Diensten week 8-2020

SINT PETRUS ’BANDEN MISINTENTIES 
van zaterdag 15 februari t/m vrijdag 21 februari 2020

Aanmelden voor de digitale Nieuwsbrief van de parochie kan via deze website! (zie formulier in de linkerkolom)

Zaterdag 15 februari

19:15 uur: H. Mis.
Voor:
Tina Maessen
Lector: Henk Mijnster

Zondag 16 februari

9:30 uur: Plechtige Hoogmis.
Voor:
Jaargetijde Anna van Osch-Hebben echtgenoot Antoon van Osch en overleden kinderen en klein- en achterkleinkinderen
Riet van Daal-Janssen,
Frans van Enckevort en overleden familie,
Lies en Herman Jeuken-Verhulsdonk en overleden kinderen en kleinkinderen
Lector: Arthur Gerritzen

Maandag 17 februari

9:00 uur: H. Mis Zeven HH Stichter van de Servieten
Voor
: Ben Schim van der Loeff, familie en vrienden,
overleden familie de Vilder-Rutte

Dinsdag 18 februari

9:00 uur: H. Mis
Voor:
ter ere van Onze Lieve Vrouw van Lourdes en de H. Bernadette voor de intenties van de Lourdespelgrims,
Voor een bijzondere intentie
10:30 uur: Uitvaartdienst Anna (Zus) Vermeulen-Ehren

Woensdag 19 februari

9:00 uur: H. Mis
Voor:
alle kinderen in het dekenaat die gevormd worden dat zij de Geest van God mogen ervaren en kracht putten uit hun vormsel.

Donderdag 20 februari

9:00 uur: H. Mis
Voor:
Tiny Schols en overleden familie

Vrijdag 21 februari

9:00 uur: H. Mis H. Petrus Damiani
Voor:
onszelf; dat we ons tijd gunnen om stil te staan bij Gods Woord dat tot ons komt en openstaan voor Zijn liefde.
18:30 uur: Eucharistieviering  in de Mulder ( ’t Schöpke Veltum )