Diensten week 22-2020

SINT PETRUS ’BANDEN MISINTENTIES 
van zondag 24 mei t/m vrijdag 29 mei 2020

Tot nader bericht zijn er geen publieke vieringen in onze kerken, omwille van de maatregelen m.b.t. het coronavirus. Op onderstaande tijden zal een priester de H. Mis opdragen. Op die tijden is de kerk geopend voor wie de kerk wil bezoeken. Alle voorzorgsmaatregelen van afstand en hygiëne blijven voor allen gelden!

Zaterdag 23 mei Géén H. Mis

Zondag 24 mei Zevende zondag van Pasen jaar A

9:30 uur: H. Mis, uitzending via Omroep Venray en Ziggo kanaal 45 Venray tv 
Voor:
jaardienst Anny Stiphout-van Osch,
Hay Seuren i.v.m. zijn verjaardag,
Riet van Daal-Janssen,
Leny Leemans i.v.m. verjaardag,
overleden ouders Anna en Wim van Ham-Bodden en overleden familie,
Karel Thomassen en overleden familie
Lector: Annie Schaminee

14.00-15.30 uur: kerk open voor kaars en stil gebed bij het Allerheiligste

Maandag 25 mei H. Gregorius VII, paus en H. Beda priester en kerkleraar

9:00 uur: H. Mis
Voor:
om bescherming tegen alle kwaad, om kracht en moed voor allen die getroffen zijn door het coronavirus of de beperkingen daarvan.

Op weekdagen tot Pinksteren wordt het bidden en zingen van de litanie van alle heiligen aan de Mis toegevoegd, om zegen en bescherming te vragen in deze voor velen moeilijke tijden.

Dinsdag 26 mei  H. Filippus Neri, priester

9:00 uur: H. Mis
Voor:
ter ere van Onze Lieve Vrouw van Lourdes en de H. Bernadette voor de intenties van de Lourdespelgrims

Woensdag 27 mei H. Augustinus van Canterbury, bisschop

9:00 uur: H. Mis
Voor:
alle jongens en meisjes die zich voorbereiden op Vormsel en Communie, dat zij in het geloof vertrouwen, kracht en steun mogen vinden nu en in de toekomst

Donderdag 28 mei

9:00 uur: H. Mis
Voor: onze eigen parochianen en hun maatschappelijke en geestelijke leiders, dat de Hemelvaart van de Heer ertoe mogen bijdragen dat we in deze moeilijke tijd kracht en sterkte mogen erevaren om ons geloof te belijden en er voor elkaar te zijn.

Vrijdag 29 mei 9:00 uur: H. Paus Paulus VI

Voor: Harrie Hendrix,
Er zijn voorlopig geen diensten in de Mulder (’t Schöpke Veltum)!