Dienst week 46-2020

SINT PETRUS’ BANDEN MISINTENTIES
van zaterdag 7 november t/m vrijdag 13 november 2020

Gezien de coronamaatregelen is het aantal plaatsen in de kerk per viering gelimiteerd (30 personen). Omroep Venray verzorgt de uitzending van de zondagsmis van 9.30 u op tv en via internet.

Zaterdag 7 november;
H. Willibrord, bisschop en verkondiger van ons geloof,
patroon van de Nederlandse kerkprovincie

19.15 uur: H. Mis: 
Voor:
Teng Maassen en familie Maassen;
overleden echtpaar Johan en Marie Jonkers-Claessens, ouders en familie;
Piet Bussemakers en overleden familie;
Mia Nollen-Huijbregts
Lector: Twan Peeters 

Zondag 8 november; 32e zondag door het jaar

9:30 uur: H. Mis, uitzending via Omroep Venray en kanaal 45 Venray tv 
Voor:
Uit dankbaarheid bij gelegenheid van het 60 jarig huwelijk van Wiel enCis Bloemen-Seijkens;
Karel Thomassen en overleden familie;
Harrie en Jo Wennekers-Muijsers;
Rina Bonants-van der Burgt.
Voor Luna en Noah Schuijren die vanmiddag het sacrament van het doopsel zullen ontvangen.
Lector: Marian Goumans

Maandag 9 november; Kerkwijding Sint Jan van Lateranen

9:00 uur: H. Mis
Voor
: alle ongelovigen, dat zij door ons voorbeeld van geloof, vertrouwen en liefde de weg naar het geloof mogen vinden.
14:00 uur Uitvaartdienst Pater Thijs Smits (Franciscaan)

Dinsdag 10 november; H. Leo de Grote, paus en kerkleraar

9:00 uur: H. Mis
Voor:
allen die het geloof een moeilijke opgave vinden dat zij gesterkt en gesteund mogen worden door de kracht van de H. Geest en de voorspraak van de Heiligen.

Woensdag 11 november; H. Martinus van Tours, bisschop

9:00 uur: H. Mis
Voor:
onze maatschappelijke en geestelijke leiders, dat zij sterk mogen staan in hun geloof en van daaruit de kracht mogen ervaren bij het uitvoeren van hun functie.

Donderdag 12 november; H. Josafat, bisschop en martelaar

9:00 uur: H. Mis
Voor: alle mensen die door corona of anderszins getroffen zijn en het leven zwaar valt, dat zij door Maria de kracht mogen ervaren om niet op te geven en door te gaan.

Vrijdag  13 november;

9:00 uur: H. Mis
Voor: Overleden familie Pouwels-Maessen en kinderen.