Communie en vormsel schooljaar 2018-2019

Grote kerk

Op maandag 27 augustus organiseert de Grote Kerk om 20.00 uur in het parochiezaaltje van de Grote Kerk aan het Kerkpad een informatieavond voor ouders en kinderen uit groep 8 van de Petrus’ Bandenschool, de Kruudwis, de Klimboom en de Montessorischool die geïnteresseerd zijn in het ontvangen van het vormsel. De vormselviering vindt dit schooljaar plaats op 7 april 2019 in de Grote Kerk.
Ouders met kinderen in groep 4 van bovengenoemde scholen zijn van harte uitgenodigd voor de informatieavond over de communie op dinsdag 4 september om 20.00 uur in de aula van de Petrus Bandenschool. De communieviering vindt plaats op zondag 26 mei 2019 in de Grote Kerk.
Paterskerk
Voor  kinderen van de groepen 4 en 8 van de Bongerd, de Krokodaris, de Coninxhof, de Keg, de Hommel en Focus wordt de informatie over de communie en het vormstel georganiseerd door de Paterskerk. De informatieavond over het vormsel (groep 8) is op maandag 10 september om 20.00 uur in de pastorie naast de Paterskerk. De vormselviering in de Paterskerk vindt plaats op 7 april 2019.
Ouders met kinderen in groep 4 van bovengenoemde scholen  zijn van harte welkom op de informatieavond over de communie op dinsdag 25 september om 20.00 uur in de pastorie van de Paterskerk. De communieviering in de Paterskerk wordt gehouden op maandag 10 juni 2019 (Tweede Pinksterdag).
Namens het kerkbestuur,
Germaine Verbruggen-Janssen