Diensten week 33-2020

SINT PETRUS’ BANDEN MISINTENTIES
van zaterdag 8 augustus t/m vrijdag 14 augustus 2020

Vanaf 1 ju1i is het weer mogelijk als gebruikelijk de Mis mee te vieren in de kerk. Het aantal plaatsen is gelimiteerd, maar de Grote Kerk heeft voldoende plek! Omroep Venray verzorgt de uitzending van de zondagsmis van 9.30 u op tv en via internet.

Zaterdag 8 augustus

19.15 uur: H. Mis
Voor: Piërre Coopmans en families Coopmans en Driessen,
Jan en Annie Schwachöfer-Dijkmans en overleden familie,
Wim en Grada Driessen- Rongen en overleden familie
Lector: Arthur Gerritzen

Zondag 9 augustus 19e zondag door het jaar

9:30 uur: H. Mis,
uitzending via Omroep Venray en kanaal 45 Venray tv 
Voor:
Ser en Nella Muijsers-Vullings,
Karel Thomassen en overleden familie
Lector:
Marian Goumans

Maandag 10 augustus H. Laurentius, diaken en martelaar.

9:00 uur: H. Mis,
daarna zingen van de litanie

Voor: Antoon en Gerda Janssen-Keilholz

Dinsdag 11 augustus H. Clara, maagd

9:00 uur: H. Mis
Voor:
Teng van Osch en schoonzoon Henri,
Joost van Haren en Jeanne van Haren-Gommans,
overleden familie de Vilder- Rutte

Woensdag 12 augustus  

9:00 uur: H. Mis
Voor:
jaardienst Tiny Schols en overleden familie,
Jan Schmitz

Donderdag 13 augustus  

9:00 uur: H. Mis
Voor: de zieken en lijdende mens, dat zij bij onze hemelse moeder Maria steun en kracht mogen vinden

Vrijdag 14 augustus H. Maximiliaan Maria Kolbe, priester en martelaar

9:00 uur: H. Mis
Voor: onszelf, dat de H. Maximiliaan ons blijvend weet te inspireren om ons geloof te bewaren en te verdiepen

Er zijn voorlopig geen diensten in de Mulder
(’t Schöpke Veltum)!