SamenKerk-avonden 2017-2018

Programma Samen Kerk-avonden
september 2017 t/m januari 2018

Hier treft u het programma aan van de Samen Kerkavonden voor de komende periode. Doel van deze avonden is om elkaar te ontmoeten en in geloof met elkaar te groeien. Dit doen we door gevarieerde thema’s aan te bieden. U bent van harte welkom om deze avonden bij te wonen.

De avonden beginnen om 19.30u in het parochiezaaltje aan de Leunseweg 5 in Venray. Vanaf 19:15 is er gelegenheid om binnen te lopen en alvast onder het genot van een kopje koffie of thee elkaar te ontmoeten. Het thema duurt uiterlijk 21:30. Daarna kan er nog gezellig gepraat worden onder het genot van een drankje en iets hartigs. Per avond wordt een bijdrage van 2 euro gevraagd als tegemoetkoming in de kosten. Bij vragen kunt u contact opnemen met onze catechisten Tinie Claessens (0478-571425) of Arthur Gerritzen (06-46656753).

Dinsdag 19 september 19:30
Het lezingenrooster van de katholieke kerk
Deze avond is deken Smeets onze gastspreker. Tijdens deze bijeenkomst zal hij ingaan op de opbouw van het lectionarium: de boeken waaruit de lezingen van de mis komen. Welke lezingen komen wanneer aan de beurt en welke redenering gebruikt de Kerk daarbij in zijn driejaarlijkse cyclus? Na deze avond weet u er alles van.
Dinsdag 10 oktober 19:30
Mariamaand: Maria, moeder van de verloren zoon
Ook in deze Mariamaand staan we stil bij Maria en daarom is pastoor Jos Snijders bij ons te gast. In zijn lezing ‘Maria, moeder van de verloren zoon’ wordt onder andere ook stil gestaan bij het feit dat Maria 100 jaar geleden in Fatima (Portugal) verschenen is.
Dinsdag 14 november 19:30
Bezoek aan museum ’t Zonnelied in Wanssum
In Wanssum staat een heel bijzonder huis, namelijk ’t Zonnelied. Het echtpaar Franssen heet ons deze avond welkom in hun museum, waar vele Katholieke voorwerpen uit woningen en kerken een thuis gevonden hebben. Vele voorwerpen hebben een eigen verhaal en nodigen u uit om daar samen naar te luisteren.
LET OP: Omdat deze avond om 19:30 in Wanssum begint vertrekken we om 19:15 bij de Paterskerk. In verband met vervoer is tijdige opgave zeer wenselijk!
Dinsdag 12 december 19:30
Filmavond: The Woodcarver
De speelfilm ‘The Woodcarver’ gaat over een gezin dat geen tijd en aandacht voor elkaar heeft en daar de wrange vruchten van plukt. Matthew, zijn vader en zijn moeder; stuk voor stuk vinden ze hun weg naar het huis van de oude houtsnijder Ernest. Ondanks zijn taaie leven laat deze man zich niet beheersen door dreigementen en deadlines; de liefde voor de mens en de aandacht voor zijn vak staan voorop. Wat is zijn geheim?
Dinsdag 9 januari 19:30
Thema-avond abortus door Stirezo (onder voorbehoud)
Onder voorbehoud is deze avond de stichting Stirezo (Stichting recht zonder onderscheid) bij ons te gast. Rutger Schimmel en Hugo Bos gaan in op de huidige stand van zaken omtrent abortus. Er wordt gesproken over de controversiële geschiedenis van abortus en de toekomstige toepassingen ervan. Tijdens de avond leggen ze ook uit waarom de Kerk pro-life is en hoe je concreet kan bijdragen aan de bescherming van het ongeboren leven.

2016: Programma Samen Kerk-avonden

samenkerkavondenVoor het derde seizoen bieden we geïnteresseerden wederom een serie geloofsavonden aan, die niet alleen beogen te informeren, maar tevens een aanzet vormen om ons geloof te delen, door een vrije uitwisseling van ervaringen en gedachten.
De avonden – steeds op een dinsdag – zijn laagdrempelig van opzet. Men kan ze allen bijwonen, maar desgewenst ook één dan wel meerdere, al naar gelang uw interesse. U bent van harte welkom, steeds vanaf 19.15u (Leunseweg 5). De avonden beginnen om 19.30u. Ze duren maximaal 2 uur (incl. een pauze). Aansluitend is er – voor wie dat wil – gelegenheid na te praten, onder het genot van een drankje en iets hartigs. Ter dekking van de onkosten wordt per avond per deelnemer een bijdrage van 2 euro gevraagd. Aanmelding is niet verplicht, maar wordt in verband met de voorbereiding wel op prijs gesteld.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Arthur Gerritzen
(0478-707440 of 06-46656753).

Programma Samen-Kerk Avonden – najaar 2016

Dinsdag 15 november – Kerk in Nood.

Voor de tweede keer brengt Kerk in Nood een bezoek aan onze Samen Kerk-avonden. Deze stich-ting zet zich wereldwijd in voor de onderdrukte medemens. Deze avond wordt er aandacht geschon-ken aan de vluchtelingensituatie in Libanon. Aan het einde van de avond is er gelegenheid tot het kopen van boeken en is er een vrijwillige collecte waarmee u hun goede werk steunt.

Dinsdag 18 december – Komen wij er nog uit?
Denken tussen absolute zekerheid en
volledig relativisme.

Pastoor Rohling, docent aan het seminarie Rolduc neemt ons mee in de moraaltheologie. In de huidige moraal wordt de absolute waarheid ontkent. Hierdoor neigen velen naar een moreel relativisme. Niets moet en alles kan? Ieder mag weten wat hij zelf doet? Hoe gaan wij hiermee om en welk alternatief kunnen wij formuleren?

Data programma Samen-Kerk Avonden – voorjaar 2017

Het programma voor het voorjaar zal in de volgende editie van Samen Kerk te lezen zijn. De data zijn wel al bekend: 17 januari , 14 februari, 21 maart, 18 april, 16 mei, 20 juni slotavond.