Diensten week 17-2020

SINT PETRUS ’BANDEN MISINTENTIES 
van zaterdag 18 april t/m vrijdag 25 april 2020

Tot 1 juni zijn er geen publieke vieringen in onze kerken, omwille van de maatregelen m.b.t. het coronavirus. Op onderstaande tijden zal een priester de H. Mis opdragen. Op die tijden is de kerk geopend voor wie de kerk wil bezoeken. Alle voorzorgsmaatregelen van afstand en hygiëne blijven voor allen gelden!

Zaterdag 18 april GÉÉN H. Mis

Zondag 19 april

9:30 uur: H. Mis, bedoeld voor uitzending via Omroep Venray en kanaal 45 Venray tv 
Voor:
overleden fam. Huybers –Poels,
 overleden echtpaar Thijssen-Kleine Staarman,
overleden fam. Pouwels-Maessen en kinderen,
jaardienst Tresie Mertens,
Paul-Jan van der Werf
Lector: Annie Schaminee

14.00-15.30 uur: kerk open voor kaars en stil gebed bij het Allerheiligste

Op weekdagen wordt het bidden en zingen van de litanie van alle heiligen aan de Mis toegevoegd, om zegen en bescherming te vragen in deze voor velen moeilijke tijden.

Maandag 20 april

9:00 uur: H. Mis
Voor:
Om bescherming tegen alle kwaad, om kracht en moed voor allen die door het coronavirus of de beperkingen zijn getroffen

Dinsdag 21 april H. Anselmus, bisschop en kerkleraar

9:00 uur: H. Mis
Voor:
ter ere van Onze Lieve Vrouw van Lourdes en de H. Bernadette voor de intenties van de Lourdespelgrims

Woensdag 22 april

9:00 uur: H. Mis
Voor:
Dietje Smulders

Donderdag 23 april  St. Joris en H. Adalbertus van Praag, martelaren

9:00 uur: H. Mis.
Voor: alle vormelingen en communicanten die wachten op de toediening of het ontvangen van het sacrament, dat zij Gods liefde en kracht mogen ervaren

Vrijdag 24april 

9:00 uur: H. Mis
Voor:
onszelf; dat we juist nu ons tijd gunnen om stil te staan bij Gods Woord en openstaan voor Zijn liefde

Er zijn voorlopig geen diensten in de Mulder (’t Schöpke Veltum)!