Diensten week 3/4 2020

SINT PETRUS ’BANDEN MISINTENTIES 
van zaterdag 18 januari t/m vrijdag 24 januari 2020

Zaterdag 18 januari

10:30 uur: Uitvaartdienst Harrie Frencken.
19:15 uur: H. Mis.
Voor:
zes wekendienst voor Wim Smits,
Maria Willems en Jacob Noijen,
Wim Bistervels en overleden wederzijdse ouders.
Lector: Annie Schaminee

Zondag 19 januari

9:30 uur: Plechtige Hoogmis
Voor:
Piet en An van Mil-Pouwels kinderen en kleinkind,
familie Huybers-Poels en zoon Ton,
Johan en Marie Jonkers-Claessens en overleden familie,
Jo Savelsbergh, ouders, familie en vrienden,
familie Jans Beken-Derikx,
Nelly van Baarsen-Rutten
Lector: Catherine Mijnster

Maandag 20 januari H. Agnes,
(maagd en martelares)

9:00 u.: H. Mis
Voor
: allen die met hun zorgen en noden bij God komen, dat zij mogen steunen op een hoopvol geloof

Dinsdag 21 januari

9:00 u.: H. Mis
Voor
alle overledenen van onze parochie en daarbuiten, dat zij mogen delen in de hemelse vrede.

Woensdag 22 januari

9:00 u.: H. Mis
Voor:
Harrie en overleden ouders Cornelissen-Pingen,
overleden familie de Vilder Rutte.

Donderdag 23 januari

9:00 u.: H. Mis
Voor:
Karel van Veghel,
Koos van Hooren.

Vrijdag 24 januari H Franciscus van Sales
(bisschop en kerkleraar)

9:00 uur: H. Mis
Voor:
Harrie Messemaeckers
18:30 uur: H. Mis in de Mulder (’t Schöpke Veltum)
voorganger deken E. Smeets