Diensten week 19-2020

Tot nader bericht zijn er geen publieke vieringen in onze kerken, omwille van de maatregelen m.b.t. het coronavirus. Op onderstaande tijden zal een priester de H. Mis opdragen. Op die tijden is de kerk geopend voor wie de kerk wil bezoeken. Alle voorzorgsmaatregelen van afstand en hygiëne blijven voor allen gelden!

Zaterdag 2 mei Géén H. Mis

Zondag 3 mei Vierde zondag van Pasen jaar A – Roepingenzondag

9:30 uur: H. Mis, bedoeld voor uitzending via Omroep Venray en kanaal 45 Venray tv
Voor:
zeswekendienst May Jeuken,
jaardienst Truus Coenen,Twan en Mia Wijnhoven, Rinus en Tom,
Paul-Jan van der Werf,
Joost van Haren en Jeanne van Haren–Gommans,
om roepingen tot het priesterschap en voor de wijdelingen.
Lector: Marian Goumans

14.00-15.30 uur: kerk open voor kaars en stil gebed bij het Allerheiligste

Maandag 4 mei

9:00 uur: H. Mis
Voor:
voor alle mannen en vrouwen die als oorlogsslachtoffers gesneuveld zijn in het verleden maar ook nu, in het bijzonder voor de overleden militair uit Venray Kevin van de Rijdt.

Op weekdagen wordt het bidden en zingen van de litanie van alle heiligen aan de Mis toegevoegd, om zegen en bescherming te vragen in deze voor velen moeilijke tijden.

Dinsdag 5 mei

9:00 uur: H. Mis
Voor:
Teng van Osch en schoonzoon Henri,
uit dankbaarheid dat we in vrijheid mogen leven en voor hen die gebukt gaan onder dictatuur en door oorlog.

Woensdag 6 mei

9:00 uur: H. Mis
Voor:
Johan Schaeffers en familie, ter ere van Onze Lieve Vrouw van Lourdes en de H. Bernadette voor de intenties van de Lourdespelgrims,

Donderdag 7 mei

9:00 uur: H. Mis
Voor: Wim en Trudy Roovers,
Mia Coolen, Adrie Verstraelen en overleden familie Verstraelen-Bakker.

Vrijdag 8 mei 9:00 uur: H. Mis HH. Wiro, Plechelmus en Otger;
Z. Clara (Fey) van het arme Kind Jezus (zusters van Simpelveld)

Voor: Bèr van Dijck vanwege zijn verjaardag,
Er zijn voorlopig geen diensten in de Mulder (’t Schöpke Veltum)!