Diensten week 21-2020

SINT PETRUS ’BANDEN MISINTENTIES 
van zondag 17 mei t/m vrijdag 22 mei 2020

Tot nader bericht zijn er geen publieke vieringen in onze kerken, omwille van de maatregelen m.b.t. het coronavirus. Op onderstaande tijden zal een priester de H. Mis opdragen. Op die tijden is de kerk geopend voor wie de kerk wil bezoeken. Alle voorzorgsmaatregelen van afstand en hygiëne blijven voor allen gelden!

Zaterdag 16 mei Géén H. Mis

Zondag 17 mei Zesde zondag van Pasen jaar A

9:30 uur: H. Mis, uitzending via Omroep Venray en kanaal 45 Venray tv 
Voor:
zeswekendienst Gerda Stoffels-Geurts, alsmede voor Wiel Stoffels, Wil en Riek, Cecile en Bart Geurts,
Ben Schim van der Loeff, familie en vrienden,
Nelly Botden,
mevrouw Heijnen,
overleden ouders Wim van Dijck-Duijkers en zoon Joos,
Karel Thomassen en familie,
Johan en Marie Jonkers-Claessens en overleden familie,
Francien Henkens i.v.m. verjaardag
Lector: Catherine Mijnster

14.00-15.30 uur: kerk open voor kaars en stil gebed bij het Allerheiligste

Maandag 18 mei H. Johannes I, paus en martelaar

9:00 uur: H. Mis
Voor:
om bescherming tegen alle kwaad, om kracht en moed voor allen die getroffen zijn door het coronavirus of de beperkingen daarvan.

Op weekdagen wordt het bidden en zingen van de litanie van alle heiligen aan de Mis toegevoegd, om zegen en bescherming te vragen in deze voor velen moeilijke tijden.

Dinsdag 19 mei 

9:00 uur: H. Mis
Voor:
alle geestelijken in ons bisdom, dat zij bij het volbrengen van hun taak zich, in deze moeilijke tijd, door ons gebed gesteund mogen weten.

Woensdag 20 mei H. Bernardinus van Siena, Z. Josefa Stenmanns, maagd

9:00 uur: H. Mis
Voor:
ter ere van Onze Lieve Vrouw van Lourdes en de H. Bernadette voor de intenties van de Lourdespelgrims.

Donderdag 21 mei Hoogfeest van Hemelvaart van de Heer

9:30 uur: H. Mis, uitzending via Omroep Venray en kanaal 45 Venray tv 
Voor: onze eigen parochianen en hun maatschappelijke en geestelijke leiders, dat de Hemelvaart van de Heer ertoe mogen bijdragen dat we in deze moeilijke tijd kracht en sterkte mogen erevaren om ons geloof te belijden en er voor elkaar te zijn.

Vrijdag 22 mei

9:00 uur: H. Mis H. Rita van Cascia
Voor: onze bisschop en ons bisdom.

Er zijn voorlopig geen diensten in de Mulder (’t Schöpke Veltum)!