Kruisprocessies

Het was een goed oud gebruik om in de dagen voor Hemelvaart het veld in te trekken om Gods zegen te vragen over de vruchten van het veld. ’s Morgensvroeg toog een biddende stoet vanuit de kerk door de velden.

Op een gegeven moment werd dat afgeschaft, ‘dat ouderwets gedoe’, maar het is feitelijk weer actueel geworden. Want verantwoord omgaan met milieu en natuur, voor ons altijd nog Gods Schepping ons toevertrouwd, is anno 2021 actueler dan ooit. Nog nooit was er zoveel te doen om klimaat en alles wat daarmee te maken heeft.

Bidden voor de vruchten der aarde impliceert ook een verantwoord omgaan met dat alles. Bovendien roept paus Franciscus alle katholieken op in de Meimaand-Mariamaand wereldwijd te bidden voor een spoedig einde van de coronapandemie.

Daarom dat we graag deze veldprocessie sober en eenvoudig in ere en geactualiseerd willen herstellen, en wel op maandag 10, dinsdag 11 en woensdag 12 mei, aansluitend aan de ochtendmis van 9 uur.
De bidtocht begint in de kerk en trekt dan biddend en zingend door het park naast de Grote Kerk, om dan weer te eindigen (rond 10 uur) in de Grote Kerk.