Diensten week 6-2020

SINT PETRUS ’BANDEN MISINTENTIES 
van zaterdag 1 februari t/m vrijdag 5 februari 2020

Aanmelden voor de digitale Nieuwsbrief van de parochie
kan via deze website grotekerkvenray.nl !

Zaterdag 1 februari

19:15 uur: H. Mis.
Voor:
Harrie Hoeben i.v.m. zijn verjaardag.
Lector: Annie Schaminee
Na afloop gelegenheid om de Blasiuszegen te ontvangen

Zondag 2 februari

9:30 uur: Plechtige Hoogmis
Opdracht van de Heer.
(Maria Lichtmis)

Voor: jaardienst Martien Lensen,
Piet Weijs i.v.m. zijn verjaardag,
Truce Coenen,
Jos Nota,
Lies en Herman Jeuken-Verhulsdonk en overleden kinderen en kleinkinderen
Lector:  Marian Goumans
Na afloop gelegenheid om de Blasiuszegen te ontvangen

Maandag 3 februari H. Blasius

9:00 uur: H. Mis
Voor
: ter ere van Onze Lieve Vrouw van Lourdes en de H. Bernadette voor de intenties van de Lourdespelgrims
Na afloop gelegenheid om de Blasiuszegen te ontvangen

Dinsdag 4 februari

9:00 uur: H. Mis
Voor:
Teng van Osch en schoonzoon Henri
10:30 uur: Uitvaartdienst Paul Jan van der Werf

’s avonds om 20:00 uur Bijbelcatechese van Kaft tot Kaft in het parochiezaaltje onder de sacristie Grote kerk

Woensdag 5 februari H. Agatha

9:00 uur: H. Mis
Voor:
overleden familie de Vilder Rutte

Donderdag 6 februari H.H. Paulus Miki en gezellen

9:00 uur: H. Mis
Voor:
mensen in de oorlogsgebieden, dat daar vrede geloof en liefde ook hun deel mogen worden.

Vrijdag 7 februari

9:00 uur: H. Mis
Voor:
alle opvoeders van kinderen, dat zij kracht mogen ervaren in de Eucharistie en hun geloof
18:30 uur: Eucharistieviering in de Mulder (’t Schöpke Veltum)