SamenKerk-avonden 2017-2018

Programma Samen Kerk-avonden
december 2017 t/m juni 2018

Hier treft u het programma aan van de Samen Kerkavonden voor de komende periode. Doel van deze avonden is om elkaar te ontmoeten en in geloof met elkaar te groeien. Dit doen we door gevarieerde thema’s aan te bieden. U bent van harte welkom om deze avonden bij te wonen.

De avonden beginnen om 19.30u in het parochiezaaltje aan de Leunseweg 5 in Venray. Vanaf 19:15 is er gelegenheid om binnen te lopen en alvast onder het genot van een kopje koffie of thee elkaar te ontmoeten. Het thema duurt uiterlijk 21:30. Daarna kan er nog gezellig gepraat worden onder het genot van een drankje en iets hartigs. Per avond wordt een bijdrage van 2 euro gevraagd als tegemoetkoming in de kosten. Bij vragen kunt u contact opnemen met onze catechisten Tinie Claessens (0478-571425) of Arthur Gerritzen (06-46656753).

Dinsdag 12 december 19:30
Filmavond: The Woodcarver
De speelfilm ‘The Woodcarver’ gaat over een gezin dat geen tijd en aandacht voor elkaar heeft en daar de wrange vruchten van plukt. Matthew, zijn vader en zijn moeder; stuk voor stuk vinden ze hun weg naar het huis van de oude houtsnijder Ernest. Ondanks zijn taaie leven laat deze man zich niet beheersen door dreigementen en deadlines; de liefde voor de mens en de aandacht voor zijn vak staan voorop. Wat is zijn geheim?
Dinsdag 9 januari 19:30
Thema-avond abortus door Stirezo (onder voorbehoud)
Onder voorbehoud is deze avond de stichting Stirezo (Stichting recht zonder onderscheid) bij ons te gast. Rutger Schimmel en Hugo Bos gaan in op de huidige stand van zaken omtrent abortus. Er wordt gesproken over de controversiële geschiedenis van abortus en de toekomstige toepassingen ervan. Tijdens de avond leggen ze ook uit waarom de Kerk pro-life is en hoe je concreet kan bijdragen aan de bescherming van het ongeboren leven.
Dinsdag 20 februari 19:30
Bijbelmeditatie en het getijdengebed bidden in de vastentijd
Tijdens de vastentijd een avond van gebed met elkaar. In de eerste helft van de avond bestuderen we aan de hand van de Vigan-meditatietechniek samen het evangelie van de komende zondag. In de tweede helft bidden we samen het avondgebed uit het getijdengebed.
Dinsdag 13 maart 19:30
De eucharistie uitgelegd
Als opmaat naar de goede week verdiepen we ons in de eucharistie. Dit doen we aan de hand van de dvd die door Café uitgegeven is. In drie sessies van 30 minuten nemen we de eucharistie door met elkaar. Iedere sessie bestaat uit een aflevering van de dvd van 20 minuten, daarna is er gelegenheid tot het stellen van vragen.
Dinsdag 10 april 19:30
Gastspreker diaken Vervoort: Iconen schilderen
Op deze avond is diaken Vervoort uit Sittard te gast. Hij vertelt over de kunst van het iconen schilderen. Er is aandacht over de geschiedenis en werkwijze bij deze bijzondere kunstvorm. Hij vertelt hierover aan de hand van eigen werk, die hij die avond in de Paterskerk zal uitstallen.
Dinsdag 8 mei 19:30
De geschiedenis van de Rozenkrans
Meimaand is Mariamaand. Pastoor Eli uit Vlaanderen komt vertellen over de geschiedenis van de Rozenkrans.
(Onder voorbehoud, de datum kan nog wijzigen! Hou de mededelingen goed in de gaten!)
Dinsdag 12 juni 19:30
Slotavond en tuinfeest
Op deze laatste avond sluiten wij traditioneel af met een tuinfeest. Wees welkom en sluit met ons samen op feestelijke wijze het seizoen af onder het genot van een hapje en een drankje. In de tegemoetkoming van de kosten voor deze avond vragen we een vrijwillige bijdrage.