Kindercatechese

Beste ouder/s

De mogelijkheid is er om naast de lessen van meneer Edwin op school, één keer in de maand, op woensdagmiddag van 14.00 -15.30 uur, ook de kindercatechese te volgen.

Tijdens deze bijeenkomsten zijn de kinderen op speelse en creatieve wijze bezig met Bijbelverhalen, communie en het kerkelijk jaar.

Deze bijeenkomsten werden/ worden altijd door zuster Irma gegeven, maar daar  de gezondheid van zuster Irma het nog niet toelaat dit op zich te nemen start mw. Bistervels met deze lessen. Met regelmaat is zij bij de lessen van zuster Irma geweest en wordt door haar hierbij ondersteund.

U kunt uw kind opgeven via ansbistervels@ziggo.nl  en ik stuur u de data door.

Het aanmeldformulier voor de kindercatechese kunt u hier downloaden:

Formulier kindercatechese 2019 (in word-formaat)

Formulier kindercatechese 2019(in pdf-formaat)