Kerkbestuur 1-1-2018

Op 1 januari 2018 hebben 4 bestuursleden hun functie neergelegd, daar zij gedurende de maximale tijdsduur hun functie hebben vervuld.
Zij zullen hun vervangers nog begeleiden in het uitoefenen van de functie.

Hieronder een foto van de vier aftredende leden.

Van links naar rechts:
Jan Loonen, Wil Megens, Ans Bistervels-de Deckere en Frank Schaeffers.

Doordat zowel de penningmeester van de Grote Kerk als die van de Paterskerk hun functie beëindigden was dit de gelegenheid om verder te gaan met één penningmeester voor beide parochies en de administraties geleidelijk in elkaar te voegen .

Hieronder een foto van de nieuwe leden.

De nieuw benoemde kerkleden na het afleggen van de eed van links naar rechts Maris Heijnen, Jan van Goch en Germaine Verbruggen-Janssen.

Voor informatie over het gehele bestuur vanaf 1 januari 2018 zie de pagina kerkbestuur