Kerken weer toegankelijk vanaf 2e Pinksterdag

Kerken weer toegankelijk vanaf 2e Pinksterdag

De priesters, kerkbesturen en vrijwilligers zijn blij dat per 1 juni weer mensen ontvangen kunnen worden in de kerken. Weliswaar heel beperkt, gezien het maximum van dertig, maar het begin is er. Vlak voor Hemelvaart werden de maatregelen bekend die kerk en overheid hebben getroffen om het opstarten van de vieringen zo goed mogelijk te begeleiden. Voor de meeste Venrayse parochies geldt dat een reserveringssysteem niet van toepassing is. Ofwel kerken blijven op een gewone zondag doorgaans onder het toegestane aantal gelovigen, ofwel men verwacht bij grotere kerken dat een dergelijk systeem op zo korte termijn voor veel mensen niet werkbaar is.

De Grote Kerk en Paterskerk voeren voor de zondagen een tweede extra Mis in op zondagmiddag: de Grote Kerk om 13.30 uur, de Paterskerk om 16.30 uur.

Men wordt gevraagd begrip op te brengen voor wat voorlopig geldt: ‘vol is vol’.

In de kerken wordt toezicht gehouden op de gang van zaken. Mensen moeten per se 1,5 meter afstand houden. Daarom staan vrijwilligers aan de deuren om dat in goede banen te leiden en zitplaatsen toe te wijzen. Gezinnen en koppels mogen bij elkaar zitten. Hoe de Communie wordt uitgereikt zal per parochie kunnen verschillen, in ieder geval met inachtneming van de maatregelen. Zangbundels worden voorlopig niet meer gebruikt, zeker zolang de discussie loopt over het mogelijk verspreiden van het virus middels zang, en voor de collecte zal een mandje klaarstaan. De maatregelen omtrent het zingen zorgen er ook voor dat de koren voorlopig nog niet aan bod kunnen komen.

Ook voor uitvaarten kan men terecht, zij het met de beperking van hooguit dertig personen.

De kerken hebben er alle vertrouwen in dat met veel goodwill en begrip over en weer het mogelijk moet zijn veilig en op een prettige manier de draad weer te kunnen oppakken. Overigens blijft Omroep Venray voorlopig de Mis van 9.30 uur op tv verzorgen, zodat veel parochianen en andere geïnteresseerden de zondagsviering kunnen volgen, ook thuis.