Litanie GroteKerk Venray

Ten tijde van nood: het bidden en zingen van de litanie van alle heiligen

De Grote Kerk te Venray bergt een grote beeldenschat. Het zijn beeltenissen van heiligen, met een grote museale waarde, maar eerst en vooral bedoeld ter verering van de heiligen zelf. Op hun voorspraak mogen we bidden voor alles wat er leeft in ons hart en in ons midden.

Een litanie is een gebed om God (of Maria, of een of meer heiligen) aan te roepen en te smeken om genade, een geschenk of een genezing. Een litanie wordt gebeden tijdens een dienst of een processie en heeft de vorm van een aantal aanroepingen. In de vroegste litanieën werd God aangeroepen om bevrijd te worden van de aanval en overheersing, of om van pest, cholera of andere besmettelijke ziekten gevrijwaard te worden. Later ontstonden diverse litanieën (van de Heilige Geest, de Heilige Maagd Maria, van alle heiligen, van Sint-Jozef, of van een bepaalde heilige) waarin deze worden aangeroepen, en om hulp en bijstand gesmeekt. In de litanie van alle heiligen is uit de vele heiligennamen een selectie gemaakt en per ‘categorie’ ingedeeld. Sinds de uitbraak van de coronaepidemie wordt de litanie dagelijks gezongen na de ochtendmis.

Klik hieronder op de link om een pdf te openen met de tekst van de Litanie van alle Heiligen. Als u daarna op het pijltje van de gezongen litanie kunt u tekst en zang combineren.

Tekst Litanie van alle heiligen Venray

Gezongen litanie van alle Heiligen