Diensten week 15-2021

SINT PETRUS’ BANDEN MISINTENTIES
van zaterdag 10 april t/m vrijdag 16 april

Zaterdag 10 april;

19.15 uur: H. Mis: 
Voor:
Zeswekendienst Nelleke Huybers-van Hoof;
zes wekendienst  Frans Bouten;
fam. Creemers-Maassen en zoon Piet;
Jaardienst Leo en Truus Hellegers-Hendriks;
Jaardienst ouders Johannes van Dijk en Hendrica van Dijk-Hurkmans, overleden kleinkind Mandy, schoondochter Nellie, zoon Louis en voor ernstig zieke zwager en schoonzus Dien;
Joop Corzilius en overleden familie Corzilius,
Nico Nooren

Zondag 11 april 2de zondag van Pasen

9:30 uur: H. Mis,
uitzending via Omroep Venray en kanaal 45 Venray tv 
Voor:
Jaardienst Corrie Hukkelhoven-Bongaerts;
Ser en Nella Muijsers-Vullings;
Fenk Faesen.

Maandag 12 april

9:00 uur: H. Mis
Voor
: Onze kerkgemeenschap; dat zij kracht en steun moge vinden in het geloof en in een luisterende houding tot God blijven en volharden.

Dinsdag 13 april, H. Martinus I paus en martelaar

9:00 uur: H. Mis
Voor:
Onze bisschop en de priesters van onze parochie, dat zij ons mogen voorgaan in het beleven van het geloof en daardoor voor ons een steun en inspiratie bron zijn.

Woensdag 14 april

9:00 uur: H. Mis
Voor:
Overleden familie Pouwels-Maessen en kinderen

Donderdag 15 april, uur

9:00 uur: H. Mis
Voor:
Theo van Raaij en overleden familie,
Ans Jansen –van Riet en dierbaren

Vrijdag 16 april

8:35 Gezongen morgengebed
9:00 uur: H. Mis
Voor:
Hen die het vertrouwen in God door ziekte, relatieproblemen of andere oorzaken zijn verloren. Dat God hen in het licht van de dood en verrijzenis van Jezus de weg terug mag wijzen.
11:00 uur: Uitvaartdienst Mia Berkers-Jacobs
15:00 uur: Uur van barmhartigheid