Diensten week 31-2020

SINT PETRUS’ BANDEN MISINTENTIES
van zaterdag 25 juli t/m vrijdag 31 juli 2020

Vanaf 1 ju1i is het weer mogelijk als gebruikelijk de Mis mee te vieren in de kerk. Het aantal plaatsen is gelimiteerd, maar de Grote Kerk heeft voldoende plek! Omroep Venray verzorgt de uitzending van de zondagsmis van 9.30 uur op tv en via internet.

Zaterdag 25 juli H. Jakobus, apostel

19.15 uur: H. Mis
 O
m roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven.
Lector:
Arthur Gerritzen

Zondag 26 juli 17e zondag door het jaar

9:30 uur: H. Mis,
uitzending via Omroep Venray en kanaal 45 Venray tv 

Voor: jaardienst Ferdie Dobbelaer en familie.,
jaardienst Fenk Faesen,
Ser en Nella Muijsers-Vullings,
Raijmakers en Dora Raijmakers-Botden,
Piet Zwiers,
uit dankbaarheid
Lector:
Marian Goumans
13:30: Doop van Milan van Riemsdijk

Maandag 27 juli Z. Titus Brandsma, priester en martelaar

9:00 uur: H. Mis
Voor:
onze bisschop en alle priesters van onze parochie, dat zij ons mogen voorgaan in het belijden van het geloof en daardoor voor ons een steun zijn

Dinsdag 28 juli  

9:00 uur: H. Mis
Voor:
kracht en moed voor alle parochianen en niet parochianen die herstellende zijn van het coronavirus

Woensdag 29 juli H. Martha

9:00 uur: H. Mis
Voor:
overleden Diensten week 31-2020ilie Pouwels-Maessen en kinderen

Donderdag 30 juli H. Petrus Chrysologus, bisschop en kerkleraar

9:00 uur: H. Mis
Voor: Jo Hirders  i.v.m zijn100ste verjaardag
onze maatschappelijke en geestelijke leiders, dat zij sterk moge staan in hun geloof en in de Eucharistie kracht mogen ervaren bij het uitvoeren van hun functie

Vrijdag 31 juli H. Ignatius van Loyola, priester

9:00 uur: H. Mis
Voor:
Loes Jansen, Leo Pouwels, dochter Kitty en familie. Pouwels-Min

Er zijn voorlopig geen diensten in de Mulder
(’t Schöpke Veltum)!