Diensten week 27-2020

SINT PETRUS’ BANDEN MISINTENTIES
van zaterdag 27 juni t/m vrijdag 3 juli 2020

Vanaf 1 juni is het weer mogelijk de Mis mee te vieren in de kerk.
Echter met een maximum van 30 kerkgangers! We rekenen op begrip wanneer u de toegang ontzegd wordt als er al 30 mensen in de kerk zijn. Omroep Venray verzorgt de uitzending van de zondagsmis van 9.30 uur op tv en via internet. Op zondag is in juni om 13.30 uur een extra H. Mis.

Zaterdag 27 juni H. Cyrillus van Alexandrië, bisschop en kerkleraar

19.15 uur: H.Mis
Voor:
Harrie Maessen,
Antoon en Gerda Janssen- Keilholz,
overleden fam. van de Steeg-Gieben

Lector: Annie Schaminee

Zondag 28 juni 13 zondag van het jaar

9:30 uur: H. Mis, uitzending via Omroep Venray en kanaal 45 Venray tv 
Voor:
Jos Nota.
Uit dankbaarheid voor een 95e verjaardag (Cees van Baarsen).
Lector:
Catherine Mijnster

13:30 uur: H. Mis
Voor:
jaardienst Wim Bistervels,
Lector: Twan Peeters

Maandag 29 juni H. Petrus en Paulus apostelen

9:00 uur: H. Mis
Voor:
alle Covid-19 patiënten in onze parochie, dat zij lichamelijk spoedig herstellen en Gods kracht blijven ervaren
Na de Mis wordt de Litanie van alle heiligen gezongen.

Dinsdag 30 juni Eerste HH. Martelaren van de kerk van Rome

9:00 uur: H. Mis
Voor:
onze bisschop en alle geestelijken van ons bisdom, dat zij voor ons een voorbeeld en steun in het belijden van ons geloof mogen zijn

Woensdag 1 juli

9:00 uur: H. Mis
Voor:
alle jongens en meisjes die zich voorbereiden op Vormsel en Communie, dat zij in het geloof vertrouwen, de kracht en steun vinden, nu en in de toekomst

Donderdag 2 juli

9:00 uur: H. Mis
Voor:
Harrie en Mina van Mil-Jenneskens en wederzijdse ouders

Vrijdag 3 juli H. Thomas, apostel

9:00 uur: H. Mis
Voor: Een bijzondere intentie

Er zijn voorlopig geen diensten in de Mulder
(’t Schöpke Veltum)!