Coronavirus en het vormsel

Beste ouders

Zondag is een belangrijke dag voor uw kind en we willen alles doen om dat ook waar te maken.
Maar in deze tijd met de Coronavirus is dat heel moeilijk en daarom doen we een beroep op u, hoe teleurstellend en vervelend dat misschien ook is.

Als kerkgemeenschap vragen we u om voor deze vormsel-viering niet massaal naar de kerk te komen. Ouders met vormeling zijn van harte welkom. Andere gezins- en familie-leden, in deze situatie van het Coronavirus, vragen we om thuis te blijven.

De overheid heeft hier ook om gevraagd en doet ook een beroep op de kerken. Als Bisdom en parochie geven we daar natuurlijk gehoor aan en willen het aantal bezoekers daarom graag beperken.

Laten we met zijn allen gehoor geven aan het persbericht van Monseigneur Harrie Smeets, dat in het Bisdom blad gepubliceerd staat en ook op onze website geplaatst is. Klik hier voor het bericht

Wij doen een dringend beroep op uw medewerking. Met vriendelijke groet, mede namens deken Smeets en het kerkbestuur.

Ans Bistervels de Deckere