Contact

Bezoekadres van de kerk is Mgr. Goumansplein te Venray. Dit adres kunt U ook invoeren op uw routeplanner om bij de kerk te komen.

Indien u parochiële vragen heeft kunt u contact opnemen met de administratie van de pastorie St. Petrus’Banden, Eindstraat 6 te Venray.
van maandag t/m vrijdag van 09:30-10:30 u. (niet op donderdag)
telefoon: 0478-550740 of per Email: petrbnd@zonnet.nl.
U kunt ook gebruik maken van het contactformulier-pastorie.

Opgeven van misintenties kan eveneens bij de administratie van de pastorie St. Petrus’Banden, Eindstraat 6 te Venray. tel: 0478-550740;
van maandag, dinsdag en vrijdag van 09:30-10:30 uur. 
Bij een schriftelijke of telefonische opgave bij de overboeking vermelden onder tenaamstelling: parochie Petrus Banden t.n.v. penningmeester. Bank nr: NL 49 ABNA 0579739481 De kosten voor een misintentie zijn: voor een dienst op zaterdag en zondag € 27,50 en voor een dienst door de week € 12,50 (zie ook tarieven)

Indien u vragen heeft over of informatie heeft voor het blad SamenKerk kunt u contact opnemen met:
SamenKerk e-mailadres: samenkerkvenray@gmail.com