Diensten week 40-2020

Vanaf 1 juli is het weer mogelijk als gebruikelijk de Mis mee te vieren in de kerk. Het aantal plaatsen is gelimiteerd, maar de Grote Kerk heeft voldoende plek!
Omroep Venray verzorgt de uitzending van de zondagsmis van 9.30 u op tv en via internet.

Zaterdag 26 september Dialectmis Veldeke

19.15 uur: H. Mis:
 Voor: Maria Willens en Jacob Noijen i.v.m.  met sterfdag Maria,
Wim en Mia van den Munckhof-Goumans,
jaardienst Nelly van Dijk-Crommentuyn en overleden familie,
uit dankbaarheid bij een 50 jarig huwelijk.

Zondag 27 september 26e zondag door het jaar
Dankviering voor de communicanten, speciale aandacht aan ouders en gezinnen

9:30 uur: H. Mis,
uitzending via Omroep Venray en kanaal 45 Venray tv 
Voor:
Gerrit Heijnen en zoon Willem,
overleden ouders Wiel Jeuken en Dien Jeuken-van Treek,
Harrie en Mina van Mil-Jenneskens, overleden ouders en wederzijdse familie,
Rina Bonants-van der Burgt,
jaardienst Agnes Reijnders-Coppus,
jaardienst Jo Houben.
Voor Zenna van Dijk die vanmiddag het sacrament van het doopsel zal ontvangen.
Lector: Marian Goumans

Maandag 28 september;  H. Wenceslaus, martelaar

9:00 uur: H. Mis
Voor
:  onze kinderen en kleinkinderen, dat wij “een licht” mogen zijn op hun levensweg, klaar en helder en dat we hen trouw mogen blijven wat de toekomst ook brengen zal.

Dinsdag 29 september;  HH. Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen

9:00 uur: H. Mis
Voor:
alle mensen die het door de Corona of anderszins moeilijk hebben en het leven zwaar valt, dat zij de kracht mogen ervaren om niet op te geven en door te gaan.

Woensdag 30 september; H. Hiëronymus, priester en kerkleraar

9:00 uur: H. Mis, gevolgd door Litanie
Voor:
gelovigen en niet gelovigen en dat overal ter wereld waar mensen samenwerken iedereen de kans krijgt om gelukkig te worden.

Donderdag 01 oktober; H. Teresia van het Kind Jezus, maagd en kerklerares

9:00 uur: H. Mis
Voor: onze vaak zo harde wereld, bijzondere voor hen die dakloos zijn geworden en geen uitweg weten, dat zij Gods barmhartigheid mogen ervaren.
11:00 uur: Uitvaartdienst An Janssen-Loonen

Vrijdag  02 oktober; HH. Engelbewaarders

9:00 uur: H. Mis
Voor: onze parochiegemeenschap, dat ook wij de kracht van Gods liefde mogen ervaren om ons geloof uit te spreken en verder te gaan.
10:30 uur: Uitvaartdienst Cees van Baarsen

Er zijn voorlopig geen diensten in de Mulder
(’t Schöpke Veltum)!