefde Rooj. Aansluitend was er in Asteria een diner voor genodigden.

Pater Thijs sprak graag over zijn leven dat hij leidde als geestelijke. Wekelijks droeg hij nog de mis op in het zorgcentrum Lenculenhof in Maastricht, waar hij woonde. Hij diende de zieke of stervende medebewoners het laatste sacrament toe. De coronaperiode was zwaar voor de franciscaan. Hij voelde zich opgesloten, want iedereen moest in het eigen appartement blijven. In september vierde hij zijn 90ste verjaardag. Daarna nam de gezondheid van de ‘gewone huis-tuin-en-keukenpriester’, zoals hij zichzelf noemde, af. Pater Thijs Smits overleed op 5 november 2020 in Maastricht. Zijn uitvaart en begrafenis vonden op 9 november in zijn geboorteplaats Venray plaats.

Bron van de foto: dekenaat Venray

Update maatregelen inzake coronavirus.

Bisschoppen: ‘We nemen onze verantwoordelijkheid serieus’

Naar aanleiding van de maatregelen die de Rooms-Katholieke Kerk op 23 maart heeft aangekondigd, stonden er nog enkele vragen open. Daar hebben de Nederlandse bisschoppen op 26 maart een besluit over genomen, na een gesprek van de kerken met de burgerlijke overheid en in lijn met het aangescherpte Vaticaanse decreet ‘Ten tijde van Covid-19 (II)’. ‘We nemen onze verantwoordelijkheid in het voorkomen van het verspreiden van corona zeer serieus’, zeggen de bisschoppen.

Dat betekent dat alle op 23 maart afgekondigde maatregelen gehandhaafd blijven en waar nodig worden aangescherpt, te weten:

  • Geen publieke vieringen tot en met Pinksteren
  • Besloten vieringen alleen in aanwezigheid van de daarvoor strikt noodzakelijke bedienaren, zonder de deelname van andere gelovigen, met in achtneming van alle strikte maatregelen op gebied van afstand, hygiëne en gezondheid. Dit betekent met ingang van 26 maart ook dat de heilige communie bij deze vieringen niet kan worden uitgereikt, omdat dan de voorgeschreven afstand van anderhalve meter niet kan worden gehandhaafd en ook het delen van de communie onveilig kan zijn. Om dezelfde redenen kan de heilige communie niet buiten de heilige mis worden uitgereikt, behalve wanneer het gaat om het viaticum (laatste heilige communie voor stervenden)
  • De kerken zijn waar mogelijk open voor gelovigen die komen voor gebed of om een kaars aan te steken en/of een gave voor de voedselbank te brengen. Zij moeten alle maatregelen van de overheid daarbij in acht nemen op het gebied van aantal, afstand, hygiëne en gezondheid
  • Voor alle parochies geldt voor de besloten vieringen in de Paastijd het aangescherpte Vaticaanse decreet ‘Ten tijde van Covid-19 (II)’. (Kijk voor een Nederlandse vertaling op rkliturgie.nl). Ook voor kloosters gelden de richtlijnen uit dit decreet.

Uitvaarten en huwelijken

Op de site van de rijksoverheid worden in verband met het afgelasten van samenkomsten uitzonderingen genoemd voor religieuze en levensbeschouwelijke bijeenkomsten. Zo mogen uitvaarten en huwelijksvieringen plaats vinden in aanwezigheid van maximaal 29 personen.

De bisschoppen hebben het volgende besloten:

  • Kerkelijke uitvaarten en huwelijken worden zo sober en klein mogelijk gehouden met zo min mogelijk aanwezigen. Ook hier gelden alle strikte maatregelen voor afstand, gezondheid en hygiëne.
  • De heilige communie kan bij deze vieringen niet worden uitgereikt, omdat dan de voorgeschreven afstand van anderhalve meter niet kan worden gehandhaafd en ook het delen van de communie onveilig kan zijn.

‘We willen gelovigen in de risicogroepen beschermen’

Andere publieke vieringen dan uitvaarten en huwelijksvieringen staan de bisschoppen niet toe, ook al biedt de overheid hiertoe in principe wél een mogelijkheid met maximaal 29 aanwezigen. ‘We beseffen dat dit laatste voor gelovigen moeilijk zal zijn. Voor ons is dit ook geen gemakkelijk besluit, maar we doen dit omdat we onze verantwoordelijkheid serieus nemen, met name ook voor onze gelovigen die tot de risicogroepen behoren. Het huis van God, de eredienst aan God mag geen bron van besmetting van mensen worden.”

De bisschoppen vragen begrip van de gelovigen en wijzen op de noodzakelijke strenge lijn van de overheid voor alle andere typen samenkomsten. Ze willen ook gehoor geven aan het Vaticaanse decreet van 25 maart 2020.  Ze wijzen op alle mogelijkheden die er intussen zijn om vanuit eigen huis een mis te volgen en de geestelijke communie te ontvangen. Ze vragen om in gebed met onderlinge barmhartigheid en begrip voor elkaar verbonden te blijven.

Mochten nieuwe maatregelen van de overheid reden geven om deze kerkelijke maatregelen te heroverwegen, dan volgt verdere berichtgeving. Parochies kunnen met aanvullende vragen contact opnemen met het eigen bisdom.

Downloads en uitzendingen:

Op zondag is er de Eucharistie op televisie via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2 en vanuit Hilversum worden elke dag een mis en een dagsluiting gestreamd. Verder zendt Radio Maria iedere doordeweekse ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. In het weekend op zaterdag om 09.30 uur en zondag om 10.00 uur. Vrijdag 27 maart wordt er een buitengewoon Urbi et Orbi uitgezonden om 17.55 uur op NPO2.

Foto: Ramon Mangold

de klok bij overlijden

Terug van weggeweest… de klok bij overlijden

Het is een oud en zinvol gebruik: als aan de parochie een overlijden gemeld wordt en een kerkelijke uitvaart besproken wordt, dat dan na dat bericht de grote klok het droeve nieuws dat een dorpsgenoot gestorven is aan de dorpsgemeenschap meldt.

Om onduidelijke redenen is dat gebruik in Venray in het verleden verdwenen. Maar inmiddels weer terug! Als de grote klok na de kleine middagklok (angelus) gaat luiden (om 12.05 uur) is er iemand gestorven.
De klok meldt het ons, vraagt ons de overledene in gebed te gedenken en roept ons alvast voor de uitvaart. Klokken zijn gegoten en gewijd om lief en leed te verkondigen en vanuit de kerktoren ons op te roepen tot gebed.